Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 13 december 2010 - Straatsburg Uitgave PB

24. Sluiting van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
  

(De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid