Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 25. novembra 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 3.Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2009 – Osobitná správa Európskeho ombudsmana Európskemu parlamentu v nadväznosti na návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT (v súlade s článkom 205 ods. 2 prvou časťou rokovacieho poriadku) – 26. výročná správa o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008) (rozprava)
 5.Pravidlá hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce (rozprava)
 6.Boj proti rakovine hrubého čreva a konečníka v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 7.Tábor Ašráf (písomné vyhlásenie)
 8.Hlasovanie
  8.1.Rozpočet na rok 2011 (B7-0683/2010) (hlasovanie)
  8.2.Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v dohodách o medzinárodnom obchode (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (hlasovanie)
  8.3.Správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2009 (A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (hlasovanie)
  8.4.Osobitná správa Európskeho ombudsmana Európskemu parlamentu v nadväznosti na návrh odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT (v súlade s článkom 205 ods. 2 prvou časťou rokovacieho poriadku) (A7-0293/2010, Chrysoula Paliadeli) (hlasovanie)
  8.5.26. výročná správa o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2008) (A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (hlasovanie)
  8.6.Verejnoprávne vysielanie v digitálnej ére: budúcnosť duálneho systému (A7-0286/2010, Ivo Belet) (hlasovanie)
  8.7.Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (B7-0624/2010) (hlasovanie)
  8.8.Situácia v odvetví včelárstva (hlasovanie)
  8.9.Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 (A7-0313/2010, Lena Kolarska-Bobińska) (hlasovanie)
  8.10.Príprava konferencie o zmene klímy v Cancúne (29. novembra – 10. decembra) (B7-0616/2010) (hlasovanie)
  8.11.Situácia v Západnej Sahare (B7-0675/2010) (hlasovanie)
  8.12.Ukrajina (B7-0650/2010) (hlasovanie)
  8.13.Medzinárodná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy (A7-0310/2010, Yannick Jadot) (hlasovanie)
  8.14.Sociálna zodpovednosť podnikov v medzinárodných obchodných dohodách (A7-0317/2010, Harlem Désir) (hlasovanie)
  8.15.Pravidlá hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Irak, najmä trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám
  12.2.Tibet – plány na zavedenie čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka
  12.3.Barma – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej
 13.Hlasovanie
  13.1.Irak, najmä trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám (B7-0629/2010)
  13.2.Tibet – plány na zavedenie čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka (B7-0637/2010)
  13.3.Barma – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej (B7-0635/2010)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (písomné odpovede)
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (938 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (3800 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia