Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : A7-0286/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Kannatin päätöslauselmaa aiheesta Julkinen yleisradiotoiminta digitaaliaikana: kaksoisjärjestelmän tulevaisuus, koska uskon, että julkisen yleisradiotoiminnan roolissa multimediayhteiskunnassa on otettava huomioon tiedotusvälineiden keskittyminen ja moniarvoisuus Euroopan unionissa, medialukutaito digitaalimaailmassa, tiedotusvälineiden sisällön monipuolisuus ja julkisen yleisradiotoiminnan riippumattomuuden takaaminen tietoyhteiskunnassa.

Itse asiassa lähetystoiminnan kaksoisjärjestelmä, jossa yksityiset ja julkiset tiedotusvälineet hoitavat omat tehtävänsä poliittisesta ja taloudellisesta painostuksesta riippumatta, on olennaisen tärkeä varmistettaessa korkeatasoisen tiedon saanti ja edistettäessä demokratiaa itsessään. Julkisella yleisradiotoiminnalla ja yksityisen sektorin lähetystoiminnan harjoittajilla on hyvin tärkeä tehtävä eurooppalaisen audiovisuaalialan tuotannon, kulttuurisen monimuotoisuuden ja identiteetin, tiedon, moniarvoisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, perusvapauksien edistämisen ja demokratian toteutumisen kannalta.

Kannatan ehdotettuja suosituksia, joissa korostetaan kannustinta parhaiden käytäntöjen vaihtoon jäsenvaltioiden välillä ja yhteistyön lisäämistä kansallisten mediaregulaattorien välillä eurooppalaisten mediaregulaattorien järjestön (EPRA) puitteissa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö