Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

6. Paksu- ja peräsuolen syövän torjunta (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Kirjallinen kannanotto 0068/2010 paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa, jonka Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen ja Alojz Peterle ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset.

Näin ollen kannanotto toimitetaan työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastaanottajilleen ja julkaistaan allekirjoittajien nimien kanssa tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, tiedän, että kaikki haluavat äänestää, mutta haluaisin kaikkien allekirjoittaneiden – jäsen Brepoelsin, jäsen Buşoin, jäsen Leinenin, jäsen Peterlen puolesta ja omasta puolestani – kiittää kaikkia teitä, jotka olette tukeneet kirjallista kannanottoamme paksu- ja peräsuolen syövästä.

Olemme saavuttaneet enemmistön kuukausi ennen määräaikaa. Tämä on osoitus asian tärkeydestä, ja voimme luvata teille, että tämä ei ollut mikään yksittäistapaus, vaan osa suurempaa EU:ta ja jäsenvaltioita koskevaa tavoitetta. Hyvät kollegat, kiitän teitä tuestanne.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö