Index 
 Text integral 
Dezbateri
Joi, 25 noiembrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2009 - Raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT [în conformitate cu articolul 205 alineatul (2) prima parte] - Al 26-lea raport anual privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene (2008) (dezbatere)
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Dnă președintă, poate cel mai condamnabil aspect al comportamentului dlui comisar pe care îl dezvăluie acest raport, mai mult decât tratamentul îngrozitor aplicat reclamantului în acest caz, este faptul că nu a fost un caz izolat de administrare defectuoasă. Într-adevăr, faptele prezentate în acest raport tranșant depășesc sfera simplei neglijențe și indolențe. Singura concluzie rezonabilă ce poate fi desprinsă este că un astfel de comportament din partea Comisiei este deopotrivă deliberat și rezultatul unei atitudini calculate, menite să submineze strădaniile Ombudsmanului și să distrugă statul de drept.

Munca sa este suficient de dificilă și fără problema suplimentară generată de o Comisie care, după cum demonstrează faptele prezentate, și-a propus să împiedice în orice chip buna funcționare a biroului său. A existat o vreme când, dacă un astfel de comportament meschin din partea funcționarilor publici era dezvăluit, atât ei, cât și ministrul responsabil, își pierdeau funcțiile. Dimpotrivă, acum mă aștept să vedem o Comisie arogantă și disprețuitoare care va face ce știe mai bine, adică va continua să sfideze publicul, lăsându-i nepedepsiți pe cei responsabili. Nu e de mirare că UE nu a fost niciodată mai nepopulară decât acum!

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate