Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 25 listopada 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0286/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie publicznych usług nadawczych w epoce cyfrowej: przyszłość dwoistego systemu, ponieważ uważam, że w ramach roli telewizji publicznej w społeczeństwie multimedialnym należy uwzględniać koncentrację i pluralizm mediów w Unii Europejskiej, umiejętność korzystania z mediów w środowisku cyfrowym, różnorodność treści medialnych oraz gwarancję niezależności mediów publicznych w społeczeństwie informacyjnym.

W rzeczywistości dwoisty system nadawczy, w którym media prywatne i publiczne odgrywają odpowiednie role niezależnie od nacisków politycznych i gospodarczych, jest niezbędny dla zapewnienia dostępu do informacji o najwyższej jakości i propagowania demokracji. Sektory usług publicznych i usług prywatnych nadawców mają do odegrania ważną rolę w dziedzinie europejskiej produkcji audiowizualnej, kulturowej różnorodności i tożsamości, informacji, pluralizmu, spójności społecznej, propagowania podstawowych wolności i funkcjonowania demokracji.

Popieram sformułowane zalecenia, w szczególności zachętę do wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi i zacieśnienia współpracy pomiędzy krajowymi organami ds. regulacji mediów w ramach europejskiej platformy urzędów regulacyjnych (EPRA).

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności