Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : B7-0622/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Panen tyytyväisenä merkille Strasbourgin täysistunnossa 25. marraskuuta suurella ääntenenemmistöllä hyväksytyn päätöslauselman, johon sisältyy merkittäviä huomioita azorilaisilta mehiläishoitajilta, joihin oltiin suoraan yhteydessä minun järjestämässäni kuulemistilaisuudessa.

Päätöslauselman lopullinen teksti ei kuitenkaan täytä alkuperäisiä odotuksiani, sillä joidenkin tuottajia koskevien keskeisten näkökohtien, kuten laatunormeja ja tuontihunajan merkitsemistä koskevien seikkojen, olisi pitänyt olla seikkaperäisempiä. Näin ei luultavasti tapahtunut sen vuoksi, että ala ei olisi tietoinen keskeisistä ongelmista. Tämä johti siihen, että esimerkiksi paikallisia merkintöjä ei sisällytetty lopulliseen päätöslauselmatekstiin.

Joka tapauksessa päätöslauselmassa puututaan sekä Azorien että kansallisen mehiläishoitoalan kannalta yleisesti tärkeisiin asioihin yhteistyössä alan kanssa toteutetun työn mukaisesti. Näitä ovat kolmansista maista tuotava hunaja, johon liittyvät huomattavat laatuongelmat ja riittämättömät merkinnät, tarve jatkaa monipuolisen maatalouden varmistamista pölytyksen takaamiseksi ja lopuksi yhteisten laatustandardien ja Euroopan unionissa tehtävän tutkimuksen tärkeys.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö