Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 25. november 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 3.Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Årsberetning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2009 – Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT (jf. artikel 205, stk. 2, første del, i forretningsordenen) – 26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) (forhandling)
 5.Konkurrencereglerne for horisontalt samarbejde (forhandling)
 6.Bekæmpelse af kolorektal cancer i EU (skriftlig erklæring)
 7.Camp Ashraf (skriftlig erklæring)
 8.Afstemningstid
  8.1.2011-budgettet (B7-0683/2010) (afstemning)
  8.2.Menneskerettigheder, sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (afstemning)
  8.3.Årsberetning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2009 (A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (afstemning)
  8.4.Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT (jf. artikel 205, stk. 2, første del, i forretningsordenen) (A7-0293/2010, Chrysoula Paliadeli) (afstemning)
  8.5.26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) (A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (afstemning)
  8.6.Public service radio- og tv-virksomhed i den digitale tidsalder: fremtiden for det tosidede radio- og tv-system (A7-0286/2010, Ivo Belet) (afstemning)
  8.7.Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd (B7-0624/2010) (afstemning)
  8.8.Situationen i biavlssektoren (afstemning)
  8.9.Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-2020 (A7-0313/2010, Lena Kolarska-Bobińska) (afstemning)
  8.10.Forberedelser til klimakonferencen i Cancún (29. november-10. december 2010) (B7-0616/2010) (afstemning)
  8.11.Situationen i Vestsahara (B7-0675/2010) (afstemning)
  8.12.Ukraine (B7-0650/2010) (afstemning)
  8.13.International handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører (A7-0310/2010, Yannick Jadot) (afstemning)
  8.14.Virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler (A7-0317/2010, Harlem Désir) (afstemning)
  8.15.Konkurrencereglerne for horisontalt samarbejde (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  12.1.Irak – navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund
  12.2.Tibet – planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog
  12.3.Burma – valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi
 13.Afstemningstid
  13.1.Irak – navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund (B7-0629/2010)
  13.2.Tibet – planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog (B7-0637/2010)
  13.3.Burma – valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (B7-0635/2010)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 17.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 18.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 19.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (877 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (3844 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik