Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 25. marraskuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 3.10 vuotta YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 1325 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2009 - Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus Euroopan parlamentille kantelua 676/2008/RT koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (työjärjestyksen 205 artiklan 2 kohta, 1. osa) - 26. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008) (keskustelu)
 5.Kilpailualan horisontaaliset yhteistyösäännöt (keskustelu)
 6.Paksu- ja peräsuolen syövän torjunta (kirjallinen kannanotto)
 7.Ashrafin leiri (kirjallinen kannanotto)
 8.Äänestykset
  8.1.Vuoden 2011 talousarvio (B7-0683/2010) (äänestys)
  8.2.Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit kansainvälisissä kauppasopimuksissa (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (äänestys)
  8.3.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2009 (A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (äänestys)
  8.4.Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus Euroopan parlamentille kantelua 676/2008/RT koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (työjärjestyksen 205 artiklan 2 kohta, 1. osa) (A7-0293/2010, Chrysoula Paliadeli) (äänestys)
  8.5.26. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008 (2008) (A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (äänestys)
  8.6.Julkinen yleisradiotoiminta digitaaliaikana: kaksoisjärjestelmän tulevaisuus (A7-0286/2010, Ivo Belet) (äänestys)
  8.7.10 vuotta YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 1325 (B7-0624/2010) (äänestys)
  8.8.Mehiläishoidon tilanne (äänestys)
  8.9.Kohti uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020 (A7-0313/2010, Lena Kolarska-Bobińska) (äänestys)
  8.10.Cancúnin ilmastonmuutoskokouksen (29. marraskuuta - 10. joulukuuta 2010) valmistelut (B7-0616/2010) (äänestys)
  8.11.Länsi-Saharan tilanne (B7-0675/2010) (äänestys)
  8.12.Ukraina (B7-0650/2010) (äänestys)
  8.13.Kansainvälinen kauppapolitiikka ja ilmastonmuutoksen haasteet (A7-0310/2010, Yannick Jadot) (äänestys)
  8.14.Yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa (A7-0317/2010, Harlem Désir) (äänestys)
  8.15.Kilpailualan horisontaaliset yhteistyösäännöt (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  12.1.Irak – erityisesti kuolemanrangaistus (mukaan lukien Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan
  12.2.Tiibet – suunnitelmat kiinan kielen muuttamisesta pääopetuskieleksi
  12.3.Burma – vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen
 13.Äänestykset
  13.1.Irak – erityisesti kuolemanrangaistus (mukaan lukien Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan (B7-0629/2010)
  13.2.Tiibet – suunnitelmat kiinan kielen muuttamisesta pääopetuskieleksi (B7-0637/2010)
  13.3.Burma – vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen (B7-0635/2010)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (926 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (3747 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö