Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2010. december 13., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

14. Ügyrend
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök.

Szétosztják az Elnökök Értekezletének 2010. december 9-i, csütörtöki ülésén, az eljárási szabályzat 137. és 138. cikkének megfelelően elkészített napirendtervezet végleges változatát.

Az alábbi módosításokat javasolják:

Szerda

Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy Szájer úr a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályaival kapcsolatos jelentése szerepeljen az ügyrendben.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). – Elnök úr, ahogy említette, a képviselőcsoportunk azt kéri, hogy a végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelet szerepeljen a napirenden. Kissé kényelmetlenül érzem magam, mert ez nem csak az én képviselőcsoportom kérése; számos más képviselőcsoport is támogatja az ötletet. A Jogi Bizottságban egyhangúlag megszavaztuk ezt a jelentést, és a hozzá csatolt közös megegyezéseket és nyilatkozatokat.

Szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy a Lisszaboni Szerződés egy évvel ezelőtt lépett hatályba. A végrehajtási aktusokra vonatkozó szóban forgó rendelet egy éven át tartó, kemény tárgyalás után született meg egy olyan területen, ahol az új felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusok nagyon fontos kérdést jelentenek e Parlament számára. Egy év után, úgy gondolom, teljes mértékben gyakorolhatjuk ezt a jogot. Ezért lenne jó, ha megvitatnánk és elfogadnánk ezt az új rendeletet.

Szeretném továbbá tájékoztatni, hogy – mint ahogyan azt kollégáink is tudják – nagyon nehéz helyzet alakult ki a Tanácsban két blokkoló kisebbség miatt. Ez tehát egy nagyon érzékeny ügy, épp ezért úgy gondolom, hogy a legjobb lenne, ha minél hamarabb túljutnánk rajta. A jelentés a Parlament minden jogának megfelel. Kérem az összes többi képviselőcsoport támogatását.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. –Köszönöm, Szájer úr. Támogatják ezt a javaslatot?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Tisztelt Elnök úr! Nincsen ellenvetésünk a téma napirendre kerülését illetően. Mindazonáltal szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy néhány bizottság tagjainak – és úgy gondolom, nem csak az én képviselőcsoportomból – továbbra is fenntartásai vannak az egyedi szabályokkal kapcsolatosan. Természetesen szükség van egy határidőre a módosítások benyújtásához, hogy legkésőbb csütörtökön szavazhassunk. Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy az egyeztetés még folyamatban van, így nem tudom előre megmondani, hogy a képviselőcsoportunk a jelentés mellett fog-e szavazni. A viták még nem zajlottak le. Mindamellett nincs ellenvetésünk azt illetően, hogy a téma napirendre kerüljön.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Azt javaslom, hogy a következőképpen járjunk el: a vitát szerdán tartjuk, és az ülést 21 órakor berekesztjük. A módosítások előterjesztésének határideje szerda 10 óra. A szavazásra csütörtökön kerül sor.

(A Parlament egyetért a javaslattal)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D).(FR) Tisztelt Elnök úr! Az én képviselőcsoportom azt szeretné, ha mind a Van Rompuy-munkacsoport jelentésével, mind pedig a hat gazdasági kormányzásról szóló bizottsági jogalkotási csomaggal foglalkozó szóbeli kérdés visszakerülne az ügyrendbe.

Először is, intézményi okból, mivel a Lisszaboni Szerződés 9. cikke előjogot és felhatalmazást ad számunkra, hogy alkalmazzuk a horizontális szociális záradékot, különösen az olyan mélyreható intézkedések, irányelvek és döntések szociális hatásának vizsgálatánál, amelyek állampolgáraink számára következményekkel járnak.

Jong Monks úr, az Európai Szakszervezetek Szövetségének főtitkára aggodalmáról tájékoztatott írásban, miszerint a gazdasági megszorítási terveknek közvetlen hatásuk van a munkavállalók jövedelmére, bérére és nyugdíjára. Elnök úr, a képviselőcsoportom nevében beterjesztett kérés mögött az a politikai ok áll, hogy rá kell mutatnunk, hogy a piacszabályozás megvitatása során nemcsak a piacról hozunk döntést, hanem polgártársaink érdekében szavazunk és hozunk jogszabályokat.

Szeretném, ha a tisztelt Ház úgy érezné, hogy támogatni tudja ezeknek a szóbeli kérdéseknek a visszahelyezését.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Kíván-e valaki felszólalni mellette? Ki kíván felszólalni mellette?

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) .

Tisztelt Elnök úr, Hölgyeim és Uraim! Pontosan amiatt a kapcsolat miatt, amelynek fenn kell állnia a három intézmény – a Tanács, a Bizottság és a Parlament között, helyénvalónak találom, hogy támogassam képviselőtársam indítványát.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – Kíván-e valaki szót emelni a javaslat ellen? Nem látok senkit, aki ellene szólalna fel. Következésképp szavazásra bocsájthatjuk.

(A Parlament jóváhagyja a javaslatot)

Elnök. Ez a két szóbeli kérdés bekerül a szerda délutáni ügyrendbe. Az ülés kb. 21.00 óráig fog tartani.

(Az ügyrendet elfogadják)

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat