Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2009 - Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu v návaznosti na návrh doporučení Evropské komisi ve věci stížnosti 676/2008/RT (V souladu s čl. 205 odst. 2 první částí) - 26. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2008) (rozprava)
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Paní předsedající, snad nejostudnějším aspektem chování pana komisaře, který tato zpráva odkrývá – když pomineme otřesné zacházení, kterého se stěžovatel v tomto případě dočkal –, je skutečnost, že se nejedná o osamocený případ nesprávného úředního postupu. Skutečnosti, které tato výstižná zpráva odhaluje, se vymykají pouhému zanedbání a lenosti. Lze totiž dojít k opodstatněnému závěru, že takovéto chování ze strany Komise je jak naprosto záměrné, tak i zcela cíleně zaměřené na to, aby mařilo tvrdou práci veřejného ochránce práv a podkopávalo právní stát.

Jeho práce je už tak dost náročná i bez toho, aby mu Komise neustále házela klacky pod nohy, jak tato zpráva popisuje. Kdysi bývalo zvykem, že když se u státních zaměstnanců odhalilo takové chování, funkcionáři i zodpovědný ministr podali rezignaci. Namísto toho můžeme očekávat arogantní a nabubřelé chování Komise, která bude dělat to, co jí jde nejlépe, tedy dělat dlouhý nos na veřejnost, zatímco viníci uniknou bez trestu. Není divu, že Evropská unie nikdy nebyla méně oblíbená!

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí