Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0106(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0345/2010

Συζήτηση :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0464

Συζητήσεις
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων - Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια - Ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων στη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - Εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με:

– τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE)) (Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck) (A7-0345/2010),

– τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν παράνομα (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE)) (Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck) (A7-0346/2010),

– την προφορική ερώτηση της Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, προς την Επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας (O-0140/2010B7 - 0568/2010),

– την προφορική ερώτηση των Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok και Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προς την Επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας (O-0172/2010 – B7-0656/2010),

– την προφορική ερώτηση των Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt και Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προς την Επιτροπή, σχετικά με ανησυχίες όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της ελευθέρωσης του καθεστώτος έκδοσης θεωρήσεων εισόδου για τους πολίτες της Σερβίας και της ΠΓΔΜ (O-0181/2010 – B7-0654/2010).

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, εισηγήτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που παρουσιάζω απόψε αυτές τις δύο εκθέσεις –τις οποίες θα παρουσιάσω ταυτόχρονα– σχετικά με τις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και της Γεωργίας. Η πρώτη αφορά την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων και η δεύτερη την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν παράνομα.

Εν είδει υπόμνησης, η πρώτη συμφωνία σχετικά με τις υποχρεώσεις περί επανεισδοχής προβλέπει την εφαρμογή απόλυτης αμοιβαιότητας για τους εθνικούς υπηκόους και τους πολίτες τρίτων χωρών. Θεσπίζει διαδικασίες επανεισδοχής –αιτήσεις επανεισδοχής, ενημέρωση, προσκόμιση εγγράφων, τεκμήρια, αποδεικτικά στοιχεία, προθεσμίες, μέσα μεταφοράς, διέλευση κ.ο.κ., σε αντίθεση με τη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πακιστάν, την οποία θυμάστε ενδεχομένως, και με την οποία ήμουν κάθετα αντίθετη πριν από μερικούς μήνες. Εν προκειμένω, θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου για τη συγκεκριμένη συμφωνία, διότι σέβεται πράγματι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναμένεται δε να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την εφαρμογή της, δεδομένου ότι η Γεωργία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται για δύο βασικές, κατά την άποψη μου, προϋποθέσεις ενόψει της έγκρισης μιας τέτοιας συμφωνίας.

Η δεύτερη συμφωνία, η οποία εστιάζεται στην απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες της Γεωργίας, ιδίως σε όσους ταξιδεύουν, όπως σπουδαστές, δημοσιογράφους και ούτω καθεξής, να λαμβάνουν πιο εύκολα θεωρήσεις βραχείας διαμονής για ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και, να απλουστεύονται, ως εκ τούτου, σημαντικά όλες οι υποχρεώσεις για την προσκόμιση εγγράφων προς επίρρωση αιτήσεων αυτού του είδους.

Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι είναι προφανές πως αυτές οι δύο συμφωνίες συνδέονται στενά, δεδομένου ότι, επί της αρχής, και βάσει της κοινής προσέγγισης, συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μπορεί να συναφθεί μόνον εφόσον υφίσταται συμφωνία επανεισδοχής.

Επομένως, δύο είναι τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν. Πρόκειται για ένα βασικό στάδιο της διαδικασίας ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και της Γεωργίας, η οποία έχει επιδείξει κατά τα τελευταία χρόνια σαφή επιθυμία να συσφίξει τις σχέσεις της μαζί μας. Οι εν λόγω συμφωνίες αποτελούν το πρώτο βήμα προς την καθιέρωση προνομιακής σχέσης, καθώς και ένα ηχηρό μήνυμα της Ένωσης προς τη Γεωργία.

Βεβαίως, οι συγκεκριμένες συμφωνίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον και σε περιφερειακό επίπεδο. Θα συμβάλουν στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ένωση για την ενίσχυση της συνεργασίας της και με άλλες χώρες της περιοχής του Νοτίου Καυκάσου. Όπως όλοι, πιστεύω ασφαλώς, και εγώ ότι πρόκειται εξίσου για έναν τρόπο ενθάρρυνσης της Γεωργίας να υλοποιήσει όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, όπως μας υπενθύμισε ο κ. Πρόεδρος πριν από λίγες ημέρες, στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Αυτό θα μας επιτρέψει ενδεχομένως να καταπολεμήσουμε, από κοινού, ακόμα πιο αποτελεσματικά την παράνομη μετανάστευση και να προαγάγουμε, εν ολίγοις, την ανάπτυξη της δημοκρατίας.

Σας καλώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να εγκρίνετε τη σύναψη αυτών των δύο συμφωνιών με τη Γεωργία. Ολοκληρώνοντας, ωστόσο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κυρία Επίτροπε, ότι, παρά την αγαστή συνεργασία μας, προ ολίγων μηνών, κατά τη συζήτηση της συμφωνίας επανεισδοχής με το Πακιστάν, διατυπώσατε επίσημη δήλωση, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο να δεσμευθείτε προσωπικά για τη διενέργεια αξιολόγησης των ισχυουσών συμφωνιών επανεισδοχής, καθώς και για την υποβολή στο Κοινοβούλιο περιοδικής έκθεσης σχετικά με τις εν λόγω συμφωνίες, τόσο για εκείνες που έχουν ήδη συναφθεί όσο και για εκείνες που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Θα επιθυμούσα να επαναβεβαιώσετε, είτε επισήμως είτε με άλλον τρόπο, ενώπιον του Σώματος ότι δεν θα παραμείνουμε, συνεπώς, αμέτοχοι, ούτε θα στερηθούμε ή θα έχουμε ελλιπή ενημέρωση σχετικά με την έναρξη και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από την ημέρα της δήλωσής σας και μετά. Θεωρώ σημαντικό αυτό το στοιχείο εάν θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις αξίες μας.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, συντάκτρια.(EN) Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να δηλώσω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που πραγματοποιείται σήμερα στο Σώμα η παρούσα συζήτηση για τη συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, διότι το θέμα αυτό υπήρχε από μακρού στο κοινό πολιτικό θεματολόγιο μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Επικροτώ κάθε σχετική πολιτική πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη σύνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, ωστόσο, θα επαγρυπνώ ως προς τη μορφή που θα λάβει στην πράξη.

Όσον αφορά την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας που κατέθεσα εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, θα ήθελα να πληροφορηθώ για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, καθώς και κατά πόσον είμαστε αυτήν τη στιγμή σε θέση να αναμένουμε μια σημαντική εξέλιξη επί της αντιμετώπισης των τεχνικών ζητημάτων, όπως είναι η απαίτηση για τους πολίτες της ΕΕ να εγγράφονται στις αρχές, εντός προθεσμίας τριών ημερών, όταν διαμένουν σε ιδιωτική οικία στη Ρωσία.

Στηρίζω πλήρως την επιδιωκόμενη συμφωνία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ως μέτρο που θα επιτρέψει στους ρώσους πολίτες να ταξιδεύουν στην ΕΕ με τις ελάχιστες δυνατές διατυπώσεις, αναμένω όμως και από την πλευρά της Ρωσίας την τήρηση της ίδιας στάσης έναντι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα άλλο θέμα προβληματισμού που πρέπει να τεθεί αφορά την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις παράνομες μεταναστευτικές ροές από τον Νότο και από άλλες περιοχές. Η ρωσική πλευρά θα πρέπει να εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο των συνόρων της, όπως οφείλει αντιστοίχως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να διενεργεί ολοκληρωμένους ελέγχους στα σύνορα. Η μελλοντική συμφωνία σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης πρέπει να αποκλείει οιαδήποτε επιπρόσθετη απειλή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρία Επίτροπε, αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απάντησή σας.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, συντάκτης. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα ήθελε να επωφεληθεί από τη σημερινή συζήτηση ώστε να εξετάσει σφαιρικά την πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτον, είναι σημαντικό να τονίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τη μείζονα αξία της πολιτικής θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι συγκροτούμε μια κοινή Ευρώπη, έναν κοινό χώρο λαών, είμαστε σε θέση να χαράξουμε και κοινή πολιτική θεωρήσεων. Επομένως, η πολιτική μας σχετικά με τις θεωρήσεις συνιστά επίσης ένδειξη ευρωπαϊκής ενότητας –εξαιρετικά δε επιτυχή ένδειξη ευρωπαϊκής ενότητας–, στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε, κυρίως σε περιόδους κρίσης.

Δεύτερον, απευθύνουμε έκκληση για τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να διατηρηθούν –στα εξωτερικά σύνορα και κατά την έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων– έχουν καθορισθεί με σαφήνεια. Δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία πολιτική παραχώρηση ως προς τη διατήρηση αυτών των προδιαγραφών. Το 2010, διαπιστώσαμε στα Βαλκάνια ότι, ενώ το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είχε εστιασθεί αρχικά στις τεχνικές προδιαγραφές, προβλήθηκαν εν συνεχεία πολιτικά επιχειρήματα, τα οποία έλαβαν διαστάσεις εντεινόμενης αντιπαράθεσης. Όσον αφορά, ωστόσο, την απλούστευση των θεωρήσεων, δεν είναι δυνατόν να περιοριζόμαστε αποκλειστικά σε μια χώρα· πρέπει να εξετάζουμε ολόκληρη την περιοχή συνολικά. Ναι, είναι πάντα δύσκολο να σταθμίζουμε τις καταστάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Πλην όμως, η ουσία του ζητήματος είναι η ανάγκη διατήρησης των τεχνικών προδιαγραφών· η ανάγκη τήρησης των υφιστάμενων κριτηρίων. Συντάσσομαι, λοιπόν, με την άποψη της κ. Επιτρόπου ότι οι προδιαγραφές που απαιτούμε πρέπει να εφαρμόζονται και στην πράξη. Πρόκειται για σημαντικό καθήκον της Επιτροπής, διότι μόνον τότε η πολιτική μας για τις θεωρήσεις θα γίνει αποδεκτή από τους πολίτες μας.

Τρίτον, θα ήθελα να αναφέρω ότι επικροτούμε το γεγονός πως στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συζητήθηκε το ενδεχόμενο της ταχείας κατάργησης ή άρσης της απλούστευσης των θεωρήσεων για επιμέρους κράτη σε περίπτωση μη εφαρμογής των προδιαγραφών εκ μέρους τους. Το παράδειγμα της Σερβίας μάς κατέδειξε ότι το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη εισροή αιτούντων άσυλο.

Περνώντας στην τελευταία παρατήρησή μου προς το παρόν –σε σχέση με την Ουκρανία και τη Ρωσία–, η Ομάδα μας είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτική όσον αφορά το άνοιγμα των «θυρών» μας τόσο γρήγορα, διότι, όπως μόλις είδαμε στην περίπτωση της Σερβίας, θα υπάρξουν και αρνητικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προχωρήσουμε με μεγάλη προσοχή στο ζήτημα της πολιτικής θεωρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που συμπεριλάβατε την παρούσα πολύ σημαντική συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω απευθύνοντας τις ευχαριστίες μου στην κ. Griesbeck για την υποστήριξη και το έργο της, στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, με τη διατύπωση ευνοϊκής γνωμοδότησης. Μετά την κρίση στη Γεωργία το καλοκαίρι του 2008, σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελήφθη η απόφαση να ενισχυθούν οι σχέσεις με τη Γεωργία, μεταξύ άλλων και μέσω μέτρων απλούστευσης των θεωρήσεων.

Όπως αναφέρατε, κυρία Griesbeck, αποτελεί πάγια πολιτική της ΕΕ να μην προτείνεται σε τρίτη χώρα συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων χωρίς προηγούμενη σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής, επομένως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου άφηνε να εννοηθεί ότι αυτές οι δύο συμφωνίες θα πρέπει να διαπραγματεύονται και να συνάπτονται παράλληλα.

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς την κ. Griesbeck που υπογράμμισε επίσης το σημαντικό βήμα προόδου που συνιστούν για τις σχέσεις μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ οι εν λόγω δύο συμφωνίες. Η συμφωνία κινείται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πνεύμα μιας τυποποιημένης κοινοτικής συμφωνίας επανεισδοχής, η οποία καλύπτει ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών, διαφυλάσσοντας παράλληλα –όπως αναφέρθηκε– τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω μιας ρήτρας «μη ισχύος» και ενός άρθρου για την προστασία των δεδομένων.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη σύσταση κοινής επιτροπής επανεισδοχής, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με το καθήκον να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας. Πρόκειται για μείζονος σημασίας βήμα προς την ομαλότερη κινητικότητα μεταξύ των πολιτών της Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γεωργία έχει ήδη προβεί στην απαλλαγή των πολιτών της ΕΕ από την υποχρέωση θεώρησης, και η εν λόγω συμφωνία θα διευκολύνει την κινητικότητα και για τους πολίτες της Γεωργίας. Πράγματι, η συμφωνία αυτή θα καταστήσει ευκολότερη, φθηνότερη και ταχύτερη την έκδοση θεώρησης Σένγκεν για τους γεωργιανούς πολίτες, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περισσότερους από 60.000 ετησίως.

Πέραν τούτου, θα αποφέρει και άλλα απτά οφέλη: θα καθοριστεί προθεσμία 10 ημερών για την εξέταση των αιτήσεων, ενώ τα τέλη θεώρησης θα μειωθούν από 60 σε 35 ευρώ. Για ορισμένες δε κατηγορίες αιτούντων, η διαδικασία θα είναι δωρεάν: σπουδαστές, δημοσιογράφοι, παιδιά, συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία κ.λπ. Τα άτομα αυτά θα μπορούν επίσης να επωφελούνται από απλοποιημένη διαδικασία προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς και από τη χρήση θεώρησης πολλαπλής εισόδου, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να ταξιδέψουν. Ακόμη, οι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων θα απαλλάσσονται εξ ολοκλήρου από την υποχρέωση θεώρησης, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω τις επίσημες επαφές μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας.

Η κ. Griesbeck αναφέρθηκε και στην αξιολόγηση. Το θέμα αυτό έχει καθυστερήσει ελαφρώς, θα το καταθέσω όμως έως τις αρχές του επόμενου έτους – ελπίζω όχι αργότερα από τον Φεβρουάριο. Θα χαρώ να συζητήσω το εν λόγω θέμα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στο Κοινοβούλιο. Κάνατε επίσης λόγο για το πρόγραμμα σχετικά με το Πακιστάν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τέθηκε σε ισχύ μόλις πριν από 13 ημέρες, επομένως κρίνεται μάλλον πρώιμη η αξιολόγησή του· θα χαρούμε, ωστόσο, να σας τηρούμε ενήμερους.

Αναφορικά με το θέμα που έθεσε η κ. Ojuland για τη συμφωνία σχετικά με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, η συμφωνία αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007. Συγκαταλέγεται μεταξύ των οκτώ συμφωνιών διευκόλυνσης θεωρήσεων που έχουμε συνάψει. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο συνιστά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία εφαρμόζεται σε αμοιβαία βάση και για τους πολίτες της ΕΕ, καθώς οι τελευταίοι υπόκεινται επί του παρόντος σε υποχρέωση θεώρησης όταν ταξιδεύουν στη Ρωσία.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί και η ποσοτική πτυχή της. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που διαβίβασε η Ρωσία, το 2008 εκδόθηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο θεωρήσεις σε πολίτες της ΕΕ, ενώ, την ίδια χρονιά, τα προξενεία των κρατών μελών εξέδωσαν 3,5 εκατομμύρια θεωρήσεις σε ρώσους πολίτες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε άνω του ενός τετάρτου του συνολικού αριθμού των θεωρήσεων Σένγκεν που εκδίδονται παγκοσμίως.

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ και της Ρωσίας ευνοούνται από τη γενική διευκόλυνση που παρέχει η εν λόγω συμφωνία, όπως τα μειωμένα τέλη των 35 ευρώ. Ορισμένες μάλιστα κατηγορίες απαλλάσσονται βάσει ορισμένων προϋποθέσεων διευκόλυνσης· προβλέπεται δε καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, καθώς και θεώρηση πολλαπλής εισόδου.

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της εν λόγω διευκόλυνσης και διαπίστωσε ότι λειτουργεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Όπως προαναφέρθηκε, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις. Προκειμένου να τις αντιμετωπίσουμε, εγκρίναμε πριν από έναν μήνα σύσταση οδηγιών για την επαναδιαπραγμάτευση της διευκόλυνσης θεωρήσεων με τη Ρωσία. Τούτη αφορά εξ ολοκλήρου την περαιτέρω απλούστευση των δικαιολογητικών εγγράφων και τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θεώρησης, την επέκταση των διατάξεων για την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου και το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για ορισμένες προκαθορισμένες κατηγορίες αιτούντων.

Όσον αφορά το ειδικό ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 10 της συμφωνίας διευκόλυνσης θεωρήσεων, το οποίο προβλέπει την απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής, τονίσαμε στην αξιολόγησή μας ότι η Ρωσία έχει εγκρίνει κάποιες διαδικασίες απλοποίησης· για παράδειγμα, είναι πλέον δυνατή η εγγραφή μέσω ταχυδρομείου. Τα τέλη εγγραφής θα καταργηθούν κατά το προσεχές έτος, όμως ορισμένα άλλα μέτρα, όπως η μετάφραση των εγγραφών στα αγγλικά και η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Θέτουμε το θέμα αυτό στους ρώσους ομολόγους μας, όπως και σε διάφορα φόρουμ, ελπίζοντας ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα.

Όσον αφορά τις λοιπές χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, έχουν πραγματοποιηθεί και άλλα βήματα προόδου. Και αυτό το ζήτημα περιλαμβανόταν στην ερώτησή σας. Έχουμε συμφωνία διευκόλυνσης θεωρήσεων με τη Μολδαβία και την Ουκρανία, οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2008, αλλά βρισκόμαστε εξίσου στο στάδιο της επαναδιαπραγμάτευσής τους.

Όσον αφορά τη Λευκορωσία, τα σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή πριν από έναν μήνα και θα συστήσουμε θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου μακράς διάρκειας ισχύος για καλή τη πίστει ταξιδιώτες, ενώ θα ορίσουμε προθεσμίες και για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης θεώρησης, καθώς και πιθανές εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης για κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων.

Το επόμενο έτος, θα εγκρίνουμε επίσης σχέδια οδηγιών διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων με το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία.

Ως προς την ορθή εφαρμογή της ελευθέρωσης του καθεστώτος έκδοσης θεωρήσεων που ανέφερε ο κ. Weber, κυρίως όσον αφορά τη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το 2009, το Συμβούλιο αποφάσισε, όπως ειπώθηκε, να εκχωρήσει στους πολίτες της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας το καθεστώς μετακινήσεων χωρίς θεώρηση. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων και ουσιαστικής προόδου που παρουσίασαν οι εν λόγω χώρες στα κύρια ζητήματα που καλύφθηκαν στο πλαίσιο των συνομιλιών για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Οι συνομιλίες αποδείχθηκαν αποτελεσματικές επί της εφαρμογής πολλών σημαντικών μεταρρυθμίσεων, αλλά, όπως επισημάνθηκε, το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης συνεπάγεται ευθύνες και οι ενδιαφερόμενες χώρες πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν γίνεται κατάχρηση αυτής της απαλλαγής.

Ορισμένα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του αριθμού των αιτήσεων χορήγησης ασύλου από πολίτες των χωρών αυτών – ιδίως της Σερβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μας, οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται σε κατά περίπτωση αξιολόγηση. Έχουμε λάβει ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης: πραγματοποιήσαμε με τους υπουργούς Εσωτερικών συναντήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με τα δύο θέματα, ενώ η βελγική Προεδρία και η Επιτροπή προέβησαν και σε επίσκεψη υψηλού επιπέδου στις δύο πρωτεύουσες.

Ορισμένα μέτρα έχουν λάβει και οι αρχές των δύο χωρών. Διοργανώθηκαν νέες εκστρατείες ενημέρωσης για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες. Δόθηκαν οδηγίες στη μεθοριακή αστυνομία να προβλέπει και να διενεργεί αυξημένους ελέγχους στα άτομα που εξέρχονται από τη χώρα και να ενημερώνει τους ταξιδιώτες σχετικά με τον κίνδυνο των μη τεκμηριωμένων αιτήσεων ασύλου.

Στις αρχές του φθινοπώρου, όταν προτείναμε την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αμφότερες οι χώρες δεσμεύθηκαν να διοργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης για τους πολίτες τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης, όπως και έγινε. Πρόκειται για εξαιρετικά φιλόδοξες εκστρατείες. Επιπλέον, μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή δεσμεύθηκε να εντείνει την παρακολούθηση μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Η παρακολούθηση θα αποτελείται από δύο μέρη. Από τη μια πλευρά, θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε τη βιώσιμη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που επιφέρουν οι ενδιαφερόμενες χώρες μέσω της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης – ιδίως στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Από την άλλη πλευρά, θα λειτουργούμε ως μηχανισμός πρόληψης νέων κρουσμάτων υψηλών εισροών ατόμων από την περιοχή. Στις αρχές του έτους, συνελέγησαν οι απαιτούμενες επιχειρησιακές πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πρόληψη τέτοιου είδους καταστάσεων, ενώ θα εξασφαλίσουμε και την ενεργό συμμετοχή του Frontex, της Europol, των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, των αξιωματικών συνδέσμων της αστυνομίας των Δυτικών Βαλκανίων και της γραμματείας της σύμβασης αστυνομικής συνεργασίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με την υποστήριξη των προσεχών Προεδριών, ήτοι της ουγγρικής και της πολωνικής Προεδρίας.

Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται και συλλέγονται θα τεθούν σε κοινή χρήση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως φυσικά και από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Αυτές οι πληροφορίες θα ληφθούν υπόψη και κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, η οποία θα διενεργηθεί το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Φρονώ ότι τα εν λόγω μέτρα θα συμβάλουν στην αποφυγή της κατάχρησης του καθεστώτος μετακινήσεων χωρίς θεώρηση, και είμαι πεπεισμένη ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών προέλευσης και των χωρών προορισμού στην ΕΕ, με την υποστήριξη της Επιτροπής, παρέχει αποτελεσματική απάντηση. Ασφαλώς, θα συνεχίσουμε να υποβάλλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του μηχανισμού παρακολούθησης, και η πρώτη εξ αυτών προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2011.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.(PL) Κύριε Πρόεδρε, ως μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γεωργία, αλλά και ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων επί των εκθέσεων της κ. Griesbeck, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στις εν λόγω δύο συμφωνίες – τη συμφωνία επανεισδοχής και τη συμφωνία απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας. Αισθάνομαι πως είναι καθήκον μου να επισημάνω ότι αυτές οι συμφωνίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με συντριπτική πλειοψηφία.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι, κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική σύνοδο, εδώ στο Στρασβούργο, παρακολούθησα την ομιλία του προέδρου Saakashvili· μια ομιλία που ήχησε, ακόμα και στα αυτιά όσων δεν θεωρούνται οπαδοί του, προσγειωμένη, ισορροπημένη και λογική. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος Saakashvili δεν αποκήρυξε μόνο τη χρήση της βίας, αλλά εξέφρασε και την προθυμία του να προβεί σε συνομιλίες με τη Ρωσία επί ακανθωδών ζητημάτων. Δήλωσε επίσης ότι ο βασικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής της Γεωργίας είναι φυσικά η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή της στο NATO.

Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Γεωργία ως χώρα και οι Γεωργιανοί ως έθνος τηρούν σήμερα την πλέον φιλοευρωπαϊκή στάση από τις χώρες που συμμετέχουν στην ανατολική εταιρική σχέση, αν και, φυσικά, δεν πρέπει να κάνουμε λόγο για προθεσμίες, διότι οιαδήποτε σχετική αναφορά σήμερα θα αποτελούσε οπωσδήποτε ένδειξη παράνοιας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει μια θετική και ρεαλιστική απάντηση στις φιλοδοξίες των Γεωργιανών. Θα πρέπει να είμαστε ανοικτοί στη συνεργασία με τη Γεωργία.

Αυτές οι συμφωνίες που συζητούμε σήμερα δεν συνιστούν προφανώς επανάσταση, όλοι όμως θεωρούμε ότι αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ζητούμενο είναι να τις θέσουμε σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν, διότι, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν σφάλμα άνθρωποι που ζουν στην Αμπχαζία ή τη Νότια Οσσετία –περιοχές που αποσχίσθηκαν από τη Γεωργία και οι κάτοικοί τους είναι κάτοχοι ρωσικών διαβατηρίων– να έχουν σήμερα μεγαλύτερες διευκολύνσεις επί της έκδοσης θεωρήσεων έναντι εκείνων που ζουν στη Γεωργία.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα PPE τάσσεται υπέρ των δύο προτάσεων για τις συμφωνίες ΕΕ-Γεωργίας: τη συμφωνία επανεισδοχής και τη συμφωνία σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Θα ήθελα να αναφερθώ στην τελευταία, τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων.

Η συμφωνία αυτή απλουστεύει τις διαδικασίες αίτησης θεώρησης για τους Γεωργιανούς. Τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν ενιαίες και απλοποιημένες διαδικασίες. Μια θεώρηση θα κοστίζει 35 ευρώ, λιγότερο από όσο στοιχίζει σήμερα, και θα επιτρέπει μέγιστη διαμονή 90 ημερών ανά έξι μήνες. Οι αιτήσεις θεώρησης θα εξετάζονται εντός προθεσμίας 10 ημερών ή τριών ημερών για ορισμένες κατηγορίες, ενώ προβλέπεται ακόμα μικρότερη προθεσμία για επείγουσες περιπτώσεις. Επίσης, δεν θα απαιτούνται θεωρήσεις για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων.

Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί μια οδό προς την εκμάθηση της δημοκρατίας και του τρόπου λειτουργίας της στην πράξη. Οι άμεσες επαφές μεταξύ των πολιτών σημαίνουν κοινές αξίες και περιστάσεις. Δημιουργούν εμπιστοσύνη. Για τον λόγο αυτόν, ελπίζω ότι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ θα ταξιδεύουν στη Γεωργία και περισσότεροι Γεωργιανοί θα ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(HU) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο κ. Malmström για τις πληροφορίες που μας παρέσχε. Η πολιτική θεωρήσεων συνιστά πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, διότι μπορεί να μας βοηθήσει να διευκολύνουμε τις επαφές μεταξύ των λαών και να φέρουμε τις ενδιαφερόμενες χώρες εγγύτερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτήν την άποψη, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας είναι μείζονος σημασίας. Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στην ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, κυρίως δε στα προβλήματα που ανέκυψαν σε σχέση με τη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στηρίξαμε τη συμφωνία αυτή με συντριπτική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, και την θεωρούμε πολύ σημαντική για τους προαναφερθέντες λόγους.

Οι εν λόγω χώρες κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας, αν και συχνά διαπιστώνουμε διχασμό στην πολιτική τους ζωή. Εν προκειμένω, παρατηρήσαμε ότι αναπτύχθηκε συνεργασία στις χώρες αυτές. Είναι ικανοποιητικό να διαπιστώνεται αύξηση του αριθμού των ατόμων που ταξιδεύουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την εντύπωση ότι τα προβλήματα στη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας οφείλονται εν πολλοίς στην εμπορία ανθρώπων, και ότι αυτό επηρεάζει οπωσδήποτε μικρότερο αριθμό ανθρώπων, μολονότι προξενεί σοβαρά προβλήματα. Φρονώ ότι η ευθύνη μας είναι κοινή. Έχουμε κοινή ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι και αυτές οι χώρες θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο για την ενημέρωση των πολιτών τους όσο και για τη λήψη αποφασιστικών μέτρων. Παρεμπιπτόντως, η Σερβία κινήθηκε προς αυτήν την κατεύθυνση ταχύτατα και αποτελεσματικά.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι και η δική μας ευθύνη σε αυτό το θέμα είναι εξίσου σημαντική. Είναι ευθύνη της Επιτροπής να συνδράμει τις χώρες αυτές στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να παρέχει πληροφορίες, να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα και να ενισχύει πραγματικά την αποτελεσματικότητα αυτού του κατά τα άλλα σπουδαίου εργαλείου, το οποίο σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και στο μέλλον, τόσο σε σχέση με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων όσο και με άλλες χώρες. Επιπροσθέτως, επιτρέψτε μου να δηλώσω με δυο λόγια ότι είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι διότι, αν και κάπως αργά και με έναν χρόνο καθυστέρηση, η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα ενταχθούν εξίσου φέτος στην ομάδα των χωρών που απαλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τον κ. Weber της Ομάδας PPE ότι η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ είναι εξαιρετικά πολύτιμη και ότι πρέπει να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι, στην περίπτωση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα Βαλκάνια, τα πολιτικά συμφέροντα έχουν υπερισχύσει των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών. Η Επιτροπή εργάστηκε πολύ σκληρά για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ως προς την αρτιότητα των εγγράφων, την εφαρμογή της νομοθεσίας και τους ελέγχους στα σύνορα. Εάν πιστεύαμε ότι δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, θα υποβαθμίζαμε την ίδια τη στάση μας· διότι ψηφίσαμε υπέρ της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

Εγείρει, φυσικά, ανησυχίες το ενδεχόμενο κατάχρησης των παραχωρήσεων, οι απαντήσεις όμως πρέπει να είναι σταθμισμένες και αναλογικές. Οι ενδιαφερόμενες χώρες –όπως ανέφερε η Επίτροπος κ. Malmström– έχουν ευθύνες και πρέπει να τους τις υπενθυμίζουμε. Η κ. Επίτροπος μάς εξήγησε ότι έχει επιτελεσθεί εντατικό έργο, με συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τους υπουργούς Εσωτερικών, επισκέψεις στις πρωτεύουσες, ενθάρρυνση για τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης, ενώ έχει αναληφθεί και συγκεκριμένη δέσμευση εκ μέρους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας για την ενημέρωση των πολιτών τους. Βεβαίως, εάν υπάρχουν προβλήματα με μια συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, υπονομεύονται και οι άλλες συμφωνίες, επομένως έχουμε, έως κάποιον βαθμό, το καθήκον να επιδείξουμε υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, ενώ όλοι οι πολίτες πρέπει εξίσου να αντιληφθούν ότι θα μπορούσαν να παραβλάψουν τη δυνατότητα που παρέχεται σε άλλους ανθρώπους να ταξιδεύουν ελεύθερα.

Προσωπικώς είμαι πεπεισμένη –όπως πιστεύω ότι είναι και η Ομάδα μου– ότι η Επιτροπή θα εντείνει την παρακολούθηση όσον αφορά την τήρηση των όρων της συμφωνίας και θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό ανάδειξης των προβλημάτων μέσω της στενής συνεργασίας με τους εταίρους μας. Ευελπιστώ ότι όλες οι Ομάδες θα το θεωρήσουν αυτό καθησυχαστικό και αρμόζον. Όπως είπε η παρακαθήμενή μου, η κ. Macovei από την Ομάδα PPE, οι άμεσες επαφές μεταξύ των πολιτών δημιουργούν εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης.

Υπάρχει ευρεία διακομματική στήριξη στο Κοινοβούλιο για την παρούσα πρόταση, διότι βασίζεται στην εμπειρία και τις αξίες της ΕΕ. Ας μην υπερβάλλουμε, λοιπόν. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά η Επιτροπή τα αντιμετωπίζει. Ας βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπονομεύσουμε ούτε το δικαίωμα στο άσυλο ούτε τις συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική μας Ομάδα στηρίζει τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας.

Διατηρούμε, ωστόσο, ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τη συμφωνία επανεισδοχής. Την καταψηφίσαμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και καταθέσαμε γραπτή γνωμοδότηση της μειοψηφίας, διότι η συμφωνία περιέχει διάφορε ασάφειες που θα μπορούσαν να αποσαφηνιστούν από την κοινή επιτροπή επανεισδοχής. Δεν συμπεριλαμβάνει αυστηρές διασφαλίσεις αναφορικά με την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την παροχή εγγυήσεων για υψηλές προδιαγραφές υποδοχής, οι οποίες είναι χαμηλής ποιότητας στη Γεωργία. Αποσκοπεί στην επιστροφή των ανθρώπων σε μια χώρα όπου είναι ευρύτατα διαδεδομένη η σεξουαλική βία και η βία με βάση το φύλο, και όπου γίνεται ανεκτή η κακομεταχείριση από την αστυνομία. Εφαρμόζεται επίσης για τους πρώην κατοίκους της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας που δεν έχουν κανέναν εκ των πραγμάτων δεσμό με τη Γεωργία.

Και τώρα ένα σχόλιο για τη συμφωνία θεωρήσεων με τη Ρωσία. Πριν από τρία χρόνια, εγκρίθηκε μια έκθεση για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων με τη Ρωσία, στην οποία συμπεριελήφθη δική μου τροπολογία σχετικά με το γεγονός ότι η απαίτηση της διαδικασίας υποχρεωτικής εγγραφής συνιστά σοβαρό φραγμό για τα ταξίδια εντός της Ρωσίας και της ΕΕ. Δυστυχώς, τίποτα δεν άλλαξε έκτοτε, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους κατοίκους της εκλογικής μου περιφέρειας που ταξιδεύουν στη Ρωσία για προσωπικούς λόγους.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Γεωργία είναι σήμερα μια χώρα η οποία, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει, υφίσταται δυναμικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Θα πρέπει να επικροτήσουμε αναμφίλεκτα και με ιδιαίτερη προθυμία οιονδήποτε τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δείξουμε στην κοινωνία της Γεωργίας ότι η δυναμική αυτών των αλλαγών αποτυπώνεται στις αντιδράσεις μας ως θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη Ρωσία, θα πρέπει να αναλογιστούμε και σε αυτήν την περίπτωση το πλαίσιο στο οποίο εξετάζουμε το καθεστώς θεωρήσεων με την εν λόγω χώρα. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα κύρους για τις αρχές – ότι, δηλαδή, εάν καταργήσουμε την υποχρέωση θεώρησης, οι ρωσικές αρχές θα προβαίνουν σε καλύτερες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα από διαφορετική σκοπιά, στο πλαίσιο της διασφάλισης του εκσυγχρονισμού και των σχέσεών μας με τους μέσους ρώσους πολίτες.

Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιμη η ρητή δήλωση ότι η διαδικασία κατάργησης των θεωρήσεων, η διαδικασία του ανοίγματος των συνόρων βάσει καθορισμένων όρων, αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη, η οποία συμβάλλει σημαντικά στις σχέσεις μας με τις κοινωνίες της Ανατολής. Θα πρέπει να αποκαθηλωθεί ο μύθος ότι οι θεωρήσεις συνιστούν ένα είδος καθοριστικού στοιχείου για την ασφάλειά μας, και τούτο θα πρέπει ενδεχομένως να καταστεί απολύτως σαφές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να επαναλαμβάνεται σε κάθε ευκαιρία: οι θεωρήσεις ορθώνουν τείχη, περιττά τείχη. Στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας της οποίας προεδρεύω, μελετήσαμε μια ειδική έκθεση με μη κυβερνητικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της οποίας διερευνήσαμε αυτό το θέμα. Η έκθεση καταδεικνύει σαφώς ότι οι θεωρήσεις δεν αποτελούν στην πραγματικότητα σημαντικό μέσο ασφαλείας· οι θεωρήσεις συνιστούν έναν τρόπο διαχωρισμού των κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις κοινωνίες της Ανατολής, στις οποίες θα έπρεπε, απεναντίας, να είμαστε πάντα ανοικτοί. Αυτό είναι το καθήκον μας ως βουλευτών.

 
  
MPphoto
 

  Alfreds Rubiks, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(LV) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να δηλώσω, εξ ονόματος της Ομάδας μου, ότι στηρίζουμε την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στους κανονισμούς. Εκ μέρους του ψηφοφόρων μου στη Λετονία, στηρίζω επίσης αυτές τις διευκολύνσεις που συνδέονται με τα ταξίδια από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρόκειται για πολύ σημαντικό παράγοντα σε περιπτώσεις όπως η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, δεδομένου ότι στη Λετονία έχουμε πολλές μεικτές οικογένειες και μέλη οικογενειών, εκ των οποίων ορισμένα διαμένουν στη μία χώρα και τα υπόλοιπα μέλη στην άλλη. Τούτο είναι ουσιαστικής σημασίας και για τον τουρισμό, ο οποίος αναπτύσσεται δυναμικά τον τελευταίο καιρό. Επιπλέον, έχουμε ήδη λάβει θετική απάντηση σχετικά με τα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί χάρη στη διευκόλυνση των θεωρήσεων. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό και για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εάν εξετάσουμε τις επιχειρηματικές σχέσεις της Λετονίας με τη Ρωσία, θα διαπιστώσουμε ότι οι εισαγωγές είναι επταπλάσιες και οι εξαγωγές οκταπλάσιες. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Εύχομαι στην Επιτροπή κάθε επιτυχία στην υλοποίηση των εν λόγω συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι από τις 19 Δεκεμβρίου 2009 ισχύει η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους κατόχους διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία των κρατών της FYROM, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Παρ’ όλα ταύτα εκφράζονται ανησυχίες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σήμερα από την Επίτροπο κ. Malmström για τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων χορήγησης ασύλου εκ μέρους πολιτών της Σερβίας και της FYROM, με ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία θα θέσει σε κίνδυνο την έκδοση των θεωρήσεων και τη σκοπιμότητα του μέτρου.

Η χώρα μου η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ της προοπτικής κατάργησης της υποχρεώσεως θεωρήσεως για τους πολίτες όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ως έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των λαών αυτών. Αυτό διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο 2003 και στο πνεύμα της ελληνικής πρωτοβουλίας για την Ατζέντα 2014. Παρ’ όλα ταύτα κύριε Πρόεδρε οφείλω να εκφράσω την ανησυχία μου για το κατά πόσο εφαρμόζονται τα κριτήρια των οδικών χαρτών από τις χώρες αυτές και κατά πόσο ελέγχονται οι μεταναστευτικές ροές από τις εν λόγω χώρες προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο μάλιστα που η ευρωπαϊκή οικογένεια ταλανίζεται από την οικονομική κρίση και δεν αντέχει άλλους μετανάστες. Πρέπει να γίνει κατανοητό κύριε Πρόεδρε ότι οι διευκολύνσεις θεωρήσεων αποτελούν διευκόλυνση μετακινήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αποτελούν διευκολύνσεις μετανάστευσης ή άλλων παράνομων ενεργειών όπως η εμπορία ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). (NL) Κύριε Πρόεδρε, τον προηγούμενο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορθώς απέστειλε στις κυβερνήσεις της Σερβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προειδοποιητική επιστολή αναφορικά με την ανησυχητική αύξηση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου που υποβάλλονται από αυτές τις δύο χώρες. Κύριε Πρόεδρε, προκαλεί ιδιαίτερη πικρία το γεγονός ότι, τον ίδιο ακριβώς μήνα, το παρόν Σώμα αποφάσισε να χορηγήσει καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στην Αλβανία και τη Βοσνία. Προφανώς, αυτές οι δύο χώρες υιοθέτησαν αμέσως παρόμοια συμπεριφορά με αυτήν που προκάλεσε την αποστολή της πρώτης προειδοποιητικής επιστολής.

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπρεπε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο· αλλά δεν είναι ακόμα πολύ αργά για να αντιδράσουμε. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης συνοδεύεται από κάποια ευθύνη· και εάν αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη, τότε πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση. Η Επιτροπή πρέπει να επιπλήξει τους πρέσβεις της Σερβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και να απαιτήσει να αναλάβουν δράση. Προσωπικά, θα πρότεινα να ανακαλέσουμε, σήμερα κιόλας, το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, αλλά η Επιτροπή δεν θα ταχθεί κατά πάσα πιθανότητα υπέρ αυτής της θέσης. Επομένως αυτό που αναμένω πραγματικά από την Επιτροπή είναι να δηλώσει ότι θα έχει το σθένος να επιβάλει κυρώσεις για οιαδήποτε συνεχιζόμενη παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους αυτών των βαλκανικών χωρών.

Η Σερβία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι οι προπομποί της Βοσνίας και της Αλβανίας. Είναι πλέον καιρός να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε αυτές τις δύο βαλκανικές χώρες, και αυτό θα αποτελούσε θετική κίνηση.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, η αύξηση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου που υποβάλλονται από πολίτες της Σερβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας απαιτεί τη λήψη μέτρων για την προστασία της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

Οι θεωρήσεις αποτελούν ένα μέσο το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των μεταναστευτικών πολιτικών· στόχος τους είναι η νομιμοποίηση της εισόδου και της προσωρινής διαμονής σε μια χώρα, για την οποία ο αιτών δεν είναι ούτε αλλοδαπός ούτε κάτοικος.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 προβλέπει έναν μηχανισμό αξιολόγησης για την παράταση ισχύος των θεωρήσεων, βάσει του οποίου πρέπει να πληρούνται ορισμένες απαιτήσεις σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, την εδαφική συνοχή και την αρχή της αμοιβαιότητας. Αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε επίσης να λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Τα άσυλο, από την άλλη πλευρά, αποτελεί μέσο προστασίας το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται εσφαλμένα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο στόχος της κοινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εν λόγω τομέα είναι η διατήρηση της ακεραιότητας του ασύλου ως μέσου προστασίας των διωκόμενων, ιεραρχώντας τις αρχές της Σύμβασης της Γενεύης και του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης, μέσω της εφαρμογής κοινών κριτηρίων για την ταυτοποίηση των ατόμων που χρήζουν πράγματι διεθνούς προστασίας, καθώς και μέσω της διασφάλισης ελάχιστου κοινού επιπέδου προνομίων σε όλα τα κράτη μέλη προς όφελος αυτών των ατόμων.

Επομένως, το άσυλο αποτελεί μέσο ανθρωπισμού και αλληλεγγύης και, ως εκ τούτου, είναι αποκλειστικό ως προς τον σκοπό και τον χαρακτήρα του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κρίνεται σημαντική η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παροχή της συνδρομής της στις αρχές της Σερβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ώστε να λάβουν επαρκή μέτρα αναφορικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση των οφελών που απορρέουν από το καθεστώς του πρόσφυγα ή από το καθεστώς επικουρικής προστασίας, αποτρέποντας κατά τον τρόπο αυτόν την ακατάλληλη ή παράνομη χρήση αυτών των καθεστώτων.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, για τις πληροφορίες που μας παρείχατε σχετικά με τους κανονισμούς περί της διευκόλυνσης των θεωρήσεων, ιδίως για τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Πράγματι, η χρονική συγκυρία της συζήτησής μας συμπίπτει με τη θέσπιση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης και της εναλλακτικής δυνατότητας της ταχείας αναστολής ισχύος της συμφωνίας σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, όπως ο καταιγισμός των αιτήσεων χορήγησης ασύλου.

Θεωρώ ότι θα ήταν εσφαλμένη κάθε απόπειρα να γυρίσει πίσω ο χρόνος όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των Δυτικών Βαλκανίων. Η άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επούλωση των πληγών του παρελθόντος. Ταυτόχρονα, εκτιμώ ότι απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των κρατών, προκειμένου να μετριασθεί ο καταιγισμός των αιτήσεων χορήγησης ασύλου, να ενταθούν οι έλεγχοι στα σύνορα, να παρέχονται ορθές πληροφορίες προς τους πολίτες των χωρών και να καταπολεμηθούν τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων και την εξαγωγή της εγκληματικότητας και της πορνείας. Όλα αυτά τα μέτρα μπορούν να συνδράμουν στον περιορισμό του αριθμού των κρουσμάτων τέτοιων δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen (Verts/ALE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση στην οποία ορισμένοι παραπληροφορημένοι πολίτες της Σερβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας έχουν υποβάλει αιτήσεις χορήγησης ασύλου στο Βέλγιο, τη Σουηδία και τη Γερμανία μετά την καθιέρωση της δυνατότητας των μετακινήσεων χωρίς θεώρηση. Στηρίζω την έκκληση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) να μεριμνήσουμε ώστε οι κάτοικοι των Βαλκανίων να ενημερώνονται καλύτερα, υπάρχει όμως και κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας εν προκειμένω.

Καταρχάς, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν κατανοούν τι συνεπάγεται η δυνατότητα μετακινήσεων χωρίς θεώρηση. Άκουσα ολλανδούς βουλευτές του παρόντος Κοινοβουλίου να δηλώνουν με απόλυτη σοβαρότητα ότι πρέπει να αναμένουμε πλέον ορδές αιτούντων άσυλο που θα έλθουν να πάρουν τις δουλειές μας, όπως ακριβώς έκαναν και οι Πολωνοί, και δεν θα αναφερθώ καν στην αντιπροσωπεία του ολλανδικού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV). Η άποψη αυτή δεν είναι μόνο καταγέλαστη, αλλά θα μπορούσε να αποβεί και εξαιρετικά επιζήμια. Βασίζεται στον φόβο και την άγνοια των πολιτών μας.

Δεύτερον, οι συγκεκριμένοι αιτούντες άσυλο ήταν σχεδόν αποκλειστικά μέλη εθνοτικών μειονοτήτων. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να καλέσουμε τη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να λογοδοτήσουν για κάτι, αυτό είναι το γεγονός ότι πρέπει να εντείνουν σαφώς τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της κατάστασης αυτών των εθνοτικών μειονοτήτων. Ναι λοιπόν, ας βεβαιωθούμε ότι οι κάτοικοι των Βαλκανίων θα ενημερώνονται καλύτερα, αλλά ας βεβαιωθούμε επίσης ότι και οι βουλευτές του Σώματος, οι πολίτες και οι υπουργοί της ΕΕ θα ενημερωθούν καλύτερα για το τι συνεπάγεται πραγματικά η δυνατότητα μετακινήσεων χωρίς θεώρηση.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Κύριε Πρόεδρε, εξετάζουμε κατά πόσον η παρούσα συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας και κατά πόσον η αμφίδρομη μετακίνηση λαών ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον τους για ταξίδια.

Κυρία Επίτροπε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό ότι το ισχύον καθεστώς θεωρήσεων είναι ανεπαρκές και ιδιαιτέρως επιζήμιο για την ΕΕ. Η Ρωσία έχει αλλάξει καθοριστικά από την εποχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η μεσαία τάξη είναι φερέγγυα και ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για τον κόσμο, τα ταξίδια, τη χαλάρωση και τις αγορές. Όταν η χώρα μου προσχώρησε στον χώρο Σένγκεν, χρειάστηκε να επιβάλουμε περιορισμούς στους ρώσους πολίτες που ταξίδευαν προς τη Σλοβακία, κατ’ εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ. Ο οικονομικός αντίκτυπος ήταν μεγάλος, δεδομένου ότι τουριστικά πρακτορεία και καταστήματα έχασαν πολλούς καλούς πελάτες. Το ευρωπαϊκό καθεστώς θεωρήσεων αποθαρρύνει ευυπόληπτους Ρώσους από το να ταξιδεύουν στη Σλοβακία, ενώ δεν εμποδίζει τη μετανάστευση λιγότερο ευυπόληπτων ρώσων πολιτών. Επομένως, πιστεύω ακράδαντα ότι, εάν μας ενδιαφέρουν έστω και ελάχιστα οι ευυπόληπτοι Ρώσοι, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τον οικονομικό μας χώρο και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό που υπάρχει στη Ρωσία, προκειμένου να επεκτείνουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι σε δύο ημέρες, οι λαοί της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα μπορούν επιτέλους να πανηγυρίσουν για τη δυνατότητα μετακινήσεων χωρίς θεώρηση προς τον χώρο Σένγκεν της ΕΕ – και τούτο θα συμβεί τις παραμονές ακριβώς των Χριστουγέννων. Συμμερίζομαι απολύτως τη χαρά τους. Στήριξα με πλήρη αφοσίωση την επιτάχυνση της διαδικασίας ελευθέρωσης του καθεστώτος χορήγησης θεωρήσεων για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, και, επιτέλους, οι πολίτες σχεδόν όλων των χωρών θα μπορούν να απολαύουν της δυνατότητας να ταξιδεύουν και να σπουδάζουν στις χώρες μας για χρονική περίοδο τριών μηνών.

Η προφορική μας ερώτηση προς την Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπισθεί με θετικό πνεύμα. Στόχος μας είναι να διασφαλισθεί ότι αυτή η νέα ελευθερία δεν θα τεθεί σε κίνδυνο. Το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης δεν σημαίνει χορήγηση ασύλου για πολιτικούς ή οικονομικούς λόγους. Δεν σημαίνει μόνιμη διαμονή· ούτε άδεια εργασίας.

Θα ήθελα να επικροτήσω τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Επίτροπος κ. Malmström –ιδίως σε συνεργασία με τις αρχές της Σερβίας και της ΠΓΔΜ–, μέτρα τα οποία καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να διατηρήσει ενεργή τη διαδικασία και να μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας.

Πρέπει τώρα να συνεχίσουμε τη συνεργασία για την αποτροπή τυχόν παρερμηνειών, παρανοήσεων ή καταχρήσεων. Η ευθύνη εξακολουθεί να βαρύνει τις αρχές της περιοχής. Επικροτούμε το γεγονός ότι η Αλβανία και η ΠΓΔΜ δρομολόγησαν ήδη επιτυχώς μια εκστρατεία ενημέρωσης, και ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων να πράξουν το ίδιο και να ενισχύσουν τα μέτρα πρόληψης των καταχρήσεων.

Ζητούμε από την Επιτροπή να συνεχίσει την παρακολούθηση, όπως ήδη κάνει, και να μας υποβάλλει εκθέσεις. Όπως αναφέρατε ήδη, η ανάπτυξη άμεσων επαφών μεταξύ των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημοκρατία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ας μην επιτρέψουμε να διακυβευθεί αυτό το γεγονός όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική. Η αφοσίωσή μου παραμένει ολόψυχη.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, ένας σημαντικός όρος για την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εκπλήρωση των δεσμεύσεων που προβλέπονται στη συμφωνία του 2007. Οι ρωσικές αρχές έχουν ζητήσει επανειλημμένα την κατάργηση της θεώρησης βραχείας διαμονής. Από την άλλη, η ΕΕ προτιμά μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία αντικατοπτρίζεται σε έναν κατάλογο κοινών μέτρων. Φρονώ ότι είναι σημαντικό να πληρούνται όλες οι τεχνικές προϋποθέσεις πριν από την εφαρμογή οιασδήποτε απόφασης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, όπως, για παράδειγμα, η βελτίωση των προδιαγραφών διαχείρισης των συνόρων, η ασφάλεια των εγγράφων ή η καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η Ρωσία οφείλει επίσης να επιβεβαιώσει με πράξεις την πρόθεσή της να επιτύχει απτά αποτελέσματα όσον αφορά την επίλυση των εκκρεμών διενέξεων στην περιοχή. Υπέχει μείζονα ευθύνη εν προκειμένω. Η επίλυση της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για τη χώρα μου. Στηρίζουμε τη συνέχιση των επίσημων συνομιλιών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 5+2 με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Η Ρωσία πρέπει να σεβαστεί απολύτως το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην κατάσταση των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Γεωργία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας. Αναμένουν επί μακρόν την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, και έχουν υλοποιήσει πολλές μεταρρυθμίσεις με την προοπτική αυτή. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτού του μέτρου στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Θα ήθελα δε να τονίσω ότι οι εν λόγω χώρες θα απογοητευθούν σε περίπτωση που η Ρωσία εξασφαλίσει τη χαλάρωση του καθεστώτος θεωρήσεων πριν από τις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε απόδειξη ότι το καθεστώς των χωρών της εταιρικής σχέσης δεν μετρά ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται στρατηγικές παραχωρήσεις εκ μέρους της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, υποτίθεται ότι συζητούμε για τις θεωρήσεις· υποτίθεται ότι συζητούμε για τις θεωρήσεις με στατιστικούς όρους, καθώς και για το συναφές έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ικανοποίηση είναι διάχυτη στο παρόν Σώμα. Θα ήθελα όλοι εσείς που μιλήσατε σήμερα με τόση ικανοποίηση να προσπαθήσετε να φανταστείτε πώς είναι να περιμένει κανείς επί 10 και πλέον ώρες στην ουρά, να υφίσταται εξευτελισμούς και να αισθάνεται δυσφορία, και να στέκεται στη βροχή υπό άθλιες συνθήκες για την έκδοση μιας θεώρησης. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να περιμένουν και να καταβάλλουν το ένα τρίτο του μισθού τους για μια θεώρηση. Πρέπει επίσης να πληροφορούνται ότι οι διπλωμάτες στη χώρα τους δεν χρειάζονται την έκδοση θεώρησης και, τέλος, αφού προσπαθήσουν επανειλημμένως να αποκτήσουν θεώρηση επειδή τη χρειάζονται, λαμβάνουν θεώρηση μιας εισόδου, παρότι θέλουν θεώρηση εισόδου για τον χώρο Σένγκεν, αλλά αποκτούν τουλάχιστον θεώρηση για τη συγκεκριμένη χώρα.

Θα πρέπει να μας τύπτει η συνείδησή μας όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης θεώρησης. Δεν είναι τίποτα λιγότερο από τον εξευτελισμό εκατομμυρίων ανθρώπων – των ανθρώπων που στέκονται σε αυτές τις ουρές. Ας μην το λησμονούμε αυτό όταν εκφράζουμε την τόσο διάχυτη ικανοποίησή μας στην παρούσα Αίθουσα σήμερα. Αντιλαμβάνομαι ότι χρησιμοποιούμε τη διαδικασία θεωρήσεων με τη λογική του «καρότου και του μαστιγίου», αυτό όμως θα έπρεπε να γίνεται για τις κυβερνήσεις, και εμείς να συμπάσχουμε με τους ανθρώπους που στέκονται στις ουρές.

(EN) Κυρία Επίτροπε, κατάγεστε από τη Σουηδία. Όπως γνωρίζετε, κατά τη δεκαετία του ’70, η χώρα σας και η Αυστρία ήταν οι δύο μοναδικές χώρες στις οποίες ίσχυε καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τις κομμουνιστικές χώρες. Ως πολίτης της Πολωνίας, επισκέφθηκα τη χώρα σας το 1976. Για ποιον λόγο; Διότι δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια στη Σουηδία. Βεβαίως αγαπώ και τον βασιλιά σας, τη σουηδική ελευθερία και τη σουηδική οικονομία, όμως σας παρακαλώ να θυμάστε ότι όσο υπάρχουν θεωρήσεις δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε άνετα.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας τον λόγο εξ ονόματος της Oμάδας PPE, τηρούμε ευνοϊκότατη στάση απέναντι στη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και την πολιτική ελευθέρωσης από το καθεστώς αυτό, διότι πιστεύουμε ότι πρόκειται για πολύ θετικό εργαλείο έναντι τρίτων χωρών, ιδίως όσων βρίσκονται πλησίον των συνόρων μας. Η αρχική μας θέση λοιπόν είναι σαφώς θετική.

Η διευκόλυνση των θεωρήσεων αποτελεί το πρώτο βήμα, και αυτήν την εβδομάδα την παρέχουμε στη Γεωργία. Μπορεί να είναι το πρώτο βήμα, πρόκειται, εντούτοις, για σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των προσωπικών επαφών μεταξύ των πολιτών, όπως τις αποκάλεσε η συνάδελφος βουλευτής Anna Maria Corazza Bildt. Η διευκόλυνση των θεωρήσεων κατά κανόνας συνοδεύεται από συμφωνίες επανεισδοχής. Κυρία Επίτροπε, αποδίδουμε μεγάλη σημασία και σε αυτές τις συμφωνίες, διότι επιθυμούμε να διασφαλισθεί ότι θα ζητηθεί η απομάκρυνση των ανθρώπων που διαμένουν παρανόμως στο έδαφος της ΕΕ. Είναι ο μοναδικός τρόπος να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων και, κατ’ επέκταση, για την ελευθέρωση από το αντίστοιχο καθεστώς. Δεδομένου ότι τα δύο αυτά στοιχεία συμβαδίζουν, σας ζητούμε να εργαστείτε σκληρότερα για την ενίσχυση του δικτύου των συμφωνιών επανεισδοχής που διαθέτουμε με τρίτες χώρες.

Όσο για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, αυτό έγινε πέρυσι με τη Σερβία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο. Είναι θετικό να διαπιστώνουμε ότι και οι φίλοι μας από την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα ωφεληθούν τώρα από την εν λόγω ελευθέρωση. Αποδεχόμαστε ολόθερμα την εξέλιξη αυτή και φρονούμε ότι πρόκειται για θετικό βήμα προόδου προς την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και ότι θα φέρει σίγουρα πιο κοντά μας τους πολίτες των αντίστοιχων χωρών.

Όταν λαμβάνουμε αποφάσεις για τα ζητήματα αυτά, επιδεικνύουμε πάντα μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε οι σχετικές αποφάσεις να μην έχουν μόνον πολιτικό χαρακτήρα, αλλά να λαμβάνονται πρωτίστως επί τεχνικής βάσης – δηλαδή, οι χώρες πρέπει πρώτα να πληρούν τεχνικά κριτήρια προτού λάβουν τη θετική μας απόφαση. Μια απόφαση είναι, βεβαίως, και πολιτική, αλλά πρέπει να βασίζεται κατεξοχήν σε τεχνικές αξιολογήσεις.

Το τονίζω αυτό, διότι εναπόκειται πρωτίστως στην Επιτροπή να απευθυνθεί σε εμάς και να μας δηλώσει ότι μια δεδομένη χώρα πληροί τα τεχνικά κριτήρια. Επομένως, όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις καταχρήσεων από ανθρώπους που προέρχονται από μια χώρα στην οποία ισχύει η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, όπως είναι η Σερβία ή η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και αιτούνται άσυλο σε χώρες της ΕΕ, πρέπει να διερωτόμαστε εάν η τεχνική αξιολόγηση έχει διενεργηθεί πλήρως και ορθώς, διότι το να εισέρχεται κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αιτείται άσυλο δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Τούτο μας δείχνει ότι κάτι, κάπου, δεν πήγε καλά. Είναι θεμιτό να ρωτούμε τι δεν πήγε καλά και να λαμβάνουμε απάντηση.

Τέλος, πρέπει να αδράξουμε αυτήν την ευκαιρία και να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τις ενδιαφερόμενες χώρες –ιδίως σε εκείνες όπως η Σερβία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας που εμπλέκονται σε υποθέσεις καταχρήσεων– ότι πρέπει να εξηγήσουν με σαφήνεια στους πολίτες τους τι ακριβώς σημαίνει η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ για να εγκαθίστανται ή να βρίσκουν εργασία, αλλά ότι πρόκειται απλώς για μια απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα – για μια απλή επίσκεψη. Αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό η Επιτροπή να εργαστεί από κοινού με αυτές τις χώρες ώστε να διασφαλίσει ότι το μήνυμα εισακούεται.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στηρίζω το αίτημα των συναδέλφων βουλευτών προς την Επιτροπή, με το οποίο της ζητείται να αναλάβει τη διενέργεια αξιολόγησης επί της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων.

Αυτό καταδεικνύει την κοινή πρόθεση των μερών να αγωνιστούν για την πλήρη κατάργηση των υποχρεώσεων θεώρησης μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η σωστή υλοποίηση των στόχων της διευκόλυνσης και της απλούστευσης των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων. τόσο για τα επιμέρους άτομα όσο και για την ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, διότι θα επιτρέψει την αξιοσημείωτη ανάπτυξη απτών προσωπικών, πολιτισμικών, επιστημονικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κύριου δυτικοευρωπαϊκού της διαπραγματευτικού εταίρου.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Κύριε Πρόεδρε, η απάντηση της Επιτρόπου κ. Malmström ήταν καθησυχαστική όσον αφορά τη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, υπό την έννοια ότι δεν σκοπεύουμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Θα ήταν σοβαρό σφάλμα να θεσπίσουμε εκ νέου υποχρεώσεις θεώρησης για τη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, απλώς και μόνον επειδή προέκυψαν προβλήματα σε σχέση με τις δύο αυτές χώρες. Η κ. Malmström το ανέφερε αυτό και είμαι πεπεισμένος ότι η ουγγρική Προεδρία θα σταθεί συμπαραστάτης στο εν λόγω θέμα το επόμενο εξάμηνο, δεδομένου ότι η Ουγγαρία, ως γειτονική χώρα της Σερβίας, έχει σημαντικό συμφέρον από την επίλυση αυτών των προβλημάτων προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά και προς όφελος της κοινότητας των 300.000 Ούγγρων που ζουν στη Σερβία. Καθίσταται προφανές ότι τις περισσότερες υποχρεώσεις θα πρέπει να αναλάβουν οι κυβερνήσεις της Σερβίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, και, όπως ανέφερε η κ. Malmström, αυτές θα πρέπει να ενημερώσουν τους πολίτες τους. Θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω ότι τα παλαιά κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα ασύλου πρέπει να επανεξετάσουν κατά πόσον οι πολιτικές τους για το άσυλο είναι κατάλληλες, δεδομένου ότι χορηγούν άσυλο σε αιτούντες οι οποίοι δεν θα έπρεπε να το λαμβάνουν.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. SILVANA KOCH-MEHRIN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). (EN) Κυρία Πρόεδρε, η διευκόλυνση των θεωρήσεων και η ελευθέρωση του αντίστοιχου καθεστώτος σχεδιάστηκαν αναμφίβολα ως ευνοϊκοί όροι. Τους υπερασπιζόμαστε πάντα με το επιχείρημα ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη μετανάστευση και αφορούν αποκλειστικά την εκπαίδευση και τον τουρισμό – δύο ακόμα ευνοϊκούς όρους.

Μπορεί να με χαρακτηρίσετε κυνικό, αλλά οι σπουδαστές δεν έρχονται πάντα για να σπουδάσουν και οι τουρίστες δεν ταξιδεύουν πάντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μερικές φορές έρχονται στην ΕΕ για να εργαστούν και να ζήσουν. Η εμπειρία δεν επιβεβαιώνει πάντα την αντίληψη ότι οι άνθρωποι είναι πάντα ειλικρινείς στις προθέσεις τους.

Στην παρούσα κρίση, οι θέσεις εργασίας σπανίζουν –ιδίως οι θέσεις για ανειδίκευτο προσωπικό– και η ζήτηση για στέγαση υπερβαίνει πάντα την προσφορά. Οι θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν οι παράνομοι μετανάστες θα μπορούσαν να καλύπτονται από πολίτες των κρατών μελών, ενώ οι συνθήκες και οι αμοιβές είναι συχνά κατώτερες του ελαχίστου. Δεν πρέπει καν να προσποιούμαστε ότι το να εθελοτυφλούμε απέναντι στην παράνομη μετανάστευση συνιστά πράξη γενναιοδωρίας. Οδηγεί σε μισθούς φτώχειας, επισφαλείς συνθήκες, εκμετάλλευση και καταχρήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). – Κύρια Πρόεδρε, λαμβάνω και εγώ το λόγο για να ενώσω τη φωνή μου με τους συναδέλφους μας κατ’ αρχάς σε ό,τι αφορά την επί της αρχής αποδοχή μας και τη θετική προσέγγιση στην απελευθέρωση από τη θεώρηση. Είναι δεδομένο ότι από την αρχή αυτής της απελευθέρωσης υπήρξαν καταχρήσεις και άσχημα παραδείγματα, κακώς κείμενα, τα οποία εντοπίσαμε και σπεύδουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία της Επιτροπής και προσωπικά της κ. Επιτρόπου με τις αρχές των χωρών εκείνων από τις οποίες κατ’ αρχάς ανέκυψαν προβλήματα, και αναφέρομαι βεβαίως τόσο στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας όσο και στη Σερβία. Ακριβώς επειδή προχωρούμε στην απελευθέρωση και για άλλες χώρεw –και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση– ίσως θα πρέπει αυτό να είναι και ο οδηγός μας: Πιο στενή συνεργασία με τις αρχές των χωρών αυτών, ενδεχομένως και συγκεκριμένες δράσεις που έχουμε ως οδηγό για τη συνέχεια, παράλληλα με την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και τον έλεγχό τους.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). (HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ αποτελούσαν ανέκαθεν μια ειδική σχέση, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες θέσεις των δύο πλευρών ως μεγάλων δυνάμεων. Εξαιτίας της κατάστασης αυτής, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι θα υπάρξουν διαφωνίες σε συγκεκριμένα θέματα, ενώ πολλά είναι και τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και πρέπει να το τονίσω αυτό, ότι η Ρωσία δεν ανήκει στην Ευρώπη μόνον από γεωπολιτική άποψη, αλλά και από ιστορικής και πολιτιστικής πλευράς. Οι δεσμοί αυτοί καθιστούν απαραίτητα τα μέτρα διευκόλυνσης των θεωρήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, τα οποία στηρίζει το Κίνημα για μια Καλύτερη Ουγγαρία (Jobbik). Ακριβώς όπως και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ρωσία δύναται να καθορίζει ανεξάρτητα τις διοικητικές της υποχρεώσεις σχετικά με τις θεωρήσεις, οι οποίες πρέπει όμως να βασίζονται στην αμοιβαιότητα. Η κατάσταση στη Σερβία πόρρω απέχει από το να θεωρείται ξεκάθαρη, διότι, δυστυχώς, οι ουγγρικές μειονότητες και οι λοιπές μειονοτικές ομάδες εξακολουθούν επί το παρόντος να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διερευνήσουν οπωσδήποτε το συγκεκριμένο θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, ταυτόχρονα με την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, θα πρέπει να στείλουμε σαφή μηνύματα αναφορικά με τις αξίες μας. Αυτό δεν αφορά μόνον το άνοιγμα των «θυρών» μας, διότι θα πρέπει να τις ανοίξουμε πραγματικά διάπλατα· αφορά επίσης την προώθηση της δημοκρατίας στις χώρες που γειτνιάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει, επομένως, να στηρίξουμε τις χώρες αυτές που αγωνίζονται πραγματικά για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και που σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες. Μου φαίνεται, όμως, ότι πρώτα θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τις πρώην σοβιετικές χώρες και μετά για τη Ρωσία.

Στο σημείο αυτό συμφωνώ με όσους που επεσήμαναν ότι εάν εκχωρήσουμε την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων στη Ρωσία προτού την εκχωρήσουμε στους κατοίκους της Ουκρανίας και των άλλων πρώην σοβιετικών χωρών, θα στείλουμε ένα πολύ δυσάρεστο μήνυμα. Αληθεύει, ενδεχομένως, ότι στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Γεωργίας πολλοί θα θελήσουν να αποκτήσουν ρωσική υπηκοότητα και να λάβουν σχετική έγκριση, διότι αυτό θα συνεπάγεται την ελεύθερη διέλευσή τους προς τη Ρωσία. Ας χειριστούμε το καθεστώς θεωρήσεων ως εργαλείο προώθησης της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους κύριους βουλευτές για την παρούσα συζήτηση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι η διευκόλυνση των θεωρήσεων και η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων αποτελούν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση των προσωπικών επαφών μεταξύ των πολιτών· όχι όμως μόνο των μέσων πολιτών, των σπουδαστών και των τουριστών, διότι πολλαπλασιάζονται επίσης και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσαμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων με τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό από μόνο του συνιστά πολιτική απόφαση. Αποδεικνύει ότι υπάρχει πολιτική βούληση, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά η επίτευξη του στόχου μπορεί να διασφαλισθεί μόνον υπό εξαιρετικά τεχνικούς και αυστηρούς όρους. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τις θεωρήσεις εάν δεν έχουμε εφαρμόζουμε αυστηρά κριτήρια.

Τα κριτήρια αυτά είναι ανοικτά. Είναι διαφανή. Είναι τα ίδια για όλους και συνεπάγονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τις χώρες που επιθυμούν να επιτύχουν τη διευκόλυνση και την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Και ναι, κύριε Busuttil, η Επιτροπή παρακολουθεί πράγματι την κατάσταση εκ του σύνεγγυς, ενώ οι αποστολές των εμπειρογνωμόνων απαρτίζονται και από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη. Όλες οι εκθέσεις και το έργο που συντελείται γίνονται με εξαιρετικά διαφανή τρόπο.

Παρ’ όλα αυτά, παρατηρήθηκαν μερικά κρούσματα καταχρήσεων, κυρίως στη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό βεβαίως δεν θα πρέπει να επισκιάσει το γεγονός αυτό σε μεγάλο βαθμό· το σύστημα λειτουργεί καλά, αλλά γίνονται καταχρήσεις. Η Επιτροπή το αντιμετωπίζει αυτό. Επισκεφθήκαμε τις χώρες αυτές. Συζητήσαμε με τους εταίρους μας. Η βελγική Προεδρία υπήρξε πολύ δραστήρια.

Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε το πρόβλημα. Πρόκειται κυρίως για έναν μικρό σχηματισμό εγκληματικών δικτύων που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση ψευδείς πληροφορίες και την ελπίδα ότι θα τους χορηγηθεί άσυλο. Θα εξετάσουμε βεβαίως όλες αυτές τις αιτήσεις κατά περίπτωση, πάρα πολλές όμως εξ αυτών είναι ατεκμηρίωτες, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να καταπολεμήσουμε τα εν λόγω δίκτυα. Αυτό γίνεται επί του παρόντος, και βρισκόμαστε σε διάλογο με τις αρχές των αντίστοιχων χωρών.

Μόλις προ μηνός, μετέβην προσωπικά στα Τίρανα και το Σεράγεβο μαζί με τον βέλγο υπουργό, προκειμένου να ενισχύσουμε το μήνυμα αυτό, ότι δηλαδή πρόκειται μεν για πολύ σημαντική ευκαιρία, αλλά προσοχή στις καταχρήσεις. Αυτό δηλώσαμε σε όλους τους υπουργούς, τους βουλευτές, τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, τα πανεπιστήμια, καθώς και σε όλα, νομίζω, τα τηλεοπτικά δίκτυα που μπορέσαμε να βρούμε στις χώρες αυτές, ξεκαθαρίζοντας πρόκειται για καταπληκτική ευκαιρία, αλλά, σας παρακαλούμε, μην κάνετε κατάχρηση.

Επίσης, έχουμε θέσει σε εφαρμογή έναν μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης, και θα είμαι ευτυχής να σας υποβάλω την άνοιξη έκθεση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του.

Ως προς τη Ρωσία, το εγχείρημα αυτό είχε πράγματι πολλά θετικά αποτελέσματα, καθώς οδήγησε στην αύξηση της κινητικότητας μεταξύ των χωρών μας. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις που επιβεβαιώθηκαν από τα κράτη μέλη, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διευκόλυνση των θεωρήσεων οδήγησε σε αύξηση των απειλών στον τομέα της ασφάλειας ή σε αύξηση της παράνομης μετανάστευσης. Καταρτίζουμε επί του παρόντος έναν κατάλογο κοινών μέτρων που θα λάβουν η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να δημιουργηθούν οι δυνατότητες για περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με την προώθηση της ελευθέρωσης των θεωρήσεων.

Όσο για τη Γεωργία, θα ήθελα απλώς να επαναλάβω προς τους φίλους μου από την Ομάδα των Πρασίνων ότι η εισηγήτρια ανέφερε πως έχουν φθάσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά το ζήτημα της συμφωνίας επανεισδοχής. Οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν επίσης από τα κράτη μέλη να αξιολογούν κατά περίπτωση κάθε αίτηση χορήγησης ασύλου και, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για διεθνή προστασία, τούτη πρέπει να γίνεται σεβαστή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για την αρχή της μη επαναπροώθησης, δηλαδή τη μη επιστροφή ενός ατόμου σε κάποια όπου υπάρχει ο κίνδυνος να υποστεί διώξεις ή σοβαρή βλάβη.

Συνολικά, θεωρώ ότι η παρούσα συζήτηση ήταν ιδιαίτερα θετική. Θα σας υποβάλω εκθέσεις σχετικά με την αξιολόγηση της συμφωνίας επανεισδοχής το συντομότερο δυνατόν. Πρόκειται πράγματι για πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, κύριε Busuttil, αλλά εργαζόμαστε επ’ αυτού. Όπως είπα νωρίτερα στη συζήτηση, θα γίνει αξιολόγηση στις αρχές του επόμενου έτους, και θα χαρώ να προσέλθω στο Κοινοβούλιο και να συζητήσω τα συμπεράσματά της, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κινηθούμε περαιτέρω προς τη διευκόλυνση τέτοιου είδους συμφωνιών με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, εισηγήτρια. (FR) Κυρία Πρόεδρε, όπως και η Επίτροπός μας, εκφράζω εξίσου την ικανοποίησή μου για την ποιότητα της συζήτησής μας, η οποία ανέδειξε την πραγματική ευθύνη των θεσμικών μας οργάνων εν γένει.

Η ευθύνη αυτή εκφράσθηκε και μέσα από τις απαντήσεις που έδωσε η κ. Επίτροπος, καθώς και από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και έχουν επαναβεβαιωθεί για τις διάφορες συνεδριάσεις που προβλέπονται για τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2011. Δεν ήθελα βεβαίως να πραγματοποιηθεί άμεσα ανάλογη συνεδρίαση για το Πακιστάν. Σκόπευα μάλιστα να σας υπενθυμίσω τις θεμελιώδεις θέσεις μας. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κ. Επίτροπο για την προθυμία που επέδειξε όσον αφορά την αμοιβαία ασφάλεια, τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, τον ανοικτό χαρακτήρα και τη συνεργασία, τις προσαρμογές και την καταπολέμηση των καταχρήσεων, καθώς και όσον αφορά την τήρηση των διαφόρων νομικών συνθηκών.

Παρότι οι συμφωνίες αυτές ορθώς παρέχουν ένα νομικό πλαίσιο για την οργάνωση της διευκόλυνσης των θεωρήσεων και των διαδικασιών επανεισδοχής με ακριβείς και αυστηρούς όρους, δεν πρέπει να συγχέεται αυτό με την απόλυτη ανάγκη να καθορίσουμε τους όρους και τις παραμέτρους ενός ευρωπαϊκού δικαιώματος χορήγησης ασύλου.

Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πολιτική προσιδιάζει κάπως στον θεό Ιανό με τα δύο πρόσωπα (Janus Bifrons). Μιλήσαμε για πολιτική και για διαδικασίες. Κατ’ εμέ, ο Ιανός αντιπροσωπεύει τις δύο «κατατομές», τη διαδικαστική και την πολιτική, του ίδιου προσώπου. Έχει μια τεχνική όψη, αυτήν των διαδικασιών, των διατάξεων του νόμου και του σεβασμού, αλλά και μια πολιτική όψη που χαρακτηρίζεται, όπως ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές, από την ενοποίηση, τη συνεργασία, το άνοιγμα της Ένωσης προς τρίτες χώρες, κάτι που αποτελεί ένδειξη των αξιών μας, συνιστά, ωστόσο, και μια μορφή επίσημης απάντησης στην προθυμία των Ευρωπαίων να προχωρήσουν σε αυτό το άνοιγμα.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε αυτά τα στοιχεία και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τα αποσαφηνίσουμε στους πολίτες μας. Πρέπει να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει στην ουσία θεώρηση τρίμηνης διάρκειας και, ως εκ τούτου, να αποφύγουμε αμφισημίες και άλλες παρανοήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν. Βασίζομαι σε εσάς, κυρία Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), γραπτώς. (HU) Η διατήρηση της εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις θεώρησης δεν αποτελεί μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά συνιστά σαφώς και πολιτική υπόθεση. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις θεώρησης βασίζονται πάντα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις. Η σημερινή συζήτηση κομίζει στις ενδιαφερόμενες χώρες το μήνυμα ότι ο μακρύς κατάλογος των καθηκόντων που βρίσκεται ενώπιόν τους συνεπεία της δέσμευσής τους δεν ολοκληρώνεται με τη χορήγηση της εξαίρεσης από την υποχρέωση θεώρησης, και ότι εξακολουθούν να υποχρεούνται να ενημερώσουν τους πολίτες τους σχετικά με το τι συνεπάγονται οι μετακινήσεις χωρίς θεώρηση, ούτως ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας αυτής. Η εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης που χορηγήθηκε στη Σερβία και το Μαυροβούνιο θα προσφέρει την ευκαιρία πρωτίστως στους νέους, οι οποίοι και θα οικοδομήσουν την Ευρώπη του μέλλοντος, να αποκτήσουν ευρωπαϊκή προοπτική. Η εξαίρεση που χορηγήθηκε πριν από δύο χρόνια υπήρξε φορέας ενός σημαντικού πολιτικού μηνύματος προς τις χώρες αυτές, και η ανάκλησή της θα είχε σοβαρές επιπτώσεις. Αντίστοιχης σημασίας είναι και η διατήρηση της εξαίρεσης από την υποχρέωση θεώρησης για τους Ούγγρους που ζουν στη Βοϊβοδίνα, για αυτούς τους πολίτες που ζουν εκατέρωθεν των συνόρων, μιλούν την ίδια γλώσσα και αναπτύσσουν στενούς οικογενειακούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Η δημιουργία συνθηκών συνύπαρξης, ανεξαρτήτως των συνόρων, είναι εξαιρετικής σημασίας για τις χώρες που σπεύδουν να αποκτήσουν την ιδιότητα μέλους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Ο στόχος οιασδήποτε ελευθέρωσης του καθεστώτος υποχρέωσης θεωρήσεων είναι πάντα η ανταπόκριση στις προσδοκίες των λαών των χωρών που επηρεάζονται από την ελευθέρωση αυτή. Θα ήθελα να τονίσω ότι η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από τη συμφωνία για την επανεισδοχή παράνομων μεταναστών. Συζητούμε επί μακρόν το θέμα αυτό στην Ευρώπη, διότι η πολιτική θεωρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ΕΕ.

Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων σημαίνει ότι οι χώρες της ΕΕ ανοίγουν τα σύνορά τους στους πολίτες των βαλκανικών χωρών, παρέχοντας έτσι ευκαιρίες συμμετοχής στον διάλογο της ΕΕ και εξοικείωσης με τη δημοκρατία. Μαζί με την ελευθέρωση, όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων ενδέχεται να διευκολύνει και τους παράνομους μετανάστες και τις εγκληματικές οργανώσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν ενιαίες διαδικασίες για την έκδοση θεωρήσεων, διότι η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη περιμένουν τη σειρά τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τηρήσει τους όρους της ελευθέρωσης των θεωρήσεων και να παρακολουθεί την κατάσταση, προκειμένου οι πρόσφορες λύσεις να μην εγείρουν δυσκολίες στο εσωτερικό των κρατών μελών της ΕΕ. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό οι χώρες να συνεργάζονται και να αξιοποιούν την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ότι η Σερβία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες μέχρι στιγμής για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ΕΕ και να συνεχίσει την πορεία της προς την ένταξη. Κατά τα έτη 2009 και 2010 έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα: ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, δρομολόγηση της διαδικασίας επικύρωσης του συμφώνου σταθερότητας και σύνδεσης και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάρτιση γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Σερβίας στην ΕΕ.

Είναι θλιβερό, ωστόσο, το γεγονός ότι οι σερβικές αρχές δεν δημοσιοποίησαν τα στοιχεία αυτά στον Τύπο και δεν εξήγησαν επαρκώς τι συνεπάγεται το καθεστώς των μετακινήσεων χωρίς θεώρηση που θεσπίστηκε το 2009, προκειμένου οι πολίτες της χώρας να μην κάνουν κατάχρηση του καθεστώτος αυτού. Ελπίζω ότι η ανησυχητική αύξηση του αριθμού των αιτήσεων χορήγησης ασύλου που υποβάλλονται από σέρβους πολίτες στην ΕΕ δεν θα παραβλάψει την ενταξιακή διαδικασία της Σερβίας. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι σερβικές αρχές θα ανταποκριθούν άμεσα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης ότι η πορεία προς την ένταξη εξαρτάται από τις επιμέρους προσπάθειες της Σερβίας να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και το σύμφωνο σταθερότητας και σύνδεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Στο πλαίσιο του γενικού θέματος της παρούσας συζήτησης (θεωρήσεις), θα ήθελα να μιλήσω για δύο σημαντικά ζητήματα τα οποία είναι μεν συγκεκριμένα, αλλά, κατά τη γνώμη μου, ύψιστης σημασίας. Και τα δύο ζητήματα είναι πολύ ευαίσθητα από την άποψη της επιτυχούς υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Πρώτον, αναφέρομαι στο ζήτημα της εφαρμογής της συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Κατά την άποψή μου, δεν αρκεί απλώς να κατακρίνουμε –υπό το πρίσμα μιας συνολικής εκτίμησης του τρόπου λειτουργίας της συμφωνίας– ορισμένα μέτρα τα οποία χρειάστηκε, δυστυχώς, να εφαρμόσει η Ρωσία εις βάρος των πολιτών που ταξιδεύουν από χώρες της ΕΕ. Αυτό είναι απαραίτητο εξαιτίας της γενικής κατάστασης της χώρας στον τομέα της ασφάλειας, ενώ μέτρα όπως, για παράδειγμα, η υποχρέωση εγγραφής δεν περιπλέκουν επί της ουσίας τη διευκόλυνση των θεωρήσεων. Το δεύτερο ζήτημα είναι η εμφανής ανησυχία αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του συστήματος χαλάρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων της ΕΕ στη Σερβία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανησυχία αυτή προκλήθηκε από την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων χορήγησης ασύλου από πολίτες των χωρών αυτών, ενώ ως λύση προτάθηκαν μέτρα κατά των αρμόδιων εγχώριων φορέων. Αυτό είναι παραπλανητικό και εκτός ουσίας. Η ΕΕ και το NATO ασκούσαν επί μακρόν επιρροή στη συνολική πολιτική κατάσταση των Βαλκανίων. Οι εν λόγω οργανισμοί στα Βαλκάνια θα πρέπει πρώτα και κύρια να επιδιώξουν να εφαρμόσουν τα μέτρα και τις πολιτικές που δεν θα εξαναγκάσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν αυτήν τη σκληρά δοκιμαζόμενη περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Δεν πρέπει να λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Θα δείξουμε εμπιστοσύνη στη συμφωνία άρσης των εμπορικών φραγμών με τη Μόσχα μόνον όταν επικυρωθεί και εφαρμοστεί. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει να έχουμε κατά νου την απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από την υπογραφή του ενεργειακού χάρτη. Θα φανεί και το κατά πόσον το Κρεμλίνο σκοπεύει πράγματι να συμμορφωθεί προς τις εκκλήσεις της ΕΕ για διευκόλυνση των θεωρήσεων. Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή σαφώς μικρότερου μεγέθους από ό,τι η Ρωσία, κατέληξε σε ένα κύμα αιτούντων άσυλο. Τι περιμένουμε λοιπόν να συμβεί όταν καταργηθούν οι περιορισμοί των θεωρήσεων για την έβδομη σε πληθυσμό χώρα του κόσμου; Μήπως το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ισλαμιστών του Καυκάσου έχουν ρωσική υπηκοότητα θα σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε σε πιθανούς τρομοκράτες να εισέρχονται στη χώρα χωρίς υποχρέωση θεώρησης; Μιλώντας δε για τη Σερβία, τη Γεωργία ή την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά την κατάσταση και, εφόσον απαιτείται, να συνεχίζουμε το έργο μας με στόχο τη σύναψη κατάλληλων συμφωνιών επανεισδοχής. Πρέπει να αξιολογήσουμε τις εμπειρίες από την κατάργηση των κανονισμών περί θεωρήσεων για τις χώρες των Βαλκανίων, να επικαιροποιήσουμε το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν II (SIS II) και να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των υποχρεώσεων θεώρησης στη Μόσχα. Πρέπει επίσης να παρακολουθούμε προσεκτικά την αύξηση του αριθμού των προσφύγων που εγκαταλείπουν τον Καύκασο και τις χώρες της κεντρικής Ασίας για να μεταβούν στη Ρωσία, όπως και την αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο από τις χώρες που προσβλέπουν στην κατάργηση των περιορισμών θεωρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς.(LT) Σύμφωνα με στοιχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας, το 2008 εκδόθηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ρωσικές θεωρήσεις σε πολίτες της ΕΕ και 3,5 εκατομμύρια θεωρήσεις της ΕΕ σε ρώσους πολίτες. Αυτό αντιστοιχεί σε άνω του ενός τετάρτου όλων των θεωρήσεων εισόδου στον χώρο Σένγκεν που εκδίδονται παγκοσμίως. Η πολιτική θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας συνιστά σημαντικό εργαλείο για την εμβάθυνση των διαπροσωπικών σχέσεων και τη δυνατότητα που παρέχεται στη Ρωσία να προσεγγίσει περισσότερο την ΕΕ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής Καλίνινγκραντ της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην πλειονότητά τους, οι κάτοικοι αυτού του ρωσικού θυλάκου που περιβάλλεται από κράτη μέλη της ΕΕ λαμβάνουν θεωρήσεις μιας εισόδου και βραχείας διαμονής για τον χώρο Σένγκεν. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Καλίνινγκραντ που ταξιδεύουν μέσω των γειτονικών κρατών μελών της ΕΕ καλούνται κάθε φορά να καταβάλλουν τέλη θεωρήσεων και στέκονται σε ουρές αναμονής στα προξενεία των κρατών μελών της ΕΕ. Προσφάτως, οι εκπρόσωποι κοινωνικών οργανώσεων του Καλίνινγκραντ, ζήτησαν, διαμαρτυρόμενοι μπροστά στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, τη θέσπιση ειδικών όρων μετακινήσεων προς τα κράτη μέλη της ΕΕ για τους κατοίκους του θυλάκου, χωρίς να συνδέουν το θέμα αυτό με τις συνομιλίες ΕΕ-Ρωσίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση κατοχής θεώρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), γραπτώς. (HU) Κατά τα τελευταία έτη, διαπιστώσαμε ότι δρομολογήθηκαν ευνοϊκές διαδικασίες στα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες, όπως φαίνεται, σβήνουν από τη μνήμη τους το γεγονός ότι, προ δεκαπενταετίας, η περιοχή εξακολουθούσε να αποτελεί εμπόλεμη ζώνη της Ευρώπης. Αναμφίβολα, στις εν λόγω εξελίξεις συνέβαλαν η υποδειγματική συνδρομή της ΕΕ στη διαδικασία της δημοκρατικής ανάπτυξης των Δυτικών Βαλκανίων και το γεγονός ότι διατηρήθηκε ανοικτή η προοπτική ένταξης των χωρών της περιοχής στην ΕΕ. Η απόφαση για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων που ελήφθη πριν από έναν χρόνο καθιέρωσε την ευρωπαϊκή πρακτική της ελεύθερης κυκλοφορίας για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, αναδεικνύοντας ξεκάθαρα το ενδιαφέρον της Ευρώπης. Είναι αδιαφιλονίκητο το γεγονός ότι το ζήτημα της μετανάστευσης καθίσταται για μια ακόμα φορά σοβαρό θέμα εσωτερικής πολιτικής σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ επιτείνεται και από την οικονομική κρίση. Πιστεύω, πάντως, ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να υπερισχύσει παρά την κρίση, εάν θέλουμε να αποτρέψουμε την έξαρση του εθνικισμού και του προστατευτισμού. Παρότι τα Δυτικά Βαλκάνια δεν εντάσσονται ακόμα στην ΕΕ, η σταθερότητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διεύρυνσης της ΕΕ προς τα Βαλκάνια. Η ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί αυστηρά τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν την προστασία των συνόρων, αλλά τπρέπει να παράσχει παράλληλα συνδρομή, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων διαβλέπουν μια πραγματική ευκαιρία για τη βελτίωση της ζωής τους, και ότι θεωρούν εφικτό στόχο την προσχώρηση στην ΕΕ. Πρέπει να συνδράμουμε την περιοχή στην πορεία της προς την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω της αποτελεσματικής ενημέρωσης, της περαιτέρω ενίσχυσης της αλληλεγγύης και των επιπρόσθετων χρηματοδοτικών μέσων, ούτως ώστε οι πολίτες των χωρών αυτών να ευημερούν στις πατρίδες τους.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου