Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 25 november 2010 - Straatsburg Uitgave PB

8. Stemmingen
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Wij gaan nu over tot de stemming.

(Uitslag van de stemming en andere details over de stemming: zie notulen)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid