Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 25 listopada 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Tybet - plany ustanowienia chińskiego głównym językiem nauczania
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, autorka(PL) Pani Przewodnicząca! W październiku byliśmy świadkami pokojowych protestów tysięcy Tybetańczyków przeciwko planowanej przez władze chińskie zmianie polityki edukacyjnej. Dotychczasowy model dwujęzyczności, który umożliwia mniejszościom etnicznym naukę we własnych językach narodowych na równi z językiem chińskim, miałaby zastąpić formuła, w której język chiński byłby podstawowym językiem nauczania.

Sekretarz Chińskiej Partii Komunistycznej w prowincji Qingai, Qiang Wei, zapowiedział w artykule prasowym, że wspólny język chiński stanie się głównym językiem w szkołach podstawowych do 2015 roku. Ze względu na konieczność sprawnego funkcjonowania Tybetańczyków i przedstawicieli innych grup etnicznych w Chinach na rynku pracy powinno się im umożliwić naukę języka chińskiego, ale nie kosztem pozbawiania ich odpowiedniej edukacji w językach ojczystych.

Należy pamiętać, że uprawnienia, o jakie walczą Tybetańczycy, wynikają z art. 4 chińskiej konstytucji oraz art. 10 prawa o regionalnej autonomii narodowej. Tybetańczycy upominają się zatem o respektowanie przyznanych już im praw, a Parlament Europejski powinien zdecydowanie wesprzeć ich w dążeniu do zachowania własnej kultury, której podstawowym elementem jest język. Myślę, że wszystkim nam bardzo bliskie są słowa Dokru Choedaka walczącego o zachowanie języka tybetańskiego, iż szkoły i język są materiałem narodowej tożsamości.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności