Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

Indgiven tekst : A7-0286/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for beslutningen om public service radio- og tv-virksomhed i den digitale tidsalder: det tostrengede systems fremtid, da jeg mener, at public service radio- og tv-virksomhed i et multimediesamfund skal tage højde for mediekoncentrationen og -pluralismen i EU, mediekendskabet i en digital verden, medieindholdets mangfoldighed og garanti for public service-mediernes uafhængighed i informationssamfundet.

Det tostrengede radio- og tv-system, hvor private offentlige medier spiller deres respektive roller uafhængigt af politisk og økonomisk pres, er afgørende for at sikre adgang til information af højeste kvalitet og for at fremme selve demokratiet. Offentlige og private radio- og tv-virksomheder spiller en afgørende rolle for europæisk audiovisuel produktion, kulturel diversitet og identitet, information, mangfoldighed og social samhørighed samt fremmer de grundlæggende rettigheder og demokratiet.

Jeg støtter henstillingerne, hvor der lægges vægt på incitamenter til udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og mere samarbejde mellem nationale medietilsynsmyndigheder inden for rammerne af European Platform of Regulatory Authorities (EPRA).

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik