Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Boj proti rakovine hrubého čreva a konečníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Písomné vyhlásenie č. 0068/2010 o boji proti rakovine hrubého čreva a konečníka v Európskej únii, ktoré predložili Pavel Poc, Frieda Brepoelsová, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen a Alojz Peterle, podpísala prevažná väčšina všetkých poslancov Parlamentu.

Preto bude v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku postúpené jeho adresátom a uverejnené spolu s menami podpísaných poslancov v prijatých textoch z tejto schôdze.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D). – Vážený pán predsedajúci, viem, že všetci chcú hlasovať, no chcel by som sa len v mene všetkých podpísaných poslancov – pani Brepoelsovej, pána Buşoia, pána Lehneho, pána Peterleho a vo svojom mene – poďakovať vám všetkým, ktorí ste podporili naše písomné vyhlásenie o boji proti rakovine hrubého čreva a konečníka.

Dosiahli sme väčšinu mesiac pred konečným termínom. To dokazuje dôležitosť tejto otázky a my vám môžeme sľúbiť, že to nebola jednorazová záležitosť, ale súčasť širšieho opatrenia zameraného na EÚ a členské štáty. Kolegyne a kolegovia, ďakujem vám za podporu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia