Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2010. gada 13. decembris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sesijas atsākšana
 2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3. Priekšsēdētāja paziņojumi
 4. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 5. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 6. Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 7. Parlamentāro delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 9. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 10. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 11. Lūgumraksti (sk. protokolu)
 12. Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 13. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 14. Darba kārtība
 15. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 16. ES un Gruzijas nolīgums par vīzu izsniegšanas atvieglojumiem - ES un Gruzijas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras attiecīgajā valstī uzturas neatļauti - Vīzu režīma liberalizācijas sistēmas piemērošana Serbijā un Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā - ES un Krievijas nolīgums par vīzu režīma atvieglojumiem (debates)
 17. Sadarbības koordinatoru tīkla izveide imigrācijas jomā (debates)
 18. Vienota pieteikšanās procedūra uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai (debates)
 19.Direktīvas 2003/109/EK darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā starptautiski aizsargātas personas (debates)
 20.Teritoriālā, sociālā un ekonomiskā kohēzija – Laba pārvaldība un ES reģionālā politika (debates)
 21.Reklāmas ietekme uz patērētāju uzvedību (īss izklāsts)
 22.Finanšu instrumentu tirdzniecības regulējums – „dark pools” u. c. (īss izklāsts)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (432 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1858 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika