Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0112(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0347/2010

Pateikti tekstai :

A7-0347/2010

Debatai :

PV 13/12/2010 - 19
CRE 13/12/2010 - 19

Balsavimas :

PV 14/12/2010 - 9.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0463

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2010 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Tekstas OL

19. Direktyvos 2003/109/EB taikymo srities išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – Claude Moraes pranešimas (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0347&language=LT" ) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/109/EB siekiant išplėsti jos taikymo sritį asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga [http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=lt&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2007&DocNum=0298" – C6-0196/2007- http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2007/0112" ].

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, pranešėjas. – Pone pirmininke, nuogąstauju, kad man įpusėjus pirmąją savo kalbos pastraipą salėje liksiu tik aš pats, PPE koordinatorius ir Komisijos narė. Komisijos nare, žaviuosi jūsų ištverme. Neturėčiau man skirto laiko švaistyti tokioms pastaboms, bet nieko negaliu padaryti. Dėkoju PPE frakcijai, kad esate šiame Parlamente tokį vėlyvą metą.


Komisijos nare, kartu su Taryba atlikote puikų darbą, kad išgelbėtumėte šį pasiūlymą, kuris bus naudingas tiems asmenims, kurie niekada neturėjo būti pašalinti iš pirminės Direktyvos dėl ilgalaikių gyventojų taikymo srities. 2008 m. buvo dar viena galimybė įtraukti šiuos asmenis ir, deja, Tarybai neturėjus vieningos pozicijos, tai nebuvo padaryta. Todėl labai džiaugiuosi, kad šiandien pasiūlymas, kurio ėmėsi Martine Roure, mano pirmtakas ir frakcijos koordinatorius, tapo susitarimo dalimi. Be to, esu labai dėkingas Tarybai. Jau praeitose diskusijose minėjau, kad jei Taryba dalyvautų, ir jai padėkočiau, nes Belgijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu buvo pasiekta puiki pažanga. Esu labai už tai dėkingas.

Šis pasiūlymas bus tiesiogiai naudingas visiems asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga ir kurie ES gyvena ilgiau nei penkerius metus, bet šiuo metu negali gauti ilgalaikio gyventojo statuso. Taip galiausiai bus panaikintas skirtingas požiūris į trečiųjų šalių piliečius, ir šie asmenys bus labiau užtikrinti dėl savo padėties ES.

Pagrindinė problema derybose – teisėto gyvenimo laikotarpio, kuris turi siekti penkerius metus, skaičiavimas. Pritarėme Komisijai, kad reikia atsižvelgti į visą procedūros trukmę. Tačiau tam prieštaravo Taryba. Mums tai kėlė didelį susirūpinimą, nes kai kuriose valstybėse narėse prieglobsčio suteikimo procedūros gali užtrukti daugelį metų. Derybose pasiekėme kompromisą, kad bus skaičiuojama bent pusė prieglobsčio suteikimo procedūros trukmės, o jei procedūra truks ilgiau nei 18 mėnesių, bus įtrauktas visas procedūros laikotarpis. Nesiryžtu pereiti prie atitikties lentelių klausimo, bet pareiga verčia tarti žodį šia tema – nors mieliau taip nesielgčiau. Vis dėlto norėčiau paprašyti institucijų šiuo klausimu pasiekti horizontalųjį susitarimą. Ypač raginu Tarybą pripažinti atitikties lentelių svarbą prižiūrint teisės aktų įgyvendinimą. Buvo susidariusi itin sudėtinga padėtis, kai šiame Parlamente daugelio teisės aktų paketų, kuriuos frakcijos laikė labai svarbiais, įgyvendinimas galėjo būti uždelstas dėl šios problemos.

Be to, labai džiaugiuosi, kad pasiūlymas apima ir pabėgėlius, ir asmenis, kuriems teikiama papildoma apsauga. Labai svarbu ir toliau nenukrypti nuo pasirinktos krypties suvienodinti abiem grupėms taikomus apsaugos standartus ir suteikiamas teises, kaip numatyta naujos redakcijos Direktyvoje dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Susitarta ir dėl daugelio priemonių, kuriomis saugoma nuo grąžinimo. Atsižvelgiant į tai, kad dabar šie žmonės galės judėti tarp valstybių narių, svarbu, kad niekada nebūtų pamirštas asmenims skiriamos apsaugos pagrindas. Taigi, valstybės narės ilgalaikio gyventojo leidime turės įrašyti pastabą ir bus įpareigotos konsultuotis su apsaugą suteikusia valstybe nare dėl galimo išsiuntimo. Pasiūlyme taip pat numatytas apsaugos perkėlimas į kitą valstybę narę pagal nacionalinius susitarimus. Ilgalaikio gyventojo leidimas turi būti atitinkamai pataisytas siekiant apsaugoti tokį gyventoją nuo išsiuntimo.

Be to, užtikrinome, kad būtų išlaikytas šeimos vientisumo principas išsiunčiant į kitą valstybę narę, tačiau aišku ir tai, kad juo neturėtų būti automatiškai remiamasi tais atvejais, kai šeimai nėra naudinga išvykti kartu su išsiunčiamu asmeniu.

Pasiektas susitarimas byloja apie naują trijų institucijų bendradarbiavimą prieglobsčio ir teisėtos migracijos srityje remiantis nauja Lisabonos sutartyje nustatyta sistema. Tai rodo, kad galime pasiekti susitarimą su valstybėmis narėmis dėl pažangių prieglobsčio srities teisės aktų.

Dar kartą norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų, M. Nedelchevai ir C. Wikström bei kitiems kolegoms, prisidėjusiems prie to, ką pavadinčiau maloniu trišaliu pokalbiu, jei tai tik nėra vienas kitam prieštaraujantys žodžiai! Norėčiau padėkoti visiems suinteresuotiesiems asmenims už tai, ką pasiekėme.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti Europos Parlamento pranešėjui Claude Moraesui. Pranešėjas kartu su šešėlinių pranešėjų komanda atliko puikų darbą. Parlamentas, Komisija ir Taryba iš tiesų pasiekė susitarimą. Labai daug padėjo ir ministras.

Pasiekėme kompromisą, kuris yra gerai suderintas ir atitinka 2007 m. pateiktą pasiūlymą. Ilgalaikio gyventojo statuso pratęsimu asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, bus užtikrinta didesnė apsauga ir teisinis tikrumas Europoje esantiems pabėgėliams ir geresnė jų integracija į mūsų visuomenę.

Tai pirma pagrindinė prieglobsčio politikos paketo dalis – pirmas iš šešių teisės aktų – ir pirmas žingsnis siekiant bendro tikslo sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą 2012 m. Tai bus svarbus politinis ženklas, kad galime pasiekti susitarimą, kad siekiame kartu eiti šiuo sunkiu, bet reikalingu keliu ir daryti pažangą ir kad šiuo atveju galime elgtis protingai ir konstruktyviai. Norėčiau už tai padėkoti.

Dėl daug kartų minėtų atitikties lentelių Komisija Tarybai pateikė pareiškimą. Jums leidus norėčiau perskaityti: „Komisija primena apie savo įsipareigojimą siekti, kad valstybės narės sukurtų atitikties lenteles dėl priemonių, kurios susijusios su ES direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę, ir praneštų apie jas Komisijai, kad būtų užtikrintas ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę ginant piliečių interesus, sukurta geresnė teisinė bazė ir padidintas teisinis skaidrumas, taip pat siekiant patikrinti nacionalinių taisyklių suderinamumą su ES nuostatomis.

Komisija apgailestauja, kad trūksta pritarimo nuostatai, kuri įtraukta į 2007 m. pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva dėl ilgalaikių gyventojų ir kuriame siekta, kad atitikties lentelės taptų privalomos.

Komisija, norėdama pasiekti kompromisą ir užtikrinti, kad nedelsiant būtų patvirtintas pasiūlymas dėl ilgalaikių gyventojų, gali pritarti privalomos nuostatos dėl atitikties lentelių pakeitimui, kuris būtų įtrauktas į dokumentą kaip atitinkama konstatuojamoji dalis, kurioje būtų skatinama valstybes nares laikytis šios praktikos.

Todėl pozicija, kurios šiuo atveju laikosi Komisija, neturėtų būti precedentas. Komisija ir toliau stengsis kartu su Europos Parlamentu ir Taryba surasti tinkamą šios horizontaliosios institucinės problemos sprendimą.“

Manau, galime su tuo sutikti. Svarbu, kad šis pareiškimas yra įtrauktas į protokolą ir išklausytas. Kaip jau minėjau ankstesnėse diskusijose, Komisija pakartoja šį argumentą.

Nepaisant to, labai svarbu tai, kad pasiekėme susitarimą dėl šio konkretaus pranešimo. Dar kartą dėkoju visiems už jūsų indėlį.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva, PPE frakcijos vardu.(FR) Pone pirmininke, Komisijos nare, C. Moraesai, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau pasidžiaugti puikiai atliktu pranešėjo C. Moraeso darbu ir pavyzdiniu šešėlinių pranešėjų, Komisijos ir Tarybos bendradarbiavimu.

Šis pranešimas – didelis žingsnis į priekį kuriant suderintą Europos prieglobsčio sistemą. Su Taryba pasiektas susitarimas buvo reikalingas, todėl labai džiaugiuosi, kad šiuo klausimu padarėme pažangą. Prieglobsčio politikos paketas yra kur kas platesnis, ir iš tikrųjų dar daug ką reikia nuveikti. Todėl negalime nuleisti rankų, ir, manau, kad Taryba ir būsimose derybose laikysis tokio pat bendradarbiavimu grįsto požiūrio. Tai ir norėjau pabrėžti iš pradžių.

Dėl dokumentų turinio, nekartodama pranešėjo žodžių, norėčiau pažymėti du dalykus. Pirma, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu integruoti trečiųjų šalių piliečius į mūsų visuomenę. Atvykstantys migrantai mūsų šalių ekonomikai yra tikras turtas. Tačiau negalime priimti visų atvykėlių bet kokiomis sąlygomis. Kai kurios vyriausybės pastaraisiais mėnesiais suprato, kad jų integracijos modeliai žlugo.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, ALDE frakcijos vardu.(SV) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti C. Moraesui, parengusiam pranešimą, dėl kurio čia diskutuojame – pranešimą, kuriame, kaip įprasta, išlaikyti aukšti standartai ir pabrėžtas nuoširdus siekis laikytis humanitarinių principų ir pagarbos žmonėms principo.

Asmenys, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, valstybėje narėje dažnai lieka labai ilgai, kartais net visą savo likusį gyvenimą, nes pažeidžiamumas ir persekiojimas šalyje, iš kurios jie yra pabėgę, taip pat tęsiasi labai ilgą laiką. Daugelis asmenų, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, atsiduria tokioje pat padėtyje kaip ir tie, kurie vadinami pabėgėliais. Būtų pagrįsta šiuos žmones, pragyvenusius penkerius metus, laikyti tos šalies ilgalaikiais gyventojais, – būtent tokio požiūrio laikosi Komisija ir Parlamentas. Taryba siekė laikytis kitokio požiūrio, kuris, mano nuomone, yra apgailėtinas.

Be to, norėčiau pabrėžti, kad tarptautinę apsaugą gaunančio asmens šeimos nariai privalo turėti galimybę pasirinkti, kaip toliau gyventi. Pvz., išsiuntimo atveju šeimai turi būti leista pasirinkti, ar vykti kartu, ar pasilikti. Džiaugiuosi, kad Parlamentas patvirtins šį pranešimą. Gaila, jog Taryba nepatvirtino atitikties lentelių, bet džiaugiuosi, kad darome spaudimą dėl pranešimų, kurie turi būti įtraukti į bendrą Europos prieglobsčio sistemą.

Reikia tikėtis, kad nuo šiol Taryba bus linkusi labiau įsiklausyti. Visiems nustatytas toks pat galutinis terminas – 2012 m. Turime atsisakyti savo senų, įsišaknijusių požiūrių ir laikytis europinio modelio, kuris yra pats palankiausias prašantiems prieglobsčio asmenims ir migrantams. Kitaip žodis „solidarumas“ netrukus taps bereikšmis.

Norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui C. Moraesui už puikiai atliktą darbą ir labai gerą, jeigu ne puikų, bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, Verts/ALE frakcijos vardu.(NL) Pone pirmininke, praėjusią savaitę kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu lankėmės Atėnuose, o ten viešėdama kalbėjausi su Mamuthu. Mamuthas yra 26 m. vyras, atvykęs iš Eritrėjos. Į Europos Sąjungą jis atvyko per Graikiją ir pasiekė Nyderlandus, kur pageidavo pasilikti, nes toje šalyje turėjo pažįstamų, tačiau buvo išsiųstas atgal į Graikiją. Mamuth pasakojo, kad jis Graikijoje pagaliau įgijo pabėgėlio statusą, todėl negalėtų toliau laisvai keliauti; be to, praeitų labai daug laiko, kol jam būtų suteikta Graikijos pilietybė.

Dėl tokių jaunuolių kaip Mamuthas, kurie turi teisę į naują gyvenimą ir nenusipelnė būti siuntinėjami pirmyn ir atgal, džiaugiuosi, kad Parlamentas rengiasi pakeisti padėtį, o pranešėjas Claude Moraes sugebėjo žengti šį pirmą žingsnį rengiant mūsų prieglobsčio politikos paketą. Taip pat svarbu, kad Mamuthui, kuris pageidauja pradėti savo naują gyvenimą Nyderlanduose, būtų suteikta galimybė palyginti turimas galimybes, nes šis jaunas žmogus turi teisę įvertinti, kaip skirtingi klausimai sprendžiami Graikijoje ir Nyderlanduose ar kitose šalyse, kuriose jis norėtų kurti savo gyvenimą.

Ačiū, pone C. Moraesai, už bendradarbiavimą; pažiūrėsime, ar ilgai šis procesas užtruks Mamutho atveju.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(MT) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti Claude Moraesui už pranešimą ir jį pasveikinti. Pritariu pranešimui ir palankiai jį vertinu, nes bus suteiktos naujos teisės asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, įskaitant pabėgėlius. Šiems asmenims bus suteiktos teisės, kurios jau suteiktos trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai gyvenantiems Europos Sąjungoje ilgiau kaip penkerius metus. Tačiau šiame pranešime įžvelgiu keletą trūkumų. Esu iš šalies, kurioje susidūrėme su šiomis problemomis, ir norėčiau pabrėžti, kad penkeri metai – per ilgas laikotarpis šiame pranešime numatytoms teisėms įgyti. Tai ypač aktualu šalims, priėmusioms daug atvykusių asmenų, kurie tose šalyse tebėra; šie asmenys įstringa pirmoje šalyje, į kurią atvyko. Panaši padėtis susiklostė ne tik mano šalyje, bet ir kitose šalyse, o Graikija – vienas iš tokių pavyzdžių. Čia gyvena daug žmonių, kurie turi laukti penkerius metus, kad galėtų pasinaudoti teisėmis, kurios numatytos šiame teisės akte. Žinoma, galiausiai ilgalaikio gyventojo statusas jiems atneša naudos, tačiau šie asmenys gali persikelti ir į kitas Europos Sąjungos šalis, o tai būtų didžiulė pagalba tokioms šalims kaip Graikija, Malta, Kipras ir kitoms. Todėl manau, kad šis teisės aktas, nors ir geras, gali būti dar patobulintas sumažinant nustatytą penkerių metų laukimo laikotarpį. Baigdamas kalbą norėčiau padėkoti pranešėjui Claude Moraesui už pritarimą ir už tai, jog padarė viską, kad įtrauktų nuorodą – nors ir simbolinę – į aiškinamąją dalį pranešimo pabaigoje.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Pone pirmininke, aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti kolegai Claude Moraesui už pranešimą. Be to, norėčiau padėkoti jam už dideles pastangas kaip Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto koordinatoriui.

Manau, nuostabu, kad šia nauja direktyva galiausiai bus užpildytas teisinis vakuumas dėl asmenų, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, teisės gyventi visoje Europoje. Šiems asmenims, kurie yra įsikūrę vienoje iš valstybių narių, nėra užtikrintas teisinis tikrumas, nes dabartinėmis aplinkybėmis jie negali gauti ilgalaikio gyventojo leidimo, kurį turi teisę gauti kiti trečiųjų šalių piliečiai. Šiems žmonėms turi būti suteikta teisė gauti ilgalaikio gyventojo leidimą jų nediskriminuojant, o vienintelė sąlyga turėtų būti teisėtas buvimas valstybėje kaip ir kitų trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu. Esu įsitikinęs, kad skaičiuojant reikėtų atsižvelgti į visą teisėto buvimo Europos Sąjungoje trukmę nuo tada, kai pateikiamas prašymas dėl tarptautinės apsaugos.

Kartu reikia atsižvelgti ir į tai, kad šie asmenys, atsidūrę už Europos Sąjungos ribų, beveik visada yra itin pažeidžiami, ir bet kokie veiksmai atšaukiant tarptautinę apsaugą ar teisę gyventi turi būti sprendžiami atsižvelgiant į šių žmonių pagrindines teises ir negrąžinimo principą.

Šioje direktyvoje nustatytos reikiamos papildomos nuostatos dėl procedūrų, kurios gali būti taikomos išsiuntimo atveju ar atšaukiant tarptautinę apsaugą. Manau, kad balsuodami turime pritarti Claude Moraeso pranešimui, nes šis pranešimas – bendro Europos Sąjungos prieglobsčio ir migracijos sistemos paketo dalis.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Pone pirmininke, nevertinu šio pranešimo „pro rožinius akinius“. Sąmoningai žvelgiu mūsų šalių piliečių akimis, kurie nerimauja, kad pabėgėliams, pragyvenusiems valstybėje narėje penkerius metus, bus suteiktas ilgalaikio gyventojo statusas. Šis statusas galios visoje ES teritorijoje. Taigi, pabėgėlis, įsikūręs šalyje, kurioje galioja palyginti negriežti prieglobsčio teisės aktai, po penkerių metų galės persikelti į bet kurią kitą pasirinktą valstybę narę – ir, žinoma, iš pradžių pasirinks tą šalį, kurios taisyklėse bus spragų ar kurios bus ne tokios griežtos, o vėliau persikels gyventi ten, kur socialiniai standartai bus gerokai aukštesni. To padarinys bus antrinė migracija ir piktnaudžiavimas. Netgi penkerių metų laikotarpis prieglobsčio atveju yra problemiškas, nes dažnai administracinės procedūros sąmoningai uždelsiamos ir atliekami tyrimai. Direktyvos išplėtimas užkrautų dar didesnę naštą aukštais socialiniais standartais pasižyminčioms valstybėms narėms, nors šios šalys jau susiduria su problemomis, o pabėgėliams būtų dar sunkiau integruotis. Labai kritiškai vertinu šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone pirmininke, nedaug tegaliu pridurti. Plačiai pritariama C. Moraeso atliktam darbui dėl šios itin svarbios direktyvos.

Norėčiau tik dar kartą pakartoti C. Moraesui ir kitiems nariams, kad tai yra labai svarbi jų darbo dalis. Manau, rytoj šis pranešimas sulauks pritarimo per balsavimą. Tai pirmas bendras žingsnis kuriant 2012 m. prieglobsčio politikos paketą. Tačiau norėčiau, kad išliktų ši naudinga bendradarbiavimo dvasia, nes man jūsų paramos reikia rengiant ir likusias direktyvas – pasikliauju jumis.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, pranešėjas. – Pone pirmininke, norėčiau dar kartą padėkoti Komisijos narei už atliktą darbą.

Viena iš priežasčių, kodėl viliamės pirmą prieglobsčio politikos paketo dalį užbaigti per rytoj vyksiantį balsavimą – ir manau, kad tai bus triuškinantis balsavimas – yra ta, kad, nors prieglobstis ir išlieka viena svarbiausių temų šiame Parlamente – ypač opia mažesnėms šalims, kaip mums paaiškino S. Busuttil – kiekvienas su prieglobsčiu susijęs teisės aktas gali turėti neproporcingą poveikį ne tik mažoms valstybėms, bet ir tokioms krizės apimtoms šalims kaip Graikija.

Visi turėtume veikti atsargiai, kaip elgėmės rengdami šį pranešimą, o iš aiškinamojo memorandumo nuostatų matyti, kad buvo rimtai atsižvelgta į narių nuogąstavimus, visų pirma tais atvejais, kai tuos nuogąstavimus išreiškė rimtai dirbantys nariai. Pvz., manau, kad galėtume įtraukti M. Nedelchevos pastabas dėl integracijos ir C. Wikström pastabas dėl šeimos narių ir išsiuntimo, taip pat smurto namie ir kitų problemų. Tai bendradarbiavimas, kai derybos sklandžiai vyksta aukštesniu Komisijos ir Tarybos lygmeniu, ir tai bendras mūsų ir kolegų Parlamente nuopelnas.

Galiausiai, ponia J. Sargentini, iš tikrųjų norėjau rasti tinkamą būdą pasakyti, kad atitikties lentelės labai svarbios. Teigti, kad prieglobsčio prašantys žmonės dabar laukia, kol bus patvirtintos atitikties lentelės, turbūt yra išradingiausias ir vaizdingiausias būdas įtikinti priimti sprendimą dėl atitikties lentelių, todėl tikiuosi, kad Taryba tai girdėjo. Dar kartą dėkoju visiems kolegoms už pritarimą šiam pranešimui po tokio ilgo laiko.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2010 m. gruodžio 14 d., antradienį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika