Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 13. joulukuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 11.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 12.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys:
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Euroopan unionin ja Georgian välillä - Euroopan unionin ja Georgian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta - Viisumivapaus Serbiassa ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa - EU:n ja Venäjän välisen viisumin saannin helpottamista koskevan sopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 17.Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustaminen (keskustelu)
 18.Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella (keskustelu)
 19.Direktiivin 2003/109/EY soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä (keskustelu)
 20.Alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus – Hyvä hallintotapa ja EU:n aluepolitiikka (keskustelu)
 21.Mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen (lyhyt esittely)
 22.Rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntely – "dark pools" jne. (lyhyt esittely)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (434 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1906 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö