Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0098(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0342/2010

Pateikti tekstai :

A7-0342/2010

Debatai :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Balsavimas :

PV 14/12/2010 - 9.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0469

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2010 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Tekstas OL

17. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo kūrimas (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Kitas klausimas yra pranešimas, kurį Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu pateiks Agustín Díaz de Mera García Consuegra, dėl Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento pasiūlymo, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)) (A7-0342/2010).

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, pranešėjas.(ES) Ponia pirmininke, norėčiau pradėti dėkodamas savo kolegoms Parlamento nariams, S. Guillaume, S. Ilchevui, F. Keller, C. Wikström ir R. Tavaresui. Jų suteikta parama man padėjo patobulinti šį pranešimą.

Ypač norėčiau atkreipti Tarybos ir Komisijos dėmesį į terminiją. Mano nuomone, labiau tiktų, jei vartotume terminą „neteisėta imigracija“ (angl. irregular immigration). Iki šiol visuose ES priimtuose teisės aktuose neteisėta imigracija buvo vadinama nelegalia imigracija (angl. illegal immigration).

Nors tiesa, kad kai kuriose valstybėse narėse neteisėtas atvykimas arba buvimas yra nusikaltimas, o kitose terminas „neteisėtas“ (angl. irregular) neturi jokios teisinės arba semantinės reikšmės, daugelyje valstybių narių neteisėtas atvykimas arba buvimas nėra neteisėtas veiksmas, dėl ko apskritai neturime šių veiklų laikyti nusikaltimu.

Dėl šios priežasties pranešimo aiškinamojoje dalyje prašoma, kad institucijos peržiūrėtų vartojamą terminiją, reikalaujant atrasti tikslesnę ir tinkamesnę neteisėtos imigracijos reiškinio apibrėžtį.

Pereikime prie šio klausimo esmės: imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas buvo sukurtas remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 377/2004. Šiame teisės akte nurodyta, kad ryšių palaikymo pareigūnai bus valstybės narės atstovai, imigracijos tarnybos arba kitos atitinkamos valdžios institucijos komandiruoti į užsienį, siekiant sukurti ir išlaikyti ryšį su priimančiosios šalies valdžios institucijomis, siekiant prisidėti prie kovos su neteisėta imigracija ir jos prevencijos, neteisėtų imigrantų repatriacijos ir legalios imigracijos valdymo.

Priėmus šį reglamentą buvo įsteigta agentūra FRONTEX, kurios paskirtis yra koordinuoti operatyvų valstybių narių bendradarbiavimą išorės sienų valdymo srityje; padėti valstybėms narėms apmokyti valstybės sienos apsaugos darbuotojus; atlikti rizikos analizę; stebėti išorės sienų kontrolės plėtrą ir priežiūros tyrimus; padėti valstybėms narėms aplinkybėmis, kurios reikalauja didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos prie išorės sienų, ir teikti joms reikalingą paramą organizuojant bendras grąžinimo operacijas.

Akivaizdu, kad svarbi misija, patikėta agentūrai FRONTEX, galėtų būti pasiekta veiksmingesniu būdu, jei ji pasinaudotų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo žiniomis ir patirtimi, ypač jei atsižvelgsime į faktą, kad Europos agentūra už ES teritorijos ribų neturi biurų arba atstovų.

Pasiūlytu Reglamento (EB) Nr. 337/2004 pakeitimu siekiama panaudoti imigracijos pareigūnų žinias ir patirtį agentūros FRONTEX reikmėms ir atvirkščiai, o tai nebuvo numatyta pirminiame reglamente.

Be to, pateiktame pakeitime siūloma ryšių palaikymo pareigūnų tinklo gauta informacija naudotis per ICONet, kuris yra saugus valstybių narių imigracijos valdymo tarnybų informavimo ir koordinavimo tinklas, naudojantis Išorės sienų fondu ryšių palaikymo pareigūnų tinklui kurti ir pagaliau supaprastinant ataskaitų apie tinklo veiklą teikimo ir nurodytų, imigracijos požiūriu svarbių, regionų nustatymo mechanizmą.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnio 3 dalies b punktas ir 66 straipsnis yra atitinkamas teisinis šio pasiūlymo pagrindas.

Čia ir sustosiu, ponia pirmininke, ir tolesnius pastebėjimus pateiksiu per antrąjį etapą.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Ponia pirmininke, labai norėčiau apskritai padėkoti Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, ypač pranešėjui A. Díazui de Mera García Consuegra ir šešėliniams pranešėjams, už jų atliktą darbą rengiant šiuos svarbius dokumentus ir palankiai vertinu Tarybos pasiektą susitarimą.

Pasiūlytas pakeitimas padės agentūrai FRONTEX ir imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklui artimiau bendradarbiauti, o tai pagerins keitimąsi informacija per žiniatinkliu pagrįstą saugią IT platformą ir užtikrins, kad Europos Parlamentas ir Taryba būtų tinkamai informuojami apie šių tinklų veiklą.

Be to, man taip pat malonu, kad, remiantis Parlamento pateiktais pakeitimais, teikiant ataskaitas apie padėtį, susijusią su imigracijos klausimais pasirinktose trečiosiose šalyse, bus taikomas žmogaus teisėmis pagrįstas požiūris. Leiskite pasakyti, kad visiškai sutinku su pranešėju, kad turime vartoti terminą neteisėta (angl. irregular) migracija. Deja, Sutarties 79 straipsnyje minimas žodis „nelegali“ (angl. illegal), taigi būtent todėl jis čia ir pavartotas, bet aš pati taip pat visada vartoju terminą neteisėta (angl. irregular) migracija, todėl visiškai su jumis sutinku.

Dėl reglamentavimo sistemos pakeitimų, kuriuos pateikėte, ir remiantis Stokholmo programa ryšių palaikymo pareigūnų tinklai bus pritaikyti taip, kad pagerintų jų indėlį į geresnį pagrindinių migrantų judėjimo priežasčių supratimą, siekiant tinkamai atkreipti dėmesį į šiuos reiškinius. Taigi tikiuosi, kad kai rytoj balsuosite dėl iš dalies pakeisto reglamento, jis bus neatidėliojant priimtas ir tai suteiks mums galimybę veiksmingiau išnaudoti šį labai svarbų bendradarbiavimo įrankį, skirtą imigracijai valdyti.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, PPE frakcijos vardu.(PT) Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, mes visada Parlamente remiame pasiūlymus, kuriais siekiama reaguoti į atitinkamo tiek legalių, tiek ir nelegalių, arba neteisėtų, migracijos srautų valdymo poreikį. Šis pasiūlymas taip pat yra dalis šios varomosios jėgos ir juo siekiama priimti Tarybos reglamento (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo pakeitimus, kuriuos labai autoritetingai paminėjo A. Díaz de Mera, kad būtų sukurta reikalinga šios svarbios bendradarbiavimo priemonės ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX), kuri buvo sukurta tik vėlesniu etapu, sinergija.

Būnant valstybių narių atstovais užsienyje ryšių palaikymo pareigūnams – šiuo metu komandiruotiems daugiau negu 130 trečiųjų šalių – tenka palaikyti reikalingus ryšius su priimančiosios šalies valdžios institucijomis tam, kad jie galėtų prisidėti prie nelegalios imigracijos prevencijos įgyvendinimo ir kovos su sugrįžtančių nelegalių imigrantų imigracija bei legalios imigracijos reguliavimo. Kadangi FRONTEX už Europos Sąjungos teritorijos neturi nuolatinių atstovų, nebekyla jokių abejonių dėl to, koks svarbus toks bendradarbiavimas. Remdamasi ryšių palaikymo pareigūnų surinkta informacija, FRONTEX privalo toliau atlikti rizikos analizę ir stiprinti valstybių narių ir trečiųjų šalių operatyvinį bendradarbiavimą.

Šių tinklų gauta informacija bus perduota naudojantis ICONet – saugiu informacijos tinklu, skirtu už migracijos srautus valstybėse narėse atsakingoms tarnyboms valdyti – ir tuo pačiu metu suteiks galimybę šiems tinklams pasinaudoti iš Išorės sienų fondo gautomis lėšomis.

Kadangi A. Díaz de Mera greičiausiai jau klausia savęs, kodėl dar to nepaminėjau, norėčiau pabrėžti, kad jis atliko puikų darbą ne tik kokybės ir įdėtų pastangų, ką jis visada daro rengdamas šiuos pranešimus, požiūriu, bet taip pat dėl pastangų, kurias jis įdėjo per pirmąjį svarstymą siekdamas šio susitarimo šiuo svarbiu klausimu.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, S&D frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, pasinaudodamas galimybe kalbėti S&D frakcijos šešėlinės pranešėjos S. Guillaume vardu, norėčiau padėkoti pranešėjui A. Díazui de Mera García Consuegra, aktyviai konsultavusiam visus šešėlinius pranešėjus jam įprastu būdu ir sėkmingai pagreitinusiam derybas su Taryba.

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlymą daugiausia sudaro techniniai pakeitimai, šiame pranešime, mano nuomone, pateikiamas geresnis ryšių palaikymo pareigūnų veiklos sudėtingumo ir taikymo srities supratimas ir aptarimas. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai iš tikrųjų dalyvauja gana sudėtingoje ir neaiškioje veikloje. Būtent todėl dėl skaidrumo priežasčių neabejotinai reikia toliau geriau keistis informacija, viena vertus, su Europos Parlamentu, o, kita vertus, su organizacijomis, pvz., UNHCR ir Europos prieglobsčio paramos biuru. Be to, labai svarbu apimti ir skatinti žmogaus teisėmis pagrįstą požiūrį į ryšių palaikymo pareigūnų misiją, kurią Komisijos narys ką tik minėjo. Be abejo, nereikia nė priminti, kad atkreipiant dėmesį į įvairių migrantų judėjimus, ryšių palaikymo pareigūnų skyrimas trečiose šalyse gali sukelti keletą rūpesčių pagrindinių teisių požiūriu, ypač dėl asmenų teisės išvykti iš šalies, įskaitant iš savo pačių šalies, ir prieglobsčio prašytojų teisės pabėgti ir ieškoti apsaugos nuo persekiojimo.

Pagaliau, kalbant apie karštą diskusiją dėl terminijos, aiškinamajame memorandume yra tenkinantis kompromisas, dėl ko, atrodo, kyla begalinė diskusija. Baigsiu dėkodamas A. Díazui de Mera García Consuegra ir pasakydamas, kad mūsų frakcija visiškai palaikys jo pranešimą.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev, ALDE frakcijos vardu.(BG) Ponia pirmininke, taip pat norėčiau prisidėti prie tų, kurie išreiškė savo dėkingumą pranešėjo A. Díazo de Mera pastangoms, nes jis sudarė atmosferą, leidusią mums sėkmingai aptarti pasiūlytus pakeitimus, paredaguoti pačius sudėtingiausius ir pasiekti kompromisus, kurie reiškia, kad dabar galime džiaugtis savo pastangomis.

Kaip ALDE frakcijos atstovas pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad rezultatai pasiekti daugiausia dėl to, kad šiuo atveju žmogaus teisių klausimas buvo įtrauktas į platesnę imigracijos ir imigracijos procesų valdymo temą. Taigi, laikydamiesi žmogaus teisių, imigracijos pareigūnų ir FRONTEX darbuotojų dėka galime užtikrinti nuolatinį humanišką ir tinkamą požiūrį.

Antra, didžiulis mūsų darbo nuopelnas yra tai, kad pagerės tiek ryšių specialistų, tiek jų ir FRONTEX bendradarbiavimas. Ir galiausiai FRONTEX pasinaudos mūsų bendromis pastangomis sukurti naują praktinę patirtį, kuri apimtų platesnę taikymo sritį ir būtų įvairesnė savo funkcijomis. Šią praktinę patirtį kaups institucijos ir asmenys, atsakingi už tai, kad leistų joms veiksmingiau kontroliuoti imigracijos procesus. O kam reikalingas veiksmingesnis imigracijos procesų valdymas? Faktas, kad imigracijos procesai išliks aktyvūs ir tikriausiai ateityje stiprės.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, Verts/ALE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui A. Díazui de Mera García Consuegra už jo didžiulį darbą. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai turėtų būti vertinami ne tik kaip „išsiuntimo tarpininkai“ – ir aš iš tikrųjų nenorėčiau, kad jie būtų taip vertinami, – jie turi atidžiai stebėti žmogaus teisių padėtį priimančiosiose šalyse, ypač prieglobsčio prašytojams ir grąžinamiems asmenims siūlomą apsaugą.

Labai džiaugiuosi, kad mūsų pranešėjui kelis kartus šiame pranešime pavyko įtraukti nuorodą į žmogaus teises ir ataskaitų apie žmogaus teises teikimą – aspektą, į kurį visiškai nebuvo atkreipta dėmesio pirminiame pasiūlyme.

Be to, palankiai vertinu svarbesnį vaidmenį, suteiktą Europos Parlamentui, kuris yra vienintelė tiesiogiai renkama institucija ES lygmeniu ir kuris dabar po Lisabonos sutarties įgijo dar svarbesnį vaidmenį – nors ne visi, atrodo, tai jau suprato.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, GUE/NGL frakcijos vardu.(PT) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau, kaip jau buvo minėta keletą kartų, pasveikinti A. Díazą de Mera už jo nuostabų darbą ir už jo bendradarbiavimą ir dialogą su mumis per šią procedūrą: ypač dėl keblaus klausimo, siekiant suprasti, ar šiame ir kituose tekstuose paminėti „neteisėti imigrantai“ ar „nelegalūs imigrantai“. Šiuo klausimu pranešėjo A. Díazo de Mera požiūris buvo labai dalykinis ir dinamiškas. Taip pat tiesa, kad susitarimai ir pačios Tarybos padėtis neleido jam šiuo klausimu eiti toliau ir pateikti apibrėžtį, kuri būtų platesnė ir formaliai teisinga neteisėtų ir dokumentų neturinčių imigrantų atvejais.

Manau, kad tai, kam čia kyla grėsmė, ir kam kilo grėsmė per daugelį diskusijų, kurias vedėme dėl imigracijos Europos Parlamente, yra mūsų vykdoma represinė imigracijos politika, kuri buvo beveik visiškai baigta, kurioje nieko netrūko: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX), Šengeno sutarties ir netgi ryšių palaikymo pareigūnų pagrindinė funkcija – kuri dabar iš dalies keičiama taip, kaip buvo prieš tai, – yra kontroliuoti sienas, o tai reiškia represinę funkciją.

Be to, visi šio Parlamento kairieji ir vis labiau – dešinieji žinome, kad imigracijos politika, kuri tik apima represines priemones, nėra jokia imigracijos politika, nes imigracijos politikai, kuriai dera toks pavadinimas, taip pat reikia legalių imigracijos kanalų teisinės dalies.

Manau, kad jei tik balsuotume už A. Díazo de Mera pranešimą kaip tokį, su jo pateiktais sumanymais, aš būčiau visiškai už. Vis dėlto, užuot už jį balsavę, mes balsuojame už kompromisą su Taryba per pirmąjį svarstymą, todėl manau, kad juo nepasiekėme tiek daug, kiek būtume galėję pasiekti.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, EFD frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, vienas iš suverenios valstybės totemų yra tai, kad ji kontroliuoja, kas gali ir kas negali atvykti į jos teritoriją. Deja, kelios Jungtinės Karalystės vyriausybės šią galią atidavė neišrinktiems, beveidžiams Briuselio biurokratams. Tai jau pasirodė esanti tikra nelaimė. Dabar mes susiduriame su padėtimi, kuomet stebime nekontroliuojamą ES imigraciją į mūsų šalį, o tai paskatino darbo užmokesčio sumažinimą ir žmonių – vietos žmonių – išmetimą iš darbo. Nemanau, kad šis imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas turi kokią nors galią tai visiškai sustabdyti.

Mūsų šalyje taip pat galioja dvipakopė imigracijos sistema, pagal kurią, jei esate iš Australijos arba Naujosios Zelandijos ar iš kur nors kitur, jums bus taikomi apribojimai. Vis dėlto, jei esate iš Latvijos arba Lenkijos ar bet kurios kitos ES valstybės, norite nenorite galite atvykti į mūsų šalį. Tai iš esmės neteisinga. Įrodinėjama, kad šis tinklas padės kontroliuoti nelegalią imigraciją, bet kas nutiks, jei tokia valstybė kaip Rumunija, pvz., iš esmės suteiks pilietybę šimtams tūkstančių nelegalių imigrantų? Ką visa tai tikrai daro, tai visą sistemą paverčia pajuokos objektu.

Palaikau išrinktus Jungtinės Karalystės politikus, kontroliuojančius mūsų pačių sienas. Neatsakingi, neišrinkti paskirtieji asmenys yra tai, ko nepalaikau. Manau, kad šio tinklo stiprinimas nebūtų reikalingas, jei kiekviena atskira valstybė narė turėtų galios kontroliuoti, kas atvyksta ir kas neatvyksta į jos valdas. Todėl kiekvieną meldžiu atmesti šį pranešimą.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Ponia pirmininke, mano kolega Parlamento narys iš Jungtinės Karalystės kalbėjo apie sunkumus, su kuriais dėl imigracijos jų šalyje susiduria Didžiosios Britanijos darbuotojai. Aš esu iš Vengrijos – šalies, kurioje daug žmonių, deja, yra priversti išvykti į Angliją ieškoti darbo, pvz., slaugytojai arba gydytojai ar kiti kvalifikuoti sveikatos priežiūros darbuotojai, nes Vengrijoje atlyginimai yra ypač maži. Šie žmonės buvo parengti Vengrijoje pagal labai aukštus standartus, ir Vengrija susiduria su netektimi …

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD). – Ponia pirmininke, jei gydytojai, stomatologai ir panašūs žmonės nori atvykti į Jungtinę Karalystę dirbti, – ir mums reikia jų įgūdžių – tada jie būtinai turi atvykti, bet tai, su kuo susiduriame šiuo metu, yra padėtis, kai mūsų rinka yra perpildyta: negalime kontroliuoti, kas atvyksta iš ES, o kas ne. Tai iš esmės neteisinga. Tai yra blogai ir tai skatina žmonių išmetimą iš darbo.

Pateiksiu jums pavyzdį. Taksi vairuotojas, šįryt vežęs mane į oro uostą, buvo mūrininkas, jis buvo atleistas iš darbo dėl atvykstančių lenkų, dirbančių už mažesnį atlyginimą negu britai darbininkai, ir dabar jis vairuoja taksi. Tai negali būti teisinga.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Ponia pirmininke, nereikia nė sakyti, kad kiekviena institucija, kovojanti su nelegalia imigracija, gali tikėtis mano paramos. Jei imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai gali padaryti, pvz., FRONTEX darbą veiksmingesnį, tai yra teigiamas dalykas.

Norėčiau pabrėžti, kad neturėtume sugaišti tiek daug laiko stebėdami įstaigų ir biurokratinius procesus, kur per smulkmenas nebematyti esmės. Nelegalios imigracijos problema yra politinė problema ir tokia problema, kuriai reikalinga politinė valia, jei norime rasti jos sprendimo būdus.

Na, šiandien sužinojome, kad vis dar yra valstybių narių, tokių kaip Belgija, kuri dėl politinių ir ideologinių priežasčių nelegalią imigraciją vertina palankiai. Nelegaliems imigrantams jos atlygina sutvarkydamos jų statusą arba išduodamos leidimus gyventi šalyje. Taigi ne kovojama su nelegalia imigracija, o ji aktyviai skatinama. Galime kiek norime turėti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ir FRONTEX darbuotojų, tačiau problema tik didės.

Tai, kas labiausiai mane erzina šiame pranešime, yra rekomendacija, kad daugiau nebeturėtume kalbėti apie „nelegalią imigraciją“, o turėtume kalbėti apie „neteisėtą imigraciją“, kaip ji dabar vadinama. Na, tiesiog negaliu to suprasti: atrodo, jog norime išspręsti problemą ją kitaip pavadindami arba apsimesdami, kad problemos jau nebėra. Tai visiškai orveliška. Tiesiog vadinkime daiktus jų tikraisiais vardais; būkime aiškūs ir kalbėkime apie nelegalią imigraciją ir nelegalius imigrantus.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Ponia pirmininke, faktas, kad šiandien beveik visi pasveikino mūsų pranešėją A. Díazą de Mera García Consuegra ir visus šešėlinius pranešėjus, kurie dirbo siekdami šio tikslo, rodo įdėtas didžiules pastangas ir pasiektus puikius rezultatus ir, žinoma, aš taip pat juos visus sveikinu. Šiandienos diskusija yra ypač svarbi, nes ji parodo mūsų dabartines pastangas Europos lygmeniu, siekiant suvaldyti teisėtos, neteisėtos ir nelegalios imigracijos srautus, mūsų pastangas koordinuoti ir iš tikrųjų parodyti mūsų valstybių narių solidarumą ir geriau išnaudoti visas turimas priemones.

Sukūrėme imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą. Kaip jau girdėjome, šis tinklas apima apie 130 šalių ir suteikia mums galimybę gauti teisingą ir pagrįstą informaciją. Įkūrėme FRONTEX, neseniai įsteigėme Europos prieglobsčio paramos biurą, pasirašėme readmisijos susitarimą, naudojamės visais mūsų žinioje esančiais Europos fondais ir kiek galėdami juos metai iš metų stipriname. Faktas, kad pasiekėme tokią ribą, kai šiomis priemonėmis naudojamės ir jas deriname, – kitaip tariant, matome, kokie yra FRONTEX reikalavimai, prisijungiame prie ryšių palaikymo pareigūnų tinklo ir dar labiau deriname visas turimas priemones, – parodo, kad į priekį einame veiksmingiau.

Žinoma, niekas negali sakyti, kad pasiekėme planuotą lygmenį. Kai matome, Graikijoje užfiksuota 90 proc. nelegalių imigrantų atvykimo į Europą atvejų, vien tik tai parodo, kad dar daug turime nuveikti. Vis dėlto šis bendradarbiavimas ir sąlygos, kurias turime, rodo, kad galime judėti pirmyn netgi dar veiksmingiau. Jos leidžia mums tiek, kiek galime, būti optimistais, kad Europa turi sąlygas ir kad dėl solidarumo bei artimo bendradarbiavimo su kiekvienu ir visais ateityje galėsime pasiekti dar geresnių rezultatų. Būkite tikras, Komisijos nary, kad palaikysime visas tokias Komisijos pastangas. Neabejokite, kad palaikysime visas tokias jūsų iniciatyvas.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Ponia pirmininke, kaip žinome, FRONTEX sienų apsaugos institucijos tarnautojai atlieka svarbų darbą kaip dalį operatyvaus valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo siekiant kovoti su nelegalia imigracija. Mano nuomone, su tuo reikia ypač veiksmingai kovoti tranzito šalyse. Todėl platus imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas ir jų artimas bendradarbiavimas yra praktinė priemonė, leidžianti mums veiksmingai kovoti su masine imigracija į Europą ir visais neigiamais jos padariniais Europos žmonėms. Vis dėlto turi būti užtikrinta, kad ryšių palaikymo pareigūnų teikiama informacija ir vertinimai būtų kuo greičiau ir be jokio biurokratizmo prieinami agentūrai FRONTEX ir nacionalinėms valdžios institucijoms.

Apskritai mums neabejotinai reikia glaudžiau bendradarbiauti imigracijos klausimais su visais veikėjais. Mano nuomone, kuo greičiau reikia sustiprinti FRONTEX galias – valstybėms narėms leidus –, kad galėtume užtikrinti, kad šios agentūros darbas būtų nuolatinis ir veiksmingas, ypač prie išorės sienų.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Ponia pirmininke, kaip FRONTEX reglamento pranešėjas, džiaugiuosi galėdamas pritarti naujausiems teisės aktų, kuriuos prieš akis turime, pokyčiams, nes tai padės mums stiprinant FRONTEX agentūrą. Mano pranešimas apie agentūrą ir su jos įgaliojimais susijusius pokyčius, kuriuos reikia įgyvendinti, buvo pristatytas praeitą mėnesį, ir terminas, iki kurio reikia pateikti pakeitimus, baigiasi kaip tik šią savaitę. Taigi spėju, kad per ateinančius mėnesius, sausį ir vasarį, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas priims pakeitimus dėl FRONTEX pranešimo ir kad Komitete galėsime jį užbaigti. Tokiu atveju tikiuosi, kad kuo greičiau galėsime imtis šio dokumentų rinkinio užbaigimo proceso. Nepaisant to, faktas, kad turėsime imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus, kurie palengvins informacijos perdavimą FRONTEX, yra ypač teigiamas pokytis.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, šis pranešimas galėjo sulaukti palankaus balso, tačiau, deja, jis buvo pakeistas, o tai laikome vengtinais ir nereikalingais pakeitimais, kuriais pakeisti žodžiai „nelegalus“ (angl. illegal) ir „neteisėtas“ (angl. clandestine) žodžiu „neteisėtas“ (angl. irregular), tarsi būtų baiminamasi pasakyti viską taip, kaip iš tiesų yra.

Vis dėlto pateikiant teigiamą pastabą reikia pasakyti, kad pranešime numatytas imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų, paskirtų į konsulines įstaigas ir tarptautines organizacijas, atsakingų už nelegalios imigracijos prevenciją ir nelegalių imigrantų repatriacijos palengvinimą, tinklo kūrimas.

Be to, tiesioginis keitimasis informacija apie nelegalios migracijos srautus tarp valstybių, ambasadų ir tarptautinių organizacijų gali pasirodyti labai naudingas kovojant su nusikalstamų tinklų veikla. Per daug gyvenimų buvo sugriauta. Prekybos žmonėmis prevencija yra vienas iš sunkumų, kurį ES turi įveikti.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Ponia pirmininke, valstybės narės pasiuntė imigracijos ryšių palaikymo pareigūnus į trečiąsias šalis, kad kartu su tų šalių valdžios institucijomis būtų galima kovoti su nelegalia imigracija. Dėl šios priežasties, manau, kad nedelsiant reikalingas šių pareigūnų ir FRONTEX bendradarbiavimas. Mums reikia prasmingo keitimosi informacija ir geriausios patirties, be to, mums reikia vengti dubliuojamų struktūrų. Tikiuosi, kad tokia sinergija paskatins veiksmingesnę sienų kontrolę, ypač turint omenyje tai, kad agentūra FRONTEX savo išorės pareigūnų trečiose šalyse neturi.

Pagrindinis šio bendradarbiavimo dalykas turi būti nuoseklus readmisijos susitarimų, nesvarbu Rytų Europoje ar Afrikos žemyne, svarstymas, nes Europos Sąjungoje netvarka viešpatauja ten, kur kalbama apie nelegalių imigrantų repatriaciją.

Todėl reikia veikti skubiai. Reikia palaikyti FRONTEX, ir ES taip pat reikia priversti valdžios institucijas atlikti savo pareigas.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pranešimas ir po jo ėjęs pasiūlymas neabejotinai yra reikalingi ir skirti imigracijai, kurią manome esant nepageidautina, pasirengti, skatinti ir supaprastinti. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo kūrimas yra dar vienas žingsnis centralizuotos Europos Sąjungos kontroliuojamos priemonės, kuri palanki imigrantų ir pabėgėlių skaičiaus didėjimui, link. Be to, nepriimtina, kad jie ketina pakeisti „nelegalios imigracijos“ (angl. illegal immigration) terminą „neteisėta imigracija“ (angl. irregular immigration), taip bandydami toliau įteisinti šį šiaip neteisėtą aktą. Europos tautos jau užtektinai matė imigrantų srautų, ir mes palankiai vertintume tai, jei išrinkti šiame Parlamente posėdžiaujantys nariai taip pat tai pripažintų. Deja, negaliu nieko daugiau pasakyti apie šį pranešimą negu tai, kad jis yra savo paties parodija. Visa tai, kas išdėstyta šiame pranešime, yra Europos Parlamento parodija.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Ponia pirmininke, reglamento pakeitimas palengvina keitimąsi informacija, skirta legaliai ir nelegaliai imigracijai valdyti. Nenoriu to valdyti: noriu tai sustabdyti. Migracija pagrįsta klaidinga prielaida, kad esame savo kultūros produktai ir kad gyvenimas Europos kultūros sąlygomis antros, jei ne pirmos, kartos neeuropiečius pavers europiečiais. Skirtingi žmonės nėra skirtingų kultūrų produktai: skirtingos kultūros yra skirtingų žmonių produktas.

Atvežkite trečiojo pasaulio gyventojus į Europą ir jūs į Europą atvešite trečiąjį pasaulį – ne laikinai, o visam laikui. Štai ką mes darėme pastaruosius šešis dešimtmečius.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Ponia pirmininke, dabar mums būtų pats laikas pagaliau pabandyti atrasti ir ištaisyti pagrindines imigracijos klausimo priežastis. Dėl žmogiškų priežasčių siūlau, kad būtų įtvirtinta kiekvieno asmens teisė gyventi savo gimtajame krašte, gimtojoje šalyje ir kad pasaulyje, įskaitant šalyse, kurios laikomos antraeilėmis ES valstybėmis narėmis, būtų sukurtos atitinkamos ekonominės ir kitos sąlygos, siekiant užtikrinti, kad žmonės gyventų šalyje, kuri yra jų gimtinė. Tęsdama savo ankstesnę mintį noriu pasakyti, kad Vengrijos sveikatos priežiūros sistema žlugo arba yra ties žlugimo riba, nes Vengrijos gydytojai, slaugytojai ir kvalifikuoti sveikatos priežiūros darbuotojai priversti masiškai migruoti Europos Sąjungoje, pvz., į Angliją, taip pat į kitas šalis, iš esmės tapdami ekonominiais pabėgėliais. Būtų pats laikas išnagrinėti šį reiškinį ir imtis veiksmų kovai su juo, pvz., reikalaujant iš valstybių narių, kur būtina, užtikrinti atitinkamą kvalifikuotų gydytojų ir slaugytojų pragyvenimo šaltinį.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Ponia pirmininke, net jeigu diskusija to neparodė, suprantu, pone A. Díazai de Mera, kad turite labai stiprią paramą savo pasiūlymui. Norėčiau jus su tuo pasveikinti, nes tai parodo, kad atlikote labai svarbų darbą.

Taip pat noriu dar kartą pasidžiaugti, kad dėl komiteto pakeitimų jame sustiprinote žmogaus teisių aspektus. Tai užtikrins, kad, kai kalbame apie šalį arba regioną ir kai pateikiame klausimus, susijusius su neteisėta imigracija tam tikroje šalyje arba regione, būtų atsižvelgta į visus svarbius aspektus, ypač į žmogaus teisių aspektą. Žinome, kad yra aiškus ryšys tarp žmogaus teisių padėties ir migrantų arba prieglobsčio prašytojų skaičiaus. Tai pagrindinis varomasis veiksnys.

Tai taip pat yra ir Europos prieglobsčio paramos biuro užduotis. Jis surinks tokią informaciją apie prieglobsčio prašytojų kilmės ir tranzito šalis. Pagrindinė imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų – ryšių palaikymo pareigūnų – funkcija yra sukurti ir išlaikyti ryšį su priimančiųjų šalių valdžios institucijomis siekiant kovoti su neteisėta migracija ir įgyvendinti jos prevencijos priemones. Išsamaus žmogaus teisių padėties priimančiojoje šalyje vertinimo pateikimas vis dėlto nėra jų kompetencija, nors tai jau įtraukta į darbotvarkę.

Manau, kad jūsų pasiūlymu pagerinome tekstą, ir nekantriai laukiu rytoj jūsų balsavimo. Norėčiau dar kartą padėkoti jums ir šešėliniams pranešėjams už svarbų darbą.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, pranešėjas.(ES) Ponia pirmininke, Komisijos nare, dėkoju jums už jūsų žodžius ir už jūsų įsipareigojimą. Norėčiau dar kartą išreikšti savo susižavėjimą tuo, kaip jūs valdote jums patikėtą portfelį.

Šią popietę išgirdome 18 kalbų, ir dauguma frakcijų šį pranešimą palaikė. Todėl norėčiau dar kartą išreikšti savo didelį ir nuoširdų dėkingumą, nes jos aktyviai dalyvavo, praturtindamos diskusiją ir iš dalies pakeisdamos esminius klausimus, kurie turi būti įtraukti ir dabar jau yra įtraukti.

Aš kalbu ypač apie žmogaus teisių skyrių, Europos prieglobsčio paramos biurą ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro vaidmenį.

Akivaizdu, kad tokiuose dideliuose ir skirtingų pažiūrų rūmuose neprivalome vieni su kitais sutikti, todėl pastangos, kurias visi įdėjome siekdami aiškaus sutarimo, yra ypač reikšmingos. Ponios ir ponai, iš centro dešiniųjų ir krikščionių demokratų pozicijos tikrai sakau, kad tvirtai pasisakau už terminą „neteisėtas“ (angl. irregular) ir kad atmetu terminą „nelegalus“ (angl. illegal) kaip teisiniu, semantiniu ir etniniu požiūriu netinkamą.

Labai dėkoju savo kolegoms Parlamento nariams už jų paramą ir pasisakymus, įskaitant ir tuos, kuriais buvo išreikštas nuomonių skirtumas.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Diskusija baigta.

Balsavimas vyks gruodžio 14 d., antradienį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika