Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2075(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0326/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0326/2010

Keskustelut :

PV 13/12/2010 - 22
CRE 13/12/2010 - 22

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0466

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 13. joulukuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

22. Rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntely – "dark pools" jne. (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana Kay Swinburnen talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntelystä – "dark pools" jne. (2010/2075 (INI)) (A7-0326/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, esittelijä.(EN) Arvoisa puhemies, minun on vaikeaa selittää niille, jotka eivät tunne rahoitusalan terminologiaa, mistä nimettömänä käytävää kauppaa koskevassa mietinnössä oikein on kyse. Mietinnössä viitataan virallisesti rahoitusvälineillä käytävään kauppaan, johon kuuluu myös nimettömänä käytävä kauppa, jolla tarkoitetaan rahoitustapahtumia ja osakekauppoja, jotka tehdään ilman kauppaa edeltäviä avoimuusvaatimuksia. Toisinaan tähän viitataan myös julkistamattomana kauppana. Mietintö on yleisemmin arvio rahoitusvälineiden markkinointia koskevan vuonna 2007 annetun direktiivin täytäntöönpanosta osakekaupan osalta. Sillä pyritään käsittelemään rakenteellisia kysymyksiä, joita osakemarkkinoilla tällä hetkellä esiintyy.

Vaikka kyseessä on erittäin tekninen mietintö, olen ilahtunut keskustelusta, jota valiokunnassa on runsaasti käyty. Olen iloinen siitä, että kollegoideni ahkeran työn ansiosta olemme saaneet laajan tuen kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Esitetyistä 194 tarkistuksesta tehtiin 26 kompromissia, joihin useimmat ryhmistä saattoivat sitoutua.

Kun otetaan huomioon tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön antamisen ajankohta ja sen käsittelyn huipentuminen täysistunnossa tällä viikolla järjestettävään äänestykseen, uskon myös, että Euroopan parlamentti on osallistunut merkittävällä tavalla komission äskettäin julkaisemaan tausta-asiakirjaan rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin toisesta tarkistamisesta, koska siinä otetaan huomioon useita valiokunnassa käydyissä keskusteluissa esille otettuja kysymyksiä. Euroopan parlamentti on tällä mietinnöllä pyytänyt tekemään useita tutkimuksia erilaisista kauppapaikoista, joita nykyisin säännellään rahoitusvälineiden markkinoista annetulla direktiivillä. Mietinnöllä pyydetään yksityiskohtaisempaa analyysiä sen varmistamiseksi, että yhdenvertaisia palveluja tarjoavia paikkoja säännellään yhdenvertaisesti.

Uskon, että komissio on tausta-asiakirjassaan saattanut mennä vielä pidemmälle ja laajentanut järjestäytyneiden kaupankäyntijärjestelmien määritelmää niin, että se koskee myös kaikkia paikkoja, joissa ostajat ja myyjät kohtaavat. Tämä tarkoittaa, että merkittävä porsaanreikä paikataan. Tällä ratkaisulla kuitenkin varmistetaan oikeasuhtaisuuden säilyminen, koska säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien, sisäisten toteuttajien, broker crossing networks -verkostojen ja johdannaiskauppapaikkojen luokkien välillä sallitaan merkittävätkin erot.

Investoijien pitäisi suhtautua myönteisesti nimettömänä käytävän kaupan harjoittajille ehdotettuun uuteen valvontatasoon. Vaikka ne nykyisin tarjoavat suojaa suurempia markkinoita vastaan, niillä kuitenkin on mahdollisuus väärinkäyttöön. Kun sääntelyviranomaisille annetaan suora pääsy liiketoimintamalleihin, varmistetaan, että asiakkaiden tilaukset voivat edelleen kulkea niiden kautta ilman, että niiden annetaan kasvaa sellaisiin mittasuhteisiin, että ne vaikuttavat hinnan muodostumiseen. Niillä ei myöskään voida peitellä markkinoiden manipulointia.

Kuten tässäkin asiassa, Euroopan parlamentti ja komissio ovat myös rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin poikkeusten osalta samaa mieltä siitä, että ne on määriteltävä uudelleen ja niiden täytäntöönpano on yhdenmukaistettava koko EU:n alueella. Nykyistä mahdollisuutta siihen, että sääntelyn katvealueita EU:n jäsenvaltioissa hyödynnetään tietyn säännön parhaan tulkinnan löytämiseksi, ei saa enää antaa. Tämän mietinnön ja sen tarkistuksen laatimisen aikana oli selvää, että suurin puute rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin täytäntöönpanossa on ollut eurooppalaisen liiketoiminnan ilmoittamisjärjestelmän puuttuminen markkinoilta. Yhdysvaltain investoijat eivät voi käsittää, miten me EU:ssa voimme toimia ilman kyseistä välinettä. Sen tarpeellisuus on tunnustettu alalla, erityisesti investoijaryhmissä, mutta markkinaosapuolet eivät vielä kolmenkaan vuoden kuluttua rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin täytäntöönpanosta ole yhdistäneet voimiaan ja laatineet eurooppalaista liiketoiminnan ilmoittamisjärjestelmää. Komission tavoin myöskään talous- ja raha-asioiden valiokunta ei ole valmis tekemään muuta kuin valtuuttamaan hyväksytyt julkaisujärjestelyt, mutta jos markkinoilla ei löydetä asiaan ratkaisua, sitä on tuettava lainsäädännöllä.

Osakemarkkinoihin tällä hetkellä vaikuttavat mikrorakenteelliset kysymykset ovat herättäneet valiokunnassa kiivasta keskustelua. On katsottu, että pikatoimeksiantojen, osakekurssien manipulointiin tähtäävien valetarjousten ja markkinoiden tilannetta testaavien välittömästi poisvedettävien tarjousten kaltaiset käytännöt ovat epäoikeudenmukaisia tai jopa väärinkäytöksiä. Valiokunnassa oli kuitenkin paljon vaikeampaa päästä yhteisymmärrykseen tiettyjen markkinaosapuolten asemasta, erityisesti ohjelmoidun nopean pörssikaupan strategioiden mahdollisista hyödyistä. Selvien tietojen puuttuessa on vaikeaa tehdä mitään pysyviä johtopäätöksiä niiden asemasta – myönteisestä tai kielteisestä. Näin ollen, ennen kuin ehdotamme lainsäädäntötoimia, meidän on varmistettava, että meillä on tarpeelliset tiedot, jotta emme anna lainsäädäntöä, joka voi haitata EU:n markkinoiden tehokasta toimintaa.

Tärkeintä on varmistaa rahoitusmarkkinoidemme yhtenäisyys. Niissä ei ole kyse vain välittäjien tai tungettelijoiden mahdollisuudesta olla tekemisissä toistensa kanssa. Niillä tarjotaan investoijille kauppapaikka, jossa ne voivat ohjata pääomaa yrityksille ja yhtiöille, jotka toimivat reaalitaloudessamme. Tämä markkinoiden perustehtävä on pidettävä tarkasti mielessä, kun toteutamme rahoitusvälineiden markkinoita koskevan toisen direktiivin lainsäädäntömenettelyn.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, hyvä Kay Swinburne, tämä teksti on todella monimutkainen, mutta mistä siinä pohjimmiltaan on kyse? Jälleen kerran on kyse siitä, että otamme opiksemme kriisistä. Ei, me emme saa tehdä samoin kuin ennen. Kyllä, meidän on muutettava pelin sääntöjä ja palautettava järjestys tähän järjestelmään.

Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa on nyt ihmisiä, jotka käyttävät hyväkseen kriisiä ja ihmisten hätääntyneisyyttä vierittääkseen kaiken syyn EU:n niskoille. Kaikkialla ihmiset sanovat, että "On EU:n syytä, että asiat eivät toimi; se on euron syytä, ja tässä on ratkaisu: meidän on erottava EU:sta, meidän on lopetettava euron käyttäminen…". Meidän on jatkuvasti muistutettava kaikille näille ihmisille, että kyllä, me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä. Meidän on jatkuvasti muistutettava, että jos Euroopan valtiot eivät olisi liittoutuneet keskenään, jos ne toimisivat erillään muista, niitä ei enää olisi. Kyllä, me tarvitsemme sääntelyä, yhteistä politiikkaa ja yhteisiä sääntöjä, ja sääntöjämme on uudistettava ja järjestelmä saatava toimimaan paremmin.

Hyvät kollegat, pohjimmiltaan tämä asia on melko yksinkertainen: yhdessä olemme vahvoja, yksin joudumme kadotukseen!

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette antaneet aikaa avokätisesti. Tästä lähtien kiinnitän erityistä huomiota siihen, mitä istuntoja te johdatte, ja yritän osallistua niihin kaikkiin. Kay Swinburnen mietintö on erittäin tärkeä siksi, että me lopultakin keskustelemme rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntelystä. Ensimmäinen ja merkittävin virhe mietinnön osalta on se, että mietintö ja täydentävien säädösten pyytäminen ovat myöhässä. Toiseksi, jos sääntelykehys on tähän asti ollut epäselvä, meidän on takautuvasti ja perusteellisesti tutkittava, mitä on tapahtunut. Uskon, että suurien investointien jättäminen tiukemman valvonnan soveltamisalan ulkopuolelle on merkityksetöntä ja askel väärään suuntaan. On tutkittava kaupankäynnin luonnetta, mutta myös liikkellelaskettuja johdannaisia, ja uusia näkökohtia on säänneltävä tiukemmin.

Rahoitusmarkkinoiden johdannaistuotteet itse asiassa nopeuttavat inflaatiota. Taakka jää kansalaisten kannettavaksi, ja voitot kertyvät erilaisille kansainvälisille oikeushenkilöille, joiden taustat eivät aina ole puhtoisia. Ei myöskään olisi järkevää ohjata tällä tavalla saatuja voittoja reaalitalouteen. Silloin koko maapallo voisi sujahtaa rikkaimpien taskuun.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, Kay Swinburnen mietinnössä keskitytään varmistamaan, että monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä on kaikilla yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Mielestäni on yhtä tärkeää soveltaa niihin samaa valvontatasoa. Haluaisin korostaa tarvetta soveltuvampaan lainsäädäntöön, jolla pyrittäisiin vähentämään systeemistä riskiä ja varmistamaan oikeudenmukainen kilpailu markkinoilla.

Tällä hetkellä on huolestuttavaa, että kauppakäytännöistä ei ole saatavilla tietoa. Ainoa tapa varmistaa, että markkinat toimivat asianmukaisesti, on se, että sääntelyviranomaisilla on riittävästi tietoa asiasta. EAMV:n on luotava yhteiset ilmoitusnormit ja -muodot, joita sovelletaan kaikkiin tietoihin sekä järjestäytyneiden kauppapaikkojen että OTC-kauppojen osalta.

Mielestäni olisi hyödyllistä tutkia, miten toimeksiannon vähimmäiskoon määrittäminen dark pool -kauppojen osalta vaikuttaisi. Näin voitaisiin määrittää, käydäänkö kauppaa riittävästi.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, vastaan komission ja erityisesti komission jäsenen Barnierin puolesta toteamalla, että nykyisen komission ja G20-ryhmän keskeisenä tavoitteena on avoimuuden lisääminen rahoitusmarkkinoilla sekä sen varmistaminen, että kaikkiin asianosaisiin markkinatoimijoihin sovelletaan asianmukaista sääntelytasoa.

Haluan onnitella tohtori Swinburnea ja talous- ja raha-asioiden komiteaa mietinnöstä, jonka aiheena on rahoitusvälineillä käytävä kauppa – "dark pools" jne. Mietintö on tärkeä askel rahoitusvälineiden markkinoita koskevan direktiivin käynnissä olevassa tarkistamisessa. Komissio ottaa mietinnön suositukset huolellisesti huomioon, kun se valmistelee ehdotusta voimassa olevan direktiivin tarkistamisesta vuonna 2011. Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin tarkistaminen on tärkeä osa komission tavoitetta vakaammasta ja avoimemmasta rahoitusjärjestelmästä, joka auttaa yhteiskuntaa ja edistää yleisesti taloutta. Monet osat ovat jo paikoillaan. Hyvänä esimerkkinä on EU:n uuden valvontaviranomaisen perustaminen ensi kuussa.

Komissio on sitoutunut antamaan muista aloista ehdotuksia kesään 2011 mennessä. Luotamme Euroopan parlamentin tukeen ja siihen, että se hyväksyy tarvittavat uudistukset nopeasti, jotta varmistetaan, että niitä sovelletaan mahdollisimman pian.

Kuten tiedätte, rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi on EU:n rahoitusmarkkinoiden sääntelykehyksen kulmakivi. Se on annettu ennen rahoituskriisiä, mutta sen on osoitettu toimivan yleisesti hyvin myös viime vuosien vaikeina ja epävakaina aikoina.

Joitakin puutteita on kuitenkin havaittu. Myös teknologian kehittyminen ja rahoitusmarkkinoiden nopea kehitys ovat vaikuttaneet siihen, että muutama vuosi sitten huipputasoa olevat säädökset ovat nyt selvästi vanhanaikaisia.

Komissio antoi 8. joulukuuta luonnoksia kuulemisia koskeviksi ehdotuksiksi. Aiomme vastata kaikkiin haasteisiin kunnianhimoisesti ja kattavasti. Vaikka on totta, että rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin alkuperäiset tavoitteet ovat edelleen päteviä, ratkaisevana kysymyksenä on se, miten rahoitusmarkkinamme toimivat, miten saatavilla ja avoimia niiden pitäisi olla ja miten investoijille voidaan tarjota rahoitusvälineitä ja investointimahdollisuuksia.

Katsomme talousasioista vastaavan valiokunnan mietinnön tavoin, että uudenlaisten kauppapaikkojen ja kauppamenettelyjen sääntelyä on kehitettävä. Liiketoiminnan luonne on otettava tässä yhteydessä asianmukaisesti huomioon, jotta kaikille toimijoille taataan yhtäläiset toimintaedellytykset ja investoijia suojataan asianmukaisesti. Lisäksi on torjuttava markkinahäiriöitä aiheuttavia käytäntöjä.

Olemme myös samaa mieltä siitä, että on kehitettävä osakkeilla käytävään kauppaan sovellettavia avoimuussääntöjä ja asetettava uusia vaatimuksia muilla välineillä käytävälle kaupalle. Tohtori Swinburnen mietinnössä käsitellään myös toista tärkeää asiaa eli hyödykkeiden johdannaismarkkinoiden toiminnan ja sääntelyn parantamista G20-ryhmän periaatteiden mukaisesti.

Pyrimme myös tekemään kohdistettuja parannuksia investoijien suojelua koskeviin nykyisiin sääntöihin. Jotta investoijien luottamus voidaan palauttaa, on erittäin tärkeää, että kaikkia tuotteita ja myyntikäytäntöjä säännellään yhtäläisillä säännöillä.

Tällä tarkistuksella myös vahvistetaan valvontaa ja toimeenpanoa koko rahoitusmarkkinoilla, missä keskeisessä asemassa on uusi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. Komission yksiköt tekevät tässä asiassa tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa, erityisesti asiasta vastaavien, samoja kysymyksiä tarkastelevien Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten kanssa, jotta kansainvälinen lähentyminen voidaan varmistaa ja sääntelyn mahdolliset katvealueet välttää.

Kay Swinburnen mietintö on annettu sääntelyuudistuksen tärkeässä käännekohdassa. Olemme kiitollisia parlamentin jäsenten ilmaisemasta sitoumuksesta ja siitä, että analyysinne ja suosituksenne vastaavat erittäin vahvasti omiamme. Tällä mietinnöllä vahvistetaan tulevaa työtämme.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.

Seuraava istunto pidetään huomenna, torstaina 14. joulukuuta 2010, klo 9.00–13.00, 15.00–20.30 ja 21.00–24.00.

Esityslista on julkaistu, ja se on saatavilla Euroopan parlamentin Internet-sivustolla.

Istunto on päättynyt.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö