Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0317/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. – (PT) Parlamentets beslutning om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler er ment som en advarsel og et skridt i den rigtige retning på vejen mod en ny social model med udgangspunkt i etiske holdninger og socialt ansvar i erhvervslivet. De svigt, der optræder i velfærdsstaten, som vi kender den, kræver, at der udarbejdes nye realiteter, og virksomhedernes sociale ansvar (VSA) kan spille en fremtrædende rolle i forbindelse med et paradigmeskift.

Faktisk er de globale problemer blevet forværret af finanskrisen og dens sociale konsekvenser. Principperne bag VSA anerkendes fuldt ud på internationalt plan, det være sig af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) eller FN (FN).

Fremme af VSA er et mål, EU støtter, og det er et mål, jeg støtter. Jeg vil i lyset heraf også gerne understrege min opbakning til nedsættelse af en komité for handel og anstændigt arbejde inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO), der kunne blive et forum for drøftelse af spørgsmål om bl.a. arbejdsstandarder, særlig i forbindelse med beskæftigelse af børn og VSA i forbindelse med international handel.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik