Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 - Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) - 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (συζήτηση)
 5.Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (συζήτηση)
 6.Καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 7.Στρατόπεδο Ασράφ (γραπτή δήλωση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Προϋπολογισμός 2011 (B7-0683/2010) (ψηφοφορία)
  8.2.Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (ψηφοφορία)
  8.3.Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009 (A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (ψηφοφορία)
  8.4.Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος) (A7-0293/2010, Χρυσούλα Παλιαδέλη) (ψηφοφορία)
  8.5.26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (ψηφοφορία)
  8.6.Τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος (A7-0286/2010, Ivo Belet) (ψηφοφορία)
  8.7.10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (B7-0624/2010) (ψηφοφορία)
  8.8.Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα (ψηφοφορία)
  8.9.Μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (A7-0313/2010, Lena Kolarska-Bobińska) (ψηφοφορία)
  8.10.Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου) (B7-0616/2010) (ψηφοφορία)
  8.11.Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (B7-0675/2010) (ψηφοφορία)
  8.12.Ουκρανία (B7-0650/2010) (ψηφοφορία)
  8.13.Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές (A7-0310/2010, Yannick Jadot) (ψηφοφορία)
  8.14.Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (A7-0317/2010, Harlem Désir) (ψηφοφορία)
  8.15.Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  12.1.Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων
  12.2.Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας
  12.3.Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων (B7-0629/2010)
  13.2.Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας (B7-0637/2010)
  13.3.Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi (B7-0635/2010)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1579 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (3612 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου