Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2052(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0338/2010

Predkladané texty :

A7-0338/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 21
CRE 13/12/2010 - 21

Hlasovanie :

PV 15/12/2010 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0484

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 13. decembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

21. Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je správa pána Juvina v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov (2010/2052(INI)) (A7-0338/2010).

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, prečo správa o reklame? Lebo reklama môže byť tá najlepšia a aj tá najhoršia vec.

Môže to byť tá najhoršia vec, ak je klamlivá, ak je dotieravá, ak je podvodná, ak nehrá podľa pravidiel a, v neposlednom rade, ak neposkytuje spotrebiteľovi to, čo očakáva, teda informáciu. Môže to byť tá najlepšia vec, lebo reklama je aj úžasný nástroj pre rozvoj hospodárstva. Reklama je mazadlom kolies hospodárstva, a ako niektorí ľudia povedali, reklama, ak je dobre urobená, poskytne spotrebiteľovi aj prostriedok na porovnanie a do určitej miery podnecuje hospodársku súťaž.

Reklama teda nie je niečo nové, tak prečo nový text, keď tu už texty existujú? Z niekoľkých dôvodov. Po prvé, lebo súčasná reklama nie je tou, čo bývala. Nedávno som čítal americkú správu, dosť podobné je to však aj v Európe, že 29. novembra minulého roka sa za jeden deň zrealizoval obchod na internete s obratom viac než 1 miliarda USD. Je to výrazný nárast v obchodovaní cez internet a online reklamných nástrojoch. Jedným z dôvodov tejto správy je, že texty regulujúce reklamu sú niekedy celkom nevhodné pre nástroje, ktoré sa objavili v posledných rokoch.

Reklama môže byť dotieravá a v rastúcej miere aj je; napáda súkromný život. V reklame je aj niečo pomerne nové, čo nie je vyjadrené textami. Reklama môže byť skrytá. Reklama sa nemusí vyjadriť. Výborným príkladom je Facebook, jedna zo sociálnych sietí – nový nástroj, na ktorý sa nevzťahujú právne predpisy –, kde skupiny ľudí hlásia údajnú chybu výrobku a podobne. Toto všetko môže za niekoľko dní alebo týždňov doslova zničiť obchodnú značku.

Je preto jasné, že včerajšia reklama nie je vôbec ako dnešná reklama, ktorá používa nástroje, ktoré predtým neexistovali. Myslím tým behaviorálnu reklamu, cielenú reklamu a čítanie súkromných e-mailov. Chce tu niekto alebo súhlasí tu niekto s tým, aby boli čítané jeho súkromné e-maily? Áno, toto sa dnes deje na účely reklamy.

V podstate si, dámy a páni, myslím, že musíme mať na mysli niekoľko veľmi prostých hodnôt: rešpektovanie súkromného života, ochranu najzraniteľnejších skupín, lebo veľmi dobre vieme, že deti patria medzi najzraniteľnejších ľudí, ktorí prijímajú takzvanú behaviorálnu reklamu, teda reklamu, ktorá sa cielene zameriava na ich zvyky. Tieto deti nechápu, že táto reklama nie je len náhodne zaslaná reklama. Je to reklama, ktorá sa cielene zameriava na ich individuálne želania. Dospelý to môže pochopiť, ale dieťa nie.

Nová technológia teda prináša nové úlohy: dôležité hospodárske úlohy. V podstate to vidíme, toto je skutočne politická diskusia. Podľa niektorých odborníkov, ktorí v žiadnom prípade nechcú, aby bol zasiahnutý svet reklamy, je tento problém vyriešený. Je tiež pravda, ako nám niektorí odborníci vysvetľujú, že koniec koncov sú spotrebitelia varovaní dlhými a veľmi podrobnými politikami ochrany dôverných údajov na internetových stránkach. V skutočnosti vieme, že nikto nečíta tieto dlhé, nezrozumiteľné politiky ochrany dôverných údajov, a keď sa čítajú, nedá sa im porozumieť, skutočne sa nedajú prečítať. Vidíme, že nakoniec sa stále vraciame k tomu istému problému. Reklama musí byť čestná, musí rešpektovať druhých ľudí a musí rešpektovať súkromný život. Spotrebitelia nesmú byť špehovaní a nesmú sa stať cieľom bez ich vedomia. Spotrebitelia, občania, sa musia rešpektovať.

Vážený pán predsedajúci, a týmto skončím, z tohto dôvodu musíme mať dva ciele. Po prvé, reklama musí byť čestná: čestnejšia, úctivejšia, účinnejšia, musí teda viac rešpektovať súkromný život, ale aj občania, teda občania, ktorí sú spotrebiteľmi, musia mať väčšie povedomie a nesmú byť manipulovaní, musia byť lepšie informovaní a náročnejší. To je celým účelom tejto správy.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dúfam, že prijmete túto správu a budete v tomto Parlamente za ňu, vo všeobecnosti, hlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vážený pán predsedajúci, vítam správu o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov. Keďže správa nehovorí o regulácii reklamy na hazardné hry, chcela by som pripomenúť, že najmä stávkovanie cez internet a reklamy naň nepoznajú hranice a sú ľahko dostupné mladým ľuďom. Sedem členských štátov síce zakazuje online hazardné hry, ale aj tak sú tam stále dostupné. Pevne verím, že je potrebné zamerať sa na prevenciu pred negatívnymi následkami prepadnutia závislosti od hrania. Musíme v celej Európskej únii presadiť zákaz reklamy na hazard zacielenej na deti a mladých ľudí, lebo vystaviť deti vplyvu reklamy na virtuálne stávkovanie je ohrozenie ich budúceho života rovnako ako ich vystaviť neobmedzenej reklame na alkohol, cigarety a ďalšie návykové látky. Navyše, reklamy na herne a reklamy na hazardné hry niekedy nepodliehajú obmedzeniam ani mimo internetu, a tak sa herne a reklamy často nachádzajú blízko škôl. Dúfam, že dnešná rozprava dá nový impulz Komisii, aby navrhla zákaz reklamy na hazard vzhľadom na nespochybniteľný verejný záujem.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D). – (EL) Vážený pán predsedajúci, chcem zablahoželať pánovi spravodajcovi Philippovi Juvinovi k jeho správe o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov.

Správa hodnotí súčasné právne predpisy, podčiarkuje problémy spojené s ich uplatňovaním a nekalými obchodnými praktikami a zdôrazňuje význam samoregulácie, ochrany zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti, dospievajúci a starší ľudia, a potrebu používať reklamu ako silný katalyzátor v boji proti stereotypom a predsudkom.

Pripravila som stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a som rada a ďakujem pánovi spravodajcovi, že zahrnul všetky naše návrhy pre zabezpečenie rodovej rovnosti a ľudskej dôstojnosti. Vyzývam všetkých zúčastnených, aby úzko spolupracovali v boji proti hanlivým a klamlivým reklamám, ktoré degradujú obraz žien, a aby podporili zdravé normy, aby reklama mohla uplatniť kladný vplyv na sociálne vnímanie, pokiaľ ide o ľudskú dôstojnosť a úlohy pohlaví.

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som hovoriť o vete za poslednou pomlčkou odseku 25, na ktorú by sa malo vzťahovať oddelené hlasovanie a ktorá bude, dúfam, vymazaná z tejto správy. Hovorí sa v nej, že keď vyhľadávače zobrazujú reklamy v súvislosti s určitým hľadaným slovom – teda keď niekto napíše hľadané slovo a toto hľadané slovo je obchodný názov –, vyžadovalo by to súhlas majiteľa obchodnej značky.

Zvonka to možno znie rozumne, ale je to úplne v rozpore s daným zákonom o ochranných známkach. Ide predovšetkým o to, že ochranné známky sú zaregistrované v 45 rozličných triedach tovarov a služieb a rovnaká známka môže byť v rozličných triedach v tom istom registri. Mohlo by to napríklad znamenať, že ak chce niekto zobrazenú reklamu spojenú so slovom „golf“, vyžadovalo by to pre každého súhlas od Volkswagenu.

Druhým problémom je samotné množstvo ochranných známok. V Európe sú milióny ochranných známok. V samotnom OHIM (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu) v Alicante a v mnohých ďalších úradoch ich je 600 000, takže ak by chcel niekto propagovať niečo spojené so slovom „silver“ (striebro), musel by zrejme dostať povolenie od tisícov vlastníkov ochrannej známky. Jednoducho to nie je reálne. Ak by to bolo uzákonené – čo dúfam nebude –, zničilo by to vo veľkej miere podnikanie v oblasti vyhľadávacích nástrojov v Európe a zničilo by to legitímnu reklamu a legitímnu hospodársku súťaž. Takže vyzývam kolegov, aby hlasovali...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Úvodom chcem povedať, že je dobré, že sa na pôde Európskeho parlamentu otvára diskusia o nekalých praktikách v oblasti reklamy, najmä v súvislosti s rozvojom nových reklamných metód a technológií.

Nové spôsoby digitálnej komunikácie otvorili reklamným spoločnostiam široký priestor pre ich uplatnenie. S novými možnosťami reklamy však prišli aj nové problémy s agresivitou, klamlivosťou či zneužívaním dôverčivosti detí či mladistvých pred silným útokom na ich vedomie. Regulácia reklamy na internete musí reagovať na kreativitu tvorcov a metódy a spôsoby, ktoré presahujú ochranu súkromia, etické rámce či zasahujú do osobnosti detského vývoja, je nevyhnutné obmedziť. Preto sa musíme sústrediť na dôslednú analýzu, preskúmanie súčasných trendov a orientovať sa na to, aby sme novými pravidlami zamedzili tým technológiám a tým možnostiam, ktoré zasahujú do súkromia rodín, do súkromia detí, ktoré poškodzujú zdravý vývoj rodiny a dôsledne tieto pravidlá potom uplatňovali.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcel vyjadriť poďakovanie pánovi spravodajcovi. Z hľadiska hodnôt, ku ktorým sa prikláňam, sme diskutovali o jednej z najdôležitejších tém posledného obdobia. Jediná vec, ktorá ma trápi, je tá, že táto diskusia sa uskutočnila v takú neskorú hodinu. Ako správa zdôrazňuje, najzraniteľnejšie osoby z hľadiska reklamy sú deti a dospievajúci, ktorých slobodná vôľa nie je dosť silná a ktorí sú ľahko ovplyvniteľní. Toto sa netýka len podvodných, klamlivých a agresívnych reklám, ale aj reklám vo všeobecnosti, keďže žijeme v novom svete, kde ľudia čelia ohromnému tlaku zapadnúť do spotrebiteľskej spoločnosti už v detskom veku. V detských programoch by mali byť všetky typy reklamy výslovne zakázané.

Ďalej musím osobitne zdôrazniť skutočnosť, že to nemusia byť len tradičné médiá ako televízia alebo rozhlas, ktoré znamenajú najväčšiu hrozbu pre mladých ľudí, ale je to svet internetu. Reklama je tam najagresívnejšia a práve tam môže spôsobiť najväčšiu škodu na spotrebiteľovi, na ktorého je cielene zameraná. Najbezohľadnejšie spoločnosti dokonca ignorujú ochranu osobných údajov a narúšajú súkromie ľudí prostredníctvom využívania stránok sociálnych sietí. Toto sa musí definitívne zakázať a penalizovať. Z tohto hľadiska musíme všetci navrhnúť opatrenie, ktoré prijme Európska únia.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v plnej miere podporujem návrh na uznesenie o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov, ktoré predložil pán Juvin. Vzhľadom na dôležitosť reklamy nielen na hospodárstvo, ale aj na domáci trh a spotrebiteľov si myslím, že je nevyhnutné prijať opatrenie na elimináciu negatívneho vplyvu, ktoré na nich môžu mať niektoré reklamné praktiky.

Veľmi oceňujem najmä spravodajcove hodnotenie existujúceho legislatívneho a nelegislatívneho rámca a nedostatky zaznamenané v jeho interpretácii a uplatňovaní, ktoré znemožnili dosiahnuť žiaducu úroveň harmonizácie.

Naše úsilie musíme zamerať na boj proti nečestným obchodným praktikám v reklamnom sektore rozšírením oblasti existujúcich pravidiel.

Návrh poskytuje vhodné riešenie trvalého problému dosiahnutia správnej rovnováhy medzi konkurenčnými prioritami, ako je sloboda prejavu a ochrana spotrebiteľa.

Na záver by som chcela ešte raz zablahoželať pánovi spravodajcovi a tieňovým spravodajcom.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Rôzne druhy reklamy, ktoré sa rozmáhajú prostredníctvom nových komunikačných médií v posledných rokoch, sa stali spoločenským fenoménom prinášajúcim so sebou nebezpečenstvo zneužitia dôvery bežného spotrebiteľa.

Domnievam sa, že ochrana spotrebiteľov v tejto oblasti si vyžaduje aspoň minimálnu právnu úpravu, a súhlasím s pánom spravodajcom a blahoželám mu k jeho správe, že sa na to pozrel takýmto konštruktívnym spôsobom, a to predovšetkým v prospech zraniteľných skupín, akými sú deti a mladí ľudia, ako aj niektorí predrečníci už spomínali, a ja sám ako lekár sa za toto silno prihováram. Treba zabrániť prípadom úmyselného zavádzania, keď sa spotrebitelia rozhodujú na základe informácií v domnienke, že sa jedná o objektívne fakty alebo o overené štúdie, pričom informácia má len reklamnú alebo komerčnú povahu. Za znepokojujúci považujem aj rozvoj reklamných praktík priamo útočiacich na súkromie spotrebiteľov, akými je napríklad čítanie obsahu elektronickej pošty tretími stranami, ktoré tento obsah zneužívajú na komerčné účely. Reklamné postupy používané firmami musia bez výnimky rešpektovať dôvernosť súkromnej korešpondencie a právne predpisy upravujúce ochranu súkromia.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Vážený pán predsedajúci, je ťažké nepochybovať v tejto súvislosti, najmä ak sa berie do úvahy vplyv reklamy na správanie občanov. Každý deň sa objavujú prieskumy a všetky obsahujú odlišné výsledky.

Reklama však platí, súkromné spoločnosti minú milióny na reklamy v rozhlase, televízii a tlači, ako aj na nepriamu reklamu vo forme sponzorstva. Zároveň tu existuje dilema pri jej posudzovaní. Na jednej strane sú ľudia, ktorí hovoria, že jedným zo spôsobov liečby alkoholizmu je zákaz reklamy. Už vieme, že užívanie drog v posledných desaťročiach exponenciálne rastie, a keďže sú nezákonné, nielenže sa na ne nerobí reklama, ale nedajú sa ani kúpiť bez predpisu.

Preto si myslím, že na úrovni EÚ existuje potreba nezávislej analýzy a riadneho prieskumu bez akýchkoľvek osobných záujmov, aby sa skutočne stanovilo, čo je dobré a čo zlé, čo je prínosné a čo nie, a na základe tohto môžeme potom regulovať. Myslím si, že bez tohto budeme mať každý deň odlišné prieskumy s výsledkami, ktoré chcú mať ľudia, ktorí ich vykonávajú.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, v mene Komisie a najmä pani podpredsedníčky Redingovej chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za hodnotnú správu, ktorá analyzuje niekoľko kľúčových aspektov týkajúcich sa vplyvu súčasnej reklamy a správania spotrebiteľov. S cieľom nájsť najlepší spôsob riešenia problémov vyplývajúcich z vývoja internetu a nových technológií Komisia v širokej miere konzultovala existujúci právny rámec pre ochranu dát v rokoch 2009 a 2010.

Konzultácie potvrdili, že základné zásady súčasných právnych predpisov EÚ na ochranu údajov sú stále vo vysokej miere platné. Rovnako sa však ukázalo, že EÚ potrebuje komplexnejší a súdržnejší prístup vo svojej politike na ochranu dát pre EÚ a mimo EÚ. Výsledkom je to, že 4. novembra prijala Komisia oznámenie o komplexnom prístupe k ochrane osobných údajov v Európskej únii.

Online reklama prináša mnohé výhody európskym občanom najmä v oblasti poskytovania voľného prístupu k službám. Mnohé z cielených techník – zobrazenie, kontextové a určité reklamy súvisiace s vyhľadávaním a podobne – nezahŕňajú sledovanie a nie sú predmetom vážneho znepokojenia. Moja kolegyňa pani podpredsedníčka Neelie Kroesová vyzvala odvetvie na zriadenie samoregulačného rámca pre online behaviorálnu reklamu založeného na právnom rámci EÚ a štyroch zásadách účinnej transparentnosti, vhodnej formy potvrdenia alebo súhlasu, komfortnosti pre užívateľa a účinného presadzovania práva. Komisia bude monitorovať úsilie odvetvia, aby posúdila, či sú nevyhnutné ďalšie regulačné opatrenia.

Pokiaľ ide o reklamné e-maily a dôvernosť oznámení, telekomunikačná reforma prijatá pred rokom posilnila a objasnila pravidlá EÚ týkajúce sa súkromia. Stanovila aj jasnú povinnosť pre členské štáty zaviesť odradzujúce sankcie a zabezpečiť, aby príslušné orgány nemali len potrebnú právomoc na ich presadenie, ale aby aj disponovali zodpovedajúcimi zdrojmi. Členské štáty musia do mája 2011 transponovať tieto ustanovenia do vnútroštátneho práva.

Komisia uznáva, že medzi členskými štátmi existujú určité rozdiely v transpozícii smernice o nečestných obchodných praktikách. Komisia si myslí, že takéto rozdiely, z ktorých niektoré Komisia rieši prostredníctvom spolupráce s členskými štátmi, sú okrajové, a že požadovaná úroveň harmonizácie sa zdá byť dosiahnutá.

Použitie všeobecných ustanovení dáva určitý voľný priestor členským štátom, ale súčasne zabezpečuje aktuálnosť smernice v budúcnosti. V tejto súvislosti je usmernenie o uplatnení smernice o nekalých obchodných praktikách jednou z iniciatív podniknutých Komisiou s cieľom zaistiť účinnosť celej harmonizácie; inými slovami zabezpečiť, aby boli v členských štátoch rovnaké predpisy interpretované a uplatňované tým istým spôsobom. Ako návrh správy naznačuje, určite budeme pokračovať v práci na usmernení a aktualizovaní tohto dokumentu s cieľom zohľadniť nové otázky a vývoj. Komisia tiež vyvíja právnu databázu o právnych predpisoch, právnictve a akademickej práci, ktorá podporí jednotné uplatňovanie tejto smernice v členských štátoch.

Vzhľadom na vyhlásenia týkajúce sa reklamy vo forme komentárov šírených na sociálnych sieťach, fórach a blogoch je dôležité poznamenať, že kedykoľvek spotrebitelia konajú v mene obchodníka a/alebo sú akýmkoľvek spôsobom financovaní obchodníkom, aby ho zastupovali bez toho, že to bude objasnené v stanovisku alebo vyhlásení, je tento postup zahrnutý do pôsobnosti smernice o nečestných obchodných praktikách ako forma skrytej reklamy. Pokiaľ ide len o názory, tieto, samozrejme, nie sú kvalifikované ako reklama.

V tejto súvislosti sa Komisia domnieva, že marketingové právne predpisy nie sú najprimeranejším nástrojom, keďže ide o záležitosť slobody prejavu. Smernica napriek tomu obsahuje osobitné ochranné prvky týkajúce sa zraniteľných spotrebiteľov. Vek je faktor, ktorý musia vziať vnútroštátne orgány do úvahy pri posudzovaní nekalého charakteru praktík. Správa o uplatňovaní smernice o nekalých obchodných praktikách, ktorá nadobudne platnosť v roku 2011, bude založená na skúsenostiach členských štátov vrátane oblasti reklamy pre deti a dospievajúcich v rozsahu údajov, ktoré budú v tejto súvislosti dostupné.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu o 12.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), písomne. (IT) Súhlasím s mnohými názormi pána Juvina o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov. Myslím si však, že šíreniu komentárov na sociálnych sieťach, fórach a blogoch, ktoré sú svojou podstatou rizikom pre vznik novodobého typu „skrytej reklamy“, možno zabrániť skôr identifikáciou nových foriem priestupkov podporovaných internetom a rozšírením pravidiel o uchovaní údajov poskytovateľom obsahu na internete než použitím určitých foriem cenzúry, keďže si myslím, že je prioritou rešpektovať právo každého vyjadriť svoj názor na internete, pokiaľ sa nedokáže, že sa tým porušuje zákon. Prekvapuje ma, že ľudia by mali rozmýšľať o cenzúre komentára na fóre, ktorý by podľa nich mohol ovplyvniť rozhodnutia spotrebiteľov o kúpe, a pritom sa domnievajú, že možnosť identifikácie pedofilov, ktorí lákajú deti cez sociálne fóra, je narušením súkromia v rozsahu súčasnej smernice 2006/24/ES o uchovávaní údajov. Je to prípad dvojakého metra? Spotrebitelia, najmä najmladší spotrebitelia, musia byť chránení pred skrytou reklamou. Napriek tomu je rovnako dôležité chrániť slobodu prejavu, ktorá je jedným z pilierov podopierajúcich naše demokracie. Z tohto dôvodu dúfam, že sa príslušným orgánom budú môcť poskytnúť nástroje, ktoré potrebujú na identifikáciu páchateľov trestných činov na internete prostredníctvom smernice 2006/24/ES na zahrnutie poskytovateľov obsahu, ako vyzýva vyhlásenie Parlamentu P7_DCL(2010)0029 z 23. júna 2010.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia