Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A7-0286/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjalikult. (PT) Hääletasin avalik-õiguslikku ringhäälingut (duaalsüsteemi tulevik) käsitleva resolutsiooni poolt, sest ma usun, et avalik-õigusliku televisiooni roll multimeediaühiskonnas on võtta arvesse meediakanalite koondumist ja meedia pluralismi Euroopa Liidus, meediapädevust digitaalmaailmas, meediasisu mitmekesisust ja avalik-õigusliku ringhäälingule sõltumatuse tagamist infoühiskonnas.

Tegelikult on ringhäälingu duaalsüsteem, milles on oma poliitilisest ja majanduslikust survest sõltumatu roll nii eraõiguslikul kui ka avalik-õiguslikul meedial, hädavajalik, et tagada juurdepääs parima kvaliteediga teabele ning edendada demokraatiat. Nii avalik-õiguslikul kui ka eraõiguslikul ringhäälingul on etendada oluline roll kõiges, mis puudutab Euroopa audiovisuaaltoodangut, kultuurilist mitmekesisust ja eripära, teavet, pluralismi, sotsiaalset ühtekuuluvust, põhivabaduste edendamist ning demokraatia toimimist.

Toetan esitatud soovitusi, milles on rõhk stiimulitel parimate tavade vahetamiseks liikmesriikide vahel ning meediavaldkonda reguleerivate asutuste tihedamal koostööl riiklike kontrolliasutuste Euroopa võrgustiku (EPRA) raames.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika