Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 25 november 2010 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : B7-0675/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. – (PT) Ik heb deze ontwerpresolutie gesteund, omdat ik vind dat de strijd voor de mensenrechten cruciaal is. Er zijn berichten uit de Westelijke Sahara over gevallen van politiegeweld tegen burgers die buiten de stad Laâyoune een vreedzaam protestkamp hielden tegen de sociale, politieke en economische situatie en tegen hun levensomstandigheden. De politie gebruikte traangas en wapenstokken tegen de demonstranten om het kamp te evacueren.

Dit is meer dan een politiek geschil met een buurland. Het gaat hier om een schending van de mensenrechten die we allemaal, zonder uitzondering, moeten veroordelen, en dus stem ik voor deze ontwerpresolutie en voeg ik mijn stem bij die van mijn medeafgevaardigden en vraag alle partijen om kalm te blijven en zich te onthouden van gewelddadigheden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid