Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 13. detsember 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 11.Petitsioonid (vt protokoll)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Tööplaan
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.ELi ja Gruusia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping – ELi ja Gruusia vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuleping – Serbia ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi viisarežiimi lihtsustamise kava – ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu rakendamine (arutelu)
 17.Sisserände kontaktametnike võrgustiku loomine (arutelu)
 18.Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord (arutelu)
 19.Direktiivi 2003/109/EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele (arutelu)
 20.Territoriaalne, sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus – Hea valitsemistava ja ELi regionaalpoliitika (arutelu)
 21.Reklaami mõju tarbija käitumisele (lühiettekanne)
 22.Finantsinstrumentidega kauplemise reguleerimine – anonüümsed kauplemisplatvormid jne (lühiettekanne)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (403 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1815 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika