Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

6. Kolorektaalvähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll
MPphoto
 

  Juhataja. – Kirjalik deklaratsioon nr 0068/2010 kolorektaalvähivastase võitluse kohta Euroopa Liidus, mille esitasid Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen ja Alojz Peterle ning millele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu rõhuv enamus.

Seega edastatakse see kooskõlas kodukorra artikliga 123 adressaatidele ja avaldatakse koos allakirjutanute nimedega selle osaistungjärgu vastuvõetud tekstina.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D). – Austatud juhataja! Ma tean, et kõik kibelevad hääletama, kuid tahaksin kaasallakirjutanute – Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle ja mina – nimel tänada kõiki, kes toetasid meie kirjalikku deklaratsiooni kolorektaalvähivastase võitluse kohta!

Saime enamuse kokku kuu enne tähtaega. See näitab selle teema tähtsust ja me lubame teile, et see ei olnud ühekordne üritus, vaid osa suuremast liikumisest, mille sihiks on võetud EL ja liikmesriigid. Kolleegid, tänan teid toetuse eest!

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika