Index 
 Teljes szöveg 
Viták
2010. november 25., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

Az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentés - Az európai ombudsman különjelentése az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság 676/2008/RT panaszra adott ajánlástervezetét követően (az eljárási szabályzat 205. cikke (2) bekezdésének első része értelmében) - Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés (2008) (vita)
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Elnök asszony, azonfelül, hogy milyen megdöbbentő módon bántak a panaszossal ebben az ügyben, a biztos úr viselkedésében talán az a legszégyenteljesebb, ahogy az a jelentésből kiderül, hogy ez a hivatali visszáság nem egyedüli esete. Valójában az ezen éles hangvételű jelentésben feltárt tények arra utalnak, hogy itt nem pusztán hanyagságról és nemtörődömségről van szó. Sokkal inkább arra az ésszerű következtetésre jutunk, hogy a Bizottság meglehetősen átgondoltan és tudatosan viselkedett ily módon azzal a feltett szándékkal, hogy akadályozza az ombudsman szívós munkáját és lábbal tiporja a jogállamiságot.

Az ombudsman munkája anélkül is elég bonyolult, hogy a Bizottság, amely elhatározta – miként arról a tények is árulkodnak –, hogy minden alkalommal akadályozza az ombudsman hivatalának megfelelő működését, további problémákat okozna. Volt olyan idő, amikor még, ha a köztisztviselőket ilyen becstelen viselkedésen kapták rajta, a köztisztviselők és a felelős miniszter is a kardjukba dőltek volna. Ehelyett szerintem azt fogjuk látni, hogy egy arrogáns és elbizakodott Bizottság azt csinálja, amihez a legjobban ért, fittyet hány a közvéleményre, a bűnösök pedig büntetlenül megússzák. Nem csoda, hogy az EU soha sem volt még ennyire népszerűtlen!

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat