Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 25 november 2010 - Straatsburg Uitgave PB

Verslag over de activiteiten van de Europese Ombudsman in 2009 – Speciaal verslag van de Europese Ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van zijn ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie inzake klacht 676/2008/RT (overeenkomstig artikel 205, lid 2, eerste deel, van het Reglement van het Europees Parlement) – 26ste jaarverslag betreffende de controle op de toepassing van het EU-recht (2008) (debat)
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Mevrouw de Voorzitter, misschien wel het meest schandelijke aspect van het gedrag van de commissaris dat in dit verslag aan het licht wordt gebracht, nog eens boven op de ontzettend slechte behandeling van de klager in deze zaak, is dat dit geen op zichzelf staand geval van wanbeheer is geweest. Sterker nog, de feiten die in dit scherpzinnig verslag aan het licht zijn gebracht, zijn meer dan louter nalatigheid en luiheid. Veeleer is de redelijke conclusie te trekken dat dit soort gedrag van de kant van de Commissie zeer weloverwogen en niets minder dan een berekende gedragslijn is, die erop gericht is om het harde werk van de Ombudsman te dwarsbomen en de rechtsstaat bij het vuilnis te zetten.

Zijn werk is al moeilijk genoeg zonder het extra probleem van een Commissie die zich ten doel stelde, zoals de feiten hier hebben laten zien, om bij elke gelegenheid te verhinderen dat hij zijn ambt fatsoenlijk kon uitvoeren. Er was ooit een tijd dat als dergelijk verachtelijk gedrag van de zijde van ambtenaren naar buiten kwam, zowel de functionarissen als de verantwoordelijke minister zich in hun zwaard stortten. In plaats daarvan zullen we naar ik vermoed een arrogante en aanmatigende Commissie zien doen wat zij het beste kan, een lange neus trekken naar de mensen, terwijl de schuldigen er ongestraft vanaf komen. Geen wonder dat de EU nog nooit zo impopulair is geweest!

 
Juridische mededeling - Privacybeleid