Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 25 listopada 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za 2009 r. – Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w związku z projektem zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie skargi 676/2008/RT (zgodnie z art. 205 ust. 2 część 1) – 26. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (2008) (debata)
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD) – Pani Przewodnicząca! Być może najbardziej bulwersującym aspektem postępowania Komisji ujawnionego w sprawozdaniu – o wiele poważniejszym niż straszne traktowanie, z jakim spotkał się skarżący w tej sprawie – jest to, że nie był to odosobniony przypadek niewłaściwej administracji. Faktycznie, okoliczności ujawnione w tym ciętym sprawozdaniu wykraczają poza zwykłe niedbalstwo czy indolencję. Należy raczej wyciągnąć racjonalny wniosek, że takie zachowanie ze strony Komisji jest poniekąd działaniem celowym, obliczonym na zniweczenie ciężkiej pracy Rzecznika Praw Obywatelskich i zburzenie praworządności.

Jego praca jest już i tak wystarczająco trudna bez dodatkowego problemu, jaki stwarza Komisja, której zależy – jak wynika z przedstawionych tu faktów – na utrudnianiu, co rusz, właściwego funkcjonowania jego biura. Był czas, kiedy w przypadku ujawnienia tak bulwersującego zachowania ze strony funkcjonariuszy służby publicznej potoczyłyby się głowy zarówno samych funkcjonariuszy, jak i właściwego ministra. Zamiast tego można się spodziewać, że arogancka i wyniosła Komisja będzie robić to, co jej wychodzi najlepiej, czyli grać na nosie opinii publicznej, podczas gdy winni umkną karze. Nic dziwnego, że UE jest tak niepopularna jak nigdy dotąd!

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności