Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 3.JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo priėmimo dešimtmetis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Pranešimas apie Europos ombudsmeno 2009 m. veiklą – Europos ombudsmeno specialioji ataskaita Europos Parlamentui remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu dėl skundo 676/2008/RT (Pagal Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalies 1 sakinį) – 26-oji metinė Europos Sąjungos teisės aktų taikymo stebėsenos ataskaita (2008 m.) (diskusijos)
 5.Konkurencijos taisyklių, taikomų horizontaliajam bendradarbiavimui, persvarstymas (diskusijos)
 6.Kova su kolorektaliniu vėžiu Europos Sąjungoje (rašytinis pareiškimas)
 7.Ašrafo stovykla (rašytinis pareiškimas)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.2011 m. biudžetas (B7-0683/2010) (balsavimas)
  8.2.Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai tarptautinės prekybos susitarimuose (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (balsavimas)
  8.3.Pranešimas apie Europos ombudsmeno 2009 m. veiklą (A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (balsavimas)
  8.4.Europos ombudsmeno specialioji ataskaita Europos Parlamentui remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu dėl skundo 676/2008/RT (Pagal Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalies 1 sakinį) (A7-0293/2010, Chrysoula Paliadeli) (balsavimas)
  8.5.26-oji metinė Europos Sąjungos teisės aktų taikymo stebėsenos ataskaita (2008 m.) (A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (balsavimas)
  8.6.Visuomeninio translliavimo paslaugos skaitmeninėje eroje. Dvejopos sistemos ateitis (A7-0286/2010, Ivo Belet) (balsavimas)
  8.7.JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo priėmimo dešimtmetis (B7-0624/2010) (balsavimas)
  8.8.Padėtis bitininkystės sektoriuje (balsavimas)
  8.9.Nauja 2011–2020 m. Europos energetikos strategija (A7-0313/2010, Lena Kolarska-Bobińska) (balsavimas)
  8.10.Pasirengimas Kankūno konferencijai klimato kaitos klausimais (lapkričio 29 d.–gruodžio 10 d.) (B7-0616/2010) (balsavimas)
  8.11.Padėtis Vakarų Sacharoje (B7-0675/2010) (balsavimas)
  8.12.Ukraina (B7-0650/2010) (balsavimas)
  8.13.Tarptautinės prekybos politika atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus (A7-0310/2010, Yannick Jadot) (balsavimas)
  8.14.Įmonių socialinė atsakomybė tarptautinės prekybos susitarimuose (A7-0317/2010, Harlem Désir) (balsavimas)
  8.15.Konkurencijos taisyklių, taikomų horizontaliajam bendradarbiavimui, persvarstymas (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 12.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (diskusijos)
  12.1.Irakas, ypač mirties bausmė (įskaitant Tariqo Azizo atvejį) ir išpuoliai prieš krikščionių bendruomenes
  12.2.Tibetas: planai kinų kalbą paversti pagrindine mokymo kalba
  12.3.Birma: rinkimų organizavimas ir opozicijos lyderės Aung San Suu Kyi paleidimas
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Irakas, ypač mirties bausmė (įskaitant Tariqo Azizo atvejį) ir išpuoliai prieš krikščionių bendruomenes (B7-0629/2010)
  13.2.Tibetas: planai kinų kalbą paversti pagrindine mokymo kalba (B7-0637/2010)
  13.3.Birma: rinkimų organizavimas ir opozicijos lyderės Aung San Suu Kyi paleidimas (B7-0635/2010)
 14.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 15.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 16.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokolą)
 17.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 18.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 19.Sesijos atidėjimas
 PRIEDAS (Atsakymai raštu)
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (892 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (3610 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika