Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Годишен доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2009 г. – Специален доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент във връзка с проектопрепоръката до Европейската комисия по жалба 676/2008/RT (съгласно член 205, параграф 2, 1-ва част) – 26-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.) (разискване)
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Г-жо председател, може би най-неприятният аспект в поведението на члена на Комисията, разкрито от доклада, отвъд ужасното отношение към жалбоподателя, в случая е това, че не се касае за изолиран случай на лошо администриране. Действително разкритите в този критичен доклад факти надхвърлят чистата небрежност и нехайство. По-скоро може да се направи разумното заключение, че подобно отношение от страна на Комисията е както умишлен, така и пресметнат начин на поведение, предназначен да попречи на задълбочената работа на омбудсмана и да обезсмисли принципите на правовата държава.

Работата на омбудсмана е достатъчно трудна и без към нея да се добавя проблем с Комисията, която, както показват фактите, се стреми на всеки един етап да възпрепятства доброто изпълняване на неговата служба. Едно време, когато е било разкривано подобно низко поведение от страна на длъжностни лица, както те, така и отговорният министър са поемали вината и наказанието. Вместо това обаче предполагам, че ще видим пред нас арогантна и високомерна Комисия, която най-добре знае какво върши и вири носа си пред обществеността, докато виновниците остават ненаказани. Нищо чудно, че ЕС днес е толкова непопулярен!

 
Правна информация - Политика за поверителност