Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : B7-0616/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen.(PT) Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssilla (COP16) on ratkaiseva merkitys kaikille eurooppalaisille ja koko maailman ihmisille. Kaikkien poliittisten toimijoiden on harjoitettava tällä tasolla vastuullista ja kunnianhimoista politiikkaa. Euroopan unioni on avainasemassa, ja sen on johdettava ilmastonmuutosta koskevia tavoitteita.

Äänestin näin ollen parlamentin päätöslauselmaa vastaan, koska siinä asetetut tavoitteet eivät mielestäni ole riittävän kunnianhimoisia. Viimeisen tieteellisen kehityksen perusteella en todellakaan voi hyväksyä, että Etelä-Afrikassa vuonna 2011 laadittavassa, vuoden 2012 jälkeistä kautta koskevassa kattavassa kansainvälisessä sopimuksessa tavoitteeksi asetetaan yli 1,5 celsiusastetta. Myös päästöjen vähentämistä koskevia sitoumuksia ajatellen lämpötilan nousun on oltava alle 1,5 celsiusastetta, mikä edellyttää, että kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen huippu saavutetaan viimeistään vuonna 2015, että päästöjä vähennetään ainakin 50 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä ja että väheneminen jatkuu sen jälkeenkin.

Nämä eivät ole pelkkiä prosenttilukuja vaan tavoitteita, jotka ovat tieteellisten tutkimusten perusteella mahdollisia ja oleellisia, jotta voidaan saavuttaa ratkaiseva käänne kulkemallamme tiellä, joka johtaa planeettamme biologisen monimuotoisuuden merkittävien osien tuhoutumiseen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö