Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 13 декември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

15. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка от дневния ред е посветена на едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). (ES) Г-н председател, миналия месец организирах тук изслушване във връзка с жертвите на тероризма, на което присъстваха председателят на Парламента и редица членове на Европейската народна партия (Християндемократи).

Тези жертви се обърнаха към нас като към техни представители в Европа, за да им гарантираме тяхното право на правосъдие, толкова често потъпквано в собствените им страни, като Испания, където правителството на Родригес Сапатеро продължава да лъже испанския народ за процес на преговори с терористична групировка, която още не е предала оръжието си.

Именно поради това сериозни инциденти като Bar Faisán, при който терористите бяха предупредени за текущата операция по тяхното задържане, все още не са разследвани задълбочено.

Демократичните правителства не могат да обръщат гръб на жертвите на тероризма, които вече са платили най-високата цена в борбата за свобода.

Парламентът трябва да окаже натиск за приемането на Европейска харта, която да признава законните искания на жертвите, като отхвърляне на преговори с терористи и гарантиране, че последните ще излежават присъдите си изцяло.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Г-н председател, госпожи и господа, през последната работна седмица от годината бих искал да ви предложа обобщение на моя опит с администрацията на Европейския парламент. Като се присъединявам към становището на Европейския омбудсман от 6 декември, бих искал да кажа, че екипът и персоналът на Европейския парламент заслужават похвала за своята работа за увеличаване на равните възможности, и по-специално за подобряване на положението на хората с увреждания. Надявам се, че в бъдеще по тези въпроси няма да има връщане назад. Бих искал да благодаря на трима души. Първо, във връзка с адаптацията, бих искал да благодаря на г-жа Erica Landi и на г-н Pierre Debaty, ръководители на отдела по обучения. Бих искал да благодаря на г-жа Rosa Brignone, ръководител на отдела за равни възможности и многообразие, за това, че е осигурила заетост на 61 души с увреждания в Европейския парламент. Тази програма им осигурява работа и същевременно им предлага подходяща помощ. Бих искал да призова г-н Buzek да продължи да обръща внимание на тези програми в името на бъдещето на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Г-н председател, фактът, че румънският лауреат на журналистическата награда на Европейската година 2010 на Европейската комисия е член на унгарската национална общност в Румъния, ме изпълва с удовлетворение. Получателката на наградата спечели признанието на Комисията с доклад, написан на унгарски – нейният роден език. Унгарският не е официален език в Румъния, но за унгарската общност от милион и половина души, живеещи в страната, той е езикът, на който те научават за събитията, които се случват по света. Благодарен съм как Комисията прояви разбиране, че ако някой не участва в конкурса с публикация, написана на официалния език на неговата страна, това не може да бъде причина за дисквалифицирането му. Имам обаче чувството, че нещо липсва, тъй като националните общности, които не говорят официален език на ЕС – като каталонци, баски, корсиканци, а списъкът може още да бъде продължен – не получиха възможност да участват в конкурса с материали, информиращи техните общности на родните им езици. Време е във всички решения на Комисията да се вземат предвид европейската реалност на многоезичието и съвместното съществуване на култури.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Г-н председател, както може да се установи от арестите на терористи по време на управлението на правителството на г-н Родригес Сапатеро, става ясно, че отправените днес към испанското правителство обвинения са очевидно несъстоятелни.

Темата на моето изказване обаче е стогодишнината от рождението на поета Мигел Ернандес, чиято смърт в испанската гражданска война е незаменима загуба и чийто невероятен глас сякаш блика направо от сърцата на хората. Пастир на „кози и скърби“, той е съвременник на Нобеловите лауреати Неруда и Алейксандре.

Пред този форум, който трябва да е форум на свобода, толерантност, мир и култура, ще изрецитирам: „Аз съм отворен прозорец, който се вслушва,/През който да зърна мрака на живота. /Но в борбата все проблясва слънчев лъч,/ който винаги надвива мрака.“

В днешните мрачни времена нека да продължим с надеждата за слънчевия лъч на поета, който ще надвие мрака, мрака на днешното време, завинаги. Ако перифразирам Мигел Ернандес, „Имаме да говорим за много неща“, или от поезията на Валехо, цитиран от Варгас Льоса миналата седмица в Стокхолм: „Братя, имаме много да вършим“ в тази Европа...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Г-н председател, миналата седмица Европейската комисия публикува доклад за изпълнението на стратегията по отношение на храненето и затлъстяването от 2007 г. В този доклад се изтъкват не само някои от конкретните действия, предприети в борбата срещу нездравословните начини на хранене и затлъстяването в Европейския съюз, но и фактът, че много от определените цели на стратегията не са постигнати. В стратегията се предвиждаха ангажименти за разгръщане и подкрепа на обучение по въпросите на храненето сред децата. Твърде малко обаче е направено на равнище ЕС за изпълнението на тези ангажименти. Например европейската програма „Училищен плод“ включва образователни елементи, но е насочена само към ограничен брой деца. Независимо че тя продължава да има положително въздействие, ние смятаме, че тя е доста ограничена.

Друг важен въпрос е рекламата на храни, насочена към деца. През 2007 г. Комисията изготви кодекси за поведение за регулиране на маркетинга на хранителни продукти, насочен към деца. За съжаление дори и днес в някои държави-членки има пряка реклама на нездравословни храни, насочена към деца, както и коренно различаващи се тълкувания на насоките във връзка с кодекса за поведение.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE).(SL) Г-н председател, бих искал ние в Европейския парламент днес да обърнем внимание и в известен смисъл, да се вслушаме в предупреждението във връзка с мирния процес в Близкия изток, отправено от 26 бивши държавници от Европейския съюз към цялата общественост.

Говоря за фигури, всяка от които ръководи индивидуално международен орган и които съответно могат да осигурят публичност. Смятам, че ще е правилно ние тук да обърнем особено внимание на текста на това предупреждение, който ни призовава да работим повече за укрепване на мирните усилия в този регион и ако е необходимо, да заемем по-твърда позиция, за да подтикнем Израел към преговори и осигуряване на мир не само в региона, но и в Държавата Израел и за нейните граждани.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Г-н председател, Европейският механизъм за подкрепа налага на Комисията допълнителни задължения за защита на европейския принцип на правовата държава. Бях изненадан обаче от това, че се случва точно обратното. Разполагам с писмен отговор от члена на Комисията г-н Рен относно меморандума с Гърция. Той лично е приподписал този отговор, в който се заявява, че инициативата и отговорността за условията принадлежат единствено на гръцкото правителство. Разполагам и с друг писмен отговор от члена на Комисията г-н Алмуния, в който се заявява недвусмислено, че той не намира за необходимо да предостави поисканата от него информация относно упражняването на парламентарен контрол.

Комисията изглежда съзнателно създава сиви зони в прилагането на европейския принцип на правовата държава и европейските политики за редица страни. Демократичният контрол се възпрепятства, като националните правителства се крият зад Комисията и зад Тройката по най-основните мерки, докато Комисията препраща тези въпроси на националните правителства. По този начин от пазителка на договорите Комисията се превръща в пазителка на неформално неотложно състояние, което тя е обявила лично и мълчаливо. На този труден етап включването в действие на механизма за подкрепа не може да означава изключване на действието на европейския принцип на правовата държава.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Г-н председател, насочената срещу обикновените хора политика на Европейския съюз, на Международния валутен фонд и на буржоазните правителства в държавите-членки ескалира до война за основни заплати, трудова заетост и социални права, в която работническата класа води дълга и трудна битка за победа.

Масова безработица, бедност, отмяна на националните колективни трудови договори, драстични намаления на заплати и пенсии, увеличаване на възрастта за пенсиониране, отмяна на категоризирането на тежките и нездравословни професии, увеличен ДДС, намаляване на дохода на обикновените хора с 25% в частния и в публичния сектор, разпродажба на държавни предприятия, ескалиране на автокрацията и жестоки репресии срещу движенията на работническата класа и обикновените хора. Типични примери са въвеждането на недостойната мярка изпращане на призовки на стачкуващите моряци в Гърция, неотложното положение за сметка на стачкуващите ръководители на полети в Испания, случващото се с ученици и студенти в Англия и като цяло поставянето под въпрос на основните свободи на обикновените хора.

В същото време обаче бяхме свидетели на пакет от субсидии и оскърбителни данъчни облекчения…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Г-н председател, приключва една трудна година както за хората, така и за Европа – Европа, изправена пред изпитание във връзка с общата си валута и своята сплотеност. Бяха създадени и приложени нови институции за защита и подкрепа за защита на общата валута и подкрепа на две основни страни с напълно различаващи се икономики: Гърция и Ирландия. Смятам, че всички ние, и по-специално европейските лидери, си взехме поуки от тази криза, така че днес между нас има по-силно чувство на солидарност. Вярвам, че това е така. Ето защо смятам, че през 2011 г. ще бъдат предприети правилни стъпки за поддържане на социалната сплотеност, без крайности, предизвикани от необуздана бюджетна строгост. Трябва да подчертая, че в САЩ се прилага обратната икономическа политика. Необходимо е да разберем, че в еврозоната трябва да се вземат мерки за създаване на условия за гладко възстановяване на пазарите в Гърция, Ирландия и Португалия, и за избягване на подобни проблеми в Испания.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Г-н председател, госпожи и господа, през последните шест месеца правителството с две трети мнозинство в Унгария поведе офанзива срещу демократичните институции. В хода на този процес те разпуснаха досегашния орган за надзор над медиите на паритетна основа и го замениха с друг, включващ делегати от партията на правителството. Неотдавна приетата в Унгария така наречена медийна конституция също дава възможност на правителството да цензурира определени интернет сайтове, ако иска, дори по подобие на китайския модел на цензура. Председателят на органа за медиите, Annamária Szalai, гордо се похвали с това в едно свое интервю. Като пример тя посочи най-четения портал за новини с дясна насоченост http://www.kuruc.info" , който благодарение на предлаганата от интернет анонимност беше най-активен в излагането на извършваните от предишното правителство нарушения. Апелирам към Европейския парламент и Комисията настоятелно да призоват Fidesz час по-скоро да сложи край на антидемократичните процеси, които протичат в момента в Унгария. Всичко, което е оставено на унгарската опозиция, е силата на обществената публичност, а сега те възнамеряват да ни лишат дори от това.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, измина повече от месец от осъждането за богохулство на Asia Bibi, католичка от село в Пакистан.

Не можем да забравяме колко е важно да защитаваме ненакърнимите права на човека, измежду които в нашата Харта на правата е и свободата на словото.

В страни като Пакистан обвинението в богохулство вече е довело до смъртта на 46 души през последните 10 години, като подклажда все повече религиозна нетолерантност и оттам ислямски фундаментализъм. Всички тези хора са убити извън затвора, след като са били обвинени в богохулство, или са открити мъртви в затвора. Животът на Asia Bibi е в опасност не само вследствие на прилагането на пакистанското право, но също и от ръцете на фанатиците. Така пакистанското право подхранва този климат на преследвания и несправедлива смърт.

В заключение, настоятелно призовавам цялата международна общност да отправи силни послания за отмяна на закона за богохулството от пакистанския наказателен кодекс и за възможно най-бързото освобождаване на всички осъдени за престъпления, които ограничават свободата на словото.

 
  
MPphoto
 

  Мария Неделчева (PPE). - Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, от днес стартира декларация, подписана от мен и още четирима колеги, за справедливо разпределение на земеделските субсидии между старите и новите страни членки след 2013 г. Със сегашната ОСП всички земеделски производители в Европейския съюз са задължени да отговарят на еднакви изисквания, които изискват скъпи инвестиции. Те обаче имат еднакви задължения, но не и все още еднакви права. Ето защо смятам, че след 2013 г. системата за директни плащания трябва да гарантира справедливо третиране на всички земеделски стопани в Съюза. Трябва да сложим край на историческия модел, да дефинираме общи критерии и да отчетем специфичните нужди на селското стопанство в отделните региони. Освен това е нужно да се изгради система, позволяваща прехвърляне на средства от втори към първи стълб, за да може по-голяма част то селскостопанските производители в новите страни-членки да се възползват от мерките и инструментите за подкрепа. Време е да сложим край на разделението на стари и нови страни членки в ОСП и искрено се надявам, че тази кауза ще бъде подкрепена от всички нас.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE).(PT) Г-н председател, торнадото, което засегна Португалия миналия четвъртък, причини огромни щети в областта Tomar. За съжаление, този тип природни бедствия става все по-често срещан. Важно е да се разполага с механизми за действие в извънредни ситуации, които да позволяват бърза намеса за помощ на засегнатото население.

Ролята на ЕС е жизненоважна, тъй като той разполага с механизми и инструменти като фонд „Солидарност“, които са предназначени за реакция при такива проблеми. Абсолютно наложително е обаче тези механизми да бъдат активирани и прилагани по бърз, гъвкав и прост начин. Затова аз призовавам Комисията и Съвета да направят фонда „Солидарност“ по-гъвкав, за да може той да бъде използван толкова бързо, колкото е нужно в този случай и в други подобни.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Г-н председател, в периода преди приемането на Румъния в Европейския съюз Европейската комисия следеше отблизо ситуацията при международните осиновявания и направи предложение за спиране на тези дейности вследствие на разкритията за злоупотреби при практиките на осиновяване. Въпреки това през 2002 г., в контекста на конференция, организирана от Европейската комисия и Съвета на Европа по въпроса на предизвикателствата на осиновителните процедури в Европа, аз изпратих писмо до Жак Баро, с което исках да привлека вниманието върху последиците от повторното отваряне на международния пазар за осиновявания. Също така призовах Европейската комисия да проявява последователност.

След разследване, проведено от румънски вестник, ние виждаме възможност за извършена злоупотреба с власт от страна на Европейската комисия, която наложи заключението на официалния доклад от конференцията, предлагащо създаване на Европейска агенция по осиновяване. Мисля, че имиджът на Европейския съюз ще пострада в резултат на това, че пазителката на европейските договори е замесена във фалшифицирането на официален документ. Затова аз чакам ясен и обоснован отговор от Европейската комисия, който да премахне въпросителните, надвиснали над нейната вертикална структура.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, в продължение на повече от месец група от 250 души, включително и 80 еритрейци, са държани за заложници от трафиканти в пустинята Синай в Египет. Част от тази група преди това е била върната от бреговете на някои европейски страни. Похитителите настояват за 8 000 щатски долара откуп за освобождаването им, като междувременно ги подлагат на най-брутални форми на злоупотреби и лишения. Шест души вече са починали, а има и слухове за изваждане на органи за продаване на черния пазар.

Време е международната общност и Европейският съюз да кажат „Стига!“; време е за директни изявления за гарантиране на правото на убежище навсякъде; и е време някои правителства да преосмислят илюзорните си политики за връщане на имигранти. Папата вече помоли за това, както и дружества, асоциации и политически лица.

Ние Ви призоваваме, г-н председател, заедно с г-жа Аштън, да предприемете незабавни мерки за прекратяването на тези изпитания.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Г-н председател, от януари Унгария ще е третата нова държава-членка, която ще поеме ротационното председателство на ЕС. Това ще е голямо изпитание и предизвикателство за Унгария. То ще се случи едновременно с началото на икономическото управление на ЕС, първото финансово шестмесечие и промяната в Договора от Лисабон за установяване на постоянен механизъм за управление на кризи. Надяваме се преговорите с Хърватия да бъдат завършени, а също и че Румъния и България ще станат част от Шенгенското пространство. Демократичните партии в Унгария, с изключение на крайната десница, в съгласие и в сътрудничество са готови да осигурят успеха на унгарското председателство. Парламентът обаче трябва да разгледа и едно противоречие: докато унгарското председателство трябва да бъде пазител на зачитането на основните свободи в ЕС, сегашното правителство на Унгария налага строги ограничения на демокрацията, свободата на словото и правата на професионалните съюзи. Надявам се унгарското правителство да се държи в Европа по-различно, отколкото у дома си.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE).(EN) Г-н председател, един от проблемите, разглеждани на срещата на високо равнище между ЕС и Русия миналата седмица в Брюксел, е този за принципа на правовата държава в Руската федерация.

Бих искала да Ви припомня, че съдебното решение по втория процес на Михаил Ходорковски и Платон Лебедев ще бъде оповестено на 15 декември сутринта.

Членове на международната общност, включително ЕС, наблюдават процеса много внимателно и аз съм убедена, че резултатът от процеса ще ни даде възможност да си извлечем конкретни изводи за правовия ред в Русия. Тъй като следващата среща на комисията за парламентарно сътрудничество ЕС - Русия ще се състои тази седмица в Страсбург, надявам се да повдигна този въпрос пред колеги от руската Държавна дума и Съвета на федерацията, и бих искала да насърча моите колеги тук да направят същото.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Г-н председател, Европейският съюз играе важна роля в насърчаването на мирния и помирителен процес в Северна Ирландия и в граничните региони на страната. Европейският съюз е инвестирал общо 1,3 милиона евро в три програми PEACE от 1994 г. насам. От 1989 г. Съюзът е инвестирал 349 милиона евро в Международния фонд за Ирландия. Международният фонд за Ирландия подкрепи повече от 6 000 проекта в Ирландия.

(EN) Подкрепата на ЕС позволи на общности в Северна Ирландия и граничните региони да се възползват от възможностите, възникващи вследствие на мирния процес. Изграждането на мир и помирение е дългосрочен процес и аз съм твърдо убеден, че все още има нужда да се продължи с подкрепата на Peace III и на Международния фонд за Ирландия (IFI). Аз приветствам неотдавнашните действия на САЩ, подкрепени от Обединеното кралство и ирландските власти, за разглеждане на възможността за продължаване на програмата IFI след 2010 г. по ограничен и целенасочен начин. В заключение, продължаващата подкрепа за мирната програма е абсолютно наложителна.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).(ES) Г-н председател, директивата „Телевизия без граници“ от 1989 г. постановява, че държавите-членки не трябва да ограничават аудио-визуални излъчвания от други държави-членки.

При ревизирането на директивата през 2007 г. тази цел беше подсилена и адаптирана към новите технологии и промените в структурата на аудио-визуалния пазар. Въпреки това държавната граница в Северна Каталония продължава да функционира като културна и езикова граница в нарушение на тези директиви. По-точно, позовавайки се на технически критерии, радиото и телевизията на каталонски систематично се изключват от обсега на регулираното излъчване.

Затова европейските институции трябва да изпълняват своите собствени директиви и операторите на предаватели с трансграничен обхват трябва да могат да предлагат услугите си на цялата си езикова и културна общност, когато тя, както в случая с Каталония, се простира в повече от една държава.

Благодаря Ви много.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL).(GA) Г-н председател, аз приветствам това, което беше решено на Шестнадесетата среща на страните (COP 16) в Канкун. Въпреки това не трябва да се заблуждаваме, че сме там, където трябва да бъдем. Сега трябва да бъдат определени цели, които да са много по-стабилни, ясни и обвързващи.

Правителствата трябва да надграждат върху свършеното в Канкун, за да може през следващата година в Южна Африка да бъде постигнато амбициозно, обвързващо споразумение. Ние трябва да действаме и на местна почва.

Трябва да се постигне незабавно споразумение относно намаляването на емисиите на CO2 в Европа с 30% – не само заради международното споразумение, но и за нас самите – за да можем да продължим да бъдем конкурентни.

Европа трябва да гарантира, че ще бъдем много по-ефикасни по отношение на потреблението на енергия. Ние не успяхме да постигнем това поради незадължителния характер на целта за 20%-на енергийна ефективност. Това трябва да се промени сега.

 
  
MPphoto
 

  Слави Бинев (NI). - Уважаеми, колеги, искам да фокусирам вашето внимание върху проблемите на българските товарни превозвачи, които ще бъдат силно ощетени ако позволим да се въведат допълнителни такси, свързани със замърсяването на въздуха, шумовите емисии и прочие. Този сектор е в криза и ако таксите се вдигнат рискуваме не само да задълбочим тази криза, а и да оставим отрасъла без никаква възможност за обновяване на автопарка. Като български гражданин се противопоставям на тези сметки на Комисията, която отново не е взела под внимание разликата в териториалното положение на отделните страни-членки. България, така да се каже, е периферна членка на Съюза и българските превозвачи ще са най-силно засегнати от тези допълнителни такси. Ако се вгледаме в изследванията ще видим, че българската икономика ще загуби при всички тези сценарии.

Колеги, надявам се, че в Европейският парламент съществува достатъчна политическа воля, за да не се допусне задълбочаване на проблемите със страните по границите на Съюза.

 
  
MPphoto
 

  Надежда Нейнски (PPE). - Г-н председател, преди дни председателят Барозу предупреди, че Европа е изправена пред надигаща се вълна от популизъм и национализъм. Той призова политическите лидери да се борят с манипулацията със страховете на хората и неразумните аргументи, които според него подхранват популизма в много страни. Това негово изказване ми дава повод да обърна внимание на рисковете при демокрацията в бившите комунистически държави. Там повече от всякъде европейските лидери трябва да бъдат безкомпромисни към всеки опит да се нарушава правото на частна собственост. Такъв пример е частичната национализация на личните вноски на професионалните пенсионни фондове и прехвърлянето им към държавното обществено осигуряване. Европа трябва да бъде и бдителна към правото на хората на свободен избор и да не допуска неговото ограничаване под каквато и да е била форма. И най-вече европейските лидери трябва да са безкомпромисни срещу опитите за манипулация на общественото мнение, срещу масовото използване на специални разузнавателни средства и официалното оповестяване на секретна информация, с цел упражняване на натиск върху хора и нарушаване на човешките права.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(GA) Г-н председател, това е много важен въпрос. Очевидно има разлика между печалбите на селскостопанските производители и печалбите на веригите от супермаркети.

В моята страна има 22 000 души, които работят в млечния сектор. Млечният пазар само в Ирландия е на стойност 1 милиард евро годишно. Не мисля, че Европейският съюз прави достатъчно, за да помага на стопаните; тук не говоря за субсидиите – те са добри.

Много неща не са наред с пазара. Например на селскостопанските производители трябва да се плаща за техните продукти в срок от 30 дни. Това изобщо не се случва. Отгоре на това супермаркетът продава млякото на промоция, но всъщност производителят губи пари.

Аз съм разочарован, че никой няма да се заеме с решаването на тези проблеми. Трябва да направим много повече, за да защитим селскостопанските производители от мощта на супермаркетите.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Г-н председател, основните права образуват базовите принципи на Европейския съюз. Главна цел за всички европейски институции е да упражнява надзор над спазването на тези права.

В Румъния, държава-членка на Европейския съюз, ние ставаме свидетели на сериозни нарушения на основни права. След като доведе страната до икономически и социален фалит, сегашното румънско правителство понастоящем прилага безумни мерки, които водят до сериозно нарушаване на основните права, признати в Европейския съюз – право на пенсия, права на професионалните съюзи, право на заплата и права на младите майки. Освен това искам да отбележа, че в Румъния също така тече подготовка за изменения в закона за защита и насърчаване на правата на хората с увреждания. Приемането на закона, подготвян от румънското правителство, само ще направи по-труден живота на хората с увреждания, като ги направи зависими от държавата, вместо да засили тяхната защита и да насърчава тяхното социално приобщаване. Това ще има обхватно и вредно въздействие върху интересите и достойнството на хората с увреждания.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Г-н председател, бих искал да ви попитам какво означава изразът „летец изпитател“? Това е летецът, който тества летателния апарат по време на полет. Какво е „пътник изпитател“? Тази концепция беше създадена наскоро от латвийските авиолинии „airBaltic“. За съжаление обаче „airBaltic“ пропусна да информира пътниците, че участват в изпитания. Например „airBaltic“ първо настанява пътници в самолета, а после, докато те са във въздуха, се оказва, че самолетът има технически проблеми, в резултат на което прави извънредно приземяване. Аз мисля, че един самолет трябва да бъде приготвен за полет преди самия полет, особено когато превозва пътници.

Напоследък „airBaltic“ регистрира много голям брой извънредни ситуации. Бих искал да привлека вниманието на членовете на Европейската комисия върху проблема за въздушната безопасност. Лекомисленото отношение може да доведе до трагични последици. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Г-н председател, бях информиран на два пъти, че въпрос, изискващ устен отговор, относно референдума за бъдещето на Южен Судан няма да бъде вписан отново в реда на работа.

Би следвало да Ви припомня, че според обхватния мирен договор от 2005 г. след изтичането на петгодишен период Южен Судан има възможността да гласува дали да остане част от суданската държава.

Референдумът е насрочен за идния 9 януари. Известен брой нерешени проблеми обаче, а именно, съставянето на избирателни списъци, уреждането на разногласията във връзка с границата между Севера и Юга, без да говорим за мерките за сигурност, които трябва да бъдат задействани при нужда, трябваше да бъдат тема за обмен на мнения в Парламента.

Ако продължаваме да отлагаме безкрайно това разискване, ще се лишим от правото да даваме политически импулси. Това е моето мнение. Аз продължавам да съм убеден, че би било по-разумно да се опитаме да предотвратим конфликтните ситуации, отколкото да стоим и да чакаме да се случат трагедии.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, неотдавнашни данни от Евростат сочат, че Португалия е една от страните с най-високи нива на несигурност в заетостта: 22% от работниците са с несигурна заетост, докато средната стойност за Европейския съюз е 13,5%.

Жените и младите хора са най-силно засегнати. Повече от 23% от хората под 25-годишна възраст са безработни, а бедността е достигнала 18% в Португалия; в това число се включват все повече бедни работници, които не заработват достатъчно, за да се измъкнат от бедността.

В такъв случай как може да се разбере неприемливият натиск на Европейската комисия върху португалското правителство да промени трудовото законодателство и да направи уволняването на хора още по-лесно? Необходима е увеличена подкрепа за създаването на работни места с права и достойни заплати.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, въпреки ограничените бюджети, въпреки Международния валутен фонд, въпреки стабилизационния фонд и въпреки базирания на санкции механизъм за икономическа координация, атаката срещу еврото продължава чрез спекулативните атаки срещу суверенните дългове на редица държави.

Трябва да се признае, че грешката може да бъде само във взетите политически решения. Всеки път, когато канцлерът Меркел и президентът Саркози спекулират публично, спекулантите веднага им благодарят и съответно спекулират на свой ред. Ясно е, че всеки път, когато те кажат „не“, по-специално на паневропейските облигации, спекулантите им благодарят, защото са благодарни за цената; цената на тази спекулация е разделянето на Европа.

Това е Европа без солидарност и Европа, в която периферните държави стават все по-периферни. Това трябва да се промени, г-н председател.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-н председател, аз дълго бях застъпник на еврото, но днес неговото бъдеще е застрашено. Правителствените ръководители в Европа нямат смелостта най-после да спрат да хвърлят пари на вятъра. Време е да спрем да казваме: „Хайде да отложим този проблем с няколко години“. Вместо това трябва да сме достатъчно смели и отговорни, за да намалим дълговете. Само тогава можем да държим банките отговорни. Това ще засегне и хора като нас — чрез нашите пенсионни фондове и застраховки живот. Въпреки това в тази област трябва сега да понесем удара, вместо да удължаваме агонията. Тук именно е големият проблем. Във връзка с това бих искал да призова всички мои колеги да се ангажират в инициативите на комисията по икономически и парични въпроси, особено що се отнася до financewatch.org, така че в бъдеще да можем да намерим начини за действие срещу банките, срещу лобистите, които за съжаление все още диктуват делата тук, и за получаване на независима информация.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D).(RO) Г-н председател, присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство е от огромна важност за стабилността на източната граница на ЕС. На второ място, нещо, което може би е също толкова важно, е, че това е естествена стъпка, след като и двете държави получиха статут на пълноправни държави-членки на Европейския съюз през 2007.

Това решение обаче трябва да бъде основано на технически параметри, а не на сантименталност или страст. Има някои управляващи в Европейския съюз, които смятат, че могат да спечелят определени изборни спорове, ако се противопоставят на това решение и винят Румъния и България за факта, че съществуват проблеми с интеграцията на ромите на равнище ЕС.

От друга страна, ако докладът даде положително становище, а наскоро проведеното проучване в двете държави-членки покаже, че и двете държави са готови да се присъединят към Шенгенското пространство, аз бих казал, че е изключително важно да продължим да ги подкрепяме, още повече след като им дадохме позитивна оценка неотдавна.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, след поредната конференция относно изменението на климата аз мисля, че ако бъдем честни със себе си, можем да кажем най-много, че тя беше по-добра от конференцията в Копенхаген, защото се постигнаха определени резултати и се отбеляза известен напредък. Беше по-добре, защото се постигна компромис, за пореден път под егидата на ООН. Беше по-добре, защото Европейският съюз излезе от конференцията в Канкун в по-добра позиция и процесът беше много по-прозрачен от предишния. Само това обаче не може да бъде приемано като утешение и трябва да признаем, че все още е твърде малко.

Има основа за по-нататъшна работа, но трябва също да признаем, че тази основа, макар и позитивна, остава базирана на обещания. Правителствата имат да извървят още много път, за да удовлетворят нуждите на обществото и да се съобразят с нуждите на истинска криза с истински жертви. Аз съм доволен, че утре ще обсъждаме този вьпрос по-задълбочено. Честването на Всеобщата декларация за правата на човека не би имало много смисъл, ако продължим да не зачитаме тези права. Би трябвало вече да знаем, че пазарът не решава всичко и че е време да поставим хората на първо място.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, преди няколко дни в конгреса на САЩ представителят Ron Paul зададе решаващ въпрос: когато война започне с лъжа, кое е по-важно: да пазим тайната или да позволим на обществеността да узнае истината? Аз подкрепям позицията на нашия колега от другата страна на Атлантическия океан относно случая с „Уикилийкс“. Има тайни, които са оправдани и нужни. Проблемът започва, когато тайните станат правило, вместо изключение, а през последните години видяхме как се разви култура на тайните, която само се задълбочава, заобикаля демократичния контрол и днес ожесточено защитава своите привилегии, както видяхме от реакциите на някои правителства и компании по случая „Уикилийкс“.

След политически натиск Amazon, Visa, MasterCard и дори швейцарска банка, която преди е имала дела с „Уикилийкс“, се отдръпнаха от тях. Френски министър настоя Франция да забрани достъпа до този уебсайт на френска територия. Госпожи и господа, няма никакво законно основание за такъв натиск. Доверието е двупосочна улица и правителствата могат да искат обществено доверие само когато те са готови да се доверят на обществеността.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, навършиха се точно шест месеца, откакто в Белгия се състояха федералните парламентарни избори. Трябва да отбележа това, защото досега никога не сме имали ситуация, в която председателството на ЕС да бъде осигурявано от временно правителство за цели шест месеца.

Съветът не е политически представен тук днес. Това е донякъде жалко, защото тази сюрреалистична ситуация си струва да бъде спомената. Изкуствената конструкция, която представлява Белгия, е също толкова неуправляема, колкото и преди шест месеца, и няма какво да се направи по въпроса, защото Фландрия и Валония са се превърнали в две напълно различни държави с абсолютно различни политически и социално-икономически култури.

Г-н председател, ситуацията в Белгия е в пълна безизходица, до такава степен, че е най-добре Европейският съюз да се подготви за появата на две нови държави-членки: Фландрия и Валония.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Г-н председател, неотдавнашните поправки в Кодекса на труда в Румъния ще влошат допълнително положението на работници, които вече са силно засегнати от рецесията. Срокът на предизвестие, изискван от напускащи служители, и изпитателните срокове ще бъдат удължени, като последното означава, че трудовите договори могат да бъдат прекратявани без предупреждение по време или в края на този период, по време на който повече от трима души могат да бъдат наемани последователно за една и съща позиция. Но най-злоупотребяващата мярка, която крещящо пренебрегва основни права на човека, има за цел прекратяване със закон на трудовия договор на работник, докато той участва в стачка.

Аз просто искам да протестирам срещу този опит да се превърнат работниците в роби на работодателите. Също така искам да призова политическите сили и институциите на Европа да се намесят и да спрат понижаването на статута на работниците в Румъния.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – С това разглеждането на тази точка от дневния ред приключва.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LIBOR ROUČEK
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност