Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 13 december 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

24. Avslutande av sammanträdet
Anföranden på video
Protokoll
  

(Sammanträdet avslutades kl. 23.15.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy