Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2966(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0635/2010

Arutelud :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Hääletused :

PV 25/11/2010 - 13.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0450

Istungi stenogramm
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

12.3. Birma – valimiste läbiviimine ja opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi vabastamine
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  Juhataja. – Järgmine arutelu punkt on seitse resolutsiooni ettepanekut Birma kohta – valimiste läbiviimine ja opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi(1).

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autor.(FR) Austatud juhataja! Meil on mõnikord häid uudiseid, isegi erakorralistes olukordades. Seetõttu sooviksin, et kõik meenutaksid emotsiooni, mis meid valdas Aung San Suu Kyi vabastamist televisioonis nähes. On tõsi, et meil on eriline side selle tähelepanuväärse naisega, kes võitis siin 1990. aastal ühe esimese Sahharovi auhindadest ja kes oma viimasest enam kui 20 või 21 eluaastast veetis peaaegu 15 aastat vanglas. Ta sümboliseerib poliitilist naist, kes võib jääda sellises karmis riigis nagu Birma vabaks ja alati avaldada vastupanu. See on täiesti ebatavaline.

See sündmus ei tohi meil aga lasta unustada eelkõige seda, et tema vabadus on habras. Teda on ka juba varem vabastatud ja seejärel pandud taas koduaresti. Teiseks, ärgem unustagem, et Birmas hiljuti toimunud valimised olid tõepoolest vaid farss, demokraatia parodeerimine! Enne valimisi hääletati seaduste vastuvõtmiseks, et suruda maha sõnavabadus. Mõnedel inimestel, näiteks munkadel, takistati hääleõiguse saamist. Praegu on Birmas endiselt 22 000 veendumusvangi ja see jääb üheks halvimaks diktatuuriks maailmas.

Seetõttu nõuame, et Birma ametivõimud austaksid ühinemisõigusi ja sõnavabadust ning vabastaksid poliitvangid, ning usume seda tähelepanuväärset naist, keda ootame Euroopa Parlamenti või keda me külastame, kui ta ei saa tulla võtma vastu oma Sahharovi auhinda, et säilitada vabadusevaim selles tõsiselt kannatada saanud riigis.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, autor. – Austatud juhataja! 13. novembril, vähem kui nädal pärast vaidlusaluste üleriigiliste valimiste läbiviimist, vabastati Aung San Suu Kyi koduarestist pärast viimasest 21 aastast 15 aasta veetmist sisuliselt vangis oma demokraatiameelsete mõtete eest.

Nagu üks Iraani naine ütles filmis „Roheline laine” pärast vabastamist Evini vanglast Teheranis: „See hetk, mil ma astusin välja, mõistsin ma, et ma olin just asunud väiksest vanglast suurde: seda vanglat nimetatakse Iraaniks”.

Inimesed ei peaks elama väikestes ega suurtes vanglates oma mõtete tõttu. EL näeb ja julgustab uusi vabadusi kõikide Birma kodanike jaoks ning tunneb jätkuvalt muret Aung San Suu Kyi heaolu ja ohutuse pärast, sest teda hoitakse riigi julgeolekuteenistuse järelevalve all.

Tema teretulnud vabastamise sammu tuleb kajastada vabaduste edasistes laiendamistes kõikide kodanike jaoks. Neid vabadusi kärbitakse süstemaatiliselt 2008. aasta põhiseaduse ja sõjalise hunta kaudu. Selliseid valimisi, mis toimusid Birmas sel kuul, isegi kui neid peetakse hirmu ja represseerimise õhkkonnas, kasutatakse sageli režiimide poolt õiguspärasuse väitmiseks ja demokraatia olemasolust mõista andmiseks. Kuid iga valitsuse õiguspärasus tuleneb tema kodanike heaolu tagamisest ja demokraatia on alati midagi enamat kui „üks inimene, üks hääl”. See on pühitsetud demokraatlikes institutsioonides, heas valitsemises, õigusriigis ja inimõiguste austamises.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, autor.(PL) Austatud juhataja! Kõik need, kes lasid end eksiteele viia 7. novembril korraldatud nn valimistest, mis oli farss, peavad tundma pettumust. On tõsi, et nädal pärast valimisi vabastati Nobeli auhinna võitja Aung San Suu Kyi. Kuid mitte miski ei anna märku, et sama saatus ootab ka riigis olevaid teisi poliitvange, keda on üle 2000. Tegelikult saime mitu päeva tagasi teada, et Birmat valitsev sõjaline hunta on peatanud järgmise üheksa ajakirja avaldamise, piirates sellega juba niigi piiratud sõnavabadust riigis.

Sel põhjusel peab rahvusvaheline kogukond avaldama edasist survet. Eelkõige peab Euroopa Liit keskenduma Hiinale surve avaldamisele, sest ilma Hiinata ei suudaks Birmas valitsev hunta hoida oma võimu. Lõpetuseks sooviksin tänada parlamendi presidenti Jerzi Buzekit selle eest, et ta kutsus Aung San Suu Kyi Sahharovi auhinna tseremooniale, mis toimub Strasbourgis järgmisel kuul.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, autor.(DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! Pildid Birma opositsioonijuhist Aung San Suu Kyist pärast tema vabastamist koduarestist on meil endiselt värskelt meeles. Piltidel on näha isik, keda ei ole painutanud isolatsioonis veedetud aastad, tekitamata meis mitte mingit kahtlust, et ta jätkab võitlemist demokraatliku muutuse eest oma riigis. Toetada tuleb iga sammu demokratiseerimise ja parandamise suunas selles väga problemaatilises inimõiguste olukorras.

See ei saa aga olema lihtne protsess. Pärast ebademokraatlikke valimisi praegu Birmas kehtiv põhiseadus asetab presidendi seadusest kõrgemale ja tagab amnestia toimunud inimõiguste rikkumiste eest. Euroopa Liit peab seda kõige teravamalt kritiseerima, samuti jätkuvaid tõsiseid inimõiguste rikkumisi etniliste vähemuste vastu, keda aetakse sageli välja nende maadelt ja sunnitakse orjatööle, paljusid nende lapsi värvatakse lapssõduriteks.

Me peame mitmekordistama oma jõupingutusi kaasamaks riike nagu Hiina ja India, kellel on oluline mõju Birma valitsuse üle. Me peame neid veenma, et nad avaldaksid mõju Birma rahva huvides. Nad peavad rakendama enda poolt võetud kohustusi inimõiguste suhtes, ratifitseerides ASEANi harta; selles hartas kutsutakse liikmesriike üles rakendama meetmeid, et võidelda süstemaatiliste inimõiguste rikkumiste vastu.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, autor.(PT) Austatud juhataja! Alustagem valimistest! Nagu me teame ja nagu on juba siin parlamendis mainitud, toimusid valimised hirmu ja hirmutamise õhkkonnas. Need olid täielik farss ja nende ainuke eesmärk oli anda sõjalisele huntale tsiviilne varikate. Paljudel inimestel oli keelatud hääletada. Tuhanded birmalased – 1000 vastavalt sõjalise hunta kindralitele – on põgenenud Taimaale, kus juba elab 100 000 birmalast ja kus nüüd on suuremad relvastatud konflikti ohud Birma piiril. Sellega tuletatakse meile meelde, et kuigi Aung San Suu Kyi vabastamine täidab meid rõõmu ja lootusega nüüd, kui meil on võimalik kohtuda selle tähelepanuväärse naisega, nagu on juba mainitud ja võtta ta vastu siin, parlamendis, ei saa me lasta oma tähelepanul kalduda kõrvale Birma jaoks kõige olulisemast küsimusest, nimelt kogu rahva ja üle 2000 poliitvangi vabastamise, koos hirmutamise ja hirmu üldise õhkkonna kaotamisega.

Euroopa Liit ei tohiks seetõttu oma valvsust vähendada. Meil on vaja suurel määral tähelepanu, keskendumist ja visadust: me ei tohi mitte mingil juhul lubada endal olla enesega rahulolev. Sellises olukorras tasub minu meelest öelda, et teatud liikmesriigid peaksid olema kindlamad ja eelkõige järjepidevamad inimõiguste eest seismisel. Paljude liikmesriikide Birmas jätkuvalt tegutsevad ettevõtted tuleb viia vastavusse ELi kohustumistega inimõiguste osas. Ma tuletan meelde, et näiteks naftafirma TOTAL omab Birmas osalusi, mis moodustavad 7% Birma hunta eelarvest. Parlament jätkab keskendumist ja ühtsust selles küsimuses ning ma loodan, et ka komisjon ja liikmesriigid jätkavad seda käsitusviisi.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, autor.(DE) Austatud juhataja! Rääkides enda ja oma kolleegi Andrikienė nimel, on meil väga hea meel teada saada, et meie Sahharovi auhinna laureaat on vabastatud. Me ei tohi siiski unustada, et on veel vähemalt 2200 muud poliitvangi, keda hoitakse kohutavates tingimustes Birma sõjalises diktaatorriigis. Nagu varem märgitud, on kogu riik nagu avatud vangla. Seetõttu peame olema väga kriitilised ja valvsad. Kas see oli vaid kosmeetiline operatsioon või on jõhkralt manipuleeritud valimised paljastanud režiimi tõelise olemuse? Peame nüüd kasutama meile kõiki kättesaadavaid mehhanisme, et avaldada survet muutuseks. Seda muutust võib pidada happekatseks. Me peame avaldama survet, et meie Sahharovi laureaadil lubataks detsembris reisida siia, et ta saaks võtta vastu oma auhinna pärast 20 aastast viivitust ja et tal lubataks kodumaale häirimatult tagasi pöörduda. Ainult siis on meil vähimgi põhjus loota, et asjad on muutumas aastakümneid korrumpeerunud sotsialistliku diktatuuri all kannatanud rahva jaoks.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, fraktsiooni PPE nimel.(RO) Austatud juhataja! Kõigepealt sooviksin ka mina loomulikult kiita Birma opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi vabastamist pärast mitmeid aastaid koduaresti! Sooviksin ka väljendada lootust, et sellele vabastamisele järgneb üle 2000 poliitilise vangi vabastamine, sest nagu kolleeg Posselt mainis, tuleb meil vastasel korral seda vaadelda vaid kui sümboolset žesti.

Samuti pean teile ütlema, et tahan, et me toetaksime Aung San Suu Kyid tema mais ebaseaduslikult laialisaadetud partei Rahvuslik Liit Demokraatia Eest taastamisel. Tal on kindlasti tohutu töö teha. Seetõttu usun, et on vaja jätkuvalt avaldada rahvusvahelist survet, sest sõjaline hunta ei ole võtnud kohustust demokratiseerimise protsessi suhtes, vaid liigub täiesti vastupidises suunas sellele protsessile, arvestades, et novembris toimunud valimised ei olnud vabad ega õiglased. Seetõttu usun, et me ei tohiks vähendada oma keskendumist sellele valdkonnale.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, fraktsiooni S&D nimel. – Austatud juhataja! Mul on hea meel Euroopa Liidu ühtsuse üle, mida see on näidatud üles Birma küsimuses. Lugesin nõukogu avaldust, paruness Ashtoni avaldust ja tõepoolest meie enda presidendi avaldust. Kedagi ei ole õnnestunud eksitada nende sügavalt vigaste valimistega Birmas, kõik tunnevad heameelt Aung San Suu Kyi vabastamise üle koduarestist, kuid samuti on kõik mõistnud hukka muude vabastuste puudumise.

Austatud juhataja! Kui mängime oma kaardid õigesti, siis võiksid – tõepoolest just võiksid – need valimised aga olla uus algus Birmas. Kui aga, nagu teised kolleegid on öelnud, saame nüüd veenda huntat vabastama kõiki poliitvange, kui saame veenda huntat lubama Aung San Suu Kyile täieliku vabaduse, nii liikumise kui ka poliitiliste avalike avalduste suhteks, ning lõpetuseks, kui uus Birma parlament ja valitsus hakkavad parandama inim- ja põhiõigusi riigis ning parandama Birma rahva sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi, siis võib-olla mõne aasta pärast on meie institutsioonidel alust alustada läbirääkimisi ja kaasata Birma režiimi ja näha paremat tulevikku selle riigi jaoks.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, fraktsiooni ECR nimel.(PL) Austatud juhataja! Juhtunud on see, et ametivõimud on vabastanud ühe väga tuntud inimese, et näidata maailmale, et see riik on demokraatlik, et ta on pöördunud inimõiguste austamisele, kuid samal ajal ei ole fassaadi taga mitte mingeid reaalseid konkreetseid muutusi. Tegeleme teatriga ja tänu jumalale, et see suursugune naine sai oma vabaduse tagasi. Selle teatri taga peitub aga tragöödia, nagu me ütlesime; mitmed tuhanded inimesed, kes on endiselt vanglas. Seetõttu jääb Birmas kehtima loosung „Vabastage poliitvangid”.

Ma arvan, et sõnum kõige tuntumalt selle piirkonna poliitvangilt, kes just vabastati, on nii oluline, et see kiirgab üle kogu Aasia. Tema poole pöörduvad juba Hiina dissidendid. Ma usun, et seda tasub rõhutada. Sel põhjusel peab parlament võitlema selle piirkonna inimõiguste ja poliitvangide vabaduse eest.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Austatud juhataja! Euroopa Parlament taotles juba 2010. aasta veebruaris alates 1990. aastast koduarestis elanud Aung San Suu Kyi vabastamist. Birma ametivõimude otsus vabastada ta mõned kuud pärast seda parlamendiliikmete esitatud olulist taotlust kujutab esimest sammu õiges suunas. Me ei saa siiski pidada seda konkreetset olukorda inimõiguste taastamiseks Birmas, arvestades, et mitmed demokraatiameelsed aktivistid on endiselt vanglas.

Lissaboni lepingus sätestatakse, et Euroopa Liit püüab edendada rahu, oma väärtusi ja oma inimeste heaolu. Me mõistame ühiste väärtuste all austust inimväärikuse, vabaduse, demokraatia ja inimõiguste suhtes. Euroopa Liidu kohustus on mitte piirduda nende väärtuste piiramisega oma territooriumil. Sel põhjusel nõuan sõnumi edastamist solidaarsuse kohta Birma kodanikega, kes kannatavad valitsusasutuste represseerimise all ja peavad igapäevast võitlust oma põhiõiguste austamise eest.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Austatud juhataja! Esimesed valimised 20 aasta jooksul Birmas toimusid 7. novembril. Ajal mil oleksime pidanud rõõmustama, nähes lõpuks selle protsessi elluviimist, oleme taas sunnitud mõistma hukka selle riigi, kus muu hulgas peaksid kehtima inimõigused ja sõnavabadus. Valimised peaksid olema samatähenduslikud valikuga, mida väljendatakse hääletamise kaudu.

Kuidas saame rääkida valikust, kui opositsiooniparteidel ei ole lubatud rääkida, kui nad ei saa väljendada end vabalt või esindada täpselt kogu elanikkonda?

Räägime siin taas Birmast, riigist, mis ei ole vaba, kuid mis on olnud sõjalise hunta käes mitmeid aastaid. Nagu kogu maailm teab, on see kivinenud võim, mis jääb selliseks seni, kuni ei korraldata tõeliselt vabu õiglaseid valimisi.

Aung San Suu Kyi vabastamine on samm õiges suunas. Peame seda tunnistama ja selle heaks kiitma. Lootkem, et sellele järgnevad muud sammud, nagu on siin eelnevalt öeldud, eriti mitmete teiste poliitvangide puhul!

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Hetkel tähistame Aung San Suu Kyi vabastamist ja meil kõigil on silme ees pilt rahvamassist, kes tervitas teda tema tagasipöördumisel koju, kus ta kohtus lastega, kellest ta oli lahkunud, kui nad olid väiksed ja kes on nüüd juba täiskasvanud!

See on suurepärase entusiasmi, tähistamise aeg Birma rahvale ja opositsioonile, kuid kõigest sellest tuleneb kindlasti üks asjaolu. Meie praegune vestluskaaslane on kahtlemata sõjaline hunta, mis ei saa enam edasi lükata selle välja selgitamist, kas Aung San Suu Kyi vabastamine oli propagandaakt, kattevari või vastupidiselt esimene samm tema õiguse ja seega kõikide teiste Birma poliitvangide õiguse, sõnavabaduse tunnistamiseks ning samm vabade ja demokraatlike valimiste suunas.

Just seda peab Euroopa taotlema ja nõudma. Oma heameelele Aung San Suu Kyi vabastamise üle peame tingimata lisama vastavasisulise kindla taotluse.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Austatud juhataja! Me kõik mäletame aastat, mil Lech Wałęsa vabastati vanglast ja mil Nelson Mandela vabastati pärast nii mitmeid aastaid. See andis lootust; lootust vabale maailmale, et kogu see surve neile valitsustele on andnud tulemusi. Birma opositsioonijuhi Aung San Suu Kyi vabastamine on ka suur katsumus meie jaoks. Ilma rahvusvahelise kogukonna jõupingutusteta, ilma avaldamata survet valitsevale huntale Birmas, ei saa seal valitseda demokraatia. Mäletan aegu, mil vaba maailma juhid tulid Poolasse kommunistliku diktatuuri ajal ja kõik nad külastasid peale ametlike visiitide ka põrandaaluse liikumise juhti Lech Wałęsat. Seda poliitikat tuleb järgida ka praegu. Mul on hea meel, et Catherine Ashton läheb varsti Birmasse ja kohtub Aung San Suu Kyiga. Loodan ka, et Euroopa Parlamendi delegatsioon saab varsti rääkida temaga Birmas ja Strasbourgis.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, komisjoni liige. – Austatud juhataja! Nagu me kõik, sooviksin avaldada austust Aung San Suu Kyile, kelle vabadus just taastati! Autasustatuna Nobeli auhinna ja parlamendi Sahharovi auhinnaga, jääb ta vankumatuse ja parema tuleviku, mida tema riigi rahvas väärib, lootuse sümboliks.

On oluline, et Aung San Suu Kyil on piiramatu liikumis- ja sõnavabadus. Samaväärselt oluline on, et vabastataks kõik ülejäänud poliitvangid, keda on kolleegide Posselt ja Preda andmete kohaselt üle 2000. See võimaldaks usaldusväärset üleminekut kaasavamale valitsussüsteemile.

Birma/Myanmar on näinud valimisi, mis ei vastanud rahvusvahelistele standarditele, eelkõige konkureerivate opositsiooniparteidele kehtinud tingimustele. Kuid tervitatav on asjaolu, et kodanikuühiskond võiks raskustele vaatamata osaliselt poliitiliselt organiseeruda. Kiidame heaks teatud opositsiooniparteide otsuse mitte osaleda, kuid samuti selle, et mõned teised parteid, kaasa arvatud etniliste rühmade hulgas pärinevad parteid, osalesid. Nende otsus haarata nende nähtud võimalusest kinni on kiiduväärt.

Valimised iseenesest ei muuda riiki demokraatlikuks. Sellele vaatamata võivad need pakkuda võimaluse uueks alguseks ja need vähemalt toovad süsteemi teatud määral pluralismi. Vaatamata ilmselgetele vigadele tuleb seda arengut tervitada, kui valimised märgivad positiivse protsessi algust.

Oleme korduvalt öelnud, et EL soovis kaasata valitsust, et kasutada valimiste võimalust uue ja positiivse etapi alustamiseks riigi ajaloos. Nüüdsest alates peame hoolega jälgima, kui aruandev on uus parlament ja valitsus ühiskonna ees; kas uued institutsioonid tagavad inimõiguste austamise ja põhivabadused ning kas annavad parema poliitika, et parandada kodanike majanduslikku ja sotsiaalset olukorda.

Inimõiguste olukorra parandamiseks selles riigis on vaja seada sisse dialoog kõikide huvirühmade vahel. See dialoog peaks sisse juhatama – peale kaua hilinenud ülemineku valitsuse tsiviil-, seaduspärasele ja aruandekohustuslikule süsteemile – ka poliitilise süsteemi, mis põhineb õigusriigil, inimõiguste ja põhivabaduste austamisel. EL on korduvalt märkinud, et ta on valmis seda protsessi toetama.

Me kasutame jätkuvalt kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid – dialoogi ja kaasamist, ÜRO kanaleid ja piiravaid meetmeid, kuid samuti kaasabi, et aidata veenda uut valitsust parandama olukorda. Inimõiguste aspektid on ehitatud sisse meie abiprogrammidesse. Peale selle otsime sidet kodanikuühiskonna ja administratsiooni osadega ja püüame koos valitsusega tegeleda tema kohustustega aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks. Meie poliitika nurgakivi on ja selleks jääb meie väärtuste, nimelt inimõiguste, arengu ja dialoogi edendamine.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), kirjalikult. – Mul on hea meel, et Birma võimud vabastasid Aung San Suu Kyi koduarestist, kuid me ei tohi leevendada oma suhtumist sõjaväelisse huntasse. Selle asemel peaksime jätkuvalt sama jõuliselt tegelema inimõiguste ja kodanikuõiguste rikkumistega. Fakti, et on olemas 2200 poliitvangi, kes virelevad kinnipidamisasutustes kohutavates tingimustes ja et Brima sõjavägi vastutab jätkuvate kohtuväliste tapmiste, sunnitöö, seksuaalse vägivalla ja muude inimõiguste rikkumiste eest, ei saa ühe poliitaktivisti vabastamisega olematuks teha, ükskõik kui väljapaistva isikuga tegu on. 1990. aasta Sahharovi auhinna saaja Aung San Suu Kyi on lausunud kuulsad sõnad, et kasutaksime oma vabadust, et edendada nende oma. Tahaksin kasutada võimalust ja kutsuda ELi ja selle liikmesriike üle kasutama täielikult ära oma majanduslikku ja poliitilist mõju, et kiirendada Birmas režiimivahetust.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), kirjalikult. – Olukord Birmas on jõudnud kriitilisse punkti. On tähtis, et Euroopa Parlament jätkaks suhetes Birmaga oma kurssi. Peame keskenduma sellele, kuidas valitsus kohtleb oma kodanikke, kui 40% elanikkonnast kuulub etnilise vähemuse hulka, mis sunniti pärast hiljuti toimunud valimisi Taisse põgenema. Aung San Suu Kyi on positiivne, kuid ajalugu on meile näidanud, et Birma valitsusel on kombeks oma vanade kommete juurde naasta, kui igasugune või kogu opositsioon heideti vanglasse. Praegu peetakse kinni üle 1000 nn poliitvangi. Vabade valimiste jõhker eiramine viitab selgelt sellele, et uuel valitsusel on vähe huvi või ei ole üldse huvi Birma rahvale tõelist demokraatiat võimaldada. Parlament peaks toetama ÜRO ettepanekut Birmaga edasist dialoogi pidada ja peaksime jätkama oma jõupingutusi, et kaitsta Birma kõiki kodanikke tulevase ebaõigluse eest. Ma usun, et meie pidev valvelolek ja avatud dialoog on Birma rahva jaoks ülitähtis ja tuleb saata selge sõnum ühtsusest siin parlamendis ja teistes üleilmsetes organisatsioonides.

 
  

(1)Vt protokoll

Õigusteave - Privaatsuspoliitika