Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 25 listopada 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 3.10. rocznica uchwalenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 4.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za 2009 r. – Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w związku z projektem zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie skargi 676/2008/RT (zgodnie z art. 205 ust. 2 część 1) – 26. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (2008) (debata)
 5.Przepisy dotyczące konkurencji w zakresie ogólnych umów o współpracę (debata)
 6.Zwalczanie raka jelita grubego w Unii Europejskiej (pisemne oświadczenie)
 7.Obóz Aszraf (pisemne oświadczenie)
 8.Głosowanie
  8.1.Budżet na rok 2011 (B7-0683/2010) (głosowanie)
  8.2.Standardy w zakresie praw człowieka, standardy społeczne i środowiskowe w międzynarodowych umowach handlowych (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (głosowanie)
  8.3.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za 2009 r. (A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (głosowanie)
  8.4.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w związku z projektem zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie skargi 676/2008/RT (zgodnie z art. 205 ust. 2 część 1) (A7-0293/2010, Chrysoula Paliadeli) (głosowanie)
  8.5.Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (2008) (A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (głosowanie)
  8.6.Radiofonia i telewizja publiczna w erze cyfrowej: przyszłość podwójnego systemu nadawania (A7-0286/2010, Ivo Belet) (głosowanie)
  8.7.Rocznica uchwalenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (B7-0624/2010) (głosowanie)
  8.8.Sytuacja w sektorze pszczelarskim (głosowanie)
  8.9.Nowa strategia energetyczna dla Europy 2011–2020 (A7-0313/2010, Lena Kolarska-Bobińska) (głosowanie)
  8.10.Przygotowania do konferencji w Cancun w sprawie zmiany klimatu (29 listopada -10 grudnia) (B7-0616/2010) (głosowanie)
  8.11.Sytuacja w Saharze Zachodniej (B7-0675/2010) (głosowanie)
  8.12.Ukraina (B7-0650/2010) (głosowanie)
  8.13.Międzynarodowa polityka handlowa w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu (A7-0310/2010, Yannick Jadot) (głosowanie)
  8.14.Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych (A7-0317/2010, Harlem Désir) (głosowanie)
  8.15.Przepisy dotyczące konkurencji w zakresie ogólnych umów o współpracę (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  12.1.Irak – w szczególności kara śmierci (w tym przypadek Tarika Aziza) oraz ataki na wspólnoty chrześcijańskie
  12.2.Tybet - plany ustanowienia chińskiego głównym językiem nauczania
  12.3.Birma - przeprowadzenie wyborów i zwolnienie przywódczyni opozycji Aung San Suu Kyi
 13.Głosowanie
  13.1.Irak - w szczególności kara śmierci (w tym przypadek Tarika Aziza) oraz ataki na wspólnoty chrześcijańskie (B7-0629/2010)
  13.2.Tybet - plany ustanowienia chińskiego głównym językiem nauczania (B7-0637/2010)
  13.3.Birma - przeprowadzenie wyborów i zwolnienie przywódczyni opozycji Aung San Suu Kyi (B7-0635/2010)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: patrz protokół
 18.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 19.Przerwa w obradach
 ZAŁĄCZNIK (Pytania pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (941 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (3985 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności