Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0286/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro usnesení o veřejnoprávním vysílání v digitální době: budoucnost duálního systému, protože si myslím, že úloha veřejnoprávní televize v multimediální společnosti musí reflektovat koncentraci a pluralitu sdělovacích prostředků v Evropské unii, mediální gramotnost v digitálním světě, rozrůzněnost mediálních obsahů a zajištění nezávislosti veřejnoprávního vysílání v informační společnosti.

Duální systém, v němž hrají soukromá i veřejnoprávní média svou zvláštní úlohu nezávisle na politických a ekonomických tlacích, je zásadně důležitý pro zajištění přístupu k informacím nejvyšší kvality a pro prosazování demokracie jako takové. Veřejnoprávnímu i soukromému vysílání náleží velmi důležitá role v oblasti evropské audiovizuální výroby, kulturní rozmanitosti a identity, informací, pluralismu, sociální soudržnosti, prosazování základních svobod a fungování demokracie.

Podporuji předložená doporučení a kladu důraz na podporu vzájemné výměny osvědčených postupů mezi členskými státy a na hlubší spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány pro mediální oblast v rámci Evropské platformy regulačních orgánů (EPRA).

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí