Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2010 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Tekstas OL

14. Darbų programa
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – Buvo išdalytas galutinis darbotvarkės projektas, kurį 2010 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienio, posėdyje parengė Pirmininkų sueiga pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 ir 138 straipsnius.

Pateikti pasiūlymai dėl šių pakeitimų:

Trečiadienis

Gavau Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos prašymą, kad į darbų programą būtų įtrauktas J. Szájerio pranešimas, susijęs su valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmais.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). – Pone pirmininke, kaip jūs teisingai pasakėte, mūsų frakcija prašo įtraukti į darbotvarkę reglamentą dėl įgyvendinimo aktų. Taip elgdamasis jaučiuosi šiek tiek nesmagiai, nes to prašo ne tik mano frakcija; šią idėją palaiko ir kelios kitos frakcijos. Teisės reikalų komitete šiam pranešimui ir prie jo pridėtiems įvairiems bendriesiems išaiškinimams ir pareiškimams buvo pritarta vienbalsiai.

Norėčiau priminti kolegoms, kad Lisabonos sutartis įsigaliojo prieš metus. Šis reglamentas dėl įgyvendinimo aktų parengtas po metų, kuriais vyko labai intensyvios derybos srityje, kurioje nauji deleguotieji ir įgyvendinimo aktai šiam Parlamentui labai svarbūs. Manau, po metų galėsime visapusiškai pasinaudoti šia teise. Būtent todėl būtų gerai aptarti ir priimti šį naują reglamentą.

Taip pat norėčiau jus informuoti – kaip žinoma mūsų kolegoms – kad Taryboje buvo labai sudėtinga padėtis dėl dviejų blokuojančių mažumų. Todėl tai yra labai subtilus aktas, būtent dėl to manau, kad teisinga priimti jį kuo greičiau. Šiame pranešime atsižvelgiama į visas Parlamento teises. Prašau visų kitų frakcijų pritarimo.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Ačiū, pone J. Szájeri. Ar šiam pasiūlymui pritariama?

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Pone pirmininke, mes neprieštaraujame, kad ši tema būtų įtraukta į darbotvarkę. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad kai kurių komitetų nariams – ir, manau, ne tik iš mūsų frakcijos – vis dar kelia susirūpinimą konkrečios taisyklės. Iš tikrųjų reikia nustatyti galutinį pakeitimų pateikimo terminą, kad vėliausiai ketvirtadienį galėtume balsuoti. Tačiau tik norėčiau pasakyti, kad vis dar vyksta tam tikri svarstymai ir negaliu iš anksto pasakyti, ar mūsų frakcija balsuos už, ar ne. Diskusijos dar vyks. Bet mes neprieštaraujame, kad ši tema būtų darbotvarkėje.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Siūlau, kad toliau viskas turėtų vykti taip. Surengsime diskusijas trečiadienį, o posėdis baigsis 21.00 val. Galutinis pakeitimų pateikimo terminas bus trečiadienis, 10.00 val. Balsavimas vyks ketvirtadienį.

(Parlamentas pasiūlymui pritarė.)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D).(FR) Pone pirmininke, mano frakcija iš tikrųjų nori, kad į darbų programą būtų grąžinti du klausimai žodžiu, susiję ir su H. Van Rompuy darbo grupės pranešimu, ir su šešiais Komisijos teisės aktų paketais dėl ekonomikos valdymo.

Pirmiausia dėl institucinių priežasčių, nes Lisabonos sutarties 9 straipsniu mums suteikiama išimtinė teisė ir įgaliojimai taikyti horizontaliąją socialinę išlygą ir ypač atlikti tyrimą dėl socialinio poveikio plataus masto priemonėms, plataus masto direktyvoms ir sprendimams, kurie turi padarinių mūsų piliečiams.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius John Monks kaip tik rašė apie savo susirūpinimą dėl to, kad griežto taupymo planai turi tiesioginį poveikį samdomų darbuotojų pajamoms, jų algoms, taip pat jų pensijoms. Pone pirmininke, politinė priežastis, dėl kurios savo frakcijos vardu teikiu šį prašymą, yra tokia – turime parodyti, kad tuo metu, kai aptarinėjame rinkos reguliavimą, mes ne tik skelbiame savo verdiktą rinkų atžvilgiu, bet taip pat balsuojame ir priimame teisės aktus savo bendrapiliečių labui.

Norėčiau, kad šis Parlamentas pritartų šių dviejų klausimų žodžiu grąžinimui.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kas norėtų pasisakyti už? Kas pasisakys už?

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, būtent dėl santykių, kurie turi egzistuoti tarp trijų institucijų – Tarybos, Komisijos ir Parlamento – manau, kad galima pritarti narės pasiūlymui.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Ar yra norinčių pasisakyti prieš pasiūlymą? Matau, kad norinčių pasisakyti prieš nėra. Todėl pereisime prie balsavimo.

(Parlamentas pasiūlymui pritarė.)

Pirmininkas. – Šie du klausimai žodžiu bus įtraukti į darbų programą trečiadienio popietę. Posėdis tęsis iki maždaug 21.00 val.

(Darbų programa buvo patvirtinta)

 
Teisinė informacija - Privatumo politika