Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0313/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020 käsittelevän parlamentin päätöslauselman (2010/2108(INI)) puolesta, koska uskon esittelijän tavoin, että energiaa käsittelevän kappaleen sisällyttäminen Lissabonin sopimukseen tarkoittaa, että sopimus tarjoaa nyt vankan oikeusperustan kestävyyteen, energian toimitusvarmuuteen, energiaverkkojen yhteenliitäntöihin ja solidaarisuuteen perustuvien energia-aloitteiden kehittämistä varten.

Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että komission vahvalla johtajuudella sekä jäsenvaltioiden vakuuttavalla päättäväisyydellä ja tuella puututaan energia-alan lainsäädännön myöhäistä tai puutteellista täytäntöönpanoa koskevaan ongelmaan ja kattavien energiastrategioiden puutteeseen. Tässä mielessä asiakirja "Kohti uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020" on ensimmäinen askel kohti Euroopan unionin kattavaa energiapolitiikkaa Eurooppa 2020 -strategian puitteissa.

Haluan korostaa seuraavia, unionin ehdotettuun strategiaan sisältyviä seikkoja: moderneille, integroiduille verkoille tarkoitetun tuen varmistaminen, energian toimitusvarmuuden varmistaminen, energia-alan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden edistäminen sekä kuluttajien ja yleisön asettaminen Euroopan unionin energiapolitiikan ytimeen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö