Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Årsberetning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2009 – Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT (jf. artikel 205, stk. 2, første del, i forretningsordenen) – 26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) (forhandling)
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Fru formand! Det måske skammeligste aspekt af kommissærens adfærd, som afsløres i denne beretning, værre end den hårrejsende behandling, som klageren har fået i sagen, er, at vi her ikke har et isoleret tilfælde af dårlig forvaltning. De forhold, der afdækkes i denne klare beretning, går langt videre end blot efterladenhed og dovenskab. Tværtimod vil en rimelig konklusion være, at denne form for adfærd fra Kommissionens side er både ret bevidst og intet mindre end beregnet på at modarbejde Ombudsmandens hårde arbejde og tilsidesætte retsstatsprincippet.

Hans arbejde er vanskeligt nok uden et problem med en Kommission, der har sat sig for, således som det fremgår af kendsgerningerne, at gøre alt for at forhindre hans kontor i at kunne fungere ordentligt. Der var engang, hvor både tjenestemænd og den ansvarlige minister ville falde for eget sværd, hvis man afslørede embedsmænd i en så tarvelig adfærd. I stedet regner jeg med, at vi nu kommer til at se en arrogant, magtsyg Kommission, der gør sit bedste for at række tunge ad offentligheden, samtidig med at de skyldige går ustraffet. Der er ikke noget at sige til, at EU aldrig har mere upopulær!

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik