Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 16.Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων - Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια - Ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων στη Σερβία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - Εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων (συζήτηση)
 17.Δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (συζήτηση)
 18.Διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας (συζήτηση)
 19.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (συζήτηση)
 20.Εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή - Χρηστή διακυβέρνηση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ (συζήτηση)
 21.Ο αντίκτυπος της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Ρύθμιση των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα - «αδιαφανείς δεξαμενές» («dark pools») κτλ. (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (757 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1833 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου