Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

7. Ashrafin leiri (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Kirjallinen kannanotto N:o 0075/2010 Ashrafin leiriin, jonka Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard ja Struan Stevenson ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset.

Näin ollen kannanotto toimitetaan työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastaanottajilleen ja julkaistaan allekirjoittajien nimien kanssa tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia niitä jäseniä, jotka ovat allekirjoittaneet kirjallisen kannanoton N:o 75 Ashrafin leiristä. Tällä lähetetään hyvin vahva viesti Irakin viranomaisille, jotta ne lopettaisivat epäinhimillisen saarron, jota ne ovat harjoittaneet 3 400 viatonta ihmistä kohtaan Ashrafin leirillä viime kuukausien aikana. Olen hyvin kiitollinen siitä, että yli puolet parlamentin jäsenistä on allekirjoittanut tämän kannanoton. Asia otettiin esiin vasta kuukausi sitten, ja tämä oli hyvin nopeasti saavutettu voitto. Kiitoksia hyvin paljon.

(Suosionosoituksia)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö