Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 13 december 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 5.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Samenstelling interparlementaire delegaties: zie notulen
 8.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 9.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 10.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 11.Verzoekschriften: zie notulen
 12.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.Overeenkomst EU/Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa - Overeenkomst EU/Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven - Vrijstelling van visumplicht in Servië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië - Tenuitvoerlegging van de overeenkomst EU/Rusland inzake de versoepeling van de afgifte van visa (debat)
 17.Oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (debat)
 18.Eén enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning (debat)
 19.Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109/EG tot personen die internationale bescherming genieten (debat)
 20.Territoriale, sociale en economische cohesie - Goed bestuur en regionaal beleid van de EU (debat)
 21.De gevolgen van adverteren voor het consumentengedrag (korte presentatie)
 22.Regelgeving inzake handel in financiële instrumenten – "dark pools" enz. (korte presentatie)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (442 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (2136 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid