Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 25 november 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 3. 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 - Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) - 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (debatt)
 5.Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (debatt)
 6.Kampen mot kolorektal cancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 7.Ashraflägret (skriftlig förklaring)
 8.Omröstning
  8.1.Budget för 2011 (B7-0683/2010) (omröstning)
  8.2.Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal (A7-0312/2010, Tokia Saïfi) (omröstning)
  8.3.Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 (A7-0275/2010, Mariya Nedelcheva) (omröstning)
  8.4.Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) (A7-0293/2010, Chrysoula Paliadeli) (omröstning)
  8.5. 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (A7-0291/2010, Eva Lichtenberger) (omröstning)
  8.6.Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet (A7-0286/2010, Ivo Belet) (omröstning)
  8.7. 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (B7-0624/2010) (omröstning)
  8.8.Situationen i biodlingssektorn (omröstning)
  8.9.Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020 (A7-0313/2010, Lena Kolarska-Bobińska) (omröstning)
  8.10.Förberedelser inför klimatkonferensen i Cancún (29 november - 10 december) (B7-0616/2010) (omröstning)
  8.11.Situationen i Västsahara (B7-0675/2010) (omröstning)
  8.12.Ukraina (B7-0650/2010) (omröstning)
  8.13.Internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför (A7-0310/2010, Yannick Jadot) (omröstning)
  8.14.Företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal (A7-0317/2010, Harlem Désir) (omröstning)
  8.15.Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  12.1.Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund
  12.2.Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket
  12.3.Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi
 13.Omröstning
  13.1.Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund (B7-0629/2010)
  13.2.Tibet – planer på att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket (B7-0637/2010)
  13.3.Burma – genomförandet av valet och frisläppandet av oppositionsledaren Aung San Suu Kyi (B7-0635/2010)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (891 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (3917 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy