Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0098(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0342/2010

Texte depuse :

A7-0342/2010

Dezbateri :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Voturi :

PV 14/12/2010 - 9.17
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0469

Dezbateri
Luni, 13 decembrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

17. Crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
MPphoto
 

  Președinta. – Următorul punct îl reprezintă raportul elaborat de Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)) (A7-0342/2010).

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, raportor.(ES) Doamnă președintă, doresc să încep prin a le mulțumi colegilor mei deputați, doamna Guillaume, dl Ilchev, doamna Keller, doamna Wikström și dl Tavares. Sprijinul pe care mi l-au acordat a îmbunătățit acest raport.

Aș dori să atrag în mod specific atenția Consiliului și Comisiei asupra terminologiei. Din punctul meu de vedere, ar fi mai potrivit să folosim termenul „migrație nereglementată”. Până acum, migrația clandestină a fost numită „migrație ilegală” în toate instrumentele legislative pe care le-a adoptat UE.

Deși este adevărat că, în unele state membre, o intrare sau o ședere nereglementată constituie o infracțiune, iar în altele, termenul „nereglementat” nu are nicio semnificație juridică sau semantică, în multe alte state membre, o intrare sau o ședere nereglementată nu constituie un act ilegal, drept care nu ar trebui să tratăm aceste activități ca infracțiuni.

De aceea, în expunerea de motive a acestui raport, instituțiilor li se cere să revizuiască terminologia care este folosită, insistând asupra necesității de a găsi o unei definiție mai precisă și mai adecvată pentru fenomenul migrației clandestine.

Trecând la fondul acestei chestiuni, rețeaua de ofițeri de legătură în materie de imigrație a fost creată prin Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului. Acest instrument prevede că ofițerii de legătură vor fi reprezentanții unui stat membru trimiși în străinătate de către serviciul imigrații sau altă autoritate competentă cu scopul de a stabili și menține contactul cu autoritățile din țara gazdă, cu obiectivul de a contribui la prevenirea și combaterea migrației clandestine, repatrierea imigranților nereglementați și gestionarea imigrației legale.

De la punerea în aplicare a regulamentului, a fost înființată agenția Frontex care are misiunea de a coordona cooperarea operațională dintre statele membre în domeniul gestionării frontierelor externe, de a oferi asistență statelor membre în formarea polițiștilor de frontieră la nivel național, de a efectua analize de risc, de a monitoriza dezvoltarea cercetării în materie de control al frontierelor externe și supraveghere, de a ajuta statele membre în situații care necesită un nivel ridicat de asistență tehnică și operațională la frontierele externe și de a le oferi sprijinul necesar în organizarea operațiunilor de returnare comune.

Este evident că misiunea importantă încredințată agenției Frontex ar putea fi îndeplinită într-un mod mai eficient dacă ar putea să profite de cunoștințele și experiența rețelei ofițerilor de legătură în materie de imigrație, în special dacă luăm în calcul faptul că Agenția Europeană nu are sedii sau reprezentanți în afara teritoriului UE.

Amendamentul propus la Regulamentul (CE) nr. 337/2004 își propune să exploateze cunoștințele și experiența funcționarilor în materie de imigrație pentru Frontex și vice-versa, aspect care nu a fost inclus în regulamentul original.

În plus, amendamentul propus sugerează accesarea informațiilor obținute de rețeaua de ofițeri de legătură în materie de imigrație prin ICONet care este o rețea de informații și de coordonare sigură pentru serviciile de gestionare a imigrației ale statelor membre, accesând Fondul pentru frontierele externe pentru a promova crearea rețelelor ofițerilor de legătură și, în cele din urmă, facilitând un mecanism pentru prezentarea rapoartelor privind activitatea rețelei și numirea regiunilor de interes în domeniul imigrației.

Temeiurile juridice relevante ale propunerii sunt articolul 63 alineatul (3) litera (b) și articolul 66 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Mă voi opri aici, doamnă președintă, și voi face alte observații în runda a doua.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, membră a Comisiei. – Doamnă președintă, țin să mulțumesc Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în general și raportorului, dl Díaz de Mera García Consuegra, în special, precum și raportorilor alternativi pentru munca depusă cu privire la acest dosar foarte important și salut acordul la care s-a ajuns cu Consiliul.

Amendamentul propus va asigura o colaborare mai strânsă între Frontex și rețeaua de ofițeri de legătură în materie de imigrație și acest lucru va îmbunătăți schimbul de informații printr-o platformă IT sigură bazată pe internet și va garanta faptul că Consiliul și Parlamentul sunt informate corect cu privire la activitățile acestor rețele.

În plus, sunt încântată de faptul că, prin amendamentele propuse de Parlament, se va aplica o abordare bazată pe drepturile omului pentru raportarea situației în chestiuni referitoare la imigrația nereglementată în cele trei țări selectate. Permiteți-mi să spun că sunt de acord în întregime cu raportorul cu privire la faptul că ar trebui să folosim cuvântul migrație „nereglementată”. Din păcate, articolul 79 din Tratat menționează cuvântul „ilegal” și de aceea se află acolo, însă eu însămi folosesc întotdeauna termenul migrație „nereglementată”, astfel încât sunt în întregime de acord cu dumneavoastră.

Datorită amendamentelor la cadrul de reglementare pe care le-ați introdus și, în conformitate cu Programul de la Stockholm, rețeaua de ofițeri de legătură va fi adaptată într-un mod care va îmbunătăți contribuția lor la o mai bună înțelegere a cauzelor primare ale mișcărilor de imigrație cu scopul de a trata aceste fenomene în mod corespunzător. Prin urmare, sper că, atunci când veți vota mâine cu privire la regulamentul modificat, acesta va fi adoptat fără nicio întârziere, fapt care ne va permite să exploatăm mai eficient acest instrument de colaborare foarte important pentru gestionarea migrației.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, în numele Grupului PPE.(PT) Doamnă președintă, doamnă comisar, doamnelor și domnilor, sprijinim întotdeauna în Parlament propunerile care își propun să răspundă necesității unei gestionări adecvate a valurilor de imigranți legali, precum și ilegali sau clandestini. Această propunere este, de asemenea, parte a acestei dinamici și își propune să introducă modificări – rezumate deja cu multă competență de dl Díaz de Mera – ale Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului cu privire la crearea unei rețele a ofițerilor de legătură în materie de imigrație, pentru a crea sinergiile necesare între acest instrument de colaborare important și Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex), care a fost creată într-o etapă ulterioară.

În calitate de reprezentanți ai statelor membre în străinătate, ofițerii de legătură – detașați în prezent în peste 130 de țări terțe – trebuie să mențină contactele necesare cu autoritățile țării gazdă pentru a contribui la prevenirea și combaterea migrației ilegale pentru returnarea imigranților ilegali și gestionarea migrației legale. Deoarece Frontex nu are reprezentanți permanenți în afara teritoriului Uniunii, nu mai avem nicio îndoială despre cât de importantă a devenit o astfel de cooperare. Frontex trebuie, pe baza informațiilor adunate de ofițerii de legătură, să continue analiza riscurilor și consolidarea cooperării operaționale strânse între statele membre și țările terțe.

Informațiile obținute de aceste rețele vor fi transmise apoi folosind ICONet – o rețea securizată de informații pentru a coordona serviciile responsabile cu gestionarea valurilor de imigranți în statele membre – și, în același timp, vor permite acestor rețele să beneficieze de fondurile disponibile prin Fondul european pentru frontierele externe.

Deoarece dl Díaz de Mera probabil că se întreabă deja de ce nu am menționat acest aspect până acum, doresc să subliniez faptul că a lucrat excelent, nu doar din punctul de vedere al calității și al eforturilor depuse, așa cum procedează întotdeauna cu aceste rapoarte, ci și din perspectiva eforturilor pe care le-a depus pentru a se ajunge la un acord privind această chestiune importantă în primă lectură.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, în numele Grupului S&D. – Doamnă președintă, profitând de această oportunitate de a lua cuvântul în numele raportoarei alternative a S&D, doamna Guillaume, doresc să-i mulțumesc raportorului, dl Díaz de Mera García Consuegra, pentru că a consultat în mod activ toți raportorii alternativi așa cum face de obicei și a accelerat cu succes negocierile cu Consiliul.

Întrucât propunerea Comisiei constă în mare parte din modificări tehnice, acest raport a permis, după părerea mea, o mai bună înțelegere și analiză a complexității și sferei de aplicare a activităților ofițerilor de legătură. Ofițerii de legătură în materie de imigrație (OLI) sunt într-adevăr angajați în activități destul de complexe și neclare. Prin urmare, este absolut necesar – din motive de transparență – să promovăm un schimb de informații mai bun cu Parlamentul European, pe de o parte, și organizații precum Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Biroul de Sprijin pentru Azil, pe de altă parte. Este, de asemenea, esențial să includem și să promovăm abordarea orientată asupra drepturilor omului pentru misiunea ofițerilor de legătură în materie de imigrație, pe care tocmai a menționat-o doamna comisar. Nu mai are rost, desigur, să amintim că, în contextul abordării mișcărilor migratorii mixte, trimiterea OLI în țări terțe poate suscita mai multe motive de îngrijorare din perspectiva drepturilor fundamentale, mai ales în ceea ce privește dreptul indivizilor de a părăsi o țară, inclusiv propria țară, și dreptul solicitanților de azil să fugă și să găsească protecție împotriva persecuțiilor.

În cele din urmă, cu privire la dezbaterea aprinsă referitoare la terminologie, avem în expunerea de motive un compromis satisfăcător la ceea ce pare să fie o dezbatere nesfârșită. Voi încheia prin a-i mulțumi domnului Díaz de Mera García Consuegra și prin a spune că grupul nostru va sprijini pe deplin raportul său.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev, în numele Grupului ALDE.(BG) Doamnă președintă, doresc, de asemenea, să mă alătur celor care și-au exprimat aprecierea față de eforturile raportorului, dl Díaz de Mera, deoarece a creat o atmosferă care ne-a permis să discutăm cu succes schimbările propuse de domnia sa, să le revizuim pe cele mai complexe și să ajungem la compromisuri care arată că acum putem fi mulțumiți de eforturile noastre.

În calitate de reprezentant al Grupului ALDE, doresc să subliniez, în primul rând, că rezultatele obținute se datorează în mare parte faptului că, cu această ocazie, chestiunea drepturilor omului a fost integrată în subiectul mai vast al imigrației și al gestionării proceselor de imigrație. În acest fel, respectând drepturile omului, putem garanta o abordare omenoasă și corespunzătoare permanentă, atât din partea funcționarilor în materie de imigrație, cât și din partea personalului Frontex.

În al doilea rând, un mare merit al muncii noastre este faptul că cooperarea se va îmbunătăți, atât în rândul funcționarilor în materie de comunicații, cât și între aceștia și Frontex. Și, în ultimul rând, Frontex va folosi eforturile noastre unite pentru a pune bazele unui know-how care va avea o sferă de aplicare mai vastă și funcții mai variate. Acest know-how va fi la dispoziția instituțiilor și persoanelor responsabile pentru a le permite să controleze procesele de imigrație mai eficient. Și de ce este necesară gestionarea mai eficientă a proceselor de imigrație? Deoarece imigrația va continua să fie un proces activ și este posibil să se intensifice în viitorul apropiat.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, în numele Grupului Verts/ALE. – Doamnă președintă, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului, dl Díaz de Mera García Consuegra, pentru lucrul său excelent. Ofițerii de legătură în materie de imigrație nu ar trebui să fie văzuți doar ca „agenți care facilitează deportările” – așa cum nu mi-ar plăcea, de altfel, să fie văzuți – ei ar trebui să monitorizeze îndeaproape situația drepturilor omului în țările gazdă și mai ales protecția oferită solicitanților de azil și persoanelor care se întorc.

Sunt foarte fericită că raportorul nostru a reușit să includă o referință la drepturile omului și raportarea cu privire la drepturile omului, de mai multe ori, în raport – aspect care lipsea în întregime din propunerea inițială.

Salut, de asemenea, rolul mai mare care îi este acordat Parlamentului European, fiind singurul organ ales direct la nivelul UE, care are un rol și mai mare în urma Tratatului de la Lisabona – cu toate că nu toată lumea pare să fi înțeles încă acest lucru.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL.(PT) Doamnă președintă, doresc, în primul rând, după cum s-a spus deja de mai multe ori, să-l felicit pe dl Díaz de Mera pentru lucrul excelent și pentru cooperarea sa și dialogul purtat cu noi pe durata acestui proces: mai ales cu privire la aspectul controversat de a ști dacă referințele pe care le avem în acest text, și în altele, vizează „imigranții nereglementați” sau „imigranții ilegali”. Cu privire la acest aspect, raportorul, dl Díaz de Mera, a avut o atitudine foarte constructivă și dinamică. Este adevărat, de asemenea, faptul că tratatele și poziția Consiliului însuși nu i-au permis să progreseze și mai mult în această privință și să stabilească o definiție care să fie mai cuprinzătoare, precum și mai corectă din punct de vedere tehnic, pentru cazurile imigranților nereglementați și fără forme legale.

Cred că ceea ce se dezbate aici și ceea ce s-a dezbătut în numeroase discuții pe care le-am avut referitoare la imigrație în Parlamentul European este faptul că avem o politică restrictivă privind imigrația, care a fost aproape în întregime completată, nelipsind nimic: funcția principală a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex), a Acordului Schengen, și chiar a ofițerilor de legătură – care este modificată în prezent, lucru care s-a întâmplat și înainte – este de a controla frontierele, aceasta fiind o funcție represivă.

Mai mult decât atât, este știut de toată lumea de aici, din Parlament, din stânga și din ce în ce mai mult din dreapta, că o politică în domeniul imigrației care include doar măsuri restrictive nu este deloc o politică în domeniul imigrației, deoarece o politică în domeniul imigrației demnă de numele său necesită, de asemenea, o secțiune juridică pentru canalele de imigrație legală.

Cred că dacă am vota doar raportul domnului Díaz de Mera, ca atare, cu ideile pe care le-a propus domnia sa, aș fi complet în favoarea acestuia. Totuși, votăm în schimb cu privire la compromisul cu Consiliul, în primă lectură, și consider, așadar, că nu am progresat atât de mult pe cât am fi putut-o face în această privință.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, în numele Grupului EFD. – Doamnă președintă, unul dintre totemurile unui stat suveran este că controlează cine are și cine nu are voie să intre în țara sa. Din păcate, mai multe guverne din Regatul Unit au renunțat la această putere în favoarea birocraților nealeși și anonimi de la Bruxelles. Ce dezastru s-a dovedit a fi! Ne confruntăm acum cu imigrația UE necontrolată în țara noastră, ceea ce a dus la scăderea salariilor și la rămânerea fără loc de muncă a cetățenilor – a băștinașilor. Nu cred că această rețea de ofițeri de legătură în materie de imigrație a UE are puterea de a împiedica acest curs al evenimentelor.

Și noi avem un sistem de imigrație cu două niveluri în țara noastră care prevede ca cetățenii, indiferent dacă sunt din Australia sau Noua Zeelandă sau de oriunde din altă parte, să aibă o limită maximă. Totuși, dacă sunteți din Letonia sau Polonia sau din oricare dintre țările UE, puteți veni în țara noastră pe nepusă masă. Acest lucru este complet eronat. Se susține că această rețea va contribui la controlul imigrației ilegale, dar ce se întâmplă în cazul în care o țară precum România, de exemplu, acordă, în principiu, cetățenie pentru sute de mii de imigranți ilegali? Își bate joc de întregul sistem, asta se întâmplă.

Susțin ideea ca politicienii aleși din Regatul Unit să dețină controlul asupra propriilor noastre frontiere. Nu sprijin însă numirea persoanelor care nu pot fi trase la răspundere și care nu au fost alese. Cred că consolidarea acestei rețele nu ar fi necesară dacă fiecare stat membru individual ar avea puterea de a controla cine intră și cine nu intră pe teritoriul său. Prin urmare, rog insistent pe toată lumea să respingă acest raport.

(Vorbitorul a fost de acord să accepte o întrebare în cadrul procedurii „cartonașului albastru” în conformitate cu articolul 149 alineatul (8) din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Doamnă președintă, colegul meu deputat din Regatul Unit a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă angajații britanici ca urmare a imigrației în propria lor țară. Sunt din Ungaria, o țară unde un număr mare de oameni sunt, din păcate, obligați să se mute în Anglia pentru a găsi locuri de muncă, de exemplu, ca asistente sau doctori sau ca alte tipuri de lucrători calificați în domeniul asistenței medicale deoarece salariile din Ungaria sunt extrem de mici. Acești oameni au fost formați în Ungaria, la un standard foarte ridicat, și Ungaria asistă la prăbușirea...

(Președinta a întrerupt-o pe vorbitoare)

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD). – Doamnă președintă, dacă doctorii și stomatologii și alte categorii de acest gen doresc să vină în Regatul Unit să muncească – și avem nevoie de competențele lor – atunci ar trebui, desigur, să vină, însă momentan piața noastră este saturată: nu putem controla cine vine din UE și cine nu. Acest lucru este complet eronat. Este greșit și lasă oamenii fără locuri de muncă.

Vă voi da un exemplu. Șoferul de taxi care m-a condus la aeroport în această dimineață este un zidar care a fost concediat ca urmare a sosirii polonezilor pe șantierul de construcții, subminând lucrătorii britanici, și acum este șofer de taxi. Acest lucru nu este corect.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Doamnă președintă, se subînțelege că orice agenție care contribuie la lupta împotriva migrației ilegale poate conta pe sprijinul meu. Dacă ofițerii de legătură în materie de imigrație pot eficientiza, de exemplu, activitatea Frontex, atunci acesta este un lucru bun.

Aș dori să subliniez că nu ar trebui să petrecem atât de mult timp analizând procesele instituționale și birocratice până când nu mai reușim să vedem pădurea din cauza copacilor. Problema imigrației ilegale este o problemă politică și una care necesită voință politică dacă dorim să găsim soluții la aceasta.

Ei bine, am aflat astăzi că încă mai sunt state membre, precum Belgia, care recompensează imigrația ilegală, din motive politice și ideologice. Recompensează imigranții ilegali reglementând statutul lor sau acordându-le permise de rezidență. Astfel, imigrația ilegală nu este combătută, ci încurajată în mod activ. Putem avea nenumărați ofițeri de legătură în materie de imigrație și personal Frontex, dar, între timp, situația va continua să se înrăutățească.

Ceea ce mă deranjează cel mai mult cu privire la actualul raport este recomandarea de a nu mai vorbi despre „imigrație ilegală”, ci despre „imigrație nereglementată”, așa cum este numită acum. Ei bine, nu prea înțeleg propunerea următoare: se pare că dorim să soluționăm problema dându-i altă denumire sau pretinzând că nu mai există. Această situație este, desigur, de tip orwellian. Să spunem lucrurilor pe nume; să fim clari și să ne referim la imigrația ilegală și la imigranții ilegali.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Doamnă președintă, simplul fapt că astăzi aproape toată lumea i-a felicitat pe raportorul nostru, dl Díaz de Mera García Consuegra, și pe toți raportorii alternativi care au lucrat la acest proiect demonstrează efortul considerabil depus și excelentele rezultate obținute și, felicit, desigur, și eu pe toată lumea. Dezbaterea de astăzi este foarte importantă deoarece ilustrează efortul pe care îl depunem acum, la nivel european, pentru a gestiona valurile de imigranți legali, nelegali și ilegali, efortul pe care îl depunem pentru a coordona și a demonstra cu adevărat solidaritatea noastră în rândul statelor membre și pentru a folosi mai bine toate instrumentele pe care le avem la dispoziție.

Am creat rețeaua de ofițeri de legătură în materie de imigrație. După cum am auzit deja, această rețea implică aproximativ 130 de țări și ne permite să obținem informații de încredere. Am creat Frontex, am creat recent Biroul European de Sprijin pentru Azil, am semnat acordul de readmisie, folosim toate fondurile europene aflate la dispoziția noastră și le suplimentăm cât se poate de mult de la an la an. Faptul că am ajuns acum într-un punct în care folosim și combinăm aceste instrumente – cu alte cuvinte, vedem care sunt cerințele Frontex, stabilim contactul cu rețeaua de ofițeri de legătură și combinăm toate mijloacele și instrumentele aflate la dispoziția noastră, corelându-le și mai puternic – demonstrează că progresăm într-un mod mai eficient.

Desigur, nimeni nu poate să spună că am atins nivelul nostru țintă. Atunci când vedem că în Grecia avem 90 % dintre intrările ilegale ale imigranților în Europa, este suficient să ne dăm seama că avem multe de rezolvat. Totuși, această cooperare și facilitățile pe care le avem demonstrează faptul că putem face progrese într-un mod și mai eficient. Aceste aspecte ne permit să fim optimiști, în măsura în care putem, cu privire la faptul că Europa are facilități și că, cu solidaritatea și cooperarea strânsă a tuturor, vom putea obține rezultate și mai bune în viitor. Stați liniștită, doamnă comisar, pentru că vom susține toate aceste eforturi din partea Comisiei. Să nu aveți nicio îndoială cu privire la faptul că vom susține toate aceste inițiative din partea dumneavoastră.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Doamnă președintă, după cum se știe, ofițerii Frontex din cadrul agenției de pază a frontierelor desfășoară o muncă importantă ca parte a cooperării operaționale între statele membre și țările terțe pentru combaterea imigrației ilegale. După părerea mea, această problemă trebuie combătută în mod eficient în special în țările de tranzit. O rețea densă de ofițeri de legătură în materie de imigrație și cooperarea strânsă dintre aceștia este, prin urmare, o măsură înțeleaptă care ne permite să luptăm eficient împotriva imigrației în masă în Europa cu toate consecințele sale negative pentru popoarele din Europa. Trebuie să ne asigurăm totuși că informațiile și evaluările oferite de ofițerii de legătură sunt puse la dispoziția agenției Frontex și a autorităților naționale cât se poate de repede și fără birocrație.

În general, avem nevoie, în mod cert, de o mai mare cooperare privind chestiunile referitoare la imigrație între toți actorii. După părerea mea, atribuțiile agenției Frontex ar trebui sporite cât mai repede posibil – cu aprobarea statelor membre – pentru a putea garanta faptul că activitatea sa este uniformă și eficientă, în special la frontierele externe.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Doamnă președintă, în calitate de raportor pentru regulamentul Frontex, sunt fericit să salut faptul că cea mai recentă îmbunătățire adusă legislației pe care o avem în fața noastră, deoarece ne va ajuta în cursul procesului de consolidare a agenției Frontex. Raportul meu cu privire la agenție și la schimbările care trebuie realizate în folosul misiunii sale a fost prezentat, de fapt, luna trecută și termenul limită pentru depunerea amendamentelor expiră chiar săptămâna aceasta. Prin urmare, prevăd că în lunile următoare – ianuarie și februarie – Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne va adopta amendamentele cu privire la raportul Frontex și că îl vom putea finaliza în cadrul comisiei. Mai sper că vom putea să inițiem procesul de închidere a acestui dosar cât mai repede cu putință. Cu toate acestea, faptul că vom avea acești ofițeri de legătură în materie de imigrație care vor facilita comunicarea de informații către Frontex este un lucru foarte pozitiv.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, acest raport ar fi putut primi un vot favorabil, însă, din păcate, a fost modificat prin ceea ce noi numim amendamente care puteau fi evitate și inutile, care au înlocuit cuvintele „ilegal” și „clandestin” cu termenul „nereglementat”, ca și cum le-ar fi fost frică să spună lucrurilor pe nume.

Totuși, într-o notă pozitivă, raportul susține crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație atașați pe lângă autoritățile consulare și organizațiile internaționale, care va avea responsabilitatea de a preveni imigrația ilegală și de a facilita repatrierea imigranților ilegali.

În plus, schimbul direct de informații cu privire la valurile de imigranți ilegali între state, ambasade și organizații internaționale s-ar putea dovedi folositor în combaterea activităților rețelelor infracționale. Au fost distruse prea multe vieți. Împiedicarea traficului de persoane este una din provocările pe care UE trebuie să le depășească.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Doamnă președintă, statele membre au trimis ofițerii de legătură în materie de imigrație în țări terțe pentru a lupta împotriva imigrației ilegale în contact cu autoritățile din aceste țări. Prin urmare, cred că cooperarea dintre acești ofițeri și Frontex este necesară de urgență. Avem nevoie de un schimb de informații semnificativ și de o atitudine profesională, și trebuie, de asemenea, să evităm structurile în dublu exemplar. Sper că aceste sinergii vor avea drept rezultat controale mai eficiente la frontiere – mai ales deoarece Frontex nu are propriii ofițeri externi în țările terțe.

Un element cheie al acestei cooperări trebuie să fie procesarea consecventă a acordurilor de readmisie, indiferent dacă este vorba despre Europa de Est sau despre continentul Africii, deoarece în UE domnește haosul în ceea ce privește repatrierea imigranților ilegali. Unele state membre operează cu multă energie, în timp ce altele sunt foarte încete. Acest lucru are, desigur, implicații negative pentru toate statele membre.

Prin urmare, trebuie să luăm măsuri urgent. Frontex trebuie să fie susținută, și UE trebuie, de asemenea, să oblige autoritățile din statele membre să-și îndeplinească obligațiile.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, raportul și propunerea din spatele acestuia servesc în mod evident, și sunt menite să pregătească promovarea și facilitarea imigrației pe care le considerăm inacceptabile. Crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație este următoarea etapă spre o măsură centralizată controlată de Uniunea Europeană care contribuie la răspândirea imigranților și refugiaților. În plus, este inacceptabil că se intenționează înlocuirea termenului „imigrație ilegală” cu „imigrație nereglementată”, încercând prin aceasta să se legitimeze această acțiune, de altminteri ilegală. Popoarele din Europa s-au săturat de potopul de imigranți, și am aprecia dacă deputații aleși care stau în această sală ar recunoaște, de asemenea, acest lucru. Din păcate, nu pot spune despre acest raport decât că este propria sa caricatură. Acest raport este o caricatură a Parlamentului European.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Doamnă președintă, amendamentul la regulament facilitează schimbul de informații „pentru gestionarea imigrației legale și ilegale”. Nu doresc ca imigrația să fie gestionată: doresc să i se pună capăt. Migrația se bazează pe falsa presupunere că suntem produsele culturii noastre și că expunerea la cultura europeană va transforma non-europenii în europeni începând cu cea de-a doua generație, dacă nu chiar cu prima. Popoarele diferite nu sunt produsul culturilor diferite: culturile diferite sunt produsul popoarelor diferite.

Aducând populațiile din lumea a treia în Europa vom aduce lumea a treia în Europa – nu temporar, ci pentru totdeauna. Asta am tot făcut în ultimele șase decade.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Doamnă președintă, acum este momentul potrivit să încercăm în cele din urmă să găsim și să soluționăm cauzele principale ale problemei imigrației. Din motive omenești, propun introducerea dreptului fiecăruia de a locui unde s-a născut, în țara natală, și ar trebui create în lume condiții economice și de altă natură, inclusiv în țările considerate state membre de mâna a doua ale UE pentru a ne asigura că oamenii pot să trăiască în țara lor natală. Continuându-mi șirul gândurilor, sistemul de asistență medicală din Ungaria s-a prăbușit, sau este pe cale să se prăbușească, deoarece doctorii maghiari, asistentele și angajații calificați din domeniul asistenței medicale sunt obligați să migreze en masse în UE, în Anglia, de exemplu, precum și în alte țări, devenind, în principiu, refugiați economici. Ar fi timpul să analizăm acest fenomen și să luăm atitudine pentru a-l combate, cerându-le, de exemplu, statelor membre, acolo unde este nevoie, să garanteze o sursă de venit adecvată doctorilor și asistentelor calificați.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, membră a Comisiei. – Doamnă președintă, chiar dacă dezbaterea nu a arătat acest lucru, înțeleg, domnule Díaz de Mera, că propunerea dvs. este sprijinită foarte puternic. Aș dori să vă felicit pentru acest lucru deoarece demonstrează faptul că ați realizat o misiune foarte importantă.

Doresc, de asemenea, să menționez din nou că sunt bucuroasă că ați introdus aspectele referitoare la drepturile omului în acest raport prin intermediul amendamentelor depuse de comisie. Ne vom asigura astfel că toate aspectele relevante, în special cele cu privire la drepturile omului, sunt luate în considerare când analizăm o țară sau o regiune și când raportăm chestiuni referitoare la migrația nereglementată în țara sau regiunea respectivă. Știm că există o legătură foarte strânsă între situația drepturilor omului și numărul de imigranți sau solicitanți de azil. Acesta este un factor important care ne determină să facem progrese.

Aceasta este, de asemenea, una din sarcinile Biroului de Sprijin pentru Azil. Va strânge informațiile de acest gen cu privire la țările de origine și de tranzit ale solicitanților de azil. Principala funcție a OLI – ofițerii de legătură – este stabilirea și menținerea contactului cu autoritățile țărilor gazdă cu scopul de a preveni și combate migrația nereglementată. Oferirea unei evaluări complete a situației drepturilor omului în țara gazdă nu este totuși de competența lor, deși acest aspect este prioritar pe ordinea de zi.

Cred că am îmbunătățit textul cu propunerea dvs. și aștept cu nerăbdare votul dvs. de mâine. Doresc să vă mulțumesc și să le mulțumesc raportorilor alternativi, din nou, pentru activitatea importantă depusă.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, raportor.(ES) Doamnă președintă, doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele și, de asemenea, pentru devotamentul dvs. Doresc să-mi exprim admirația, încă o dată, pentru modul în care gestionați portofoliul care vi s-a încredințat.

Au fost 18 luări de cuvânt în această după amiază, și grupurile majoritare au susținut acest raport. Prin urmare, doresc să-mi exprim din nou recunoștința profundă și sinceră, deoarece au participat în mod activ, îmbogățind și modificând aspectele de fond care ar fi trebuit incluse și acum sunt.

Mă refer, în principiu, la capitolul referitor la drepturile omului, la Biroul European de Sprijin pentru Azil și la rolul Înaltei Comisii pentru Refugiați a Organizației Națiunilor Unite.

Desigur, într-un parlament atât de vast și de divers, nu suntem obligați să fim de acord unul cu celălalt, motiv pentru care eforturile pe care le-am depus cu toții pentru a ajunge la un consens foarte general sunt și mai importante. Doamnelor și domnilor, dintr-o poziție de centru dreapta și în calitate creștin democrat, afirm de fapt că sunt în mod categoric în favoarea expresiei „nereglementat” și că resping expresia „ilegal”, aceasta fiind nepotrivită din punct de vedere juridic, semantic și etic.

Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor mei deputați pentru sprijinul lor și, de asemenea, pentru discursurile lor, inclusiv celor divergente.

 
  
MPphoto
 

  Președinta. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc marți, 14 decembrie.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate