Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2059(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0275/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0435

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 - Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) - 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των εκθέσεων για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου:

– την έκθεση της κ. Nedelcheva, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 (2010/2059 (ΙΝΙ)) (A7-0275/2010

– την έκθεση της κ. Παλιαδέλη, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασής του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008 RT (2010/2086 (ΙΝΙ)) (A7-0293 / 2010)· και

– την έκθεση της κ. Lichtenberger, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (COM(2009)06752010/2076(INI)) (A7-0291/2010).

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, εισηγήτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διαμαντούρο, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αποστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή περιλαμβάνει δύο στόχους.

Καταρχάς, υπάρχει ο νομικός στόχος, που συνίσταται στη διασφάλιση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επιδεικνύουν σεβασμό προς το θεμελιώδες δικαίωμα της χρηστής διοίκησης. Η διασφάλιση του σεβασμού του δικαιώματος αυτού αποτελεί αυτή καθαυτή την πεμπτουσία της αποστολής του Διαμεσολαβητή. Βρισκόμαστε τώρα σε μια κρίσιμη καμπή, υπό την έννοια ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία περιλαμβάνει πλέον τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθιστά το δικαίωμα αυτό νομικά δεσμευτικό στο άρθρο 41. Συνεπώς, ο Διαμεσολαβητής έχει πλέον νομική βάση, και μάλιστα μια βάση που θα μπορούσα να δηλώσω ότι έχει ενισχυθεί, ώστε να διεξάγει τις δραστηριότητές του σωστά.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού του πλήρους σεβασμού της χρηστής διοίκησης, ο Διαμεσολαβητής οφείλει να είναι άκαμπτος όσον αφορά τα θεσμικά όργανα. Οι ειδικές εκθέσεις αποτελούν εργαλείο με τον δικό τους σκοπό στο σημείο αυτό. Επιτρέπουν στον Διαμεσολαβητή να επισημάνει περιπτώσεις κατάφωρης κακοδιοίκησης όταν όλα τα μέσα για την επίλυση των διαφορών έχουν εξαντληθεί. Η υπόθεση «Porsche» είναι πολύ σημαντική από την άποψη αυτή. Εδώ, θα ήθελα να επαινέσω την αποφασιστικότητα, αν μπορώ να την χαρακτηρίσω έτσι, του κ. Διαμαντούρου, στις προσπάθειές του να συγκεντρώσει τα στοιχεία που δικαιούται απόλυτα να ζητεί.

Ο δεύτερος στόχος είναι ηθικής φύσεως. Για τον Διαμεσολαβητή, συνεπάγεται την προώθηση της νοοτροπίας παροχής υπηρεσίας, η οποία δεν αναφέρεται μεν ρητά στις Συνθήκες, όμως σίγουρα αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα. Για να εξασφαλιστεί η επικράτηση μιας τέτοιας νοοτροπίας παροχής υπηρεσίας, δύο πράγματα είναι αναγκαία. Πρώτα απ’ όλα, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει τους φιλικούς διακανονισμούς, όπως ήδη πράττει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα αναφέρω και πάλι ότι το 56% των καταγγελιών που λαμβάνει επιλύονται φιλικά.

Πρέπει έπειτα να συνεχίσει τις προσπάθειές του όσον αφορά την επικοινωνία, έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, καθώς και για τις υφιστάμενες διαδικασίες ως προς τη διασφάλιση του σεβασμού των εν λόγω δικαιωμάτων. Όσον αφορά αυτό, η καθιέρωση διαδραστικού οδηγού αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου, πιστεύω δε ότι πολλοί από τους πολίτες μας είναι ευγνώμονες προς εσάς γι’ αυτό.

Συνεπώς, ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή κατά το 2009 είναι εξ ολοκλήρου θετικός, και αυτό προσπάθησα να καταστήσω σαφές στην έκθεσή μου. Ωστόσο, συμπεριέλαβα επίσης μια σειρά συστάσεων. Πρώτον, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι δεσμοί με τα εθνικά κοινοβούλια και τους εθνικούς διαμεσολαβητές. Η ανάληψη δράσης στις Βρυξέλλες, χωρίς να διασφαλίζεται ότι υπάρχει σύνδεσμος σε εθνικό επίπεδο, σημαίνει ότι αυτή είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική. Για τον λόγο αυτόν, ζητώ από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να ενθαρρύνει περισσότερο τους εθνικούς διαμεσολαβητές να προβαίνουν σε τακτικές ανταλλαγές απόψεων με τα εθνικά τους κοινοβούλια, στα πρότυπα των ανταλλαγών που διεξάγονται μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ημών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτόν. Νομίζω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών είναι ουσιώδης από την άποψη αυτή. Θέλω να δηλώσω και πάλι εδώ πόσο σημαντική είναι η καθιέρωση μιας κοινής πύλης στο Ενδοδίκτυο ώστε οι διαμεσολαβητές να ανταλλάσσουν όλες αυτές τις πληροφορίες.

Κύριε Πρόεδρε, ο πολίτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Διαφάνεια, εγγύτητα, χρηστή διοίκηση, νοοτροπία παροχής υπηρεσίας – αυτά είναι τα συνθήματα. Η εγγύτητα αυτή συνδέεται και με το δικό μας θεσμικό όργανο, ωστόσο. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να επαινέσω τον κ. Διαμαντούρο για μία ακόμη φορά διότι αφιερώνει τόση πολλή προσπάθεια για να διατηρεί σταθερή σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ειδικότερα, με την Επιτροπή Αναφορών. Όπως υπογράμμισα και στην έκθεσή μου, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ επωφελές και για τα δύο θεσμικά μας όργανα και, πέραν τούτων, για τους ευρωπαίους πολίτες, εάν είχαμε περισσότερες ανταλλαγές όταν ο Διαμεσολαβητής διενεργεί έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας.

Μέχρι στιγμής, ο κ. Διαμαντούρος επιτελεί πολύ καλά το καθήκον του να επαναφέρει τα θεσμικά όργανα στην τάξη όταν περιπλανώνται στις βασανιστικές οδούς της αδιαφάνειας και της κακής διοίκησης.

Κύριε Διαμαντούρο, σας εύχομαι το καλύτερο, αναμένω δε με πολύ ανυπομονησία να διαβάσω την ετήσια έκθεσή σας για το 2010.

 
  
MPphoto
 

  Χρυσούλα Παλιαδέλη, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, τον Μάρτιο του 2007 μια περιβαλλοντική οργάνωση ζήτησε τη δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αυτοκινητοβιομηχανίες στο πλαίσιο διαβούλευσης για την προετοιμασία νομοθετικής πρότασης με αντικείμενο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Οκτώ μήνες αργότερα η Επιτροπή επέτρεψε την πρόσβαση σε 16 από τα 19 έγγραφα αρνούμενη να δημοσιοποιήσει χωρίς νομική αιτιολόγηση τρία έγγραφα με αποστολέα την Porsche. Η περιβαλλοντική οργάνωση κατέφυγε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ο οποίος ένα μήνα αργότερα συνέταξε σχέδιο σύστασης προς την Επιτροπή ζητώντας της να απαντήσει εντός τριμήνου σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή ζήτησε πέντε παρατάσεις για να δηλώσει τον Ιούνιο του 2009 πως δεν ήταν ακόμη σε θέση ένα χρόνο μετά το σχέδιο σύστασης του Διαμεσολαβητή-να δημοσιοποιήσει την αλληλογραφία με τη συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία λόγω συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων μαζί της. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ο Διαμεσολαβητής δεν είχε κανένα στοιχείο στη διάθεσή του.

Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση τον οδήγησε στη σύνταξη ειδικής έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία καταγγέλλει την Επιτροπή για άρνηση συνεργασίας με ειλικρίνεια και καλή πίστη επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο που απορρέει από την υπονόμευση της δυνατότητας των δύο θεσμών να ασκούν εποπτεία στην Επιτροπή.

Αποτέλεσμα αυτής της ειδικής έκθεσης του Διαμεσολαβητή –της πρώτης με θέμα την κακοδιοίκηση–, την οποία καλείται να υπερψηφίσει σήμερα το Κοινοβούλιο, ήταν η δημοσιοποίηση των εγγράφων της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας δεκαπέντε μήνες μετά το αρχικό αίτημα του Διαμεσολαβητή. Από το Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2010 η Επιτροπή κατέληξε σε μια απόφαση που της είχε υποδειχθεί με το σχέδιο σύστασης του Διαμεσολαβητή δεκαπέντε μήνες νωρίτερα, ενώ ταυτόχρονα αποδείχθηκε ότι η συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία δέχθηκε εντέλει την έστω και μερική δημοσιοποίηση των εγγράφων της.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Επιτροπή είχε βεβαίως την υποχρέωση να λάβει υπόψη της το σχετικό άρθρο του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο οποίο προβλέπεται ότι τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε έγγραφα η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε την προστασία των εμπορικών συμφερόντων ενός συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου. Δεδομένου ωστόσο ότι ο έλεγχος των επιστολών από το Γραφείο του Διαμεσολαβητή είχε ήδη δείξει πως δεν περιείχαν στοιχεία που θα έβλαπταν τα εμπορικά συμφέροντα της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας, η Επιτροπή όφειλε να προχωρήσει άμεσα στην έστω και μερική δημοσιοποίησή τους ακολουθώντας τις υποδείξεις του Διαμεσολαβητή. Εάν ωστόσο είχε επιφυλάξεις για την ερμηνεία του σχεδίου σύστασης, είχε την υποχρέωση, προκειμένου να αιτιολογήσει τις επιλογές της, να προσκομίσει εξίσου ισχυρές νομικές εκτιμήσεις από τις οποίες θα προέκυπτε το ενδεχόμενο της προσφυγής της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας στα δικαστήρια με βάση το σχετικό άρθρο του κανονισμού 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν θα ήθελα να σχολιάσω εδώ την απόλυτη σιωπή της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας στις οχλήσεις της Επιτροπής. Θεωρώ, ωστόσο, απαράδεκτο να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από το ανώτατο αυτό εκτελεστικό όργανο της Ενωμένης Ευρώπης η σχεδόν απαξιωτική για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς άρνηση μιας ιδιωτικής επιχείρησης να απαντήσει σε ένα τέτοιο αίτημα. Πολύ περισσότερο επειδή από το ίδιο το περιεχόμενο των εγγράφων της δεν προκύπτουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή του σχετικού άρθρου του κανονισμού 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να οδηγήσουν την Επιτροπή στα δικαστήρια.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, εισηγήτρια.(DE) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεσή μου σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου είναι υψίστης σημασίας για εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε μία διαδικασία θέσπισης της νομοθεσίας η οποία, αν και εξαιρετικά σύνθετη, είναι από τις πλέον διαφανείς σε σύγκριση με τα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήθελα να επισημάνω ότι έχω διατελέσει μέλος εθνικής συνέλευσης, συνεπώς γνωρίζω περί τίνος ομιλώ.

Η μακρά αυτή διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παράγει αποτελέσματα που συχνά είναι εμφανή μόνο μετά την εφαρμογή τους στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, εάν η εφαρμογή στα διάφορα εθνικά κοινοβούλια δεν λαμβάνει χώρα ή είναι ανεπαρκής, τότε εμείς, οι βουλευτές αυτού του Σώματος, το ίδιο το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας. Θεωρώ ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα. Ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βρισκόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με πολίτες που μας μιλούν για τις αδυναμίες του συστήματος. Η Επιτροπή λαμβάνει τακτικά καταγγελίες από πολίτες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω μερικά παραδείγματα: Ας εξετάσουμε την κρίση των απορριμμάτων στη Νάπολη. Πρόκειται για μόνιμο πρόβλημα, το οποίο βιώνουμε για τρίτη φορά, όχι πρώτη ή δεύτερη. Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διάθεση των αποβλήτων, για παράδειγμα, δεν έχουν εφαρμοστεί. Η Επιτροπή παρενέβη εδώ, όμως η παρέμβαση αυτή δεν καρποφόρησε ώστε οι αρχές της διάθεσης των αποβλήτων που εμείς στην Ευρώπη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικές να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο. Ας εξετάσουμε την πατρίδα μου, την Αυστρία. Εδώ, η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εφαρμόζεται ελλιπώς. Μία υπόθεση, η οποία αφορά το κλείσιμο χιονοδρομικού κέντρου, καταδεικνύει σαφώς ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον τομέα αυτόν. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί ο τομέας των μεταφορών, όπου ορίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τον χρόνο ανάπαυσης των οδηγών στον τομέα της διαχείρισης της κυκλοφορίας και όπου απαιτούνται έλεγχοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Η συγκλονιστική έλλειψη ελέγχων στον τομέα αυτόν έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων που οφείλονται στην κόπωση των οδηγών. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι οφείλουμε να αποφεύγουμε να μην ανταποκρινόμαστε στις ανησυχίες των πολιτών μας που θέλουν να βλέπουν το κοινοτικό δίκαιο να εφαρμόζεται. Θα πρέπει να τους παρέχονται εγκαίρως πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, καθώς και να είναι σε θέση να βασίζονται στο γεγονός ότι η διαδικασία θα λάβει χώρα κατά τρόπο διαφανή.

Εμείς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χρειαζόμαστε επειγόντως μια διαδικασία που θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε αυτήν την ανατροφοδότηση εκ μέρους των πολιτών μας, σεβόμενοι, ταυτόχρονα, τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, εάν είστε διατεθειμένος να υποστηρίξετε τη διαδικασία που προτείνουμε στην έκθεσή μας. Αυτό θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της σαφήνειας στην ευρωπαϊκή διαδικασία.

Τέλος, θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω: εάν χάσουμε την αξιοπιστία μας επειδή δεν αποδίδουμε τη δέουσα προσοχή στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, αυτό θα οδηγήσει σε πρόβλημα αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να σας μιλήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών, και ιδιαίτερα την πρόεδρό της, κ. Mazzoni. Συνεχίζουν να μου προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη και συμβουλές, όπως αποδεικνύεται από τις εξαιρετικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο Σώμα από την κ. Nedelcheva και την κ. Παλιαδέλη, τις οποίες ευχαριστώ θερμά για τα ευγενικά τους λόγια.

Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και ο Διαμεσολαβητής εργάζονται προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους· το πράττουμε όμως με διαφορετικούς τρόπους. Η εντολή του Διαμεσολαβητή είναι πιο περιορισμένη. Ασχολούμαι μόνο με καταγγελίες κατά των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενώ εσείς μπορείτε επίσης να εξετάζετε τι πράττουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ως κυρίαρχο πολιτικό όργανο μπορεί να ασχοληθεί με αναφορές που ζητούν αλλαγές στη νομοθεσία, ή με νέους νόμους. Αντίθετα, ο δικός μου ρόλος είναι να συμβάλλω στην αποκάλυψη κρουσμάτων κακοδιοίκησης και να επιχειρώ να τα διορθώσω.

Σε αντίθεση με τις αποφάσεις του δικαστηρίου, οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνο τη δύναμη της πειθούς προκειμένου να ωθήσω τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ακολουθήσουν τις συστάσεις μου ή να επιτύχουν φιλικούς διακανονισμούς που μπορούν να ικανοποιήσουν και τις δύο πλευρές.

Όταν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αρνούνται να ακολουθήσουν τις συστάσεις μου, είναι θεμελιώδους σημασίας ο Διαμεσολαβητής να μπορεί να στραφεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητήσει τη στήριξή του, είμαι δε φυσικά πολύ ευγνώμων που το Κοινοβούλιο συνεχίζει να το πράττει, όπως αποδεικνύεται από τις εκθέσεις Nedelcheva και Παλιαδέλη.

Αυτή είναι η πρώτη ετήσια έκθεση που υποβάλλεται ενώπιον υμών μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα συνεχίσω να εργάζομαι σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο ώστε να προωθήσουμε τον κοινό στόχο μας για την παροχή στους ευρωπαίους πολίτες των μέγιστων δυνατών οφελών από τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη Συνθήκη, ενεργώντας πάντοτε σύμφωνα με την εντολή μου ως ανεξάρτητος και αμερόληπτος ερευνητής εικαζόμενων περιπτώσεων κακοδιοίκησης – ανεξαρτησία και αμεροληψία που ισχύει εξίσου τόσο για τον καταγγέλλοντα όσο και για το καταγγελλόμενο θεσμικό όργανο.

Το 2009, το γραφείο μου περάτωσε 318 έρευνες, το 70% των οποίων ολοκληρώθηκε εντός ενός έτους. Το 55% ολοκληρώθηκε εντός τριών μηνών. Κατά μέσο όρο, οι έρευνες χρειάστηκαν εννέα μήνες για να ολοκληρωθούν, διάστημα το οποίο ήταν σαφώς εντός του πρότυπου στόχου μου για την ολοκλήρωση των ερευνών εντός ενός έτους.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι, το 2009, το 56% όλων των ερευνών είτε διευθετήθηκαν από το θεσμικό όργανο είτε κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό. Αυτό αποτελεί μεγάλη βελτίωση σε σχέση με το 2008, όταν το ποσοστό ήταν 36%. Σε 35 περιπτώσεις, εξέδωσα επικριτικές παρατηρήσεις. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το 2008, όταν εκδόθηκαν 44 επικριτικές παρατηρήσεις, ή ακόμα και το 2007, όταν εκδόθηκαν 55. Η συνεχής μείωση αποτελεί ευχάριστη είδηση, ο αριθμός όμως εξακολουθεί πολύ μεγάλος.

Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα καταβάλω προσπάθειες ώστε να βοηθήσω κάθε καταγγέλλοντα ο οποίος απευθύνεται στον Διαμεσολαβητή, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η καταγγελία δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της εντολής μου. Το 2009, έλαβα συνολικά 2.392 τέτοιες καταγγελίες, 6% λιγότερες σε σύγκριση με το 2008. Η μείωση αυτή είναι ενθαρρυντική είδηση. Η μείωση του αριθμού των μη παραδεκτών καταγγελιών αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα του Κοινοβουλίου. Αποδίδω το αποτέλεσμα αυτό, τουλάχιστον εν μέρει, στο γεγονός ότι περισσότεροι πολίτες βρίσκουν τη σωστή διεύθυνση να απευθυνθούν με την πρώτη προσπάθεια.

Τον Ιανουάριο του 2009, εγκαινίασα έναν διαδραστικό οδηγό στον νέο ιστότοπό μου, ο οποίος είναι διαθέσιμος και στις 23 γλώσσες της ΕΕ. Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να κατευθύνει τους καταγγέλλοντες προς τον φορέα που είναι καλύτερα σε θέση να τους βοηθήσει, είτε πρόκειται για τις δικές μου υπηρεσίες, τις υπηρεσίες των εθνικών ή περιφερειακών διαμεσολαβητών στα κράτη μέλη, είτε για μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων, όπως το διασυνοριακό επιγραμμικό δίκτυο Solvit.

Κατά το 2009, ο οδηγός χρησιμοποιήθηκε από περισσότερα από 26.000 άτομα. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να καθοδηγούνται από την αρχή προς τον καταλληλότερο φορέα διεκπεραίωσης των καταγγελιών και να αποφεύγονται οι απογοητεύσεις και οι καθυστερήσεις που συνδέονται με το γεγονός ότι οφείλουν να εντοπίσουν το κατάλληλο όργανο μόνοι τους.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι καταγγελίες επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ και, επίσης, ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται σωστά.

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, έχω καταβάλει επίσης επίπονες προσπάθειες ευαισθητοποίησης σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορώ να προσφέρω σε επιχειρήσεις, ενώσεις, ΜΚΟ, περιφερειακές αρχές και άλλες ομάδες στόχους, δηλαδή σε όλους εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν σε σχέδια ή προγράμματα της ΕΕ και οι οποίοι έχουν άμεσες συναλλαγές με τη διοίκηση της ΕΕ.

Για την περαιτέρω διασφάλιση της ευαισθητοποίησης ως προς έργο του Διαμεσολαβητή, ενίσχυσα τη συνεργασία κατά τη διάρκεια του 2009 με άλλα δίκτυα ενημέρωσης και επίλυσης προβλημάτων, όπως τα Europe Direct και Solvit. Ενέτεινα επίσης τις προσπάθειές μου να έλθω σε επαφή με δυνητικούς καταγγέλλοντες διοργανώνοντας σειρά δημόσιων εκδηλώσεων· όλες αυτές οι δραστηριότητες προβολής, σε συνδυασμό με τα σταθερά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται για τους καταγγέλλοντες, οδήγησε σε αύξηση της μέσης κάλυψης του έργου του Διαμεσολαβητή κατά 85%.

Ο αριθμός των ερευνών που κινήθηκαν, με βάση τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν το 2009, αυξήθηκε από 293 σε 335. Αυτή η αύξηση πρέπει να αποδοθεί τουλάχιστον εν μέρει στις δραστηριότητες προβολής. Συνέχισα επίσης τις προσπάθειές μου προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους πολίτες και τους δυνητικούς καταγγέλλοντες σχετικά με τα δικαιώματά τους βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, το οποίο βοηθά σε μεγάλο βαθμό στη διευκόλυνση της ταχείας μεταφοράς καταγγελιών στον αρμόδιο Διαμεσολαβητή ή παρεμφερή φορέα.

Επιπλέον, συνέχισα να προσπαθώ ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υιοθετούν μια προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη σε όλες τις δραστηριότητές τους. Πρόκειται για ένα καθήκον που πρέπει να επιτελεστεί σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα. Για την προώθηση του στόχου αυτού σε σχέση με την Επιτροπή, βρίσκομαι σε στενή επαφή με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τον Διαμεσολαβητή, τον Επίτροπο Šefčovič, τον οποίο ευχαριστώ για τη σημερινή του παρουσία εδώ, και είμαι ευγνώμων για τη στενή του συνεργασία και υποστήριξη μέχρι σήμερα.

Ο πλέον συνήθης ισχυρισμός που εξέτασα το 2009 ήταν η έλλειψη διαφάνειας. Προέκυψε στο 36% του συνόλου των ερευνών. Σημειώνω με κάποια ανησυχία το συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό των καταγγελιών αυτών. Η υπεύθυνη και διαφανής διοίκηση της ΕΕ αποτελεί σίγουρα σημείο-κλειδί για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Λυπούμαι επίσης για τις μεγάλες καθυστερήσεις εκ μέρους της Επιτροπής στην αντιμετώπιση της πρόσβασης σε έγγραφα. Η πιο εξωφρενική περίπτωση εξετάζεται στην έκθεση της κ. Παλιαδέλη, η οποία καθιστά σαφές ότι το Κοινοβούλιο αναμένει σημαντική βελτίωση από την Επιτροπή ως προς το θέμα αυτό.

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ήταν το σημαντικότερο γεγονός του 2009. Η Συνθήκη δίδει νέες υποσχέσεις στους πολίτες σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής της Ένωσης. Καθιστά επίσης νομικά δεσμευτικό τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη χρηστή διοίκηση.

Η μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού προσφέρει μια επιπλέον εξαιρετική ευκαιρία να τεθεί σε εφαρμογή το θεμελιώδες δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Πιστεύω ότι οι σχετικοί κανόνες θα πρέπει να παρέχουν οδηγίες στους υπαλλήλους ως προς τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να διασφαλίζουν τόσο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσο και τη χρηστή διοίκηση. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ανέπτυξα και πρόσφατα ενέκρινα μια στρατηγική που καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της θητείας μου. Την προηγούμενη εβδομάδα, το σχετικό έγγραφο διανεμήθηκε προς ενημέρωση στο Προεδρείο σας, στη Διάσκεψη των Προέδρων και στην Επιτροπή Αναφορών.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή της περιγραφής της αποστολής του αξιώματός μου, την οποία ενέκρινα το 2009 και η οποία έχει ως εξής. «Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιδιώκει δίκαιη έκβαση των καταγγελιών κατά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενθαρρύνει τη διαφάνεια και προωθεί τη νοοτροπία παροχής υπηρεσίας. Στόχος του είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προώθηση των υψηλότερων προτύπων συμπεριφοράς στα θεσμικά όργανα της Ένωσης».

Σε αυτό το πνεύμα, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σε αυτό το πνεύμα της δήλωσης της Επιτροπής, θα συνεχίσω να εργάζομαι για την εκτέλεση της εντολής την οποία μου εμπιστεύθηκε το σεβαστό αυτό Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να με ανεχθείτε, διότι θα προσπαθήσω να απαντήσω στις τρεις εισηγήτριές μας και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Nedelcheva, την κ. Παλιαδέλη και την κ. Lichtenberger για τις εκθέσεις τους. Είναι σαφέστατο ότι μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους: δηλαδή, ότι η διοίκηση πρέπει να είναι αποτελεσματική και επαγγελματική και ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να τηρείται. Αυτή είναι η βάση επί της οποίας σκοπεύουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και, είμαι βέβαιος, να επιδιώξουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά τον κ. Διαμαντούρο, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη στενή συνεργασία του με την Επιτροπή. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για αυτόν διότι βλέπει ότι το έργο του εκτιμάται ιδιαίτερα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η επικοινωνία μεταξύ μας και μεταξύ των υπηρεσιών μας είναι πολύ πυκνή. Δεν περνά σχεδόν ούτε εβδομάδα που να μην αποστείλω επιστολή αιτιολόγησης στον Διαμεσολαβητή και να μην λάβω απάντησή του. Έτσι προσπαθούμε να βρούμε τις σωστές λύσεις στο έργο μας. Φυσικά, υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα επί των οποίων εργαζόμαστε, όμως νομίζω ότι αυτό είναι απλώς απόδειξη της καρποφόρας επικοινωνίας μας.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκθεση της κ. Nedelcheva, η οποία παρέχει μια σαφή και πλήρη επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή για το παρελθόν έτος. Μάλιστα, στην έκθεση του Διαμεσολαβητή για τις δραστηριότητές του το 2009, τα αποτελέσματα των διαφόρων ερευνών του παρουσιάζονται με σαφήνεια, επεξηγούνται με παραδείγματα και κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη φύση των περιπτώσεων κακοδιοίκησης ή το σχετικό θεσμικό όργανο.

Όπως ήδη ανέφερε ο κ. Διαμαντούρος, το 2009 ο Διαμεσολαβητής κατέγραψε συνολικά 3.098 καταγγελίες έναντι 3.406 το 2008. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 9% σε ετήσια βάση, έχουμε όμως πλήρη επίγνωση ότι το 56% των ερευνών απευθύνονταν προς την Επιτροπή. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι συχνότεροι ισχυρισμοί περί κακοδιοίκησης αφορούν την έλλειψη διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής πληροφοριών, είμαι δε αποφασισμένος να συνεχίσω την προσπάθεια αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών.

Η Επιτροπή επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Διαμεσολαβητή για περαιτέρω μείωση της μέσης διάρκειας των ερευνών του σε εννέα μήνες. Η Επιτροπή τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Διαμεσολαβητή στις προσπάθειές του για μείωση του χρόνου εξέτασης μιας καταγγελίας και οι δικές της προθεσμίες εσωτερικής διαβούλευσης και ο χρόνος που απαιτείται ώστε το Σώμα των Επιτρόπων να εγκρίνει τις απαντήσεις της. Κάθε απάντηση επιβεβαιώνεται και εγκρίνεται από το Σώμα των Επιτρόπων, χρειάζεται δε κάποιος χρόνος έως ότου φθάσει στο Σώμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Διαμεσολαβητής έχει διεξαγάγει μια εκτενή εκστρατεία πληροφόρησης, η οποία οδήγησε σε μεγαλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων των πολιτών και σε καλύτερη κατανόηση των τομέων αρμοδιότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαμεσολαβητής συχνά εκδίδει εύκολα δελτία Τύπου, αυτά δε συχνά δημοσιεύονται σε ένα στάδιο κατά το οποίο ο Διαμεσολαβητής έχει μόλις αποστείλει στην Επιτροπή σχέδιο σύστασης, μην αφήνοντας ως εκ τούτου κανένα περιθώριο άμυνας στην Επιτροπή, δεδομένου ότι η απάντησή της είναι ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός εάν το θεσμικό όργανο προσφέρει αποζημίωση στον καταγγέλλοντα. Η λύση αυτή προσφέρεται ελεύθερα, χωρίς να συνεπάγεται ζητήματα ευθύνης ή να θέτει νομικό προηγούμενο. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διατυπώσει συστάσεις για την επίλυση της υπόθεσης. Εάν το θεσμικό όργανο δεν αποδεχθεί τις συστάσεις του, μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο. Το 2009, δεν εστάλησαν ειδικές εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο από τον Διαμεσολαβητή. Μια ειδική έκθεση διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο το 2010 σχετικά με καταγγελία για πρόσβαση σε έγγραφα της Επιτροπής.

Οι σχέσεις με τον Διαμεσολαβητή έχουν οδηγήσει κατά καιρούς σε διάσταση απόψεων. Αυτό συνέβη για έρευνες σχετικά με διαδικασίες επί παραβάσει. Ο Διαμεσολαβητής υποστηρίζει συχνά ότι η Επιτροπή δεν έχει παράσχει επαρκή εξήγηση για τη θέση της, γεγονός το οποίο απαιτεί σαφώς απάντηση από την Επιτροπή σχετικά με το ουσιαστικό περιεχόμενο του σκεπτικού της και ομοιάζει με συζήτηση επί της ουσίας της γραμμής της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή συνήθως απαντά διεξοδικά στον Διαμεσολαβητή, προσδιορίζοντας λεπτομερώς και υποστηρίζοντας τις ερμηνείες του νόμου οι οποίες εφαρμόστηκαν, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει ότι αποποιείται τις ευθύνες σχετικά με τις διαφορές στην ερμηνεία του νόμου και τονίζει ότι τελικός κριτής είναι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Δεδομένων των εξελίξεων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην καταγραφή και επεξεργασία των καταγγελιών (το πρόγραμμα «EU Pilot»), όπως επιβεβαιώνεται στην ετήσια έκθεσή της για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου το 2009, η Επιτροπή θα ήθελε, στο εγγύς μέλλον, να επικαιροποιήσει την ανακοίνωσή της τής 23ης Μαρτίου 2002 όσον αφορά τις σχέσεις με τον καταγγέλλοντα στον τομέα των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου. Συνάντησα προσωπικά τον Διαμεσολαβητή και είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις εξελίξεις αυτές.

Στον τομέα της διαφάνειας και της πρόσβασης σε έγγραφα, η Επιτροπή εξετάζει διεξοδικά όλες τις καταγγελίες που της διαβιβάζει ο Διαμεσολαβητής.

Μία από τις περιπτώσεις αυτές ώθησε τον Διαμεσολαβητή να υποβάλει το 2010 ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο, αυτό δε αποτελεί το θέμα της έκθεσης της κ. Παλιαδέλη. Λυπούμαι που η εν λόγω ειδική έκθεση διαβιβάστηκε αμέσως μετά τη λήψη της τελικής απόφασης για την υπόθεση εκ μέρους της Επιτροπής. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζω ότι ο χρόνος που χρειάστηκε για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης ήταν υπερβολικός, έστω και αν οφειλόταν στην έλλειψη ανταπόκρισης του τρίτου μέρους στην πρόταση της Επιτροπής. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως για ειλικρινή συνεργασία με τον Διαμεσολαβητή. Δεν τίθεται θέμα απροθυμίας για συνεργασία εκ μέρους της Επιτροπής, και σίγουρα δεν τίθεται θέμα πρόθεσης να παρεμποδίσει το έργο του Διαμεσολαβητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η Επιτροπή προσπαθεί πάντοτε να συνεργάζεται στενά με τον Διαμεσολαβητή. Ωστόσο, ορισμένες αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες ή ογκώδεις και δεν μπορούν να τύχουν ανάλογου χειρισμού στο πλαίσιο των κανονικών χρονοδιαγραμμάτων. Η Επιτροπή διεκπεραιώνει περίπου 5.000 αιτήσεις πρόσβασης ετησίως, εκ των οποίων μόνο 15 με 20 οδηγούν σε καταγγελίες προς τον Διαμεσολαβητή.

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησε δυνατό το να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα επιτευχθεί κοινή προσέγγιση για τη δημιουργία ανοικτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης ευρωπαϊκής διοίκησης. Η Επιτροπή επομένως θεωρεί ότι είναι απαραίτητος διοργανικός διάλογος πριν από την υποβολή τυχόν νομοθετικών προτάσεων. Φαίνεται ότι είναι δυνατή μια θετική εξέλιξη στο σημείο αυτό, η δε συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων σχετικά με το θέμα αυτό πρέπει να τη διασφαλίσει.

Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω επίσης στην κ. Lichtenberger επειδή έκανε μεγάλη προσπάθεια να βρίσκεται εδώ σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να τη διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και, όπως γνωρίζετε, αυτή ήταν μεταξύ των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Barroso. Ήδη στην ανακοίνωσή μας «Μια Ευρώπη αποτελεσμάτων», το 2007, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να βελτιώσει τις μεθόδους εργασίας της προκειμένου να διασφαλίσει αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, με επίκεντρο τα θέματα που προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δήλωσα στην ανακοίνωση αυτή ότι η ετήσια έκθεση αντιπροσωπεύει περισσότερο μια στρατηγική αξιολόγηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, προσδιορίζοντας τις κύριες προκλήσεις, θέτοντας προτεραιότητες και προγραμματίζοντας ενέργειες σύμφωνα με τις προτεραιότητες αυτές. Η Επιτροπή επικροτεί την απάντηση του Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση αυτή. Οι επόμενες παρατηρήσεις αναφέρονται σε ορισμένα από τα βασικά ζητήματα.

Όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις παραβάσεις, η Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής της νέας συμφωνίας πλαισίου με το Κοινοβούλιο. Δεσμεύεται να παρέχει στο Κοινοβούλιο τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο έργο της για την πύλη «Η Ευρώπη σου» ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν για να βρουν τις πληροφορίες που ζητούν.

Επικροτούμε την αναγνώριση του Κοινοβουλίου για τη συμβολή του προγράμματος EU Pilot στην προσπάθεια δημιουργίας μιας εύρυθμης Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσανατολισμένης προς τους πολίτες της, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ανησυχίες και οι καταγγελίες των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ εξετάζονται, αυτό δε αποτελεί, όπως είναι φυσικό, σημαντικό μέλημα για εμάς. Επιτελώντας το έργο αυτό, η Επιτροπή οφείλει να σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα τον οποίο έχει επιβεβαιώσει το Δικαστήριο ότι δικαιούνται τα κράτη μέλη σχετικά με τη διερεύνηση υποτιθέμενων ζητημάτων εφαρμογής και ενδεχόμενων διαδικασιών επί παραβάσει.

Επομένως, αν και η Επιτροπή χορήγησε εκτενείς πληροφορίες στην έκθεσή της που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος EU Pilot, δεν επιτρέπει την πρόσβαση ή δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες υποθέσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος EU Pilot. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία να διασφαλιστεί η έγκαιρη παροχή στους πολίτες μιας πλήρους και σαφούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου που επιτελείται με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος EU Pilot, έχει δε δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι οι καταγγέλλοντες θα έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν επί του αποτελέσματος.

Όσον αφορά το θέμα της έγκρισης του διαδικαστικού κώδικα βάσει του άρθρου 298, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας στο Κοινοβούλιο που θα μελετήσει το ενδεχόμενο πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ορθό να σταθμίσει τα αποτελέσματα των αρχικών εργασιών επί του συνολικού ζητήματος πριν από την εξέταση τυχόν πιο συγκεκριμένων στοιχείων. Προς το παρόν, ως εκ τούτου, διατηρούμε τη θέση μας για όλες τις πτυχές.

Η Επιτροπή προετοιμάζεται επίσης ώστε να παράσχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που διατίθενται για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Το σχέδιο ψηφίσματος που συζητείται σήμερα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και, στην απάντησή της στο ψήφισμα, η Επιτροπή θα παράσχει πρόσθετες εξηγήσεις τις οποίες θα ήταν πολύ δύσκολο να σας δώσω σήμερα, κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, χαιρόμαστε που μοιραζόμαστε κοινό ενδιαφέρον όσον αφορά την τρέχουσα εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου προς όφελος των πολιτών της ΕΕ και των επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ, καθώς και βασική συνιστώσα της ευφυούς ρύθμισης.

Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους διερμηνείς που μιλούσα τόσο γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, και σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Όντως, φοβάμαι ότι είχατε μια μικρή τάση να επιταχύνετε. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Rainer Wieland, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διαμαντούρο, κύριε Επίτροπε, διεξάγουμε εδώ μια κοινή συζήτηση. Μιλώ εξ ονόματος της προέδρου της Επιτροπής Αναφορών, η οποία δυστυχώς είναι άρρωστη, και θα ήθελα να περιορίσω τις παρατηρήσεις μου στην έκθεση της κ. Παλιαδέλη.

Το Σώμα συζητά και αναφέρεται συχνά στο θέμα της πρόσβασης σε έγγραφα και στα οφέλη της διαφάνειας, καθώς και στο ζήτημα του πού πρέπει να χαραχθεί η γραμμή μεταξύ των νόμιμων δικαιωμάτων και των συμφερόντων του κοινού εν γένει, αφενός, και των έννομων συμφερόντων των ιδιωτών και επιχειρήσεων, αφετέρου. Παρεμπιπτόντως, κυρία Παλιαδέλη, το κάθε νόμισμα έχει και άλλη όψη, δηλαδή να τίθενται πληροφορίες στη διάθεση μιας ΜΚΟ και η εταιρεία ή ο ιδιώτης, στη συνέχεια, να προσπαθεί να ανακαλύψει ποιες ακριβώς πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί. Δεν εξετάζουμε το ζήτημα του ποιος είναι καλός ή κακός εδώ, αλλά απλώς το ζήτημα των χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών. Οι προθεσμίες αυτές πρέπει να τηρούνται στον βαθμό που αφορούν τους πολίτες ατομικά και, φυσικά, τον Διαμεσολαβητή. Αυτό θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε θεμελιώδη αρχή της χρηστής διοίκησης. Αναμένουμε η Επιτροπή, η οποία επέδειξε τόσο ενδιαφέρον για την επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως μόλις ανέφερε ο Αντιπρόεδρος, να εξετάσει προσεκτικότερα το θέμα αυτό και να επιφέρει βελτίωση.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω τον λόγο ως σκιώδης εισηγήτρια για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) για την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας ότι η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ όλων των πολιτικών Ομάδων διευκόλυνε την εκπόνηση της έκθεσης. Οφείλω να αναφέρω ότι δεν κατατέθηκε ούτε μία τροπολογία, θα ήθελα δε, παράλληλα, να συγχαρώ την κ. Παλιαδέλη για το αποτέλεσμα αυτό.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η συμπεριφορά της Επιτροπής που δεν επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας έναντι του Διαμεσολαβητή μπορεί να επιφέρει σημαντική έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η έλλειψη καλής συνεργασίας θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του Διαμεσολαβητή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εποπτεύουν την Επιτροπή αποτελεσματικά. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας που προβλέπει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπάγεται την εδραίωση των σχέσεων με καλή πίστη μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Δυστυχώς, ο Διαμεσολαβητής βρίσκεται πολύ συχνά αντιμέτωπος με την αδυναμία της Επιτροπής να τηρεί τις προθεσμίες για την παροχή πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα.

Ένα άλλο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι ο Διαμεσολαβητής χρειάστηκε να συντάξει ειδική έκθεση ως έσχατο μέσο προκειμένου να πείσει την Επιτροπή να είναι περισσότερο συνεργάσιμη. Τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να συναντώνται πλέον στο μέλλον. Από την άποψη αυτή, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες ώστε να συνεργαστεί αποτελεσματικότερα με τον Διαμεσολαβητή. Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι κάθε φορά που η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει μια τέτοια δέσμευση, το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις. Η κατάσταση που αποκαλύπτεται στην έκθεση δημιουργεί συστηματικό πρόβλημα. Στερεί από τους πολίτες ένα από τα βασικά οφέλη που αναμένουν να κερδίσουν ως αποτέλεσμα του βασικού δικαιώματος να υποβάλλουν καταγγελίες.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις τρεις βουλευτές για τις εκθέσεις που συζητούμε σήμερα εδώ κατά την κοινή συζήτηση, θα ήθελα δε ιδιαίτερα να αναφερθώ στην έκθεση της κ. Lichtenberger, καθώς επιδεικνύει εξαιρετική ακρίβεια κατά τη γνώμη μου και συμφωνώ με πολλά από όσα αναφέρει. Θα ήθελα συνεπώς και εγώ να είμαι λίγο πιο επικριτική σήμερα, κύριε Αντιπρόεδρε.

Μπορεί γενικά να λεχθεί ότι η Επιτροπή δεν αποκαλύπτει, συνολικά, στους πολίτες ή το Κοινοβούλιο αρκετά για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Ταυτόχρονα, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει σαφώς ενεργό ρόλο για τους πολίτες της ΕΕ, για παράδειγμα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ). Χαίρομαι επίσης, κύριε Αντιπρόεδρε, που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα στη συζήτηση, διότι γνωρίζω ότι εσείς προσωπικά δεν είστε μόνο αρμόδιος, αλλά έχετε εξαιρετικά ενεργή συμμετοχή στην πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών.

Παρ’ όλα αυτά, ωστόσο, οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στην τρέχουσα μορφή τους δεν παρέχουν στο Κοινοβούλιο ή στους πολίτες αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση των πραγμάτων. Η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής επικεντρωθεί πάρα πολύ στη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία, ενώ παραμελεί σε μεγάλο βαθμό την πραγματική εφαρμογή της. Η αρνητική αναφορά στην επίσημη διαδικασία που κινείται στην περίπτωση ενός κράτους μέλους το οποίο δεν έχει ακόμη μεταφέρει έναν νόμο της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο δεν σημαίνει και πολλά για εμάς ή τους πολίτες μας. Πρέπει και θέλουμε να μαθαίνουμε περισσότερα σχετικά με περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή ερευνά πλημμελή ή εντελώς εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Μόνον όταν είμαστε πλήρως ενήμεροι για τις περιπτώσεις αυτές μπορούμε να μιλούμε για συνεπή παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Όπως όλοι γνωρίζουμε σίγουρα, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες σε σχέση με την Επιτροπή. Αυτά περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφερόμαστε ειλικρινά για τη λογική αξιολόγηση της προόδου της Επιτροπής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας, τη διαφύλαξη των συμφωνιών και τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ. Ωστόσο, δεν διαθέτουμε επαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες βάσει των οποίων η Επιτροπή χειρίζεται τις παραβάσεις των κανονισμών. Δεν είναι νέο το αίτημα αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, στο ψήφισμα σχετικά με αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ζητήσαμε από την Επιτροπή, και παραθέτω: «να θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνοπτικά στοιχεία όλων των διαδικασιών σε θέματα παραβίασης των κανονισμών βάσει επίσημης αίτησης, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το επιθυμεί», τέλος της παραπομπής. Θα ήθελα να απευθύνω έντονη έκκληση προς την Επιτροπή να παρέχει τις πληροφορίες αυτές σε εμάς και, μέσω ημών, στους πολίτες της ΕΕ.

Εν κατακλείδι, κύριε Αντιπρόεδρε, έχω δηλώσει πολλές φορές στις ομιλίες μου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ειλικρινά να συνδράμει την Επιτροπή, ακόμη και να της παράσχει στήριξη έναντι του Συμβουλίου. Απευθύνουμε πλέον αίτημα προς εσάς να παράσχει ως αντάλλαγμα η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα στοιχεία που ζητούμε, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DA) Κύριε Πρόεδρε, στην Επιτροπή Αναφορών, με άλλα λόγια στην επιτροπή που ασχολείται με τις καταγγελίες των πολιτών, ο σεβασμός της νομοθεσίας της ΕΕ είναι απολύτως βασικός. Οι πολίτες προσέρχονται σε εμάς επειδή οι εθνικές ή οι τοπικές αρχές δεν συμμορφώνονται με την κοινοτική νομοθεσία, για παράδειγμα όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος. Αρκεί μόνο να λάβουμε υπόψη τις πολλές καταγγελίες που έχουμε λάβει σχετικά με τη μακροχρόνια κρίση των αποβλήτων στην Καμπανία, παρά τη σαφή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς και σχετικά με τη δέσμευση κεφαλαίων. Τίποτα δεν έχει γίνει στην πραγματικότητα για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Τόσο οι πολίτες όσο και το προστατευόμενο περιβάλλον υποφέρουν. Κάποτε την αποκαλούσαμε «τυχερή Καμπανία» – ω Θεέ μου! Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει αμέσως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ως προς το θέμα αυτό.

Η Συνθήκη αναθέτει στην Επιτροπή κεντρικό ρόλο. Τον ρόλο, δηλαδή, της παρακολούθησης της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη νομοθεσία της ΕΕ. Στην επιτροπή, συνεπώς, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή ασχολείται με τις παραβάσεις των κανόνων. Υπό το πρίσμα αυτό, επικροτώ την έκθεση της κ. Lichtenberger. Καθιστά απολύτως σαφές ότι δεν είναι αρκετά καλή λύση απλά να αποστέλλονται οι καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις των κρατών μελών ξανά σε αυτά για να αποφασίσουν τα ίδια. Αυτά αφορούν οι καταγγελίες. Αυτό αφήνει τους πολίτες αβοήθητους.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να συγχαρώ τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το γεγονός ότι διεξήγαγε μελέτη με δική του πρωτοβουλία σχετικά ακριβώς με τον νέο τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις καταγγελίες και τις παραβάσεις, κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή καταγράφει, ή ίσως απλά δεν καταγράφει, τις καταγγελίες κατά των κρατών μελών λόγω μη τήρησης του κοινοτικού δικαίου. Ο Διαμεσολαβητής έχει επίσης την αρμοδιότητα να εκφέρει γνώμη επί της ουσίας της υπόθεσης όταν η Επιτροπή κατηγορείται ότι δεν παρακολούθησε την εξέλιξη όσον αφορά τις παραβάσεις ακόμη και αν, σε τελική ανάλυση, εναπόκειται βεβαίως στο Δικαστήριο να αποφασίσει επί του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα αποτελούσε βήμα προόδου η σημερινή έγκριση της πρότασης της έκθεσης της κ. Nedelcheva να υπάρχει ορθή νομοθεσία σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες της ΕΕ, για την οποία διαθέτουμε, άλλωστε, σχετική βάση στο άρθρο 298 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Είναι θετικό το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή παρουσιάζει πολλές ενδείξεις βελτίωσης, εξακολουθεί όμως να είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πάνω από το ένα τρίτο των καταγγελιών αφορούν την έλλειψη διαφάνειας και πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες. Από την άποψη αυτή είναι ντροπή που τόσο η Επιτροπή όσο και διάφορα κράτη μέλη προσπαθούν να προστατεύσουν μεγάλες ομάδες συμφερόντων από τους πολίτες με τη βοήθεια ενός μέσου που προφανώς ομοιάζει με κατάχρηση των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων.

Ένα τρομακτικό παράδειγμα στον τομέα αυτόν παρέχεται στην ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή για την «Porsche» και στην αλληλογραφία που αφορά την προστασία των ορίων CO2 για τα αυτοκίνητα. Υπάρχει κάποιος εδώ που πιστεύει ότι ζητήθηκε η γνώμη μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης από την Επιτροπή όσον αφορά την πρόσβαση σε επιστολές, ή ότι η Επιτροπή θέλησε να καθυστερήσει την υπόθεση για 15 μήνες για χάρη μιας μικρής επιχείρησης; Φυσικά όχι! Συνέβη διότι επρόκειτο για την «Porsche» και, φυσικά, ίσως και επειδή επρόκειτο για τον κ. Verheugen. Η ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή αναφέρει πολύ περισσότερα, θα ήθελα δε να συστήσω να διαβάσετε όλοι τόσο την εξαιρετική έκθεση της κ. Παλιαδέλη όσο και την ίδια την έκθεση του Διαμεσολαβητή. Είναι πολύ διασκεδαστικές. Θα σας ανοίγουν τα μάτια διαρκώς. Η σοβαρότερη πτυχή της υπόθεσης αυτής, ωστόσο, είναι η έλλειψη καλόπιστης συνεργασίας της Επιτροπής με τον Διαμεσολαβητή. Πρόκειται για σημαντική έκθεση. Το Κοινοβούλιο πρέπει να καταλήξει σε μια σαφή δήλωση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή και την κ. Παλιαδέλη.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (CS) Κύριε Πρόεδρε, η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παρουσιάζουμε τις δραστηριότητές μας στο κοινό. Η έκθεση είναι κατανοητή, συνοπτική και ακριβής. Ως εκ τούτου, επικροτώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες και τον κόπο σας, θα ήθελα δε να σας συγχαρώ και προσωπικά με τον τρόπο αυτόν. Ωστόσο, θα ήθελα παράλληλα να δηλώσω στο σημείο αυτό ότι διαπιστώνω ένα συστημικό πρόβλημα όσον αφορά τις δραστηριότητες του γραφείου του Διαμεσολαβητή. Το πρόβλημα αυτό είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού. Ας παραδεχτούμε, δηλαδή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως διεθνής οργανισμός, είναι σε μεγάλο βαθμό δυσνόητη, και αυτό όχι μόνο όσον αφορά τις επιδοτήσεις της, αλλά και στον τομέα των εξουσιών της, των θεσμικών της οργάνων, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των πολιτικών και της νομοθεσίας που εγκρίνει. Αυτό που εννοώ με τα παραπάνω είναι ότι είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τον απλό πολίτη. Το ίδιο ισχύει λογικά και για το γραφείο του Διαμεσολαβητή. Είμαι βέβαιος ότι εάν διεξάγαμε έρευνα μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τον ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τις εξουσίες και δραστηριότητές του, θα ανακαλύπταμε, δυστυχώς, ότι γίνεται αντιληπτός ως κάποιος πολύ μακριά και, σε πολλές περιπτώσεις, οι πολίτες δεν θα γνώριζαν καν την ύπαρξή του. Τα γεγονότα είναι σχετικά σαφή. Η μεγάλη πλειοψηφία των καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τους συμπατριώτες μου στην Τσεχική Δημοκρατία δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η κατάσταση δεν είναι διαφορετική στα άλλα κράτη μέλη.

Όταν συζητούσαμε την έκθεση του 2008 εδώ, όλοι εδώ έκαναν έκκληση για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού. Προτείνονταν εκτενείς εκστρατείες πληροφόρησης και εξεταζόταν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ιστοτόπου. Ωστόσο, εγώ ο ίδιος επιχείρησα δοκιμαστικά να υποβάλω καταγγελία στον ιστότοπό σας εχθές. Πρέπει να αναφέρω ότι ο διαδραστικός οδηγός ήταν πολύ περίπλοκος και, για να είμαι ειλικρινής, ακατανόητος για τον απλό πολίτη. Το ίδιο το έντυπο καταγγελίας είναι εξίσου περίπλοκο. Μου θυμίζει λίγο τις φορολογικές δηλώσεις στην Τσεχική Δημοκρατία, τις οποίες οι απλοί πολίτες δεν μπορούν να συμπληρώσουν χωρίς φορολογικό σύμβουλο. Για να είμαι ειλικρινής, ο ιστότοπός σας αποθαρρύνει τους πολίτες από το να κάνουν καταγγελίες. Επομένως, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για απλούστευση.

Ένα άλλο σημείο το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό είναι να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Σε τελικη ανάλυση, γνωρίζουμε ότι εάν κάποιος κάνει μια καταγγελία, είναι υψίστης σημασίας από την άποψη της εμπιστοσύνης η καταγγελία να διεκπεραιωθεί το συντομότερο δυνατόν και ο καταγγέλλων να λάβει απάντηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Επιπλέον, εάν ένα συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του φορέα προς τον οποίο απευθύνεται η καταγγελία, αυτή θα πρέπει να παραπεμφθεί απευθείας στον εθνικό ή περιφερειακό διαμεσολαβητή που έχει τη σχετική εξουσία.

Κυρίες και κύριοι, η υπερβολική επικοινωνία σκοτώνει την πληροφορία. Οι υπερβολικές πληροφορίες σκοτώνουν τους ευρωπαίους πολίτες. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του Διαμεσολαβητή όχι μόνο να επιλύει, αλλά και να προλαμβάνει τις λανθασμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θεωρώ λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό για τον συγκεκριμένο θεσμό να μην αποτελέσει αντικείμενο εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και να μην υπάρξει επέκταση των αρμοδιοτήτων του. Μετά την εκλογή του, ο Διαμεσολαβητής κ. Διαμαντούρος δήλωσε: «Θα συνεχίσω την προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Εν κατακλείδι, λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο συστημικό πρόβλημα συγκεκριμένα καταφέρατε να βελτιώσετε, και προς τα πού σκοπεύετε να στρέψετε την προσοχή σας κατά το προσεχές έτος. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην εξεύρεση συστημικών λύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου θα ήθελε να ευχαριστήσει την κ. Nedelcheva για την έκθεση αυτή η οποία μας παρέχει πλούτο πληροφοριών από την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Πρόκειται για πολύ περιγραφική έκθεση που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες το 2009 και ένα μεγάλο ποσοστό των καταγγελιών οι οποίες, παρεμπιπτόντως, μειώθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Περισσότερες από τις μισές από τις καταγγελίες αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πιστεύω ότι οι καταγγελίες που έχουν γίνει στον Διαμεσολαβητή επικρίνουν κακές διοικητικές πρακτικές όπως η έλλειψη διαφάνειας ή η άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι που μεγάλο ποσοστό των καταγγελιών αυτών επιλύονται μέσω της διεκπεραίωσής τους από τον Διαμεσολαβητή και που ως εκ τούτου κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οι στόχοι για το 2010 συνοψίζονταν σε πέντε σημεία: εξέταση κάθε είδους προτάσεων προκειμένου να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές, εργασία κατά τρόπο ώστε να εξευρεθούν τρόποι για την επίτευξη ταχύτερων αποτελεσμάτων, πειθώς ώστε να υπάρξει θετικότερος αντίκτυπος επί της διοικητικής νοοτροπίας των θεσμικών οργάνων, παροχή έγκαιρων και χρήσιμων πληροφοριών στις οποίες κανείς μπορεί να έχει ταχεία πρόσβαση και προσαρμογή προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των πόρων, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα. Πιστεύω ότι οι στόχοι που τέθηκαν για το 2010 είναι εξαιρετικά σημαντικοί.

Είμαστε αντιμέτωποι με την ανάγκη ενημέρωσης των μηχανισμών που θα μας επιτρέπουν να επιλύουμε υποθέσεις που αφορούν την έλλειψη διαφάνειας και ενημέρωσης, και οι οποίες σίγουρα προκύπτουν. Έχουμε το παράδειγμα της έκθεσης Παλιαδέλη σε σχέση με την υπόθεση της «Porsche», και εφόσον η «Porsche» αρνήθηκε, ή μάλλον η Επιτροπή αρνήθηκε να δημοσιοποιηθούν ορισμένες από τις επιστολές της αυτοκινητοβιομηχανίας, το Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει τον Διαμεσολαβητή και ο Διαμεσολαβητής πρέπει επίσης να βασιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση για τα θέματα αυτά.

Η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία ανετράπη η απόφαση της Επιτροπής να δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των δικαιούχων ενίσχυσης της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι πολύ ανησυχητική. Με άλλα λόγια, η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές της διαφάνειας που πρέπει να διέπουν τα πάντα σχετικά με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αποτελεί δε άμεση προσβολή του δικαιώματος των Ευρωπαίων να γνωρίζουν πού πηγαίνουν οι φόροι τους. Πιστεύω ότι πρόκειται για κακή πρακτική την οποία θα πρέπει να επιδιώξουμε να αντιμετωπίσουμε στο Κοινοβούλιο μέσω των αναγκαίων νομοθετικών αλλαγών.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της ομάδας EFD. Κύριε Πρόεδρε, μετά την ανάγνωση της ετήσιας εκθέσεως του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το έτος 2009 αισθάνομαι την υποχρέωση να επαινέσω τον κ. Διαμαντούρο γιατί εκπροσωπεί και υπηρετεί επάξια τον θεσμό ο οποίος ενώνει τους ευρωπαίους πολίτες και τους δημιουργεί ασφαλές αίσθημα καταφυγής.

Είναι βέβαια καθήκον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενδέχεται να αντιμετωπίζει προβλήματα με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις υπερβάσεις των οργάνων αυτών και με ό,τι συνιστά κακοδιοίκηση, πρέπει να προσφεύγει σε αυτόν.

Όμως διεπίστωσα από την ανάγνωση της εκθέσεως ότι η επιτυχία του θεσμού και των λειτουργών του οφείλεται στο γεγονός ότι: πρώτον, οι περισσότερες έρευνες, ήδη το 70% από αυτές, περατώθηκαν μέσα σε διάστημα ενός έτους και πάνω από τις μισές, το 55%, περατώθηκαν εντός τριών μηνών. Αυτό αποδεικνύει την ταχύτητα ενέργειας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των συνεργατών του και συνεπώς την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού.

Δεύτερον, σε ποσοστό 80% των υποθέσεων που επελήφθη ο Διαμεσολαβητής ήταν σε θέση να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να επιλύσει το θέμα του με τον άλφα ή βήτα τρόπο, είτε παραπέμποντάς τον στο αρμόδιο όργανο είτε παρέχοντας συμβουλές σχετικά με τον φορέα στον οποίο πρέπει να απευθυνθεί για την ταχεία επίλυση του προβλήματός του. Αυτό αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του θεσμού.

Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι το 84% των αναφορών υποβλήθηκε από ιδιώτες και μόλις το 16% από επιχειρήσεις και ενώσεις, πράγμα που επίσης σηματοδοτεί το κύρος του θεσμού και των εκπροσώπων του στον ευρωπαίο πολίτη που θεωρεί ότι είναι θύμα κακοδιοικήσεως. Ιδιαιτέρως τονίζω ότι εννέα από τις υποθέσεις που περαιώθηκαν το 2009 συνιστούν παράδειγμα βέλτιστης τακτικής. Και σημειώνω ότι ιδιαίτερα με ευχαρίστησε προσωπικά το γεγονός ότι εκδηλώνεται στο προοίμιο της εκθέσεως η πρόθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να συμβάλει στη διασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει στους πολίτες τα οφέλη που τους υποσχέθηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Συγχαίρω λοιπόν τον κ. Διαμαντούρο.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κατέθεσα και εγώ μία φορά καταγγελία στον Διαμεσολαβητή και, παρόλο που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και τόσο καλά για εμένα και δεν ικανοποιήθηκα με την απόφαση, ωστόσο θα ήθελα να συγχαρώ τον Διαμεσολαβητή για το έργο του. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς εδώ στο Σώμα να στηρίξουμε το έργο που επιτελεί.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Διαμεσολαβητής ορθώς τόνισε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες των θεσμικών οργάνων. Αν λάβουμε υπόψη την περίπτωση της «Porsche», για παράδειγμα, τότε τα όρια των εξουσιών του Διαμεσολαβητή και η έλλειψη σοβαρότητας με την οποία ορισμένα θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν τις συστάσεις του καθίστανται αρκετά εμφανή.

Φυσικά, είναι επίσης απαραίτητο να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της αγοράς του κτιρίου Spinelli-Altero, όπου έγιναν ορισμένες πολύ μεγάλες παρατυπίες. Ο Διαμεσολαβητής προέβη σε ορισμένες σαφείς συστάσεις και εκδόθηκαν τροπολογίες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ουσιαστικά πολύ μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί στο Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες απορρίφθηκαν. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ακόμη μια φορά πώς αντιμετωπίζει το Σώμα τις συστάσεις αυτές. Αυτό στο οποίο θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας και να αντιμετωπίζουμε σοβαρά τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή, ενισχύοντας έτσι τη θέση του.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υποβάλλει στο Κοινοβούλιο την έκθεσή της όσον αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων έχουν πολλές επιφυλάξεις ως προς την ουσία και τη μορφή με την οποία η Επιτροπή εκπόνησε την έκθεση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ζήτημα της μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στα εθνικά συστήματα αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι ίδιοι κανονισμοί εισάγονται από διάφορες χώρες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, γεγονός το οποίο, από ορισμένες απόψεις, είναι βεβαίως κατανοητό. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε καθυστερήσεις που προκαλούν έλλειψη νομικής εγγύησης και, κατά συνέπεια, καθιστούν αδύνατο για τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους. Όπως ορθώς τονίζει η εισηγήτριά μας, οι καθυστερήσεις στη μεταφορά, καθώς και η εσφαλμένη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, επιφέρουν πραγματικό κόστος και οδηγούν σε έλλειψη εμπιστοσύνης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ εκ μέρους των πολιτών. Για το λόγο αυτόν επίσης, επικροτώ όλες τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής όπως συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων και διμερή διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, στόχος των οποίων είναι η επίλυση των προβλημάτων αυτών το συντομότερο δυνατόν. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα EU Pilot, το οποίο υποτίθεται ότι αποτελεί εργαλείο που επιτρέπει ταχεία ανταπόκριση σε όλες τις περιπτώσεις κακής εφαρμογής ή προσαρμογής του δικαίου της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία.

Τονίζουμε επίσης για άλλη μία φορά τον ρόλο που διαδραματίζουν τα εθνικά δικαστήρια κατά την πρακτική εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ. Ο ρόλος αυτός δεν θα εκτελείται σωστά, ωστόσο, εάν δεν δοθεί η κατάλληλη εκπαίδευση, εάν δεν πραγματοποιούνται συνεδριάσεις και εάν δεν δημιουργηθεί ευρωπαϊκή αντίληψη περί δικαίου. Όσον αφορά το Σώμα μας –και απευθύνομαι στους συναδέλφους μου βουλευτές– η νομοθεσία που διαμορφώνουμε, διότι είμαστε νομοθέτες, πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή, γιατί μόνον όταν είναι κατανοητή μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στα εθνικά συστήματα και να υπάρχουν λιγότερα προβλήματα σε σχέση με αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κατά την ανάλυση της έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2009, με χαρά σημείωσα την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών. Εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο του καθηγητή Διαμαντούρου, ο οποίος είναι Διαμεσολαβητής από το 2003, καθώς και τις προσπάθειές του για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητές τους να υποβάλλουν καταγγελίες όσον αφορά την κακή λειτουργία της διοίκησης της ΕΕ και την ενθάρρυνσή του προς τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μόνο το 23% από τις άνω των 3.000 καταγγελίες που καταχωρίσθηκαν το 2009 επαφίονταν στην αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή, θα πρέπει να συνεχίσει αναμφισβήτητα τις δραστηριότητές του στον τομέα της ενημέρωσης. Λόγω των περιορισμένων αρμοδιοτήτων του, είναι σε θέση μόνο να διερευνά καταγγελίες σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι ο καθένας ο οποίος υποβάλλει στον Διαμεσολαβητή καταγγελία που δεν μπορεί να γίνει παραδεκτή για τυπικούς λόγους, να λαμβάνει πληροφορίες ως προς το ποια είναι η αρχή στην οποία θα πρέπει να αποταθεί σε κάθε δεδομένη περίπτωση.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει σημαντικά τη δημοκρατική νομιμότητα του Διαμεσολαβητή και διευρύνει τις αρμοδιότητές του στην εξωτερική πολιτική. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει όλο και περισσότερο δράση με δική του πρωτοβουλία· για παράδειγμα, όσον αφορά την καθυστέρηση πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αναπηρία και τις διακρίσεις. Οι ενέργειές του οδήγησαν επίσης στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Μια ακόμη καλή είδηση είναι το γεγονός ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας έχει μειωθεί στους εννέα μήνες.

Το υψηλό ποσοστό των υποθέσεων που περατώθηκαν κατά τις οποίες το θεσμικό όργανο στο οποίο απευθυνόταν η καταγγελία ήλθε σε συμφωνία ή η υπόθεση επιλύθηκε προς όφελος του καταγγέλλοντος αποδεικνύει επίσης την αποτελεσματικότητα του Διαμεσολαβητή και την καλή του συνεργασία και με άλλους φορείς. Αυτό συνέβη στο 56% των περιπτώσεων το 2009. Ελπίζω ότι ο Διαμεσολαβητής, με την υποστήριξη από εμάς, το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, θα συνεχίσει το έργο του με την ίδια ενεργητικότητα και με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι μέχρι σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το γραφείο του για το αξιοθαύμαστο έργο που επιτέλεσαν κατά τη θητεία του υπό δύσκολες συνθήκες. Η διαφάνεια, το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση, καθώς και το δικαίωμα στη χρηστή διακυβέρνηση, είναι όλα ζωτικής σημασίας ώστε οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να παρακολουθούν τα δικαιωματά τους. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι, χρόνο με τον χρόνο, το μεγαλύτερο διοικητικό μειονέκτημα του συστήματος είναι η έλλειψη διαφάνειας, ή ακόμη και η άρνηση παραχώρησης πληροφοριών και εγγράφων. Από την άποψη αυτή, η υπόθεση «Porsche» είναι πολύ σοβαρή. Όταν η Επιτροπή κωλυσιεργούσε επί 15 μήνες έως ότου παραδώσει τα έγγραφα που της ζητήθηκαν, παραμελούσε σοβαρά το καθήκον της να συνεργάζεται ειλικρινά με τον Διαμεσολαβητή. Αυτή η στάση εκ μέρους της Επιτροπής έκανε να εξασθενήσει η εμπιστοσύνη των πολιτών μας προς την Επιτροπή και έβλαψε τη δημόσια εικόνα της ΕΕ.

Τώρα που ένας Επίτροπος και ο Διαμεσολαβητής κάθονται εκεί ήσυχα ο ένας δίπλα στον άλλο, νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να ξεκινήσουν μια εμπιστευτική και διεξοδική συζήτηση σχετικά με το εάν σέβονται ο ένας το έργο του άλλου και αν είναι έτοιμοι να συνεργαστούν και να ενεργούν σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ίδιας της ΕΕ. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα μεμονωμένο Επίτροπο σε σχέση με αυτό, αλλά η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει μια πραγματική συζήτηση για το θέμα, διότι η δημόσια εικόνα της ΕΕ σίγουρα δεν είναι τόσο καλή ώστε να έχουμε την πολυτέλεια εμφάνισης νέων υποθέσεων όπως της «Porsche» στο μέλλον.

Τα δικαιώματα των πολιτών μας πρέπει να γίνονται σεβαστά από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, και προφανώς από το Κοινοβούλιο επίσης – από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Διαμαντούρος υπήρξε πραγματικό κεφάλαιο για τους πολίτες μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά για το έργο του. Αυτό φυσικά αγγίζει και ένα ευαίσθητο σημείο, δηλαδή τον τομέα όπου χρειάζονται βελτιώσεις. Μόλις έγινε αναφορά στην υπόθεση «Porsche». Ως γερμανός πολίτης, πρέπει να δηλώσω ότι ντρέπομαι πολύ για όσα συνέβησαν εδώ. Έχουμε γερμανό Επίτροπο και μια γερμανική εταιρεία αυτοκινήτων και αλληλογραφία μεταξύ τους. Όλη η αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και άλλων κατασκευαστών αυτοκινήτων στην Ιταλία, την Ισπανία και άλλες χώρες έχει δημοσιοποιηθεί, όχι όμως η αλληλογραφία με τη Γερμανία. Ο Διαμεσολαβητής εξέδωσε όχι μία ούτε δύο, αλλά τρεις επιπλήξεις και ακόμη δεν έχει αναληφθεί δράση. Τα πράγματα πρέπει επειγόντως να βελτιωθούν. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό με τον εντονότερο δυνατό τρόπο.

Το δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη «πιλότος», σκεφτόμαστε γενικά μια ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι περνούν την επαγγελματική τους ζωή ψηλά πάνω από το έδαφος. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος πώς ήλθε στην Επιτροπή η ιδέα να αποκαλέσει το νέο της πρόγραμμα σχετικά με τη διεκπεραίωση των καταγγελιών των ευρωπαίων πολιτών «πιλοτικό πρόγραμμα», διότι στην ουσία δεν προσφέρει τίποτα νέο. Οι πολίτες υποβάλλουν καταρχάς δεόντως αιτιολογημένες καταγγελίες στην πατρίδα τους. Κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται εκεί. Ως εκ τούτου, απευθύνονται στην Επιτροπή. Τι κάνει η Επιτροπή; Αποστέλλει την καταγγελία με την επόμενη πτήση στη χώρα από όπου προήλθε και, για άλλη μία φορά, δεν γίνεται τίποτα. Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης των ανησυχιών και των καταγγελιών των πολιτών μας και θα ήθελα να επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία για να ζητήσω από τον Επίτροπο Šefčovič, τον οποίο έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, να δηλώσει είτε ότι προτίθεται να εγκαταλείψει το εν λόγω πρόγραμμα είτε ότι θα επανεξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι καταγγελίες των πολιτών μας αποστέλλονται στον τόπο όπου θα εξεταστούν ουσιαστικά και ότι οι πολίτες θα τυγχάνουν δικαιοσύνης και αποζημίωσης.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ISABELLE DURANT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν θα ήθελα να μετατρέψω την παρούσα Αίθουσα σε αμφιθέατρο πανεπιστημίου. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, το αξίωμα του διαμεσολαβητή θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη πριν από 300 σχεδόν. Για τον λόγο αυτόν, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι μας ενδιαφέρουν τέτοια θέματα και αφιερώνουμε τόση προσοχή σε αυτά.

Νομίζω ότι και οι τρεις εκθέσεις χρήζουν προσοχής, με μία μόνο επιφύλαξη. Στην έκθεση της κ. Nedelcheva υπάρχει ένα τμήμα που θεωρώ ανησυχητικό. Πέραν του πολύτιμου και καλού έργου που επιτελείται από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, πρέπει το γραφείο του να κοστίζει περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ; Δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί ο πολυτελής τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το εν λόγω γραφείο; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ομάδα μου απέχει από την ψηφοφορία επί του θέματος, ειδικά για την έκθεση αυτή, αν και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στον Διαμεσολαβητή, και ιδίως στους πολίτες οι οποίοι του υποβάλλουν τις καταγγελίες τους.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL). (PT) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Διαμαντούρο για το έργο του και την έκθεση που κατέθεσε. Το έργο είναι σίγουρα συνεπές και ποιοτικό, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για αυτό. Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με το θέμα της ποσότητας και όχι της ποιότητας, δεδομένου ότι είναι ενδιαφέρον να μάθουμε πόσο πολύ ζητά το κοινό τις υπηρεσίες αυτές.

Προφανώς, υπάρχουν μερικές χιλιάδες καταγγελίες, μερικές δε από αυτές δεν είναι έγκυρες. Είναι, ωστόσο, ενδιαφέρον να εξετάσουμε γιατί δεν υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες. Με άλλα λόγια, το ερώτημα που τίθεται είναι αν «το ποτήρι είναι μισοάδειο ή μισογεμάτο». Αναρωτιέμαι σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο υπερβολικά περίπλοκος και αδιαφανής χαρακτήρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της νομοθεσίας επί της οποίας στηρίζονται είναι η βαθύτερη αιτία της δύσκολης σχέσης μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Με άλλα λόγια, για να υποβάλεις μια καταγγελία, πρέπει να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου, και για να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου πρέπει να γνωρίζεις τη νομοθεσία και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για την υποβολή της καταγγελίας αυτής. Συνεπώς, αντί να προβώ σε υποδείξεις προς εσάς, κύριε Διαμαντούρο, θα ήθελα να σας ζητήσω, ως Διαμεσολαβητής, να υποβάλετε προτάσεις στο Κοινοβούλιο, ως νομοθετικό σώμα, σχετικά με την απλοποίηση των νομοθετικών διαδικασιών και, στο μέτρο του δυνατού, των θεσμικών μηχανισμών της ΕΕ. Πολύς λόγος γίνεται για τη διαφάνεια και τη σαφήνεια, όμως και η απλότητα αποτελεί επίσης δημοκρατική αξία που συχνά λησμονούμε, καθώς επιτρέπει ευρεία πρόσβαση του κοινού στα θεσμικά όργανα.

Κύριε Διαμαντούρο, επί του παρόντος είμαι επίσης μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στην οποία επίσης διεξάγονται ψηφοφορίες την ίδια στιγμή. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσω προσοχή στις απαντήσεις τους ως προς το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ίσως η πιο επαίσχυντη πτυχή της συμπεριφοράς του Επιτρόπου την οποία αποκαλύπτει η παρούσα έκθεση, πέρα από την απάνθρωπη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στον καταγγέλλοντα στην εν λόγω υπόθεση, είναι ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένη περίπτωση κακής διοίκησης. Μάλιστα, τα γεγονότα που εκτίθενται σε αυτήν την αιχμηρή έκθεση υπερβαίνουν τα όρια της απλής αμέλειας και νωθρότητας. Αντίθετα, το λογικό συμπέρασμα στο οποίο θα κατέληγε κανείς είναι ότι αυτό το είδος της συμπεριφοράς εκ μέρους της Επιτροπής είναι και απόλυτα σκόπιμο και αποτελεί μια εξ ολοκλήρου προκαθορισμένη πορεία συμπεριφοράς με σκοπό να ανατρέψει τη σκληρή δουλειά του Διαμεσολαβητή και να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων το κράτος δικαίου.

Το έργο του είναι ήδη αρκετά δύσκολο και χωρίς τα πρόσθετα προβλήματα μιας Επιτροπής που επιδιώκει, καθώς καταδεικνύουν τα γεγονότα εδώ, να παρεμποδίζει με κάθε ευκαιρία την ομαλή λειτουργία του γραφείου του. Εάν, στο παρελθόν, αποκαλύπτονταν μια τέτοια άθλια συμπεριφορά εκ μέρους δημοσίων υπαλλήλων, τόσο οι υπάλληλοι όσο και ο αρμόδιος υπουργός θα είχαν υποβάλει πάραυτα την παραίτησή τους. Αντ’ αυτού, περιμένω ότι θα δούμε εδώ μια αλαζονική και επηρμένη Επιτροπή η οποία θα κάνει αυτό που γνωρίζει να κάνει καλύτερα, δηλαδή να χλευάζει τους πολίτες ενώ οι ένοχοι παραμένουν ατιμώρητοι. Δεν είναι απορίας άξιο το ότι η ΕΕ δεν ήταν ποτέ λιγότερο δημοφιλής!

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). (HU) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή καταδεικνύει σαφώς ότι η έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα της Ένωσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι περισσότερες από τις καταγγελίες αφορούν την Επιτροπή, η οποία εκ συστήματος καθυστερεί την απάντησή της και, επομένως, κλονίζει την εμπιστοσύνη προς τα όργανα της ΕΕ. Πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια μέσω της βελτιστοποίησης της εργασίας των θεσμικών οργάνων και με τη βοήθεια ευρύτερης επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα δεν αυξάνουν τις δαπάνες. Η ΕΕ έχει δαπανήσει ήδη ένα τεράστιο ποσό για προπαγάνδα και αυτοδιαφήμιση.

Επιπλέον, ο αριθμός των καταγγελιών θα συνεχίσει αναμφίβολα να αυξάνεται με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και την ελλιπή ή καθυστερημένη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Για να αποφευχθεί αυτό, πρέπει να προβλέπεται εκτεταμένη και εναρμονισμένη κατάρτιση δικαστικών για τους εθνικούς δικαστές, τους εν ενεργεία νομικούς και τους δημόσιους και διοικητικούς υπαλλήλους. Επιπλέον, πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες ότι οι παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ μπορεί να προσβληθούν και ενώπιον των σχετικών εθνικών δικαστηρίων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 η Ουγγαρία θα ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, εμείς, οι βουλευτές του ΕΚ από την Ουγγαρία, θα επιφορτισθούμε με ένα μεγάλο έργο, και συγκεκριμένα τη μεταφορά της νομικής εναρμόνισης.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διαμαντούρο, κύριε Επίτροπε, ο θεσμός του Διαμεσολαβητή έχει πολύ εντυπωσιακή ιστορία στην Ευρώπη. Με βάση την έννοια που αναπτύχθηκε αρχικά στη Σουηδία, οι διαμεσολαβητές προσπαθούν να επιλύουν διαφορές και προβλήματα σε αμερόληπτη βάση εδώ και 200 χρόνια. Πιστεύω ότι η ιδέα του διαμεσολαβητή εκπορεύεται από μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για την επίλυση διαφορών με ειρηνικά μέσα.

Η παρούσα έκθεση είναι η δέκατη πέμπτη έκθεση του είδους από τον Διαμεσολαβητή για την Ευρώπη και η έβδομη του κ. Διαμαντούρου. Πρόκειται για ρεκόρ για το οποίο θα πρέπει να είναι υπερήφανος και θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Διαμαντούρο. Όταν εξελέγη το περασμένο έτος, εξέφρασα την ελπίδα ότι ο Διαμεσολαβητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της ΕΕ θα καταστεί περισσότερο διαφανής και κατανοητή στους πολίτες της και ότι θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά με την Επιτροπή Αναφορών. Νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να δηλώσουμε ότι μαζί, το επιτύχαμε αυτό. Υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ της αποστολής και των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή και των αντίστοιχων της Επιτροπής Αναφορών. Λαμβάνουμε όλο και περισσότερες αναφορές που άπτονται πτυχών του κλασικού δικαιώματος αναφοράς, καθώς και στοιχείων των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή. Αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα εμπόδια στην οικονομική δραστηριότητα. Είναι λογικό και σκόπιμο να εργαζόμαστε από κοινού σε αυτούς τους τομείς ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την Επιτροπή με τρόπο θετικό και να λαμβάνουμε τις σχετικές απαντήσεις εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τον νέο ιστότοπο με τις διαδραστικές κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες ενημερώνονται για τις ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να ακουστεί η φωνή τους στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι ο κ. Διαμαντούρος θα συνεχίσει να σημειώνει επιτυχία στο θετικό και σημαντικό του έργο και ότι θα καταφέρει να επιφέρει βελτιώσεις όπου αυτό είναι δυνατόν. Η Επιτροπή Αναφορών θα συνεχίσει επίσης να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση στενής συνεργασίας με τον Διαμεσολαβητή στο μέλλον προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Συλβάνα Ράπτη (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, σήμερα εδώ συζητάμε για δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το ένα είναι το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών· το δεύτερο είναι η συμφιλίωση των Ευρωπαίων πολιτών με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Οι τρεις εκθέσεις των τριών κυριών, που πραγματικά είναι εξαιρετικές, αλλά και η δραστηριότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με κάνουν να φέρνω στο μυαλό μου, για λογαριασμό των Ευρωπαίων πολιτών, τον κ. Διαμαντούρο ως Ντ’Αρντανιάν και τις τρεις εισηγήτριες ως τους τρεις σωματοφύλακες για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών.

Είναι πάρα πολύ κρίμα που σε όλο αυτό δεν συμμετέχει τόσο όσο θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μόνο «θετικό» που βρίσκω στη σημερινή τοποθέτηση του Επιτρόπου ήταν η ταχύτητα της ομιλίας του. Και εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρούσε με την ίδια ταχύτητα, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να τους δουν θετικά και να αισθανθούν ότι εργάζονται για το συμφέρον τους. Δεκαπέντε μήνες καθυστέρηση –όπως αναφέρει στην έκθεσή της η κ. Παλιαδέλη– για να δοθούν τρεις επιστολές μιας αυτοκινητοβιομηχανίας που ειδικεύεται σε αυτοκίνητα μεγάλης ταχύτητας, σχήμα οξύμωρο! Εάν στη θέση της αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν τα συμφέροντα ενός μεμονωμένου Ευρωπαίου πολίτη, θα ήταν τόσο μεγάλη η καθυστέρηση; Αναρωτιέμαι!

Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που είπε ο Επίτροπος, να πιστέψουμε ότι η Επιτροπή έχει την καλή διάθεση να συνεργαστεί με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και πραγματικά να εργαστούμε όλοι για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Ας αποκτήσει η Επιτροπή την ταχύτητα στη δράση ίδια με την ταχύτητα που είχε στην ομιλία του και δυσκόλεψε τους διερμηνείς ο κ. Επίτροπος.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). (ES) Κυρία Πρόεδρε, bon dia. Λυπάμαι που δεν προεδρεύει πλέον της συνεδρίασης ο κ. Vidal-Quadras, διότι είμαι βέβαιος ότι θα είχε εκτιμήσει την ομιλία μου.

Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το έργο του και να τον ενθαρρύνω να συνεχίσει με σθένος την προάσπιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων, οι οποίοι συχνά απειλούνται από ορισμένες δημόσιες αρχές.

Από την άποψη αυτή, θα ήθελα να αναφέρω ότι ένας πολιτιστικός σύλλογος της Βαλένθια έχει συγκεντρώσει 650.000 υπογραφές υπέρ νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα εγγυάται τη λήψη υπηρεσιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα καταλανικά. Πρόκειται απλώς για ζήτημα τήρησης του άρθρου 12, παράγραφος 2, του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης και της οδηγίας περί υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας χωρίς σύνορα.

Και όμως, η ισπανική κυβέρνηση αρνήθηκε να λάβει υπόψη αυτές τις 650.000 υπογραφές. Ελπίζουμε ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα τις λάβει υπόψη και θα προστατεύσει τα δικαιώματα των εν λόγω 650.000 Ευρωπαίων που προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την άποψη ότι οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ έχουν ορισμένες ελλείψεις εφόσον στην παρούσα μορφή τους δεν παρέχουν στον πολίτη ή στα καταγγελλόμενα θεσμικά όργανα τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή ενεργεί σε σχέση με θέμα παραβίασης που προκαλείται από την εσφαλμένη μεταφορά του δικαίου της ΕΕ, καλό θα ήταν στο μέλλον να αναφέρει τουλάχιστον τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση της παραβίασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν παραβάσεις μέσω επίσημης αίτησης στο ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2010.

Εκλαμβάνω ως θετικό το μήνυμα της ομιλίας του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Šefčovič, σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να επανεξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης διαδικαστικών κανόνων για τις έρευνες, ρυθμίζοντας διάφορες πτυχές της διαδικασίας για παραβάσεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων, του δικαιώματος ακροάσεως, της υποχρέωσης παροχής λόγων και ούτω καθεξής.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερους και πιο διαφανείς μηχανισμούς για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). (HU) Κυρία Πρόεδρε, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι η δημοκρατική συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρόνο με τον χρόνο, αυτό το θεσμικό όργανο συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταγγελλόντων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ εποπτεύει πλέον την τήρηση και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας κατά κύριο λόγο τη συμμόρφωση με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Θεωρώ το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών εξαιρετικά χρήσιμο, δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και της Ρουμανίας από την οποία κατάγομαι, βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στην έκθεση για τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή. Για τον λόγο αυτόν ζητώ από τον Διαμεσολαβητή να επιδιώξει, στο μέλλον, να συγκεντρώνει και τις καταγγελίες που υποβάλλονται στους εθνικούς διαμεσολαβητές σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες έρχονται σε επαφή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω των εθνικών αρχών της πατρίδας τους.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για την εξαιρετική δουλειά που κάνει όλο αυτό το διάστημα. Τα συγχαρητήριά μου επίσης στις εισηγήτριες των εκθέσεων.

Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά στην έκθεση της κ. Παλιαδέλη. Εδώ τίθεται πραγματικά ένα συγκλονιστικό ζήτημα: η μη αποκάλυψη του πλήρους περιεχομένου της αλληλογραφίας της Επιτροπής με την αυτοκινητοβιομηχανία Porsche κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της οδηγίας για τις εκπομπές αυτοκινήτων. Τα θέματα που τίθενται είναι η αντικειμενικότητα των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής και κατά πόσον είναι πραγματικά ανεξάρτητη η Επιτροπή από βιομηχανικά συμφέροντα.

Πολύ ορθώς η έκθεση προτείνει, εφόσον συνεχίζονται αυτές οι πρακτικές από την Επιτροπή, να δεσμευθεί τμήμα του προϋπολογισμού της Επιτροπής. Και αυτό, κ. Επίτροπε, θα το κάνουμε στο Κοινοβούλιο εάν δεν αλλάξουν αυτές οι πρακτικές.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι φυσικό να θεωρούμε ότι μια συνεδρίαση όπως αυτή με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Επίτροπο έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη, η οποία αναπτύσσεται δυναμικά και έμπρακτα για το δημόσιο συμφέρον.

Ωστόσο, δεδομένου ότι τα μέσα που κατέστησαν πρόσφατα διαθέσιμα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχουν στους πολίτες δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, δικαιούμαστε πλέον να δηλώνουμε ότι το Κοινοβούλιο ταυτίζεται στενά με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών.

Είναι αλήθεια ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου εξαρτάται πρωτίστως από το πόσο καλά αποδίδει η Επιτροπή με την έγκυρη υποστήριξη του Διαμεσολαβητή. Είναι σημαντικό να αφουγκρασθούμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών και να απαιτήσουμε τα μέσα να χρησιμοποιούνται πραγματικά προς το δημόσιο συμφέρον. Επικροτούμε θερμά την έκκληση που αφορά την πρωτοβουλία θέσπισης κώδικα διαδικασίας.

Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες με βάση την προσβασιμότητα, τη συνέπεια και την απόλυτη διαφάνεια, διότι πιστεύουμε ότι πολλές περιφέρειες αναμένουν από την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη ενεργητικότητα σε σχέση με τον στόχο που εκφράζεται εδώ. Δεν πρέπει να λησμονούμε πόσο σημαντική μπορεί να είναι η συνεισφορά άλλων ευρωπαίων διαμεσολαβητών σε σχέση με τη διακοινοβουλευτική συνεργασία.

Εάν τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργάζονται αποτελεσματικά προς το δημόσιο συμφέρον, όπως άλλωστε οφείλουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας διαμεσολάβησης πρέπει να αφιερωθεί χρόνος στον προσωπικό εμπλουτισμό του επαγγελματικού ιστορικού και στις διαφορετικές αντιλήψεις περί δικαίου ως αποτελεσματική μέθοδο για την επίλυση προβλημάτων προς το δημόσιο συμφέρον.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διαμεσολαβητή, σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την παροχή βοήθειας σε πολίτες ώστε να ξεκαθαρίσουν προβλήματα που έχουν ανακύψει, καθώς και για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του έργου των θεσμικών οργάνων. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιθυμεί οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι προσιτές στους πολίτες, επειδή οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν τις επιθυμητές πληροφορίες ούτως ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται την ικανότητα των θεσμικών οργάνων να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους όσον αφορά τις διακρίσεις, την κατάχρηση εξουσίας από τα θεσμικά όργανα, την παράλειψη άμεσης απάντησης σε αιτήσεις πληροφοριών και την άρνηση παροχής πληροφοριών. Η Επιτροπή λαμβάνει πολλές καταγγελίες για κακοδιοίκηση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η Επιτροπή να αναλάβει δράση ώστε να διασφαλίσει ότι οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα λαμβάνουν γρήγορες απαντήσεις, διότι η καλή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον, η ανεπαρκής εφαρμογή της νομοθεσίας υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγεί σε πρόσθετο κόστος.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή, πλήρη και ισορροπημένη έκθεσή της, καθώς και τον Διαμεσολαβητή για την ακατάπαυστη προσπάθειά του με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης αλλά και τη βελτίωση των προτύπων διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ορθώς επισήμανε η εισηγήτρια, κατά το τελευταίο έτος υπηρεσίας του Διαμεσολαβητή σημειώθηκε χρηστή διαχείριση και πρόοδος στη μείωση του αριθμού των καταγγελιών, καθώς και συντόμευση της διαδικασίας διερεύνησης των καταγγελιών. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται και στη συνέχεια ως προς την κατοχή του αξιώματος. Όπως διαπιστώνεται, η επιλογή του κ. Διαμαντούρου ήταν πολύ καλή απόφαση. Ο Διαμεσολαβητής, ωστόσο, πρέπει να αντιδρά ταχύτερα στις ανάγκες των πολιτών. Για να καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει να συνεργάζεται στενότερα με τους εθνικούς διαμεσολαβητές. Η αποστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι ένας ρόλος που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει όμως να παρουσιάζει ένα σύνολο σταθερών και πανανθρώπινων αξιών. Πιστεύω ότι κατά το επόμενο έτος της θητείας του θα αφουγκρασθεί καλύτερα τη φωνή των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την εισηγήτρια, Mariya Nedelcheva, καθώς και τον κ. Διαμαντούρο για τη σκληρή δουλειά του. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τον συγχαρώ για το γεγονός ότι προσπάθησε να μειώσει τον χρόνο αναμονής για τις διαδικασίες που έχουν καταχωρισθεί, διότι πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό βήμα ώστε να έλθουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγύτερα στους πολίτες.

Η δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω ήταν να υπογραμμίσω τη μεγάλη σημασία της διοργανικής συνεργασίας, όπως έπραξαν και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές. Πιστεύω ότι η εμπειρία μας με τον Διαμεσολαβητή, ειδικά τον σημερινό, αντανακλά τον βαθμό της συνεργασίας που υφίσταται μεταξύ του Σώματος, του Κοινοβουλίου αυτού και ειδικότερα της Επιτροπής Αναφορών, και του γραφείου του Διαμεσολαβητή.

Επιπλέον, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς τον Επίτροπο κ. Šefčovič, που είναι παρών, να ακολουθήσει το παράδειγμά μας, δεδομένου ότι πιστεύω ότι στον τομέα των καταγγελιών των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο όσο ο Διαμεσολαβητής. Γνωρίζουμε ότι πολλοί πολίτες υποβάλλουν καταγγελίες απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν γνωρίζουμε όμως καθόλου πόσοι υποβάλλουν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ποιον λόγο υποβάλλουν καταγγελίες και ποια είναι η τελική έκβαση αυτών των καταγγελιών.

Από την άλλη πλευρά, είμαστε ενήμεροι για όλες τις καταγγελίες που φθάνουν ενώπιον του Διαμεσολαβητή, εκείνες δε που φθάνουν ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών είναι γνωστές επειδή είναι δημόσιες.

Τέλος, θα ήθελα να αποστείλω ένα μήνυμα προς τους πολίτες. Μετά την ανάγνωση της έκθεσης προκύπτει ότι, αναλογικά, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών, συμπτωματικά, προέρχεται από τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Είναι ενδιαφέρον αυτό και δεν νομίζω ότι οφείλεται απλά στο ότι οι άνθρωποι από τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο διαμαρτύρονται μάλλον πολύ, αλλά στο ότι οι πολίτες αυτοί προασπίζονται τα δικαιώματά τους, πιστεύω δε ότι είναι σημαντικό που το πράττουν.

 
  
MPphoto
 

  Pascale Gruny (PPE). - (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διαμαντούρο, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ας δώσουμε υπόσταση στην «Ευρώπη των πολιτών». Είναι ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται για όλα τα μέσα προσφυγής που διαθέτουν εάν υφίστανται παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου ή κακή διοίκηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Καταρχάς θα ήθελα να εξάρω το έργο της συναδέλφου μου, κ. Nedelcheva, για την έκθεσή της σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτέλεσε το αντικείμενο των περισσοτέρων κριτικών του Διαμεσολαβητή, συχνά λόγω έλλειψης ενημέρωσης. Η έκθεση της συναδέλφου βουλευτού, κ. Παλιαδέλη, την οποία θα ήθελα επίσης να συγχαρώ, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μας για ολόκληρο το έργο που έχει επιτελέσει, μαζί με όλα τα μέλη της ομάδας του, και για τη δυνατότητα προσέγγισής του, καθώς και για την εξαιρετική συνεργασία του με την Επιτροπή Αναφορών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ρόλος του αντιπροσωπεύει μια σημαντική εγγύηση για την τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, εκεί δε θα εξασφαλίσουμε πραγματική προστασία για τους συμπολίτες μας.

Τέλος, είναι καιρός οι συμπολίτες μας να ενημερωθούν καλύτερα για τα μέσα προσφυγής που διαθέτουν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: δηλαδή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και την Επιτροπή Αναφορών. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μια διαδικτυακή πύλη, βεβαίως, αλλά χρειάζεται να είναι κοινή, όπως έχουμε ήδη ζητήσει από εσάς. Αυτή θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή για το έργο του. Έχει πολύ συγκεκριμένο έργο να επιτελέσει, όσον αφορά δηλαδή την κακοδιοίκηση, και επομένως είναι σημαντικό οι πολίτες να κατανοούν τι σημαίνει ο όρος αυτός.

Πολλά από όσα προτίθεμαι να αναφέρω δεν έχουν άμεση επίπτωση στον Διαμεσολαβητή, πιστεύω όμως ότι πρέπει να καταχωρισθούν στο αρχείο. Μερικά από τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι καταγγελίες που λαμβάνουμε αφορούν τα ίδια τα κράτη μέλη μας. Οι πολίτες διαμαρτύρονται τότε –όπως ανέφερε ο κ. Busuttil– απευθείας στην Επιτροπή η οποία, στο πλαίσιο του παρόντος πιλοτικού προγράμματος, απευθύνεται εκ νέου στο κράτος μέλος και προσπαθεί να επιλυθεί το θέμα παρότι οι ίδιοι οι πολίτες έχουν αποτύχει. Αυτός ο μηχανισμός δεν είναι διαφανής και πρέπει να εξεταστεί. Χρειάζεται συζήτηση επ’ αυτού στο Σώμα.

Το δεύτερο ζήτημα που ανακύπτει αφορά αγορές ακινήτων και συναλλαγές μεταξύ πολιτών σε διαφορετικά κράτη μέλη. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα στον τομέα αυτόν, αποτελεί όμως αφορμή αυξανόμενης ανησυχίας και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με κάποιον τρόπο.

Τέλος, ο ιρλανδός διαμεσολαβητής έχει εκδώσει δύο εκθέσεις, τις οποίες η ίδια η κυβέρνησή μας έχει απορρίψει. Προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι το έργο του Διαμεσολαβητή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος κυριολεκτικά αγνοείται. Το γνωρίζετε αυτό, κύριε Διαμεσολαβητή. Χαίρομαι που γνέφετε καταφατικά. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν γίνεται να επιτρέψουμε να συνεχιστεί.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, αναφέρομαι στο τρίτο θέμα: εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το μόνο πράγμα που είναι χειρότερο από τη σαφή και διαφανή ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι η ασαφής και αβέβαιη νομοθεσία της ΕΕ.

Το πρόγραμμα «καλύτερης νομοθετικής ρύθμισης και απλοποίησης» της Επιτροπής φαίνεται να είναι εξίσου αόριστο με το Άγιο Δισκοπότηρο. Η στερεότυπη μορφή των αγγλικών σε κάποια προτεινόμενη νομοθεσία με οδήγησε αρχικά στο συμπέρασμα ότι προέρχονταν από μια νότια διάλεκτο των αλβανικών. Εντούτοις, ανακάλυψα σε πρώιμο στάδιο ότι τα περισσότερα από τα χειρότερα παραδείγματα προέρχονταν από την αγγλική γλώσσα.

Η νομοθετική διαδικασία δεν βελτιώνει την ανεπαρκώς καταρτισμένη νομοθεσία. Τροπολογίες αποστέλλονται στους βουλευτές του ΕΚ πραγματικά την τελευταία στιγμή· οι ψηφοφορίες κατακερματίζονται και στη συνέχεια επανενώνονται· εισερχόμαστε στην Αίθουσα πεπεισμένοι ότι έχουμε την τελευταία, την πλέον οριστική έκδοση του καταλόγου ψηφοφορίας, για να διαπιστώσουμε τελικά ότι αυτός αντικαταστάθηκε κατά τις πρωινές ώρες.

Όσοι βουλευτές του ΕΚ ανήκουν σε μεγάλες παρατάξεις και χαίρονται να αποτελούν υποχείριο των ηγετών του κόμματός τους, δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Αυτοί απλώς ακολουθούν τις χειρονομίες των ανδρείκελων του κόμματός τους. Ωστόσο, για τους συνειδητοποιημένους βουλευτές και όσους ανήκουν σε μη εγγεγραμμένη Ομάδα, είναι εφιάλτης.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται εδώ και δεκαετίες με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της διαφάνειας. Ωστόσο, δεν υπάρχει σημαντική ένδειξη αυτού ούτε στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιθέτως, έχει κάποιος την αίσθηση ότι η γραφειοκρατική γραφική εργασία φαίνεται να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.

Πριν από τις ακροάσεις για τις τελευταίες εκλογές, η λέξη διαφάνεια βρίσκονταν στα χείλη όλων. Χάρη στην εξουσία του αξιώματός τους και τα σχετικά δικαιώματα, οι βουλευτές του Κοινοβουλίου μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Δεν μπορεί να λεχθεί το ίδιο και για τους πολίτες της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Όταν πάνω από το ένα τρίτο των ερευνών του Διαμεσολαβητή αφορούσαν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρχε έλλειψη διαφάνειας, και όταν το 56% όλων των υποθέσεων επιλύθηκαν φιλικά, η σημασία του αξιώματος του Διαμεσολαβητή είναι έκδηλη.

Για να παραθέσω τα λόγια του ίδιου του Διαμεσολαβητή: Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι πράττει η ΕΕ και η διοίκησή της. Ίσως μπορώ να επεκταθώ σε αυτό αναφέροντας ότι οι πολίτες μας έχουν επίσης το δικαίωμα να γνωρίζουν το πώς δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση τους φόρους τους και πού σπαταλώνται οι πόροι. Είναι πλέον καιρός να σφυρηλατηθεί η μορφή του δημοσιονομικού ελέγχου ώστε οι εκθέσεις του να είναι μέχρι ενός σημείου εξίσου χρήσιμες, όσο και αυτές του Διαμεσολαβητή.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις μίλησα πολύ γρήγορα, γι’ αυτό θα προσπαθήσω να το διορθώσω αυτό. Δεν θα προσπαθήσω να εντυπωσιάσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου με την ταχύτητα της ομιλίας μου αλλά με τη δέσμευση την οποία πολύ ξεκάθαρα αναλαμβάνω εδώ ότι η Επιτροπή ενδιαφέρεται πάρα πολύ να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη και στενότερη συνεργασία με τον Διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι ο κ. Διαμαντούρος το γνωρίζει αυτό.

Γνωρίζει πόσο στενά συνεργαζόμαστε, πιστεύω δε ότι το ποσοστό επιτυχίας στην επίλυση των προβλημάτων κακής διοίκησης ή άλλων θεμάτων που διερευνά είναι τόσο υψηλό επειδή συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με πολύ θετικό πνεύμα. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχουν περιπτώσεις που παρουσιάζουν πρόσθετα προβλήματα τα οποία χρειάζονται περισσότερη ενεργητικότητα για να αντιμετωπιστούν, και αυτό σαφώς ισχύει και για την υπόθεση στην οποία οι περισσότεροι από εσάς αναφερθήκατε.

Επρόκειτο σαφέστατα για μια κατάσταση κατά την οποία η Επιτροπή ήταν διχασμένη ανάμεσα, αφενός, στη δέσμευση για διαφάνεια και τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και, αφετέρου, τη δέσμευσή μας να τηρούμε το επαγγελματικό απόρρητο. Εάν θέλαμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες –που ήταν πολύ χρήσιμες στη συγκεκριμένη περίπτωση– χρειαζόμασταν τη σύμφωνη γνώμη του τρίτου μέρους, την οποία περάσαμε αρκετούς μήνες προσπαθώντας ανεπιτυχώς να εξασφαλίσουμε. Μόνον αφού καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι θα δημοσιοποιούσαμε τις πληροφορίες ούτως ή άλλως και ενημερώσαμε την εταιρεία ότι είχε δέκα ημέρες για να υποβάλει καταγγελία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καταλήξαμε σε συμφωνία.

Τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε προχωρήσει σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις; Η καταγγελία πιθανώς θα είχε κατατεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ίσως δε τα στοιχεία αυτά να μην είχαν δοθεί στη δημοσιότητα ούτε καν σήμερα. Επομένως, σας παρακαλώ να δείχνετε υπομονή μαζί μας μερικές φορές. Είμαστε πραγματικά πολύ προσηλωμένοι στη διαφάνεια, αλλά πρέπει πάντοτε να αναζητούμε την πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των διαφόρων δεσμεύσεων που οφείλουμε να τηρούμε σε αυτές τις πολύ περίπλοκες υποθέσεις.

Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζω –όπως ανέφερα στις εισαγωγικές παρατηρήσεις μου– ότι η καθυστέρηση ήταν μεγάλη, και ότι θα έπρεπε πιθανώς να έχουμε πιέσει την εταιρεία περισσότερο. Θα έπρεπε να είχαμε λάβει την απάντησή τους πιο γρήγορα, μπορώ δε να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αναπαραχθεί η κατάσταση αυτή σε κάθε ανάλογη περίπτωση – δεν θα αναζητούμε τρόπους για να τελματώνεται η διαδικασία επί 15 μήνες, γεγονός το οποίο ήταν πράγματι αφόρητο. Συμφωνώ απολύτως με την κ. Παλιαδέλη ως προς το θέμα αυτό.

Όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες: και πάλι, ας δούμε τα στοιχεία κατ’ αναλογία. Λαμβάνουμε περίπου 5.000 αιτήσεις ανά έτος και διαθέτουμε 80 άτομα που εργάζονται για αυτές. Ορισμένα από τα αρχεία που πρέπει να καταστούν προσβάσιμα έχουν τόσο πάχος. Πολλές είναι οι αιτήσεις των πολιτών, μπορώ όμως να σας πληροφορήσω ότι πολλά είναι και τα ερωτήματα από πολύ διακεκριμένα δικηγορικά γραφεία που προσπαθούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για πολύ ευαίσθητα αρχεία περί ανταγωνισμού. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την εν λόγω διαδικασία. Νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλειά ως προς το θέμα αυτό, εφόσον από αυτά τα 5.000 αρχεία μόνο τα 15 με 20 καταλήγουν στο γραφείο του Διαμεσολαβητή. Στο 85% των αιτήσεων αυτών παρέχεται πρόσβαση με την πρώτη φορά που θα ζητηθεί, συνεπώς μπορείτε να υπολογίσετε πόσες χιλιάδες αρχεία καθίστανται προσβάσιμα κάθε χρόνο. Είμαστε πολύ σοβαροί ως προς τη δέσμευση αυτή και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο.

Όσον αφορά τη μεταφορά και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ: εδώ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι επιδιώκουμε πολύ στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η κατάλληλη και ταχεία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η ορθή εφαρμογή είναι στοιχεία που προσφέρουν σύμπνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απολύτως απαραίτητα για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ως εκ τούτου, προσπαθούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι, όσον αφορά την εφαρμογή και τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είμαστε πολύ ακριβείς και πολύ αυστηροί. Αν μου επιτρέπετε να παραθέσω, συμφωνήσαμε ήδη στη σύμβαση-πλαίσιο ότι:

«Προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερη εποπτεία της μεταφοράς και της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά πίνακες αντιστοιχίας και δεσμευτική προθεσμία για τη μεταφορά, η οποία για τις οδηγίες δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τη διετία.

Πέραν των ειδικών εκθέσεων και της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Κοινοβουλίου συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει ήδη από το στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής αλλά και, εφόσον ζητηθεί από το Κοινοβούλιο, κατά περίπτωση και με τήρηση των κανόνων περί εμπιστευτικότητας, ιδίως όσων αφορούν, σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται η διαδικασία επί παραβάσει».

Υπάρχει κατά συνέπεια και άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε και να τηρούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύτερα ενημερωμένο. Αν μου επιτρέπετε να ζητήσω τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα, θα ήθελα να σας ζητήσω να επιμείνετε λίγο περισσότερο στους πίνακες αντιστοιχίας σε περιπτώσεις που αφορούν τις οδηγίες. Αυτή είναι πάντοτε η πρόταση της Επιτροπής.. Δεν μπορούμε να το καταφέρουμε κατά τις τελικές διαδικασίες όταν ο νομοθέτης οριστικοποιεί τις διαπραγματεύσεις με βάση την πρόταση της Επιτροπής, αυτό όμως είναι δυνατόν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι πίνακες αντιστοιχίας καθιστούν πολύ ευκολότερη για την Επιτροπή την επιτήρηση της ορθής εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και την ανεύρεση σφαλμάτων και την αναζήτηση διορθώσεων.

Απαντώντας στο ερώτημα του κ. Hefner σχετικά με το EU pilot και γιατί ονομάζεται έτσι: αυτό συμβαίνει επειδή, όταν ξεκινήσαμε το νέο αυτό πρόγραμμα για τη δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη ώστε να διορθώνουν τα λάθη τους ταχύτερα τα ίδια, ήταν μια αποδεκτή διαδικασία η οποία ξεκίνησε από λίγα κράτη μέλη. Τώρα, τα περισσότερα την εφραμόζουν. Βρισκόμαστε ακόμα σε αρχική φάση. Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Βέβαια, όταν φτάσουμε στο στάδιο κατά το οποίο όλα τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν το εν λόγω εργαλείο για την καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, είμαι σίγουρος ότι θα αναζητήσουμε κάποιο άλλο όνομα διότι δεν θα είναι πλέον πιλοτικό πρόγραμμα.

Για να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, βεβαίως, τον Διαμεσολαβητή μας, για την πολύ ικανοποιητική συνεργασία, καθώς και για την πολύ καλή συζήτηση και τις πολλές νέες ιδέες που άκουσα σήμερα το πρωί στη συζήτηση . Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι, χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Η τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι, φυσικά, το κλειδί για αυτό – για τη δημιουργία ισότιμων όρων στην ΕΕ για όλους. Είμαι βέβαιος ότι, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τον Διαμεσολαβητή, θα το επιτύχουμε.

Βλέποντας την κ. Durant να προεδρεύει στη σύνοδό μας σήμερα το πρωί, θα ήθελα να επισημάνω ένα επιπλέον στοιχείο. Πρόκειται για το γεγονός ότι καταφέραμε να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία για το κοινό μητρώο διαφάνειας της ΕΕ, το οποίο θα επιφέρει επιπρόσθετο φως και διαφάνεια στις δραστηριότητες των ομάδων πίεσης και των εκπροσώπων συμφερόντων στις Βρυξέλλες. Πιστεύω ότι πρόκειται επίσης για πολύ σημαντική συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους βουλευτές που μπήκαν στον κόπο να σχολιάσουν την έκθεσή μου. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τη θερμή υποστήριξή τους προς το έργο του Διαμεσολαβητή. Αντλώ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά και έμπνευση, από το είδος της ενθάρρυνσης που λαμβάνω από εσάς, θα ήθελα δε να σας δηλώσω ειλικρινώς ότι αυτό το είδος ενθάρρυνσης αυξάνει και το αίσθημα ευθύνης που με διακατέχει συναφώς ως προς την προώθηση των προσπαθειών που στοχεύουν στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό –για τις ανησυχίες σας σε σχέση, όχι μόνο με την ετήσια έκθεση, αλλά, φυσικά, και με την ειδική έκθεση– και να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στις δύο εισηγήτριες, οι οποίες αφιέρωσαν χρόνο για την εκπόνηση αυτών των σχετικά με την ετήσια και την ειδική έκθεσή μου.

(FR) Επιτρέψτε μου, επίσης, να ευχαριστήσω την κ. Nedelcheva για τις παρατηρήσεις της. Θέλω ιδιαίτερα να αναφέρω προς εσάς, κυρία Nedelcheva, ότι έλαβα υπόψη τις παρατηρήσεις σας, οι οποίες με ενθάρρυναν να προσπαθήσω να συμμετάσχω σε διάλογο με τους συναδέλφους μου σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το επόμενο έτος, κατά την επόμενη συνάντηση των εθνικών διαμεσολαβητών στην Κοπεγχάγη, θα είμαι σε θέση να δώσω έμφαση σε αυτό ακριβώς το σημείο. Έχετε λοιπόν τη διαβεβαίωσή μου, σας ευχαριστώ δε επίσης για τα σχόλιά σας σχετικά με τη σημασία του διαδραστικού οδηγού, η οποία αναφέρθηκε επίσης ήδη από συναδέλφους σας βουλευτές από άλλα κόμματα.

(EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου τώρα να εστιάσω σε ορισμένες από τις παρατηρήσεις του Αντιπροέδρου κ. Šefčovič. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές στο Σώμα ότι ο κ. Šefčovič έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά προσπαθώντας να συνεργαστεί πολύ στενά με τον Διαμεσολαβητή, του είμαι δε ιδιαίτερα ευγνώμων για όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Θα ήθελα επίσης να καταστήσω σαφές στο Σώμα ότι, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Šefčovič ουσιαστικά –και σας διαβεβαιώ για αυτό– αναθεώρησε πλήρως τη θέση του προκατόχου του και παραδέχθηκε δημοσίως ότι, όσον αφορά την κατάσταση με την «Porsche», η απάντηση της Επιτροπής ήταν μη ικανοποιητική και λυπηρή. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να γίνει διάκριση μεταξύ του προσώπου του Επιτρόπου και της θεσμικής απάντησης της Επιτροπής σε αυτό το θέμα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα αναγκαστικά –για πρώτη φορά σε 15 χρόνια– να αισθανθώ υποχρεωμένος να υποβάλω έκθεση στο όργανο αυτό σχετικά με την εν λόγω συμπεριφορά. Θεωρώ αρμόζον να γίνει η διάκριση αυτή όσον αφορά τον χειρισμό της κατάστασης, και να ευχαριστήσω και πάλι τον κ. Šefčovič για τις προσπάθειές του να προχωρήσει και να είναι εποικοδομητικός ως προς τον τομέα αυτόν.

Τούτου λεχθέντος, επιτρέψτε μου να προβώ σε κάποιες ακόμα παρατηρήσεις. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ την ανακοίνωση του 2002 σχετικά με τους πολίτες θεμελιώδους σημασίας για την εφαρμογή της χρηστής διοίκησης της Ένωσης. Εάν, κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής της ανακοίνωσης αυτής, ελπίζω ειλικρινά ότι θα μεριμνήσει ώστε να υπάρξει διαβούλευση τόσο με τον Διαμεσολαβητή όσο και με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την ουσιαστική αλλαγή αυτού του θεμελιώδους σημασίας μέσου για τους πολίτες.

Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι –και χαίρομαι που ουσιαστικά το αναφέρατε επίσης αυτό– ότι τα δικαστήρια αποτελούν την υψηλότερη και μόνη αρχή που μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την αυθεντική ερμηνεία του νόμου. Είμαι πολύ ευτυχής που το αναγνωρίζει και η Επιτροπή. Όσον αφορά το σχέδιο συστάσεων, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή διευκρίνιση, κύριε Επίτροπε.

Το σχέδιο σύστασης αποτελεί διαπίστωση κακοδιοίκησης από τον Διαμεσολαβητή. Αυτό δεν εμποδίζει το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο σύστασης και να διορθώσει το θέμα, εγώ δε θα λάβω υπόψη το γεγονός αυτό για την περάτωση της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, ένα δελτίο Τύπου τη στιγμή που διαπιστώνεται κρούσμα κακής διοίκησης σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στο να προκαταλάβει ή να αποτρέψει το θεσμικό όργανο από το να ανταποκριθεί, θέλω δε να έχετε τη διαβεβαίωσή μου προσωπικά ως προς αυτό.

Τέλος, όσον αφορά την ειδική έκθεση, και πάλι μια διευκρίνιση. Η έκθεση υποβλήθηκε λόγω της υπερβολικής καθυστέρησης. Δεν εξεδόθη –επειδή πρόσεξα τη λύπη σας– αμέσως μόλις η Επιτροπή δημοσιοποίησε τα έγγραφα. Τα δύο γεγονότα ήταν ανεξάρτητα. Το μεγάλο διάστημα της απάντησης προκάλεσε την έκθεση, χάρηκα δε πολύ που έλαβα τη συγκεκριμένη απάντηση. Αλλά και πάλι, έχετε καθορίσει τη θέση σας ως προς αυτό.

Τέλος, ελπίζω ότι θα υπάρξει προσπάθεια ώστε να επιδιώξουμε να αντιμετωπίσουμε τις καθυστερήσεις. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με τις καθυστερήσεις, κύριε Επίτροπε, είναι ότι αναμένω από την Επιτροπή να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τους κανόνες που αφορούν τις καθυστερήσεις τους οποίους η ίδια έχει εγκρίνει και προσπαθεί να τηρεί. Θα τηρώ και εγώ τις προθεσμίες μου όσον αφορά την αντιμετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεων. Νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερο αποτέλεσμα.

Θα πω δυο πράγματα ακόμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Vlasák –ελπίζω ότι προφέρω το όνομα σωστά, διότι δεν μιλώ καθόλου τσεχικά– για τις παρατηρήσεις του, εφόσον μου δίνει την ευκαιρία να αναφέρω ότι ενδιαφέρομαι ουσιαστικά για τη δυνατότητα να κάνω χρήση των στοιχείων του Ευρωβαρομέτρου ώστε να είμαι σε θέση να πληροφορηθώ περισσότερα σχετικά με το τι σκέφτονται και αισθάνονται για τον Διαμεσολαβητή οι πολίτες, καθώς και για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτό.

Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να φροντίσω ώστε ο ιστότοπος να καταστεί φιλικός προς τον χρήστη. Επιτρέψτε μου να τον διαβεβαιώσω απλώς ότι τη δοκιμάσαμε περνώντας μέσα από πολλές πιλοτικές φάσεις και με πολλές ομάδες στόχους, και όλοι τη βρήκαν πολύ φιλική προς τον χρήστη. Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι τον έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής, και οδηγήθηκαν στο σωστό μέρος με την πρώτη φορά. Θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι αυτό πράττουμε ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την κακοδιοίκηση και ότι ο διαδραστικός οδηγός έχει συμβάλει πολύ στη μείωση της κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα, ως απάντηση στην ερώτησή του.

Και δυο λόγια ακόμα. Κυρία Geringer de Oedenberg: ενδεχομένως να μην είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταγγελιών, είτε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή είτε στον εθνικό διαμεσολαβητή, πράγματι αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, διαθέτουμε το δίκτυο των διαμεσολαβητών που εγώ συντονίζω, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αποστέλλουμε τις καταγγελίες προς το σωστό όργανο από την αρχή, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα. Το να εστιάζουμε μόνο σε ό,τι εμπίπτει στο πλαίσιο της εντολής του Διαμεσολαβητή παραβλέπει το γεγονός ότι το δίκτυο διασφαλίζει ότι οι περισσότερες από τις καταγγελίες κατευθύνονται προς τον σωστό εθνικό ή περιφερειακό διαμεσολαβητή όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ και ότι εκεί εξετάζονται.

Ένα σχόλιο για την ερώτηση του κ. Migalski. Μπορώ να τον διαβεβαιώσω ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο χωρίς καμία αλλαγή. Λαμβάνουμε δεόντως υπόψη τους περιορισμούς, μας ενθαρρύνει όμως το γεγονός ότι το κύριο αρμόδιο για τον προϋπολογισμό θεσμικό όργανο –και όχι μόνο το Κοινοβούλιο– τον ενέκρινε.

Όσον αφορά το ερώτημα του κ. Szegedi, συμφωνούμε και επαυξάνουμε ότι τα δικαστήρια των κρατών μελών δεν γνωρίζουν το δίκαιο της ΕΕ αρκετά καλά, ειδικά δε για τον σκοπό αυτόν κατά τις επισκέψεις μου σε όλα τα κράτη μέλη, όπου έχω μεταβεί πολλές φορές, επισκέπτομαι τον δικαστικό κλάδο ώστε να είμαι σε θέση να τους βοηθήσω να κινηθούν προς αυτήν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Τέλος –και θα κλείσω με αυτό– ο κ. Sogor ζήτησε επίσης από τον Διαμεσολαβητή να είναι σε θέση να παραλαμβάνει καταγγελίες σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο. Δυστυχώς, αυτό δεν εμπίπτει στην εντολή μου. Θα παραβίαζα την εντολή μου εάν αποδεχόμουν το καθήκον αυτό, αλλά και θα καταπατούσα τις νομικές ευθύνες και την εντολή των συναδέλφων μου στα κράτη μέλη εάν το έπραττα. Προσπαθώ να συνεργάζομαι μαζί τους για να το πράττω, όμως δεν έχω εξουσία να δέχομαι καταγγελίες που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη.

(FR) Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω ότι έχω απαντήσει σε όλα τα σχόλια, θα ήθελα δε για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τα ενθαρρυντικά τους λόγια, και επίσης να συγχαρώ εσάς, κυρία Πρόεδρε, όπως έπραξε ήδη ο Επίτροπος, για τη σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την έγκριση κοινού μητρώου για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, εισηγήτρια.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διαμαντούρο, κύριε Šefčovič, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας η οποία, πιστεύω ακράδαντα, έχει καταδείξει σαφώς αφενός τη σημασία των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και αφετέρου το ενδιαφέρον που αποδίδει το θεσμικό μας όργανο στις εν λόγω δραστηριότητες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή Αναφορών οι οποίοι, με το έργο τους, δημιουργούν έναν πιο απτό δεσμό μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Κύριε Διαμαντούρο, το 2009 σηματοδότησε την 15η επέτειο του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Σηματοδότησε επίσης την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ως αποτέλεσμα της εκλογής σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια επιπλέον νομιμοποίηση προστέθηκε στην αποστολή σας. Λέω «επιπλέον» διότι, στην πραγματικότητα, η νομιμοποίηση της αποστολής σας εκπορεύεται από όλους τους ευρωπαίους πολίτες που είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε εσάς και οι οποίοι μπόρεσαν να βρουν λύση χάρη στις παρεμβάσεις σας.

Από την άλλη πλευρά, αυτό που είναι πιο συναρπαστικό σχετικά με την αποστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, είναι ότι τίποτα δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δεδομένο. Η μείωση του αριθμού των καταγγελιών, η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξεύρεση λύσης, οι καταγγελίες που διευθετήθηκαν φιλικά – πάντα υπάρχουν τόσα σημεία προόδου όσες υπάρχουν και ανάγκες. Πίσω από τα γεγονότα αυτά, πιστεύω ότι υπάρχουν δύο μεγάλες προκλήσεις που δεν πρέπει να παραβλέπουμε: η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και η βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Διαμαντούρο, και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι, ως αποτέλεσμα του καθημερινού σας έργου, έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι δυνατόν όχι μόνο να αναλάβουμε αυτές τις προκλήσεις αλλά, πάνω απ’ όλα, να παράσχουμε επαρκείς και ικανοποιητικές απαντήσεις για τους πολίτες. Το έργο δεν είναι σίγουρα εύκολο, όμως με την ετήσια έκθεση για το 2009 και με τη δέσμευση που μόλις αναλάβατε για τη σύνοδο της Κοπεγχάγης, πιστεύω ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.

 
  
MPphoto
 

  Χρυσούλα Παλιαδέλη, εισηγήτρια. − Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διαμαντούρο, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη αναφορά του κ. Διαμαντούρου, την οποία είχα την τιμή να αναλάβω να παρουσιάσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν πιάνει την ουσία του ζητήματος· πιάνει τον τύπο του ζητήματος. Και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό.

Θεωρώ ότι δεκαπέντε μήνες αργοπορία στην απάντηση και στην τελική απόφαση, αλλεπάλληλες παρατάσεις της αρχικής προθεσμίας, κυρίως όμως η περίεργη, κατά την εκτίμησή μου, απόφαση της Επιτροπής να μην κοινοποιήσει την επιστολή που είχε ετοιμάσει προς τη συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία, λέγοντάς της ότι θα δημοσιοποιήσει μερικώς τα έγγραφά της, είναι σοβαρά θέματα· ιδιαίτερα, όμως, το τελευταίο δημιουργεί, κατά την άποψή μου, σοβαρό ζήτημα.

Εάν η Επιτροπή μετά από τόσο καιρό και δεν οφείλεται σε εσάς, κύριε Επίτροπε· εσείς αναλάβατε πολύ πρόσφατα την ευθύνη του συγκεκριμένου τομέα εάν η Επιτροπή είχε αποφασίσει να κοινοποιήσει στις 18 Φεβρουαρίου στον κ. Διαμαντούρο την επιστολή που είχε ετοιμάσει να στείλει στη συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία, αυτή η ειδική έκθεση δεν θα γινόταν ενδεχομένως. Ο κ. Διαμαντούρος αποφάσισε να δεχθεί τις αλλεπάλληλες παρατάσεις που ζητούσε η Επιτροπή.

Παρά ταύτα θεωρώ ότι χάρη σε αυτή την καθυστέρηση, στην παράλειψη της Επιτροπής να ενημερώσει τον κ. Διαμαντούρο έγινε δυνατόν να έχουμε μια έκθεση η οποία καταγράφει ζητήματα που έχουν και τύπο και ουσία. Εγώ δεν θα συζητήσω καθόλου για την ουσία. Πρέπει όμως η Επιτροπή να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της –και χαίρομαι που το είπατε πριν από μένα– ότι οποιαδήποτε δυσκολία στη δουλειά που κάνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι σε βάρος της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς της και θίγει τη δημόσια εικόνα για τη λειτουργία τους.

Ζητάμε πραγματικά να αποτελέσουν δέσμευση αυτά που μας είπατε πριν, γιατί είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Διαμαντούρο διότι χάρη σε αυτή την αναφορά του μας έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δική μας δύναμη προκειμένου να διεκδικήσουμε θέματα τα οποία θεωρούμε πρώτιστα για την ευρωπαϊκή συνοχή.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, εισηγήτρια.(DE) Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ επιτρέψτε μου ως πρόλογο στη σύνοψή μου να εκφράσω με λίγα λόγια τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς τον Διαμεσολαβητή. Πιστεύω ότι το έργο του είναι εξαιρετικά πολύτιμο, γνωρίζω δε πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες μας, διότι το γραφείο του έχει μετατραπεί σε βασικό σημείο επικοινωνίας για αυτούς.

Θα ήθελα να επανέλθω σε όσα είχε να δηλώσει ο κ. Šefčovič, ιδίως σε σχέση με το πρόγραμμα EU Pilot, το οποίο επικρίθηκε έντονα από ορισμένους βουλευτές του Κοινοβουλίου διότι, όπως δηλώσατε σαφώς ο ίδιος, προσφέρει «περισσότερες δυνατότητες για τα κράτη μέλη», αλλά όχι και για τους πολίτες.

Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότερα και να δούμε εάν αυτό πράγματι ισχύει, διότι εκείνο που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη διαφάνεια. Μια επιστολή προς τον καταγγέλλοντα που αναφέρει ότι έχουμε λάβει την καταγγελία του δεν είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια εδώ, περισσότερη απόκριση προς τους πολίτες μας, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα αξιοπιστίας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Επιπλέον, χρειαζόμαστε βεβαίως κάποιες εύλογες ποινές όταν αντιμετωπίζονται πραγματικές παραβάσεις. Οι συνέπειες για τα κράτη μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία και ουσιαστικά φθάνουν ακόμη και στο σημείο να κομπάζουν για αυτό στα εθνικά μέσα ενημέρωσης, δεν μπορεί να είναι απλά και μόνο ότι λαμβάνουν μία ακόμη επιστολή. Πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω όσον αφορά τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικής σημασίας να αναθεωρηθεί η ανακοίνωση του 2002, ιδίως σε σχέση με τα δικαιώματα του καταγγέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα επίσης να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε μητρώο των καταγγελιών που ελήφθησαν ώστε να μας προσφέρει κάποιες σημαντικές συμβολές για το νομοθετικό μας έργο. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε ποιος κατέθεσε καταγγελία εναντίον ποιου και για ποιον λόγο.

Το αντικείμενο της καταγγελίας και οι συνέπειές της θα απέφεραν σημαντικές συμβολές για το σύνολο του νομοθετικού σώματος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για τον λόγο αυτόν σας ζητώ, επίσης, να ληφθεί τούτο υπόψη. Χρειαζόμαστε σαφές μητρώο που να μας δίνει εικόνα των κυριότερων αιτίων για την υποβολή καταγγελιών και του τι ζητείται. Θα ήθελα να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση σύντομα. Ευχαρίστως να συνεργαστούμε μαζί σας ως προς αυτό. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με τους πίνακες διασταύρωσης στοιχείων. Πιστεύω και εγώ ότι είναι σημαντικό. Το σημαντικό θέμα εδώ είναι η αμοιβαιότητα και ενδιαφέρομαι έντονα να τη διαφυλάξω.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς.(RO) Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι ακόμη και η αποτελεσματικότερη νομοθεσία καθίσταται περιττή εάν δεν εφαρμόζεται. Όσον αφορά τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, πολύ μεγάλη πρόοδος μπορεί ακόμη να επιτευχθεί, ιδιαίτερα σε σχέση με την οδηγία για τις υπηρεσίες και την οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η νομοθεσία αυτή είναι ομολογουμένως τεχνικής φύσης, γεγονός το οποίο περιπλέκει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Για τον λόγο αυτόν, είναι ζωτικής σημασίας η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων. Το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Πιστεύω ότι θα απέφερε οφέλη η επέκταση της χρήσης του και σε άλλους τομείς. Ωστόσο, τονίζω την ανάγκη τα κράτη μέλη να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και να αποφεύγουν τις καθυστερήσεις στο μέτρο του δυνατού, εφόσον αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τις παραμέτρους της να υπολείπονται του βέλτιστου επιπέδου. Τέλος, τονίζω την ανάγκη να είναι οι πολίτες σε θέση να επιλύουν τα προβλήματά τους σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου γρήγορα και με ελάχιστο κόστος. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται συμπλήρωση των πόρων του SOLVIT, σε συνδυασμό με την ενεργό προώθηση του εν λόγω μέσου για την επίλυση προβλημάτων ανεπίσημα. Τέλος, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων για τη διευθέτηση των διαφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE) , γραπτώς. (HU) Στο περιθώριο των εργασιών της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, επιτρέψτε μου, ως συντάκτρια της γνωμοδότησης του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, να πω λίγα λόγια για τη θεσμική διαφάνεια. Χάρηκα που κατά την εξέταση καταγγελιών των πολιτών που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή, η συντάκτρια της έκθεσης, κ Nedelcheva, αφιέρωσε ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση μεταξύ της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση έχει καταστεί νομικά δεσμευτικό βάσει των όρων της Συνθήκης της Λισαβόνας, μαζί δε με αυτό το δικαίωμα είναι εξίσου σημαντικό να γίνονται απολύτως σεβαστά τα προσωπικά δικαιώματα.

Σε πρόσφατη συζήτηση με τον κ. Διαμαντούρο, αναφερθήκαμε στην ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ θεσμικής διαφάνειας και προστασίας των δεδομένων. Εξετάσαμε συγκεκριμένα την απόφαση που εξεδόθη τον Ιούνιο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά την υπόθεση Bavarian Lager επίσης, η οποία έβγαλε τις συζητήσεις για τη διαφάνεια από το αδιέξοδο όπου είχαν περιέλθει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα πραγματικό ή υποτιθέμενο κοινό συμφέρον έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Χάρηκα πολύ που και ο κ. Διαμαντούρος, επίσης, τόνισε τη βασική αρχή σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να δημοσιοποιούνται μόνο με την άδεια των οικείων προσώπων.

Θεωρώ επομένως σημαντικό να τονιστεί ότι υποστηρίζω πλήρως τις προσπάθειες που αποσκοπούν στο να καταστεί το έργο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο διαφανές και να δημιουργηθεί βάση για τις κατάλληλες διοικητικές τεχνικές. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, ακριβώς η προώθηση αυτού του στόχου βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς.(LV) Στηρίζω πλήρως το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η επιμονή και η βασισμένη σε αρχές συμπεριφορά του απέφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα, εφόσον ασκεί τα καθήκοντά του έντιμα και με συνέπεια. Η κατάσταση έχει εξελιχθεί εντελώς αντίθετα στη Λετονία. Το κοινοβούλιο (Saeima) της Λετονίας εξέλεξε τον κ. Romāns Apsītis ως διαμεσολαβητή. Στην πραγματικότητα, όμως, από την 1η Ιανουαρίου 2007, όταν ο κ. Apsītis ανέλαβε τα καθήκοντά του ως διαμεσολαβητής, στην ουσία ποτέ δεν επιτέλεσε το έργο του. Δεν έχει παρατηρήσει, δυστυχώς, ότι υπάρχουν περίπου 300.000 άτομα στη Λετονία που απώλεσαν τα βασικά πολιτικά τους δικαιώματα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Λετονίας και το Saeima έχουν επιλέξει έναν διαμεσολαβητή –τον κ. Apsītis– ο οποίος είναι μαλθακός, σιωπηλός και δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες· κάποιον που είναι πραγματικά τυφλός ως προς τις σοβαρές παραβάσεις στη νομοθεσία της Λετονίας. Να σας υπενθυμίσω ότι, σύμφωνα με το αξίωμα το οποίο κατέχει, ο κ. Apsītis είναι επιφορτισμένος με τα εξής καθήκοντα: 1. Την προώθηση της τήρησης της αρχής της ισότητας και της πρόληψης των διακρίσεων. Στη Λετονία, διακρίσεις υφίστανται στον τομέα της εκπαίδευσης. 2. Την προώθηση της αντικειμενικής αναθεώρησης των νομικών και άλλων θέματων μέσα σε εύλογα χρονοδιαγράμματα. Η Λετονία έχει ήδη χάσει 10 περίπου υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως προς το θέμα αυτό. 3. Τη διασφάλιση της πρόληψης των ελλείψεων σε θέματα που αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περίπου 300.000 άνθρωποι στη Λετονία, πολλοί εκ των οποίων έχουν ζήσει στη Λετονία όλη τους τη ζωή, απώλεσαν τα βασικά πολιτικά τους δικαιώματα. Σήμερα στη Λετονία η λέξη «διαμεσολαβητής» προκαλεί μειδίαμα. Εάν η κατάσταση δεν αλλάξει, θα μπορούσε να παρομοιασθεί και με τη λέξη «κλόουν».

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου