Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Ashraflägret (skriftlig förklaring)
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Den skriftliga förklaringen nr 0075/2010, som ingivits av Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard och Struan Stevenson, om Ashraflägret, har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter.

Följaktligen, i enlighet med artikel 123 i arbetsordningen, kommer den att översändas till mottagarna och offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i de antagna texterna från denna sammanträdesperiod.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR).(EN) Herr talman! Även jag vill tacka alla parlamentsledamöter som undertecknat den skriftliga förklaringen nr 75 om Ashraflägret. Detta sänder ett mycket kraftfullt budskap till de irakiska myndigheterna om att häva den omänskliga belägringen av Ashraflägret och dess 3 400 oskyldiga människor, som pågått under de senaste månaderna. Jag är verkligen tacksam över att mer än hälften av ledamöterna i parlamentet har undertecknat denna skriftliga förklaring. Den inleddes bara för en månad sedan och det är en mycket snabb seger. Ett verkligt stort tack.

(Applåder)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy