Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 25 listopada 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A7-0293/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Parlamentu Europejskiego sporządzonego w następstwie jego projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 676/2008RT w sprawie nadmiernej zwłoki Komisji z udzieleniem odpowiedzi służbom Rzecznika Praw Obywatelskich. Podzielam zaniepokojenie rzecznika i jego krytycyzm, ponieważ nadmierne opóźnienia w udzielaniu mu odpowiedzi, bez względu na okoliczności, są naruszeniem obowiązku lojalnej współpracy, przewidzianego w traktacie z Lizbony.

Ten brak odpowiedzi w rzeczywistości przyczynił się do utrudnienia pracy Rzecznika Praw Obywatelskich i dlatego także jestem zdania, że Komisji należy wyznaczyć terminy na udzielanie odpowiedzi. Trzeba ich skrupulatnie przestrzegać, żeby nie podważać zaufania obywateli do instytucji europejskich.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności